Bruksrett

Kan en bruksrett selges uavhengig av eiendommen den er tilknyttet?

Publisert: 15.01.2018

En brygge har fire sameiere. I tillegg er det to bruksrettigheter. Den ene bruksrettigheten disponeres av den ene sameieren. Han har kjøpt naboeiendommen som fra gammelt av hadde en bruksrett til brygga. Mitt spørsmål er; kan bruksretten selges til en utenforstående?

Les mer

Arv – barn må ikke arve likt

Publisert: 16.08.2016

Barn har ikke krav på å arve like mye fra sine foreldre, og det kan være gode grunner til forskjellsbehandling. Loven gir større spillerom for fordeling av verdier enn mange er klar over.

Les mer

Tomt uten veirett

Publisert: 04.04.2016

Vi eier en tomt innerst i en privat blindvei. Veien er et sameie mellom flere andre eiendommer som bruker veien. De nekter imidlertid oss veirett, antagelig grunnet uenigheter med min avdøde farfar. Vår tomt ble fradelt av kommunen uten veirett, gjennom et dispensasjonsvedtak. Kommunen sier de ikke kan gjøre noe i saken.

I tillegg er adkomsten regulert inn over en liten del av nabotomta som vi ikke eier, og som vi heller ikke får tillatelse til å kjøre over. Hvilke muligheter har vi til for å få en veirett gjennom rettssystemet – kan vinne?

Les mer

Er kontrakten gyldig uten tinglysing?

Publisert: 01.10.2015

Min mormor sin hytte ble overtatt av min tante og onkel for noen år siden. Mormor har bare ett barn da vår mor er død. Vi er tre søsken. Det er skrevet en kjøpskontrakt på hytten hvor det står at mormor har bruksrett så lenge hun lever, og at det er vi tre søsken som skal overta hytten etter min tante så fremt de ikke har egne barn eller adoptivbarn. Er denne kontrakten gyldig så lenge den ikke er tinglyst?

Les mer

Arv, uskifte og særeie – kampen om hytta

Publisert: 05.08.2015

Even og Petter Jensen mistet alle rettigheter til familiehytta på fjellet, fordi de uten å stille betingelser aksepterte at arven etter faren ikke ble gjort opp da han døde. Uten å kunne gjøre noe må de se på at farens nye kone, Sissel, selger hytta der de har feriert fra de var små. Tapet av hytta kunne vært unngått.

Les mer