Delt foreldrerett

Har jeg mulighet til å frata barnefaren samværsrett?

Publisert: 08.01.2018

Jeg har en sønn på to år. Jeg og barnefar gikk fra hverandre før han ble ett år. Vi var i meklingsråd og der lagde vi kontrakt om at han skulle ha samvær annenhver helg og en dag i uken, samt dersom han har mulighet og jeg har behov. Spørsmålet mitt er; kan jeg og stiller jeg noe sterkt til å få enerett? Barnefar har ingen interesse i å hjelpe meg noe ekstra hvis jeg spør. Prioriteringene der er ny dame og at han trives med friheten - altså bare være pappa når han må.

Les mer

Mor vil nekte sønn å dra langhelg i utlandet

Publisert: 05.01.2018

Min ekskone og jeg har «delt bosted» for våre 2 barn (altså lik beslutningsmyndighet). Vår 14-årige sønn deltar på et lag (med totalt 3 deltagere) som har vunnet en konkurranse, og som er blitt invitert til å delta i en verdensfinale i USA. Deltagelsen vil sannsynligvis dekkes av sponsormidler, og jeg som forelder vil følge laget. Min ekskone mener vår sønn og laget ikke skal dra. Har hun rett til å nekta han å dra, når jeg sier ja og han ønsker det selv?

Les mer

Barna har det ikke bra hos mor

Publisert: 18.12.2017

Ved samlivsbrudd viste det seg at eldste barnet ved en feil ikke hadde delt foreldreansvar. Barnet er født etter regelen om automatisk delt foreldreansvar ble innført så dette er en tydelig feil. Mor nekter å signere på delt foreldre ansvar før far signerer for at barna skal bo hos mor. Far ser ingen annen utvei enn å signere. 6 mnd etter ser far at barna ikke har det greit og ønsker at barna skal flytte til han. Er rettssak neste?

Les mer

Far ønsker å flytte utenlands med datter

Publisert: 04.12.2017

Min datter er registrert på min adresse. Har jeg lov til å flytte til utlandet med henne uten samtykke fra moren?

Les mer

Far ønsker delt samvær når barnet blir eldre

Publisert: 04.12.2017

Jeg og barnets mor har nettopp gjort det slutt. Vi har en sønn på to måneder som bor hos henne. Jeg ønsker delt samvær når sønnen vår blir eldre, men hun mener at han skal bli boende hos henne. Hva kan jeg gjøre med dette? Jeg har full forståelse for at han skal bli boende hos henne nå, men jeg tror at vår sønn hadde likt å bo hos oss begge i fremtiden.

Les mer

Mor ønsker å flytte til en annen kommune

Publisert: 06.11.2017

Jeg og eksmannen min har lik fordeling av samværet med sønnen vår på 11 år. Sønnen har adressen hos far, grunnet praktiske grunner for mange år siden. Kan barnefar nekte meg å flytte til en annen kommune? Er det noen avstandsbegrensinger? Det er da maks en time hver vei. Vi har funnet en god hente- og kjøreordning og dette gjøres ikke mot hans vilje. Han trives godt der vi ønsker å bo, men han ønsker ikke å gjøre om på fordelingen eller å bytte skole. Han kjøres til og fra skolen av meg.

Les mer

Mor sykeliggjør sønnen

Publisert: 14.09.2017

Jeg og barnets mor har felles foreldreansvar for sønnen vår. Han har i følge mor hørselsproblemer, og er henvist til offentlig sykehus. Der gir testene avvikende svar. Mor er misfornøyd med legene på sykehuset og har sagt at hun vil oppsøke private leger. Jeg mener sønnen vår får adekvat oppfølging på sykehuset. Jeg mener jeg har grunn til å tro at mor sykeliggjør gutten. Kan mor på egenhånd velge å gå til private leger når vi har felles foreldreansvar?

Les mer

Ønsker ikke å dele foreldreansvar med far

Publisert: 06.09.2017

Jeg venter barn med en som jeg aldri har bodd med, og nå er han sint på meg fordi jeg ikke vil signere delt foreldrerett. Han bor i tillegg i en annen storby i Norge. Han skal så klart få samvær med barnet - men hadde håpet på en god forklaring fra en kyndig på hvorfor reglene er som de er. Nå nekter han å erklære farskap før jeg signerer delt foreldrerett (noe som ikke er aktuelt).

Les mer

Foreldreansvar når far er varig utvist fra landet

Publisert: 26.05.2017

Foreldreansvar når far er varig utvist fra landet. Jeg ønsker foreldreansvar alene, men dessverre signerte vi delt da han fylte ut farskapserklæring. Barnet er ennå ikke født. Kan jeg endre dette med begrunnelse at han ikke er i landet? Kan jeg ikke navngi barnet eller døpe eller søke pass uten hans samtykke? Hva gjør jeg nå i forkant før barnet fødes for å sikre meg foreldreansvar?

Les mer

Far vil ikke signere navneendringsskjema

Publisert: 03.05.2017

Jeg er alenemor til ei jente på snart 10 år som ikke har sett eller hørt fra sin far på over 3 år. Etter hennes ønske så har jeg prøvd "å snu" etternavnet hennes på folkeregisteret, men dette fikk jeg ikke gjort pga at jeg visstnok har delt foreldreansvar med far. De sendte derfor skjema til han for underskrift fra han. Han har ikke skrevet under på navneendrings-skjema og returnert til folkeregisteret.

Er det da nok for meg å få en underskrift på pkt 3 på skjema Q-0199 "Samboererklæring/Avtale om foreldreansvar"? Det vil forenkle ting mye for oss hvis jeg kan ta alle avgjørelser alene, som f.eks hvis jenta skal ha pass i framtida, og far ikke engang gidder skrive under på noen papirer og returnere til rett instans.

Les mer