Delt foreldrerett

Kan mor flytte med felles barn uten samtykke?

Publisert: 01.09.2016

Jeg(far) og moren til vår datter har vært skilt i 10 år og har delt omsorg(hun bor annen hver uke hos oss) for vår datter. Kan hun da flytte ut av kommunen eller fylke uten noe videre form for mitt samtykke? Hvilken rett har jeg? 

Les mer

Hvem får foreldreretten?

Publisert: 17.03.2016

En nær venn har et barn på 12 år med sin samboer, men vil ikke å være i forholdet lenger. Mor bruker barnet for å presse ham til å ikke gjøre noe. Han er redd for at hun skal få foreldrerett og flytte langt vekk hvis han tar det endelige steget.

Gutten har i oppveksten hatt størst tilknytning til mor da hun ikke har jobbet og far har jobbet mye for å få alt til å gå rundt. Far har de siste årene brukt tid på å være med ham og fått bedre kontakt. Far vil bli boende i barndomshjemmet til gutten. Er det sannsynlig at mor vil få foreldreretten?

Les mer

Barnefordeling og flytting

Publisert: 17.03.2016

Har to barn på to og tre år. Nå skal jeg og barnefar gå fra hverandre. Vi har snakket om å ha delt bosted, altså 50/50 fordeling, men har ikke vært på mekling enda.

Jeg ønsker å flytte ut av fylket slik at det blir ca tre timer reisetid mellom oss, kan barnefaren nekte meg å flytte om vi velger å ha delt bosted? Er det i hele tatt mulig å ha delt bosted for så små barn, og ved slike avstander?

Les mer

Dom på delt omsorg i retten

Publisert: 16.02.2016

Er midt i et samlivsbrudd med samboer. Vi har to felles barn. Vi kommer ikke til enighet over hvordan vi skal dele ansvaret. Pappaen ønsker delt omsorgsrett, mens mor ønsker å ha barna fast og at far kan ha samvær med overnattinger også. Hvordan er dette om det må opp til domstol? Kan man ha søksmål om delt omsorg eller bare full omsorg? Hvor lang ventetid er det eventuelt?

Les mer

Si opp SFO uten godkjenning fra mor

Publisert: 29.01.2016

Jeg har mine to barn på syv år mest. Jeg betaler alle utgifter til barnet, også SFO. Mor har aldri betalt noe, verken bidrag e.l. Nå er jeg sykemeldt og har ingen behov for SFO. Kan jeg si opp SFO uten godkjenning fra mor i og med at hun ikke betaler for dette?

Les mer