Deling av boet

Søster tar med eiendeler fra felles fritidshus

Publisert: 10.04.2018

Jeg og min søster arvet et fritidshus etter vår far. Jeg selger meg ut, men ser at hun har tatt med seg ting ifra huset. Jeg eier huset enda 50%, og da mener jeg at hun ikke kan ta med seg ting hjem uten samtykke fra meg. Har ikke fordelt alt enda. Hva kan jeg gjøre ?

Les mer

Får ikke hente eiendeler hos eksen

Publisert: 02.11.2017

Jeg og eksen gjorde det slutt for noen måneder siden. Jeg har ikke fått hentet alle tingene mine der ennå, og nå nekter han meg å komme hente tingene. Han beholdt huset og bilen, selv om vi har kontrakt på at dette var noe vi hadde felles. Dette valgte jeg å gjøre for at vi begge to skulle komme godt ut av det. Jeg har derimot ikke mottatt noen økonomisk kompensasjon for dette. Og det er jeg egentlig ikke så interessert i heller. Men jeg vil ha resten av tingene mine som han nå nekter.

Les mer

Å frasi seg arv med stor gjeld

Publisert: 23.08.2017

Min kones far døde her om dagen og skal da arve ham. Nå har de seg slik at han har en del gjeld som overstiger summen av innboet. Hvis hun da frasier seg å arve faren, vil dette også si at hun ikke får arve noe etter bestefaren som fortsatt er i live?

Les mer

Oppnevne bobestyrer

Publisert: 10.05.2017

Vi skal nå gjennomføre et privat skifte. Vi er 2 helsøsken og 2 halvsøsken det finnes ingen testament og ingen av halvsøsknene er adoptert.

Hvem skal velges som bobestyrer?Finnes det noe juridisk svar på dette ?Jeg mener et eller begge helsøsknene har krav på jobben som bobestyrer.

Les mer

Fordeling av overskudd etter salg av bolig

Publisert: 19.04.2017

Min samboer flyttet inn i min leilighet i 1993, deretter kjøpte vi i 1994 en leilighet som ble satt i hennes navn. I 1996 år solgte vi begge leilighetene og kjøpte en leilighet som sto i begges navn. Dette huset ble solgt og vi flyttet igjen i 2002 hvor vi da leide hus i noen år før vi kjøpte nytt hus i 2005. Dette huset ble tilfeldigvis satt på henne, men boliglånet på 100% av kjøpesummen står på oss begge. Hvis det nå blir samlivsbrudd etter, har jeg ikke da krav på halvparten av overskuddet på boligen hvor verdien har økt kraftig på de 8 årene vi har bodd der?Enten at hun betaler meg ut etter takst eller at boligen må selges? Vi har nå vært samboere i 24 år og vi har 2 voksne barn som har flyttet ut. Vi har ikke samboerkontrakt.

Les mer

Krav på bolig kjøpt før ekteskap?

Publisert: 10.03.2017

Er separert og har et spørsmål ang skilsmisseoppgjøret. Huset vi bodde i kjøpte hun før vi giftet oss og jeg synes derfor det er fair at hun får beholde det. Men jeg mener at jeg har krav på verdiøkningen på huset fra den tiden jeg bodde der. Kan det stemme? Hvilke rettigheter har jeg på dette huset i det hele tatt? Det er ikke skrevet under på noe særeie etc.

Les mer

Dele overskudd hvis eksen selger bolig

Publisert: 10.03.2017

Samboer skal kjøpe meg ut av leiligheten og har tilbudt meg et beløp. Er det lov å skrive en avtale at ved senere salg kan han ikke selge for over denne prisen han har tatt utgangspunkt i, eller at ekstra overskudd må deles? Vet det høres egoistisk ut, men jeg syntes summen er for dårlig og han nekter å gå høyere eller å selge leiligheten på det åpne marked.

Les mer

Hvordan dele overskudd etter salg av leilighet

Publisert: 10.03.2017

Min datter og samboer har gått fra hverandre. De har solgt en leilighet. Under kjøp av denne så betalte han noen tusen mer for å dekke omkostninger.

Nå når leiligheten er solgt, så er det et lite overskudd. Hvordan skal dette deles? De har ikke samboerkontrakt slik som de ble bedt om å ordne når de var i banken og lånte penger til leiligheten.

Les mer

Hvem har krav på verdistigning på bolig?

Publisert: 10.03.2017

A og B har vært samboere i ca 6 år. Ingen samboeravtale. A og B skulle for 3 år siden kjøpe leilighet sammen, men A fikk ikke lån pga midl.ans. B kjøpte leiligheten og stod ansvarlig for lånet alene. A har betalt halvparten av B sine månedlige utgifter til leiligheten, uten dette hadde ikke B hatt mulighet til å kjøpe leiligheten eller betjene lånet på den. A og B har nå besluttet å gå fra hverandre. Leiligheten har i løpet av disse 3 årene steget med 300 000 i verdi. Har A krav på noe av denne verdistigningen?

Les mer

Trekke fra verdistigning på bolig

Publisert: 10.03.2017

Vi er samboere som skal flytte fra hverandre. Jeg kjøpte bolig i mars 2012 og min samboer flyttet inn med 50 % eierandel i november 2014 til en pris av 50 % av kjøpesum i 2012. Det ble ikke foretatt takst/verdivurdering på dette tidspkt., men en "tilbakeregning" gjort av megler tilsier at "riktig" verdi var ca 10 % høyere enn opprinnelig kjøpesum. Vi har innhentet verdivurdering fra 4 meglere og benytter snittet av disse. Kan verdistigning i perioden 2012-2014 trekkes fra her?

Les mer