Delt foreldrerett

Barnefar nekter å ha samvær med barna

Publisert: 14.01.2019

Jeg har 3 barn med min eksmann etter 14 års ekteskap. Vi har vært skilt i 11 år og har felles foreldreansvar selv om barnefar har nektet å ha samvær og kontakt med sine barn hele denne tiden. Det er vanskelig å få hans underskrift på bl.a. pass, opprettelse av bankkonto til barna (de to yngste er 15 og 17 år) og opprettelse av Vipps. Banken min foreslo at jeg kan kreve å få hele foreldreansvaret alene. Hvordan går jeg frem for å få foreldreansvaret alene? Vil det ha noe å si for barnefars bidragsplikt?

Les mer

Flytte barn til privat skole uten fars samtykke

Publisert: 26.11.2018

Kan jeg flytte mitt barn fra offentlig til privat skole uten fars samtykke? Vi har delt foreldreansvar, men barnet har bostedsadresse hos meg. Årsaken til flyttingen er ekstremt dårlig faglig og sosialt miljø på skolen. Barnet ønsker selv overflytting og er over 12 år, men under 18.

Les mer

Har det noen betydning hvilken adresse barnet er registrert på?

Publisert: 26.11.2018

Far og mor flytter fra hverandre, det blir delt bosted, men begge ønsker å ha adresse hos seg. Har dette noen fordel for den ene parten i forhold til den andre? Finner ikke ut av dette og vet ikke hvem jeg skal ringe. Har den som får adresse for barna noen fordel over bestemmelsesrett eller økonomisk vinning? Den ene part er student.

Les mer

Vil kreve full foreldrerett

Publisert: 26.11.2018

Eg vil kreve full foreldrerett, då ektemannen min som er av utenlandsk opprinnelse utanfor Schengen, har flytta heim til heimlandet sitt. Han ynskjer ikkje å skilla seg og har ingen kontakt med meg eller barnet vår. Vil ikkje gje i frå seg foreldreretten. Han har 1 år igjen på oppholdskortet sitt i Norge. Vil no fornya passet til barnet vårt, for ei kortere reise.

Les mer

Hvem skal betale for barnas klær?

Publisert: 19.11.2018

Hvis jeg og mor praktiserer delt bosted (50/50) og jeg betaler barnebidrag til mor, samtidig som vi deler barnetrygden, hvem har da ansvar for klær til barna? Kan jeg kreve at hun sender med bager med klær når barna skal til meg? Jeg holder selvsagt barna med klær til diverse aktiviteter som jeg har lyst til å gjøre sammen med barna, men som mor ikke synes er like viktig.

Les mer

Flytte med barn til utlandet

Publisert: 05.11.2018

Ved delt foreldreansvar, kan den ene foreldre nekte den andre å flytte til utlandet med et barn på 16 år, hvis barnet selv har lyst til å flytte?

Les mer

Barnefar stakk etter en uke

Publisert: 01.10.2018

Jeg har oppdratt en gutt alene i 13 år. Faren til barnet gav meg ett ultimatum, enten ville han ta barnet bort ifra meg ellers skulle han slippe å betale barnebidrag. Han stakk av en uke etter gutten var født. Er dette lovlig?

Les mer

Ønsker full foreldrerett

Publisert: 27.09.2018

Jeg har hatt foreldreansvaret for 2 barn etter separasjon med påfølgende skilsmisse for 3 år siden. Far har kun hatt sporadisk kontakt med barna etter barnas eget ønske. Meklingsattest foreligger hvor far ikke møtte til mekling. Far flyttet i september 2017 tilbake til sitt hjemland, har vært i Norge en gang siden det og barna traff han da en gang. Kontakt over telefon/Skype. Blir sjelden. Hvilke sjanser har jeg til å få full foreldrerett?

Les mer

Kan eksen få full foreldrerett?

Publisert: 30.08.2018

Kan min eks (vi har to barn, jente 5 og gutt 9) ta fra meg foreldreretten? Jeg og min kone flyttet til utlandet i 2017. Vi flyttet pga. økonomi, jobb og stygge familiekonflikter. Vi har besøkt barna i Norge 4-5 ganger og hatt de her nede en uke i sommer. Vi prater vi med dem på FaceTime 2-3 ganger i uken. Ingen historie med vold, rus etc. Argumentet til mor er at det kan bli vanskelig med papirer (skole, lege). Rettssak er 8/10. Har jeg krav på fri rettshjelp da det gjelder barna?

Les mer

Foreldrerett når den ene forelderen vil flytte til utlandet

Publisert: 20.08.2018

Spørsmålet gjelder flytting til utlandet. Det er delt foreldreansvar for et barn (7-11 år). Ene parten vil flytte til utlandet med barnet, men uten samtykke av andre parten. Om ene parten sitter igjen med barnet i Norge, hva skjer med foreldreretten da? Får parten i Norge hele foreldreansvaret som en konsekvens av dette?

Les mer