Borettslag

Nabo leier ut til Airbnb

Publisert: 11.12.2017

Jeg bor i borettslag og har en nabo som flyttet ut i 2012, men som har leid ut. Styret ga henne utsettelse til å få lov til å leie ut i 4 år. Etter dette har hun sagt hun skal selge, og påstår at hun bor på adressen. Hun har mann og barn, og jeg har bare sett henne en sjelden gang og jeg vet det pågår utleie via Airbnb innimellom. Om man skal benytte § 4-8 eller § 5-22, hvem ha bevisbyrden på om man faktisk bor et sted? Vi vet at hun bor på en annen adresse, men meldte flytting tilbake ifjor.

Les mer

Styret har stengt strømmen i carporten

Publisert: 07.12.2017

Jeg eier en leilighet tilknyttet et borettslag. 20 andeler fordelt på 5 boliger, med 5 carporter med 4 plasser. Er en stikkontakt i hver carport, altså 20 til sammen. På forrige generalforsamling ble det vedtatt at styret skulle stenge strømmen i carportene fordi anlegget ikke var godkjent for lading av el-biler, men folk ladet allikevel. Er dette noe de kan gjøre? Jeg for min del får jo ikke brukt motorvarmer på bilen min lengre. Så vidt jeg vet er det ikke egen sikring for hver enhet.

Les mer

Hvem har ansvaret for å kaste ut andelseier fra borettslag?

Publisert: 02.11.2017

Jeg er andelseier i et borettslag, og jeg lurer på hvem som kan kaste ut en andelseier? Er det borettslagets styre som har dette ansvaret eller er det boligbyggelaget som borettslaget er knyttet til? Jeg får beskjed fra styreleder at det er boligbyggelaget som må kaste ut andelseier og at styret ikke kan gjøre det.

Les mer

Eks betaler ikke fellesutgiftene

Publisert: 01.11.2017

Jeg kjøpte et hus sammen med eksen, hvor det ble brudd før vi overtok og flyttet inn. Vi la det ut igjen for salg med en gang, men det tar tid å få solgt. Utgiftene på lånet sitter jeg med, fordi det var i min bank. Det er et borettslag, og jeg har betalt inn min del av husleien - men fikk nylig inkassobrev fordi han ikke har betalt sin del. Hvilke rettigheter har jeg? Hvordan kan jeg unngå at hans mislighold går ut over meg?

Les mer

Ansvar for mur på fellesareal i borettslag

Publisert: 17.10.2017

Bor i et borettslag og eier en andel. En mur langs en gangvei på fellesareal er i ferd med å rase ut. Gangveien går mellom vårt rekkehus og flere andre hus, og er eneste tilkomst. Ifølge borettslaget er det en tidligere eier av vår andel som har satt opp muren. Uansett måtte det vært en mur mot gangveien på grunn av høydeforskjell. Det står ikke noe om ansvar noe steder, men borettslaget hevder nå at det er vårt ansvar. Vi har bodd i 17 år og muren er satt opp for nesten 40 år siden.

Les mer

Generalforsamlingen følger ikke vedtektene

Publisert: 29.08.2017

Generalforsamlingen i borettslaget vårt valgte styreleder for 2 år, selv om vedtektene sier 1 år. Det ble også valgt 3 varamedlemmer, selv om vedtektene sier maks. 2. Har generalforsamlingen lov til dette uten å endre vedtektene først? Hvis ikke, hvordan går jeg frem for å få kjent beslutningen ugyldig? Har kontaktet OBOS om saken og de svarer: "Forslaget om 2 år ble forelagt generalfors. og vedtatt. All den tid generalforsamlingen er borettslagets øverste organ, vil dette unntaket være gyldig."

Les mer

Skatt av bolig man ikke har bodd i selv

Publisert: 23.06.2017

For fire år siden ønsket min kone og jeg å hjelpe vår datter inn på boligmarkedet, og sammen med henne kjøpte vi i den anledning en borettslagsleilighet til henne. Som formelle eiere av leiligheten står min kone og datter med 50% hver. Min datter har bodd i leiligheten sammenhengende i fire år. Hun ønsker nå å flytte. Mitt spørsmål er da om min kone vil bli gevinstbeskattet ved salget av leiligheten. (For ordens skyld: Verken min kone eller jeg har på noe tidspunkt bodd i leiligheten.)

Les mer

Støy i borettslag

Publisert: 16.06.2017

Vi bor i en leilighet i borettslag i Skien. Vi har bodd til nåværende adresse siden desember 2000. Alt var greit inntil ny person flyttet under oss i september 2014, og siden vi har hatt bare støy og tull og tøys på natten! Klager er sendt til styret, men de mener at det er bare oss som hører henne og det er ikke noe de kan gjøre! Vi har politianmeldelse på henne og vi har tatt kontakt med Konfliktrådet, men hun vil ikke møte opp! Styret leder sier vi bare må flytte.

Les mer

Muggsopp i borettslagsleilighet

Publisert: 16.06.2017

Vi eier en leilighet i et borettslag. For 3 mnd siden så oppdaget vi at det hadde kommet muggsopp på 2 av veggene inne på soverommet vårt. Vi har vært i kontakt med styret opp til flere ganger. Men dem ber oss bare om å vaske veggene. Men vi blir dårlige av å sove der inne, har fått legeerklæring på dette. Kan vi holde tilbake deler av husleie/felleskostnadene? Får altså ikke brukt soverommet, har nå sovet på sofaen i 3 mnd og det tærer på ryggen.

Les mer

Borettslaget truer med mislighold

Publisert: 07.05.2015

Borettslaget mitt har sendt en regning som jeg mener er uriktig, men de truer med mislighold. Jeg mener vedtektene er på min side, men klagene besvares bare på veldig generelt grunnlag. Det er alltid "vi mener", "vi har vurdert", men viser aldri til regelverk. Kan laget vurdere mislighold ved utestående betaling når jeg aktivt sier jeg ikke forstår kravet? De står ved sitt, men klarer ikke å gi meg en forklaring jeg kan forholde meg til. Hvordan avgjøres det om et krav er tilstrekkelig begrunnet? Kan jeg eventuelt betale, nå og klage videre etterpå?

Les mer