Borettslag

Får ikke bruke morens parkeringsplass av borettslaget

Publisert: 29.01.2019

Min mor har en Obosleilighet med tilhørende fast garasjeplass. Hver seksjon har en plass hver. Jeg låner denne av min mor til min bil, men har nå blitt nektet videre parkering av styret. Dette er en ekstrabil som ikke brukes mye. Jeg mener at styret ikke kan nekte mor å låne ut plassen til meg og mener burettslgslova § 5-4 kan brukes: "Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre." Hvem har rett?

Les mer

Navn på varsler i borettslag

Publisert: 20.08.2018

Jeg eier en leilighet i et borettslag. Nylig leide jeg ut denne i en periode på tre uker hvor jeg ikke skulle bo der selv, uten å tenke videre over dette. Jeg ble raskt kontaktet av styret i borettslaget med beskjed om at dette ikke var tillatt, noe jeg godtok og beklaget, og jeg fjernet annonsen for utleien. Styret skrev at "de er blitt fortalt" om min utleie. Kan jeg kreve at de oppgir navn på den som har varslet dem om utleieannonsen?

Les mer

Får ny parkeringsplass rett ved soverommet

Publisert: 15.06.2018

Jeg bor i en en bolig og hagen min er i grense med borettslag og de vil bygge nye parkeringsplasser. Da kommer de veldig nær til min stue og barnerom. Vi bli plager av bilyd og bil lys. Hvor stor avstand må de ha til min bolig? Er det lov å komme så tett til tomtgrensen min?

Les mer

Styret mener oppgangen har ansvar for å vurdere dyrehold

Publisert: 14.05.2018

Jeg har bare ett spørsmål angående ett problem som min samboer og jeg har støtt på. Vi har nemlig søkt om hund med godt grunnlag fra min fastlege. Borettslaget har forbud mot dyrehold, og det må søkes skriftlig til styret hvor det kan gjøres unntak ved spesielle tilfeller. Det står ingen ting om at oppgangen må samtykke i reglene. Men nå mener styret at det er opp til oppgangen å bestemme om det skal innvilges eller ikke. Stemmer det ettersom at det ikke er spesifisert i husordensreglene?

Les mer

Regel om bilfritt område blir brutt

Publisert: 03.05.2018

Før jeg kjøpte leiligheten jeg nå bor i, fikk jeg bekreftet at kjøring og parkere fritt inn til blokkene framfor min blokk ikke var lov. Noe som er viktig for min helse. Står også i ordensreglementet. Kun varelevering /store ting. Det har kommet fram i ettertid at det har allikevel vært et stort problem med parkering rett foran vår altan og soveromsvindu som vender ut mot blokkene framfor oss. Biler kjører døgnet rundt som bryter regelen og styret bryr seg ikke. Hva gjør jeg?

Les mer

Er borettslagets lekeplass privat eiendom?

Publisert: 17.04.2018

Hva er reglene rundt lekeplasser som står på eiendommen til borettslag? Kan beboere med sin rett, jage bort barn som ikke bor der?

Les mer

Borettslagsvedtak som bare påvirker et mindretall

Publisert: 25.03.2018

Kan et borettslag på en generalforsamling vedta noe som bare har konsekvenser for et fåtall i borettslaget. Kan man kreve at det kun er de som blir påvirket som har stemmerett i slike saker?

Les mer

Avslag på dyrehold i borettslag

Publisert: 13.02.2018

Jeg har flyttet inn i borettslag hvor det i ordensreglene står at man kan søke om dyrehold. Jeg har søkt om å få ta med katten min - og fikk blankt avslag. Uten gode argumenter. Ønsker hjelp til å få beholde katten. Det bor allerede hund og katt i en boenhet her, og stiller meg spørrende til om det er lov å gjøre forskjellsbehandling. Det står jo at man kan søke om dyrehold. Skal til fastlegen i dag for å få legeerklæring.

Les mer

Ønsker å gå av som styreleder i borettslag

Publisert: 09.02.2018

Sitter som styreleder i et lite borettslag. Det er meg og 2 andre medlemmer. Jeg har for noen mnd siden flyttet til et annet sted. Pga av det og trakassering av meg og min familie fra et styremedlemmene ønsker jeg ikke lengre å sitte med styrelederjobben. Psyken har også fått seg en solid knekk og går nå på medisiner. Ser ikke for meg at jeg klarer å møte i en ekstraordinær eller vanlig generalforsamling. Er det mulig å trekke seg?

Les mer

Ønsker ikke AMS-strømmåler

Publisert: 31.01.2018

Jeg bor i et borettslag, og nå skal de sette inn nye målere, AMS-strømmålere. Her er så mye feil på disse og folk sitter med skyhøye regninger. Ser at det er lurt å ta foto av den gamle strømmåler før den blir skiftet ut, slik at man har dokumentasjon på hva som skal betales for.

Men, mitt spørsmål er: Kan jeg nekte å få satt inn ny måler ( måleren min står i felles oppgang)? Finnes der noe jus som kan svare meg konkret. Blir jo påtvunget noe som ikke er utredet nok iht eventuelle stråleskader etc.

Les mer