Delt foreldrerett

Far vil ikke gi fra seg hovedomsorg

Publisert: 02.12.2019

Min eksmann og jeg praktiserer delt omsorg - vi har barna 50 % hver og deler løpende utgifter. Han har hovedomsorg (som var korrekt da vi gikk fra hverandre for 10 år siden, men situasjonen endret seg vesentlig ganske raskt). 50-50 deling på tid og økonomi har vi hatt de siste 6 årene. De siste året har barna vært mer hos meg enn han. Han mottar barnetrygd og barnebidrag. Han vil ikke endre frivillig. Hva kan jeg gjøre? Må jeg gå til sak og kreve hovedomsorg for å få endring?

Les mer

Far samarbeider ikke om barnet

Publisert: 30.10.2019

Jeg er en utenlandsk mor som har et norsk barn med norsk mann. Mitt barn er 10 år og har ikke hatt samvær med faren i over et år. Faren samtykker ikke ved passlaging. Er det mulig at jeg kan søke full foreldrerett?

Les mer

Frykter at mor flytter med barn ut av kommunen

Publisert: 27.09.2019

Samværspappa som har barnet nesten 50 %. Samarbeid om barnet fungerer greit. Mor nekter å inngå avtale om delt bosted. Jeg er veldig redd for at ho flytter igjen, og nå ut av kommunen. Prøver derfor nå først mekling hos Bufetat, men liten tro på noe positivt resultat. Så neste skritt kan da være advokatmekling, og dernest bringe saken inn for tingrett og rettsmekling. Mitt spm er: er det noen hensikt? Har inntrykk av at slike delt bostedssaker er umulig å vinne i en rett. Er det riktig?

Les mer

Mor nekter å endre barnets navn

Publisert: 27.05.2019

Min samboer har et barn fra før, som nå er 4 år gammel. Barnet har folkeregistrert adresse hos mor, men de har delt foreldreansvar, og barnet er hos far 5 dager annenhver uke. Barnet har ikke etternavnet til far. Far har prøvd å endre dette, men mor nekter å signere på navnet. Kan mor nekte dette?

Les mer

Dårlig samarbeid med barnefar

Publisert: 21.05.2019

Vi har delt foreldreansvar. Etter samlivsbrudd for 5 år siden, har samarbeidet blitt dårligere og dårligere, for til slutt å ende opp i null. Konfliktnivå er alarmerende. Far har blant annet sagt fra seg samvær med barnet med bakgrunn i at barnet er for lik mor og at dette må barnet endre på før han vil at barnet skal komme igjen. Far hevder å ha PTSD og har gått sykemeldt i nærmere ett år. Han har nektet barnet hjelp på BUP og han nekter barnet pass. Er det grunn til å få foreldreansvar alene?

Les mer

Barnefar nekter å ha samvær med barna

Publisert: 14.01.2019

Jeg har 3 barn med min eksmann etter 14 års ekteskap. Vi har vært skilt i 11 år og har felles foreldreansvar selv om barnefar har nektet å ha samvær og kontakt med sine barn hele denne tiden. Det er vanskelig å få hans underskrift på bl.a. pass, opprettelse av bankkonto til barna (de to yngste er 15 og 17 år) og opprettelse av Vipps. Banken min foreslo at jeg kan kreve å få hele foreldreansvaret alene. Hvordan går jeg frem for å få foreldreansvaret alene? Vil det ha noe å si for barnefars bidragsplikt?

Les mer

Flytte barn til privat skole uten fars samtykke

Publisert: 26.11.2018

Kan jeg flytte mitt barn fra offentlig til privat skole uten fars samtykke? Vi har delt foreldreansvar, men barnet har bostedsadresse hos meg. Årsaken til flyttingen er ekstremt dårlig faglig og sosialt miljø på skolen. Barnet ønsker selv overflytting og er over 12 år, men under 18.

Les mer

Har det noen betydning hvilken adresse barnet er registrert på?

Publisert: 26.11.2018

Far og mor flytter fra hverandre, det blir delt bosted, men begge ønsker å ha adresse hos seg. Har dette noen fordel for den ene parten i forhold til den andre? Finner ikke ut av dette og vet ikke hvem jeg skal ringe. Har den som får adresse for barna noen fordel over bestemmelsesrett eller økonomisk vinning? Den ene part er student.

Les mer

Vil kreve full foreldrerett

Publisert: 26.11.2018

Eg vil kreve full foreldrerett, då ektemannen min som er av utenlandsk opprinnelse utanfor Schengen, har flytta heim til heimlandet sitt. Han ynskjer ikkje å skilla seg og har ingen kontakt med meg eller barnet vår. Vil ikkje gje i frå seg foreldreretten. Han har 1 år igjen på oppholdskortet sitt i Norge. Vil no fornya passet til barnet vårt, for ei kortere reise.

Les mer

Hvem skal betale for barnas klær?

Publisert: 19.11.2018

Hvis jeg og mor praktiserer delt bosted (50/50) og jeg betaler barnebidrag til mor, samtidig som vi deler barnetrygden, hvem har da ansvar for klær til barna? Kan jeg kreve at hun sender med bager med klær når barna skal til meg? Jeg holder selvsagt barna med klær til diverse aktiviteter som jeg har lyst til å gjøre sammen med barna, men som mor ikke synes er like viktig.

Les mer