Borett

Eksmann bor i overdratt bolig

Publisert: 10.04.2018

Hele vår eiendom er overdratt/solgt til vår felles sønn. Hvordan skal det deles når min eksmann bor igjen i huset vi har borett i?

Les mer

Vedelagsfri borett vs livslang borett

Publisert: 02.03.2018

Er det forskjell på vederlagsfri borett og livslang borett? Og eventuelt hva er forskjellen? Har søkt på vederlagsfri borett, men da er det bare livslang borett som kommer opp.

Les mer

Hvordan beregner man verdien av en borett?

Publisert: 21.12.2017

Min far vurderer å selge sin eiendom til et av 3 barn, med livslang borett. Årsaken er at han ønsker å frigi kapital etter å ha blitt pensjonist. Det finnes boligtomt på eiendommen som barnet etter hvert ønsker å bygge bolig på. Denne kan fradeles etter eller før avtale om overdragelse med livslang borett. Hvor finner jeg regler om beregning av borett. Tror markedsverdi på å leie boligen i dag ligger på ca 8000/mnd. Gjelder samme regler på hans fritidsbolig? Han bruker den mye.

Les mer

Livslang borett

Publisert: 10.10.2017

Livslang Borett. Jeg og kona eier en enebolig som vi nå søker Kartverket om å få livslang borett i, da våre barn etterhvert skal overta boligen på disse vilkår. Vi har kun et lån (1.prioritet) på huset, som vi betaler ned over tid. Spørsmålet blir da følgende: Hvis jeg som hjemmelshaver i huset f.eks. om noen år skulle få en utleggsforretning med pant i huset, ville da boretten bli annullert eller nedprioritert, eller ville den fortsatt være gjeldende?

Les mer

Ansvarsplassering i leieforhold ved tilfeldig skade

Publisert: 15.09.2017

Leietakerne mine sier at døren til 11 år gammel dusj eksploderte av seg selv ved berøring. Bygningsforsikringen til sameiet dekker reparasjon av dette med en egenandel på kr 3.000,- som belastes meg som seksjonseier. Er det rimelig at leietaker betaler denne egenandelen, eller er det jeg som utleier som skal betale den? Jeg har ingen garanti for at hendelsesforløpet var som leietaker sier og stusser litt over at glassdøren eksploderte av seg selv når den er så gammel.

Les mer

Selge hus der barna er hjemmelshavere

Publisert: 09.09.2016

Jeg ble skilt for 10 år siden etter et langt samliv og voksne barn. Jeg ble boende i huset og eksmannen lot barna få sin part som forskudd på arv. Nå har jeg blitt såpass gammel at jeg tenker på å få et mer lettvint sted å bo uten hage osv.

Mitt spørsmål er om da hvis jeg/vi selger huset skal da barna ha sin halvdel - eller kan det vente til jeg dør, som om jeg hadde sittet i uskiftet bo. Er det klare regler om dette?

Les mer