Bygging av hytte og bolig

Arkitekt har sendt inn byggesøknad uten tillatelse

Publisert: 02.03.2018

Min arkitekt har sendt inn byggesøknad til kommunen elektronisk. Jeg har aldri signert eller gitt tillatelse til dette. Hun har oppgitt sitt firma som ansvarshavende og igangsetting. Noe som jeg ikke ønsker. Jeg forventet at hun ville la meg ser på søknadsskjema og tegning først. I tillegg har jeg også fått melding om at en nabo har klaget på endring, 5 uker etter at nabovarsel var sendt ut. Jeg har bedt min arkitekt ikke svare på dette, men hun hører ikke på meg. Jeg er nå svært fortvilet.

Les mer

Nabo med ulovlig tilbygg

Publisert: 21.02.2018

Jeg har nettopp kjøpt ny bolig og har funnet ut at nabo har bygget ut sin garasje med ett ulovlig tilbygg som går 1,5 meter inn på min eiendom i en lengde av 10 meter. Tidligere eiere brydde seg ikke da de uansett ikke hadde behov for arealet og ville ikke ha ett dårlig forhold til nabo. Påbygget er oppført tidlig 90 tall. Problemet er at jeg nå har behov for tilkomst fra hovedvei og påbygget sperrer for muligheten å få til dette. hva bør jeg gjør jeg når all dialog har sviktet?

Les mer

Sikre verdier på felles fritidseiendom

Publisert: 19.01.2018

Jeg og en sønn kjøpte en felles fritidseiendom 2014, som har vært et gammelt småbruk. Han har nå begynt å bygge seg hytte på eiendommen og jeg har betalt han ut slik at våningshuset skal være mitt (jeg har særeie). Vi er usikre på hvordan vi skal gå frem for å sikre hver våre verdier? Jeg tenker spesielt på eiendomsrett, ev kreditorer, arv, etc. Jeg har to barn til og han har både samboer og barn. Vi nå har nettopp fått gateadresser på øya.

Les mer

Tilleggsgebyr ved kjøp av nøkkelferdig bolig

Publisert: 30.10.2017

Vi har kjøpt en nøkkelferdig bolig. I kontrakt står det ingenting om tilleggsgebyr/påslag på 18% som utbygger nå ønsker å ta betalt. Dette er for oppgraderinger av kjøkken, gulv, kledning, elektriker og øvrige produkter. Utbygger viser heller ikke til utregninger på hvordan de priser ting. Mange av tingene som blir priset er helt usaklige høye i forhold til en vanlig listepris. Er dette lov?

Les mer

Fått faktura fra nytt firma

Publisert: 11.10.2017

Vi bygde terrasse sommer/høst 2015, og fikk en faktura for utført arbeide i september 2015, som vi betalte. Vi har nå i august 2017 mottatt en sluttfaktura, men denne fakturaen er utstedt fra et annet firma. Firmaet som utførte jobben i 2015, gikk konkurs i 2016, og sluttfaktura er utstedt av et firma som ble stiftet i 2016. Kan firmaet som ble stiftet i 2016, kreve betaling for arbeid utført av et firma som er slått konkurs? Vi mottok aldri sluttfaktura fra det første firmaet.

Les mer

Utbygger krever betaling for vann og kloakk

Publisert: 31.08.2017

Eier en tomt som har blitt en del av en privat reguleringsplan. Det er regulert inn vei vann og kloakk. Utbygger kommer nå og krever at vi må betale en andel av dette (vei, vann og kloakk) pga det blir lagt opp til vår tomt også. Kan de kreve at vi skal betale for dette når vi ikke har planer om å bygge på tomten? Utbygger kom også med en sum. Hvordan kan eg vite at summen han mener er min andel er korrekt?

Les mer

Entreprenør bruker utenlandske underleverandører

Publisert: 06.06.2017

Vi har kontrakt med entreprenør om bygging av hus på vår tomt. I pristilbudet vi fikk står det: "Norske byggelag m. m.(XXXX XXX) har egne ansatte byggeledere som styrer våre lokale byggelag som vi til enhver tid samarbeider med (mellom 15-18 stk. byggelag). Disse vet hvordan XXXX XXX skal bygges, og vi vet at de følger våre detaljer slik boligen blir skikkelig." Vi ble fortalt at de bruker lokale norske byggelag og vi forklarte at Norsk Fagbrev er viktig for oss og de lovet at de bruker kun slike. Entreprenøren var dyrere enn andre i området, men med et godt rykte og litt høyere pris fordi de sa de bruker folk med fagbrev. Ble vi fortalt på kontoret deres

Nå skal huset reises om 2-3 uker og fikk beskjed i forrige uke, at de har leiet inn et norsk selskap, med kun latviske arbeidere og latvisk eier. Og ingen av dem har norsk fagbrev. Hadde møte med dem i går og de var veldig klar på, sitat : "Dette selskapet fikk kontrakten og de skal bygge det! Det er ingenting dere kan gjøre med det!" Da mener vi at vi har ikke fått det vi var blitt lovet. Selv om det ikke står i kontrakten, sa de flere ganger at de byggelagene vi kunne få hadde norsk fagbrev. Vi valgte bort to andre bedrifter som var billigere, fordi de ikke kunne garantere at arbeiderne hadde norsk fagbrev. Vi bruker byggeblankett 3425 som kontrakt.

Les mer