Diskriminering og mobbing

Diskriminering av leietakere

Publisert: 05.01.2018

Vi er et par på 25 og 33 år som er på jakt etter bolig å leie. Vi er begge uføre, men har stabil nok inntekt til å ha råd til 10 000 kr + strøm i mnd. Min samboer røyker kun ute og ikke ved vinduer og ventiler. Jeg har utenlandsk etternavn. Vi har opplevd avslag på avslag. Vi fikk klar beskjed om at røykere var uvelkommen uansett. Fått avvisning pga utenlandsk etternavn. Og i dag avtalte vi visning, men de trakk seg så snart de fant ut om uføre. Er det "lov" å diskriminere uføre, røykere og utenlandske?

Les mer

Bruke innboforsikring til advokathjelp

Publisert: 25.10.2017

Eg vurderar ein mobbesak mot tidlegare arbeidsgiver. Må bruke innboforsikringa til advokathjelp. Men på denne nettsida står dette: "Eksempler på tvister som ikke dekkes er: Tvist som har sammenheng med yrke eller erverv". Men siden eg ikkje jobbar lenger, kan eg vel få hjelp av advokat via innboforsikringa?

Les mer

Saksøke for mobbing uten langtidsskader

Publisert: 29.08.2017

Jeg ble utsatt for mye mobbing da jeg gikk på barne/ungdomsskolen mellom 1996-2005. Jeg har gått igjennom elevmappa og syntes det var mye "rare" avgjørelser som ble tatt av skolen, til tross for PP-tjenestens anbefalinger.

Selv om det har gått ut over meg psykisk tror jeg at jeg har klart meg greit ut av situasjonen. Allikevel har jeg lyst til å få en bekreftelse på at dette ikke var greit. Har jeg i det hele tatt noe å tjene på en sak når jeg fortsatt fungerer fint i samfunnet?

Les mer

Saksøke skolen for dårlig oppfølging

Publisert: 20.06.2017

Går det an å saksøke skole for dårlig oppfølging? Jeg har fra førsteklasse av slitt med konsentrasjon, men det ble aldri tatt tak i. Selv da min far tok det opp. "Hun vokser det fra seg" fikk vi alltid til svar. Dette vokste jeg aldri fra meg og har slitt på skolen i alle år. Dette har gått ut over mye, blant annet det psykiske.

Jeg er 22 år nå, og er enda ikke ferdig med Vgs. Jeg ble også mobbet på skolen, noe som alle så, men ingen tok tak i. Som også har fått konsekvenser i ettertid.

Les mer

Saksøke skole etter mobbing

Publisert: 09.06.2017

Jeg lurer på om jeg kan saksøke en skole jeg har gått på etter at jeg ble mobbet av både elever og lærere på den skolen og de ikke gjorde noe med det og ikke prøvde å stoppe det?

Les mer

Mobbing på jobb

Publisert: 17.10.2016

Jeg har over en periode på to år blitt trakassert og mobbet av to ledere på jobb. Jeg har kontaktet HR i firmaet, men de som faktisk trodde på meg har fått sparken.

Jeg har vært i kontakt med Arbeidstilsynet, men de sier at jeg må bevise at jeg blir psykisk trakassert. Det er helt umulig da det selvfølgelig aldri er noen vitner til hendelser, og min leder har selvfølgelig en "god" forklaring på alt han blir konfrontert med. Hvordan forholder man seg i en slik situasjon?

Les mer

Har spredd falske ryker

Publisert: 14.10.2016

Det forholder seg slik at jeg har kommet med usannheter om et annet menneske. Årsaken var at jeg følte sterk uro og "angst" og tolket en situasjon litt feil. Ordvalget mitt var med og ga etter min mening dramatiske følger for den det gikk utover, og det gikk ut over et ellers godt rykte. Er det mulig å gjøre noe for å rette opp litt i en sånn vanskelig situasjon? Den det gjelder er gjort kjent med hva jeg har gjort.

Les mer

Erstatning for mobbing

Publisert: 05.09.2016

Skriver personskade, men det gjelder mobbing i hele oppveksten, fra medelever og andre barn og ungdom. Hverken barne- eller ungdomskolen gjorde noen ting som helst, mamma var i kontakt med både rektor og klasselærer flere gange i mnd, men ingenting skjedde, bare mere mobbing, fordi jeg sladra. Nå er jeg 24 år, og har så dårlig psyke at jeg klarer ikke å gå på skolen, klarer ikke å få meg jobb, og livet mitt er blitt et liv på sosialen. Jeg må hver mnd søke om bistand fra Nav, og dette gjør ikke psyken min noe bedre.

Les mer

Konflikt på arbeidsplassen

Publisert: 13.04.2016

Jeg jobber i et helserelatert yrke og en konkurrent som også sitter i etisk komite i vår forening har sendt sms'er med produserte løgner om meg til min arbeidsgiver for å sette meg i dårlig lys. Sånn som jeg oppfatter saken så er det både brudd på taushetsplikt, misbruk av stilling i vinnings hensikt og falske anklager. Jeg har tilskrevet leder av etisk råd og avventer svar, men vil gjerne høre deres råd om hva som er riktig framgangsmåte i en slik sak.

Les mer

Saksøke sjefen for mobbing

Publisert: 01.03.2016

Jeg ble tvunget til å avslutte i jobb i august mens jeg var i sykemelding. Sjefen var da også mentor for meg gjennom NAV og fikk lønnstilskudd fra NAV. Han brukte hersketeknikker på meg og trykte meg ned psykisk. Han kalte meg bla drittunge og kommenterte vekten min.

Jeg sliter forsatt psykisk pga dette og har vanskeligheter med å finne jobb og komme meg i gjenge igjen. Kan jeg føre søksmål og har jeg rett på fri rettshjelp når jeg nå går på den laveste satsen i arbeidsavlaringspenger?

Les mer