Bruksrettigheter

Fått betalingskrav fra Tyskland

Publisert: 19.06.2018

Jeg har en reiseblogg og har fått et krav om å betale for et bilde jeg ikke har rettigheter på. En beklagelig feil av meg. Advokaten som har sendt kravet er fra Tyskland. Han er veldig på og gir meg korte tidsfrister. Betaler jeg ikke, vil saken gå videre og store omkostninger vil påløpe. Vil en slik sak fra Tyskland være rettskraftig i Norge? Og har de noen mulighet til å kreve inn disse pengene? Kan jeg ende opp med stor gjeld som jeg er nødt til å betale?

Les mer

Kompensasjon for utvidet veirett

Publisert: 20.04.2017

Min far har en eiendom hvor det er snakk om utbygging på nabotomten. Det er snakk om ca 16 boenheter. Denne eiendommen har iflg skyldelingsforretning rett til "kjøyreveg" over min fars eiendom. Huset som står der i dag har opparbeidet en kjøreveg som de benytter. Spørsmålet er om det kan opparbeides ny vei og la alle de nye boenhetene benytte denne veien? Det er laget en privat reguleringsplan der det er inntegnet ny oppgradert vei over eiendommen, men det er ikke skrevet noen avtale om utvidelse av veiretten. Hvordan går man eventualt fram videre? Kan en veirett utvides til å gjelde så mange enheter uten noen form for kompensasjon? Og hva må man eventuelt tåle av utvidelse av veirett?

Les mer