Boplikt

Unngå boplikt på landbrukseiendom

Publisert: 18.10.2017

Jeg skal kjøpe min søster ut av en landbrukseiendom vi har arvet sammen. Om vi endrer skjøtet, blir det boblikt pga nye regler i kommunen.

1. Kan man overstyre skjøtet med en kontrakt, slik at jeg rettslig sett har eierrettighetene, men skjøtet forblir som det er? Er det noen risiko ved dette? Finnes det noe standardkontrakt for slikt, eller bør man gå til advokat?

2. Jeg har hørt at man kan opprette et AS, og at da vil ikke boplikten inntre ved overdragelse? Stemmer dette?

Les mer

Hvordan oppfylle boplikten på gammel gård

Publisert: 31.08.2017

Er odelsjente til en gammel, forfallen gård, stor nok til at jeg får 5 års boplikt når jeg overtar etter min far. Holder det å melde flytting i folkeregisteret for å fylle boplikten? Er det også krav om fysisk tilstedeværelse 50 % av årets døgn? Har kommunen lov til å snike i vinduer for å kontrollere fysisk tilstedeværelse?

Les mer

Spørsmål om boplikt på eiendom

Publisert: 09.05.2017

Jeg arvet for 10 år siden et hus i en kommune med boplikt. Pga arv var eiendommen unntatt fra boplikten. Vi har siden hatt huset som ferieeiendom. Hvis vi nå velger å selge eiendommen, kan vi da selge den uten boplikt, eller vil det da bli innført boplikt på eiendommen igjen?

Les mer