Bygging av hytte og bolig

Utbygger avviser tydelige feil

Publisert: 02.12.2019

Hva gjør vi når utbygger/entreprenør avviser tydelige feil og mangler (har bilder og video)?

Les mer

Tømrer krever ekstra betalt for endringer

Publisert: 18.01.2019

Jeg holder for tiden på med bygging av en arkitekttegnet enebolig og det ble påpekt avvik i bygging for en tid tilbake. Jeg ble nylig konfrontert av tømrer på byggeplassen som argumenterte med at hans løsning var bedre. Hans påstand var at arkitekten sitt tegneprogram forenklet dette og det var fullt mulig for skjønn. Jeg sa da ja til at jeg hørte hans argumenter for deretter å snakke med arkitekt. Arkitekt sa derimot dette var feil. Nå krever tømrer jeg må betale for å få fikset dette.

Les mer

Hus ikke ferdigstilt 3 mnd etter overtagelse

Publisert: 15.10.2018

I forbindelse med boligoppføring er ikke boligen blitt ferdigstilt. Overtakelse er utført, men det ble ikke satt en dato for endelig ferdigstilling. Det er nå gått 3 måneder etter overtakelse, og bolig mangler fremdeles varme (vannbåren varme i gulv på bad og ellers i huset), mangler på alarm og generelt elektrisk og rørlegger. Hvilke rettigheter/krav til kompensasjon har en når det ikke ble avtalt dato for ferdigstilling under overtakelse?

Les mer

Bortfall av forbehold ved bygg av ny bolig

Publisert: 14.08.2018

Vi har kjøpt en nybolig med følgende formulering i kontrakten: «Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse er gitt innen 1.6.2017». IG ble gitt 8. mai 2017. Selgers frist for ferdigstillelse er 400 dager etter at forbeholdet er bortfalt. Vi oppfatter at forbeholdet bortfalt 8. mai 2017, mens selger mener det bortfalt 1. juni 2017. Hva medfører riktighet?

Les mer

Regning fra entreprenør er dobbelt så stor som prisoverslag

Publisert: 07.06.2018

Vi skal bygge nytt hus og fikk prisoverslag, på sms, av entreprenør for grunnarbeider på ca 250 000 kr. Det ble noe ekstra arbeid med grovkulting av en veistubb til tomta. Vi fikk ikke ny skriftlig pris, ei heller muntlig. Regningen kom på 478 000 kr. Er dette etter loven? Kan vi holde tilbake deler av beløpet?

Les mer

Entreprenør nekter å bruke annen kjøkkenleverandør

Publisert: 23.05.2018

Vi kjøpte nøkkelferdig hus før det var lagt ut for salg, for å være med på å bestemme mest mulig. Dette var ingen problem. Fikk beskjed om at Sigdal var leverandør for kjøkken. De kunne ikke levere et optimalt kjøkken for oss, og det koster oss 180 000,-. Fikk tilbud fra IKEA til 80 000,- og de kunne levere alt vi ville ha. Utbygger nekter oss å bytte leverandør. Er det noe vi kan gjøre her? 92 000,- er satt av til kjøkken i kjøpesummen vår. Var ingen problem å bytte da vi kjøpte, sa de.

Les mer

Brudd på kontrakt for nybygg

Publisert: 22.05.2018

Vi kjøpte et prosjekt, leilighet, for 2 år siden. I prosjektheftet som vi fikk ved signering av kontrakten, under "leveransebeskrivelse", ligger at "hovedkonstruksjonen over p-kjeller har bæresystem i tre" og at "byggene oppføres i moduler med etasjeskiller og leilighetsskiller som del av modulkonstruksjonen". Utbyggeren har begynte å bygge på plass, dvs. ikke modul bygg, og med bæresystem i betong, uten om å varsle oss om dette skriftlig. Er dette noe som vi kan klage på og hvilke rettigheter har vi?

Les mer

Må endring av bygning godkjennes av naboene?

Publisert: 03.05.2018

Jeg bor i et rekkehus og har følgende servitutt på eiendommen: "Det må ikke foretas utvendige forandringer på noen av boligene eller føres opp andre hus på tomtene uten at de øvrige eierne er varslet." Hvordan skal denne servitutten tolkes i forbindelse med oppføring av "Sanner-bua"? Er det fritt fram å bygge hva man vil, eller må bygningen godkjennes av naboene?

Les mer

Arkitekt har sendt inn byggesøknad uten tillatelse

Publisert: 02.03.2018

Min arkitekt har sendt inn byggesøknad til kommunen elektronisk. Jeg har aldri signert eller gitt tillatelse til dette. Hun har oppgitt sitt firma som ansvarshavende og igangsetting. Noe som jeg ikke ønsker. Jeg forventet at hun ville la meg ser på søknadsskjema og tegning først. I tillegg har jeg også fått melding om at en nabo har klaget på endring, 5 uker etter at nabovarsel var sendt ut. Jeg har bedt min arkitekt ikke svare på dette, men hun hører ikke på meg. Jeg er nå svært fortvilet.

Les mer

Nabo med ulovlig tilbygg

Publisert: 21.02.2018

Jeg har nettopp kjøpt ny bolig og har funnet ut at nabo har bygget ut sin garasje med ett ulovlig tilbygg som går 1,5 meter inn på min eiendom i en lengde av 10 meter. Tidligere eiere brydde seg ikke da de uansett ikke hadde behov for arealet og ville ikke ha ett dårlig forhold til nabo. Påbygget er oppført tidlig 90 tall. Problemet er at jeg nå har behov for tilkomst fra hovedvei og påbygget sperrer for muligheten å få til dette. hva bør jeg gjør jeg når all dialog har sviktet?

Les mer