Bruksrett

Naboen krever bruksrett til eiendom

Publisert: 26.10.2018

Kjøpte hus for 10 år siden, og var veldig glad å bo i det. Men plutselig det kom brev fra nabo, som sier at han vil hevde på min eiendom fordi han brukte den i 40 år etter avtale med sin svigerfar. Men det noe tull. Nabo bruker ikke den delen av eiendom.

Som dere vet, alle boligkjøp tinglyses, og alt hevd er umulig fordi grenser over eiendom er klare. Så nabo vet at han eier/eide ikke del av min eiendom. § 4. Den som veit at han ikkje eig tingen, hevdar ikkje.

Les mer

Betaling av vedlikehold av brygge med bruksrett

Publisert: 03.09.2018

En nabo har bruksrett på bryggen på vår tomt. Det er ikke tinglyst noen form for vedlikeholdsplikt for naboen. Har vi rett på at naboen skal ta del i vedlikeholdet? Bryggen er nylig restaurert, samt at den ligger i et område som er utsatt for vær og vind slik at det vil komme flere utgifter rundt vedlikeholdet av denne. Kan man kreve deling av kostnadene eller kostnader basert på bruk? Finner ingen informasjon om dette unntaksvis når det handler om veg.

Les mer

Selge fritidseiendom skattefritt

Publisert: 28.06.2018

Jeg arvet en fritidsbolig i Risør etter min mors bortgang i 2011 og har et spørsmål relatert til arv, skatt, bruksrett og råderett. Hennes ektefelle (min stefar) har en livsvarig, men ikke eksklusiv, bruksrett, men han ønsket aldri å bruke eiendommen videre og har ikke brukt den siden min mors bortgang. Bruksretten ble derfor annullert i 2016. Det sies at en skal eie og råde over en bolig i 5 år før denne kan selges skattefritt. Når kan jeg selge boligen skattefritt?

Les mer

Kan en bruksrett selges uavhengig av eiendommen den er tilknyttet?

Publisert: 15.01.2018

En brygge har fire sameiere. I tillegg er det to bruksrettigheter. Den ene bruksrettigheten disponeres av den ene sameieren. Han har kjøpt naboeiendommen som fra gammelt av hadde en bruksrett til brygga. Mitt spørsmål er; kan bruksretten selges til en utenforstående?

Les mer

Arv – barn må ikke arve likt

Publisert: 16.08.2016

Barn har ikke krav på å arve like mye fra sine foreldre, og det kan være gode grunner til forskjellsbehandling. Loven gir større spillerom for fordeling av verdier enn mange er klar over.

Les mer

Arv, uskifte og særeie – kampen om hytta

Publisert: 05.08.2015

Even og Petter Jensen mistet alle rettigheter til familiehytta på fjellet, fordi de uten å stille betingelser aksepterte at arven etter faren ikke ble gjort opp da han døde. Uten å kunne gjøre noe må de se på at farens nye kone, Sissel, selger hytta der de har feriert fra de var små. Tapet av hytta kunne vært unngått.

Les mer