Borettslag

Er borettslagets lekeplass privat eiendom?

Publisert: 17.04.2018

Hva er reglene rundt lekeplasser som står på eiendommen til borettslag? Kan beboere med sin rett, jage bort barn som ikke bor der?

Les mer

Borettslagsvedtak som bare påvirker et mindretall

Publisert: 25.03.2018

Kan et borettslag på en generalforsamling vedta noe som bare har konsekvenser for et fåtall i borettslaget. Kan man kreve at det kun er de som blir påvirket som har stemmerett i slike saker?

Les mer

Avslag på dyrehold i borettslag

Publisert: 13.02.2018

Jeg har flyttet inn i borettslag hvor det i ordensreglene står at man kan søke om dyrehold. Jeg har søkt om å få ta med katten min - og fikk blankt avslag. Uten gode argumenter. Ønsker hjelp til å få beholde katten. Det bor allerede hund og katt i en boenhet her, og stiller meg spørrende til om det er lov å gjøre forskjellsbehandling. Det står jo at man kan søke om dyrehold. Skal til fastlegen i dag for å få legeerklæring.

Les mer

Ønsker å gå av som styreleder i borettslag

Publisert: 09.02.2018

Sitter som styreleder i et lite borettslag. Det er meg og 2 andre medlemmer. Jeg har for noen mnd siden flyttet til et annet sted. Pga av det og trakassering av meg og min familie fra et styremedlemmene ønsker jeg ikke lengre å sitte med styrelederjobben. Psyken har også fått seg en solid knekk og går nå på medisiner. Ser ikke for meg at jeg klarer å møte i en ekstraordinær eller vanlig generalforsamling. Er det mulig å trekke seg?

Les mer

Ønsker ikke AMS-strømmåler

Publisert: 31.01.2018

Jeg bor i et borettslag, og nå skal de sette inn nye målere, AMS-strømmålere. Her er så mye feil på disse og folk sitter med skyhøye regninger. Ser at det er lurt å ta foto av den gamle strømmåler før den blir skiftet ut, slik at man har dokumentasjon på hva som skal betales for.

Men, mitt spørsmål er: Kan jeg nekte å få satt inn ny måler ( måleren min står i felles oppgang)? Finnes der noe jus som kan svare meg konkret. Blir jo påtvunget noe som ikke er utredet nok iht eventuelle stråleskader etc.

Les mer

Utgifter til lading av el-bil går på felleskostnadene

Publisert: 19.01.2018

Er det noen begrensninger for hvilke utgifter som kan belastes felleskostnader i et borettslag? Laget har nylig satt opp felles el-billading hvor brukerne betaler en symbolsk sum for lading (200 kr per år). Er det juridisk lovlig at hovedkostnaden for "drivstoff" for enkelte andelshavere fordeles på alle andelshavere? Hva med gratis bruk av fellesvaskeri? Litt mer generelt: Kan hva som helst bakes inn i felleskostnader eller går det en grense på at det må være knyttet til naturlig drift?

Les mer

Hvem er ansvarlig for vedlikehold i borettslagsleilighet?

Publisert: 15.01.2018

Jeg har hatt vannskade ved varmtvannsbereder i min borettslagsleilighet. Det står ingenting i borettslagets vedtekter angående egenandelen ved slike skader. Også vedlikeholds- og utskiftningansvaret for vann fra forgreningspunktet er med der. Nå krever styret at andelseier skal betale kr 10 000 i egenandel. Det står kun at andelseier for egen regning skal holde boligen forsvarlig vedlikeholdt. Hva gjør jeg?

Les mer

Nabo leier ut til Airbnb

Publisert: 11.12.2017

Jeg bor i borettslag og har en nabo som flyttet ut i 2012, men som har leid ut. Styret ga henne utsettelse til å få lov til å leie ut i 4 år. Etter dette har hun sagt hun skal selge, og påstår at hun bor på adressen. Hun har mann og barn, og jeg har bare sett henne en sjelden gang og jeg vet det pågår utleie via Airbnb innimellom. Om man skal benytte § 4-8 eller § 5-22, hvem ha bevisbyrden på om man faktisk bor et sted? Vi vet at hun bor på en annen adresse, men meldte flytting tilbake ifjor.

Les mer

Styret har stengt strømmen i carporten

Publisert: 07.12.2017

Jeg eier en leilighet tilknyttet et borettslag. 20 andeler fordelt på 5 boliger, med 5 carporter med 4 plasser. Er en stikkontakt i hver carport, altså 20 til sammen. På forrige generalforsamling ble det vedtatt at styret skulle stenge strømmen i carportene fordi anlegget ikke var godkjent for lading av el-biler, men folk ladet allikevel. Er dette noe de kan gjøre? Jeg for min del får jo ikke brukt motorvarmer på bilen min lengre. Så vidt jeg vet er det ikke egen sikring for hver enhet.

Les mer

Hvem har ansvaret for å kaste ut andelseier fra borettslag?

Publisert: 02.11.2017

Jeg er andelseier i et borettslag, og jeg lurer på hvem som kan kaste ut en andelseier? Er det borettslagets styre som har dette ansvaret eller er det boligbyggelaget som borettslaget er knyttet til? Jeg får beskjed fra styreleder at det er boligbyggelaget som må kaste ut andelseier og at styret ikke kan gjøre det.

Les mer