Deling av boet

Hvordan gå fram for å få tak i egne eiendeler etter samlivsbrudd

Publisert: 20.01.2016

Jeg og samboer har hatt et samlivsbrudd. Jeg har nå flyttet ut og fått tatt med meg det viktigste av klær osv. Vi er nå i en diskusjon om resten av eiendelene. Det har seg slik at jeg har kjøpt det meste som står i leiligheten, som TV, TV-benk, bord og kommoder for egne penger. Hun har valgt å lukke døren og ikke la meg hente disse eiendelene som jeg mener er mine. Hvilke rettigheter har jeg? Og hvordan går jeg eventuelt fram for å få tilbake mine eiendeler?

Les mer

Hvordan beregne samboers eierandel

Publisert: 20.01.2016

Samboer flyttet inn 2012. Huset stod på meg og har gjort det hele veien. Våren 2013 skrev vi over huslånet på 2,4 på oss begge. Huset ble vurdert til 3,6 mill. Han kjøpte seg ikke inn, men han bygget en garasje og en paviljong og var med på faste utgifter og vedlikehold. Nå flytter han ut og i den forbindelse lurer jeg på hva som er riktig oppgjør? Vi har ingen avtale. Lånet tilbakeføres til meg. Hva kan han nå kreve fra meg i oppgjør?

Les mer

Fordeling av eiendom etter samlivsbrudd

Publisert: 20.01.2016

Har vært samboer i 14 år og har 1 barn ilag. Jeg kjøpte hus for ca 9 år siden. I sommer satt jeg også huset på han uten at han har betalt noe. Vi har en felles konto, der vi begge betaler inn på. Jeg betaler over det dobbelte inn på den kontoen, som vi også betaler regningene fra. Nå har han gjort det slutt. Då er det store sprøsmålet: Eiger han like mykje av huset som meg etter 6 mnd, eller kan jeg kjøpe han ut for dei 6 mnd han har stått på huset ?

Les mer

Kan han kreve salg av felles bolig?

Publisert: 20.01.2016

Jeg og min samboer har flyttet fra hverandre. Vi var enige om at jeg skulle overta felles bolig. Vi eier 50 % hver. Huset er etter samlivsbrudd overført til meg og tinglyst slik at jeg står som eier av huset. De økonomiske oppgjøret er ikke foretatt.

Nå hevder han at han vil kreve at vi selger huset. Kan han gjøre det? Jeg har sagt at dersom han har krav på penger etter at boet er gjort opp, skal han få det. Vi hadde ingen samboeravtale. Lånet står på oss begge.

Les mer

Fordeling av verdier ved samlivsbrudd

Publisert: 20.01.2016

Jeg ønsker å ta ut separasjon. Har vært gift i 25 år og vi bygget hus og hytte sammen. Jeg har hatt lavere inntekt enn ektefellen i alle år. Arbeidet deltid da våre tre barn var små. Barna er voksne og har flyttet ut. Ektefellen har tatt seg av alle utgifter vedrørende hus. Jeg har hatt mine utgifter på mat, kjøpt alle klær til barna og ting til huset. Har jeg krav på halvparten av verdiene på hus og hytte? Kan skilsmisse inngås før ett år? Jeg skal flytte ut og leie hus. Vi har ca kr. 700 000 i gjeld. Må jeg betale noe til ektefellen i separasjonstiden?

Les mer

Skjevdeling av formue ved samlivsbrudd

Publisert: 20.01.2016

Vi har vært gift siden 2002. Leiligheten er hans og er nesten nedbetalt. Han betalte alle utgifter og boliglån, mens jeg har pusset opp fra bunnen av med nytt kjøkken, nytt gulv og har kjøpt alle møbler, hvitevarer og elektronikk. Og så jeg har kjøpt bolig i utlandet. Han vil skilles nå. Hvilke rettigheter har jeg med tanke på leiligheten? Han vil ikke noe av boligen i utlandet og jeg får 200 000 for leiligheten her.

Les mer

Samlivsbrudd – flytting uten avtale ved samlivsbrudd

Publisert: 12.08.2015

Mange flytter fra hverandre uten å avtale hvordan felles utgifter skal fordeles i tiden frem til det økonomiske oppgjøret er gjennomført. Det oppstår ofte tvister om hvem som skal betale hva, og uten en avtale kan det bli problemer i forhold til kreditorer.

Les mer
1 6 7 8