Bygging av hytte og bolig

Regning fra entreprenør er dobbelt så stor som prisoverslag

Publisert: 07.06.2018

Vi skal bygge nytt hus og fikk prisoverslag, på sms, av entreprenør for grunnarbeider på ca 250 000 kr. Det ble noe ekstra arbeid med grovkulting av en veistubb til tomta. Vi fikk ikke ny skriftlig pris, ei heller muntlig. Regningen kom på 478 000 kr. Er dette etter loven? Kan vi holde tilbake deler av beløpet?

Les mer

Entreprenør nekter å bruke annen kjøkkenleverandør

Publisert: 23.05.2018

Vi kjøpte nøkkelferdig hus før det var lagt ut for salg, for å være med på å bestemme mest mulig. Dette var ingen problem. Fikk beskjed om at Sigdal var leverandør for kjøkken. De kunne ikke levere et optimalt kjøkken for oss, og det koster oss 180 000,-. Fikk tilbud fra IKEA til 80 000,- og de kunne levere alt vi ville ha. Utbygger nekter oss å bytte leverandør. Er det noe vi kan gjøre her? 92 000,- er satt av til kjøkken i kjøpesummen vår. Var ingen problem å bytte da vi kjøpte, sa de.

Les mer

Brudd på kontrakt for nybygg

Publisert: 22.05.2018

Vi kjøpte et prosjekt, leilighet, for 2 år siden. I prosjektheftet som vi fikk ved signering av kontrakten, under "leveransebeskrivelse", ligger at "hovedkonstruksjonen over p-kjeller har bæresystem i tre" og at "byggene oppføres i moduler med etasjeskiller og leilighetsskiller som del av modulkonstruksjonen". Utbyggeren har begynte å bygge på plass, dvs. ikke modul bygg, og med bæresystem i betong, uten om å varsle oss om dette skriftlig. Er dette noe som vi kan klage på og hvilke rettigheter har vi?

Les mer

Må endring av bygning godkjennes av naboene?

Publisert: 03.05.2018

Jeg bor i et rekkehus og har følgende servitutt på eiendommen: "Det må ikke foretas utvendige forandringer på noen av boligene eller føres opp andre hus på tomtene uten at de øvrige eierne er varslet." Hvordan skal denne servitutten tolkes i forbindelse med oppføring av "Sanner-bua"? Er det fritt fram å bygge hva man vil, eller må bygningen godkjennes av naboene?

Les mer

Arkitekt har sendt inn byggesøknad uten tillatelse

Publisert: 02.03.2018

Min arkitekt har sendt inn byggesøknad til kommunen elektronisk. Jeg har aldri signert eller gitt tillatelse til dette. Hun har oppgitt sitt firma som ansvarshavende og igangsetting. Noe som jeg ikke ønsker. Jeg forventet at hun ville la meg ser på søknadsskjema og tegning først. I tillegg har jeg også fått melding om at en nabo har klaget på endring, 5 uker etter at nabovarsel var sendt ut. Jeg har bedt min arkitekt ikke svare på dette, men hun hører ikke på meg. Jeg er nå svært fortvilet.

Les mer

Nabo med ulovlig tilbygg

Publisert: 21.02.2018

Jeg har nettopp kjøpt ny bolig og har funnet ut at nabo har bygget ut sin garasje med ett ulovlig tilbygg som går 1,5 meter inn på min eiendom i en lengde av 10 meter. Tidligere eiere brydde seg ikke da de uansett ikke hadde behov for arealet og ville ikke ha ett dårlig forhold til nabo. Påbygget er oppført tidlig 90 tall. Problemet er at jeg nå har behov for tilkomst fra hovedvei og påbygget sperrer for muligheten å få til dette. hva bør jeg gjør jeg når all dialog har sviktet?

Les mer

Sikre verdier på felles fritidseiendom

Publisert: 19.01.2018

Jeg og en sønn kjøpte en felles fritidseiendom 2014, som har vært et gammelt småbruk. Han har nå begynt å bygge seg hytte på eiendommen og jeg har betalt han ut slik at våningshuset skal være mitt (jeg har særeie). Vi er usikre på hvordan vi skal gå frem for å sikre hver våre verdier? Jeg tenker spesielt på eiendomsrett, ev kreditorer, arv, etc. Jeg har to barn til og han har både samboer og barn. Vi nå har nettopp fått gateadresser på øya.

Les mer

Tilleggsgebyr ved kjøp av nøkkelferdig bolig

Publisert: 30.10.2017

Vi har kjøpt en nøkkelferdig bolig. I kontrakt står det ingenting om tilleggsgebyr/påslag på 18% som utbygger nå ønsker å ta betalt. Dette er for oppgraderinger av kjøkken, gulv, kledning, elektriker og øvrige produkter. Utbygger viser heller ikke til utregninger på hvordan de priser ting. Mange av tingene som blir priset er helt usaklige høye i forhold til en vanlig listepris. Er dette lov?

Les mer

Fått faktura fra nytt firma

Publisert: 11.10.2017

Vi bygde terrasse sommer/høst 2015, og fikk en faktura for utført arbeide i september 2015, som vi betalte. Vi har nå i august 2017 mottatt en sluttfaktura, men denne fakturaen er utstedt fra et annet firma. Firmaet som utførte jobben i 2015, gikk konkurs i 2016, og sluttfaktura er utstedt av et firma som ble stiftet i 2016. Kan firmaet som ble stiftet i 2016, kreve betaling for arbeid utført av et firma som er slått konkurs? Vi mottok aldri sluttfaktura fra det første firmaet.

Les mer

Utbygger krever betaling for vann og kloakk

Publisert: 31.08.2017

Eier en tomt som har blitt en del av en privat reguleringsplan. Det er regulert inn vei vann og kloakk. Utbygger kommer nå og krever at vi må betale en andel av dette (vei, vann og kloakk) pga det blir lagt opp til vår tomt også. Kan de kreve at vi skal betale for dette når vi ikke har planer om å bygge på tomten? Utbygger kom også med en sum. Hvordan kan eg vite at summen han mener er min andel er korrekt?

Les mer