Borett

Selge hus der far hadde borett

Publisert: 09.08.2018

Min far ga meg sitt hus for noen år siden, men hadde borett (hvis det er riktig ord). For kort tid siden gikk far bort. Kan jeg selge boligen skattefritt nå?

Les mer

Testamentere borett til ektemann

Publisert: 08.08.2018

Jeg og mannen min bor i et hus jeg arvet før vi inngikk ekteskap. Vi har en felles datter og jeg har et særkullsbarn. Jeg ønsker å opprette et testamente med punkt hvor min mann har rett til å bo i boligen så lenge han måtte ønske etter min død. Må vi ha barnas godkjenning på dette?

Les mer

Fraskrive seg borett hvis man flytter

Publisert: 02.08.2018
Emneord: ,

Hvis man flytter fra et bolighus man har borett på som tilhører en gård, kan eiere av gården da kreve at man fraskriver seg boretten uten kompensasjon? Kan man eventuelt sette opp en avtale om at boretten opphører uten kompensasjon hvis man flytter?

Les mer

Avslag på leilighet med tinglyst borett

Publisert: 01.08.2018
Emneord: , ,

Min mormor har 3 barn. Hun ønsker å selge sin leilighet til den ene sønnen. Dette tenkes å gjøre uten innhentet takst og med en tinglyst borett for henne ut livet. Mormor er 99 år. Heftelsen ved denne eventuelle boretten gjør at sønnen mener at han bør få et avslag på kjøpesummen på en million kroner. Finnes det noen lovhjemmel som kan rettferdiggjør en slik sum? Tenker selvsagt her på mormors langt over gjennomsnittet levealder.

Les mer

Borett i solgt bolig

Publisert: 26.06.2018

Har solgt bolig, men har tre års gratis borett. Innebærer en borett at jeg kan flytte men bruke boligen til lager - eller forutsetter det folkeregistrert adresse i boligen?

Les mer

Eksmann bor i overdratt bolig

Publisert: 10.04.2018

Hele vår eiendom er overdratt/solgt til vår felles sønn. Hvordan skal det deles når min eksmann bor igjen i huset vi har borett i?

Les mer

Vedelagsfri borett vs livslang borett

Publisert: 02.03.2018

Er det forskjell på vederlagsfri borett og livslang borett? Og eventuelt hva er forskjellen? Har søkt på vederlagsfri borett, men da er det bare livslang borett som kommer opp.

Les mer

Hvordan beregner man verdien av en borett?

Publisert: 21.12.2017

Min far vurderer å selge sin eiendom til et av 3 barn, med livslang borett. Årsaken er at han ønsker å frigi kapital etter å ha blitt pensjonist. Det finnes boligtomt på eiendommen som barnet etter hvert ønsker å bygge bolig på. Denne kan fradeles etter eller før avtale om overdragelse med livslang borett. Hvor finner jeg regler om beregning av borett. Tror markedsverdi på å leie boligen i dag ligger på ca 8000/mnd. Gjelder samme regler på hans fritidsbolig? Han bruker den mye.

Les mer

Livslang borett

Publisert: 10.10.2017

Livslang Borett. Jeg og kona eier en enebolig som vi nå søker Kartverket om å få livslang borett i, da våre barn etterhvert skal overta boligen på disse vilkår. Vi har kun et lån (1.prioritet) på huset, som vi betaler ned over tid. Spørsmålet blir da følgende: Hvis jeg som hjemmelshaver i huset f.eks. om noen år skulle få en utleggsforretning med pant i huset, ville da boretten bli annullert eller nedprioritert, eller ville den fortsatt være gjeldende?

Les mer

Ansvarsplassering i leieforhold ved tilfeldig skade

Publisert: 15.09.2017

Leietakerne mine sier at døren til 11 år gammel dusj eksploderte av seg selv ved berøring. Bygningsforsikringen til sameiet dekker reparasjon av dette med en egenandel på kr 3.000,- som belastes meg som seksjonseier. Er det rimelig at leietaker betaler denne egenandelen, eller er det jeg som utleier som skal betale den? Jeg har ingen garanti for at hendelsesforløpet var som leietaker sier og stusser litt over at glassdøren eksploderte av seg selv når den er så gammel.

Les mer