Bolig og hytte

Leietaker betaler ikke husleie

Publisert: 01.10.2019

Hvordan går jeg frem for å kreve husleie fra en person som har flyttet ut og ikke betalt depositum. Jeg har satt flere frister for betaling og truet med inkasso, men vedkommende har ikke overholdt disse fristene. Det er flere måneder siden husleien skulle ha vært betalt inn.

Les mer

Får ikke tilbake depositum

Publisert: 01.10.2019

Flyttet ut av en leilighet etter at jeg og utleier ble enig om at jeg skulle flytte ut. Han sa via melding at han skulle overføre depositumet mitt tilbake på først kommende mandag etter utflyttingen. Depositumet ble betalt til han cash. Nå har det gått 1 mnd og han har ennå ikke tilbakebetalt depositumet. Jeg kontaktet han flere ganger og hver gang svarte han med «de er på vei». Det er klart at han ikke vil tilbakebetale depositumet. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Leietaker har mistet portåpner

Publisert: 01.10.2019

Begge parter skrev under på en kontrakt om leie av biloppstillingsplass, leien skulle betales fortløpende. Dette ble ikke gjort, så kontrakten ble sagt opp uken etter kontraktsundertegnelse. Leietakeren skulle levere portåpneren til garasjen ved kontraktslutt, men sier at denne er mistet. Portåpneren er kostbar. Kan jeg rette et erstatningskrav mot leietakeren evt. hvordan går man frem?

Les mer

Leietaker har ikke vasket ut hybel

Publisert: 01.10.2019

Min tidligere leietager hadde ikke vasket leiligheten når hun flyttet ut. Hun leide et rom av meg. Verken hennes rom eller fellesareal var vasket. Hun har også mistet nøkkel til boden. Leietager mener hun ikke er pliktig til å vaske huset da det ikke står noe om rengjøring i kontrakten. Kontrakten opphørte kl 12.00, jeg var i huset kl 15.00 og da mener hun at jeg bør bære på ansvaret siden jeg kom seint. Kan jeg trekke henne fra depositum? Både for tap at nøkkel og at hun ikke har vasket?

Les mer

Kjøpte bolig med utleid tomt

Publisert: 01.10.2019

Vil kjøpe en enebolig med stor tomt, men de har leid ut 1400 kvm av tomten til 2033. Hvis jeg kjøper boligen, opphører den kontrakten mellom partene?

Les mer

Hvem gjelder veiretten for?

Publisert: 30.09.2019

Har et spørsmål angående veirett inn til innerste bolig av en vertikaldelt tomannsbolig. Gjelder veirett kun huseier, eller kan besøkende som skal til den innerste boligen også benytte seg av veien?

Les mer

Skatt av solgt arvet bolig

Publisert: 24.09.2019

Jeg arvet i 2018 en tomt av min far som igjen arvet den av sin far. Tomten ble skilt ut fra gårdsbruket vårt i 1987 som en del av en større utbygging. Tomten ble da holdt av til meg, til jeg ble voksen. Jeg bestemte meg for å selge tomten i 2019, og lurer nå på hvilken verdi som skal legges til grunn for skatteutregning i 2019. Er det markedsverdien jeg arvet tomten for av min far, eller er det en annen verdi?

Les mer

Mange feil i leiebolig

Publisert: 17.09.2019

Jeg har spørsmål angående leieforhold. Jeg leier en leilighet nå, og jeg oppdager mange feil hver dag på leiligheten som utleier har ikke vist meg. Og etter at jeg snakket med henne, fortalte  hun meg at jeg godtok leiligheten og at hun ikke er ansvarlig eventuelle feil, selv om jeg bare har bodd i leiligheten i bare 10 dager. Det er 2 måneder oppsigelse på kontrakten. Så min spørsmål er kan jeg avbryte kontrakten på grunn av svindelen som er blitt påført på meg?

Les mer

Tidligere leietaker nekter å sende slettebegjæring

Publisert: 17.09.2019

Tidligere leietaker nekter å sende slettebegjæring på tinglyst leierett til Kartverket. Leieretten gjaldt et næringslokale fra 2000-2010, med mulighet for fornyelse. Den ble fornyet i ti år til. Fornyelsen ble ikke tinglyst. Tinglyst leierett lyder bare 2000-2010. Leieforholdet ble oppsagt av leietakeren med effekt 01.06.2019, med signerte oppsigelsesdokumenter. Dette mener Kartverket ikke er tilstrekkelig dokumentasjon. Er forliksrådet neste skritt?

Les mer

Ønsker å fjerne person fra leiebolig

Publisert: 16.09.2019

Jeg har en leieboer som ønsket å ta inn en leieboer til, som jeg sa nei ti å skrive kontrakt med, grunnet at personen virket ustabil. Han tok inn denne karen likevel uten min viten. Det viste seg at jeg hadde rett, han terroriserer nå leieboeren min og de øvrige leietakerne. Kan jeg gå inn og fjerne hans ting? Han har ingen kontrakt og har rett og slett okkupert et rom i leiligheten! Hva har jeg lov til å gjøre, det haster å få han vekk. Han skremmer barna i huset også.

Les mer