Bolig og hytte

Leietaker undre 18 mener kontrakt ikke er gyldig

Publisert: 15.11.2019

I stedet for tre separate hybler, valgte jeg og to andre å leie en leilighet sammen. Husleiekontrakten ble underskrevet av meg. I tillegg laget vi en privat kontrakt mellom oss, i tilfelle noe skulle skje. I denne kontrakten står det blant annet at betaling skal skje frem til husleien slutter. Den ene flyttet etter kort tid, og nekter nå å betale sin del av husleien. Den som flyttet er under 18 år, og hevder at kontrakten ikke er gyldig ettersom den ikke er signert av foreldre. Stemmer det?

Les mer

Si opp leieavtale før oppsigelsestiden

Publisert: 15.11.2019

Vi leier en bolig, hvor utleiere ikke har krevd inn depositum og huset er veldig kaldt nå på høst/vinterstid, vi bruker mye tid/penger på holde det til behagelig temperatur. En del kjøkkenskuffer har blitt ødelagt (svært dårlig stand). Huset var heller ikke rengjort når vi flyttet inn. Vi har budd her noen måneder og har nå sagt opp. Vi har funnet en ny leilighet og har prøvd å snakke med leietaker om å redusere oppsigelsetiden. NAV har også bedt han om oppheve kontakten. Uten å lykkes. Hva gjør vi?

Les mer

Betale for dyr oppussing i sameie

Publisert: 14.11.2019

Sameiet vi har arvet en leilighet i, har et styrevedtak på å pusse opp halve taket og vinduer, samt 2 stk ytterdører. Betaling blir gjort ved at hver seksjon (leilighet) betaler sin del, som er på over 100 000, -. Vi ble også tilbudt en annen betalingsmåte, som gikk ut på at sameiet bruke sin egenkapital på ca 240 000,-, samt et usikkert lån. Men så ble vi fortalt at det ikke ble aktuelt. Og vi måtte gjøre opp hele beløpet. Firmaet krever 1,1 mill på forskudd for jobben. Er dette lovlig?

Les mer

Forhåndsuttalelse om boplikt

Publisert: 14.11.2019

HeIt hus arvet av foreldre i 2008. Hus og eiendom på ca 30 dekar ligger i et attraktivt hytteområde med privat gangvei på ca 800 m som eneste tilkomstvei. Det er utfordrende å bo så langt fra bilvei med tanke på brann, ambulanse, brøyting, renovasjon, infrastruktur som Internett, gatelys, vann/avløp, post osv. Huset fra 1924 med 30 dekar eiendom som har boplikt ønsker vi nå å selge.

1.Jeg ønsker en forhåndsuttalelse fra kommunen ang.boplikt for nye eiere, kan jeg kreve å få det?

Les mer

Taper depositum på å trekke seg fra leieavtale

Publisert: 14.11.2019

Ang leie av næringslokale: Utleier sikrer seg depositum, og om jeg skulle trekke meg taper jeg depositum. Jeg må da også skaffe ny leietaker og betale for transport av kontrakt. Hvorfor skal da utleier ta depositumet, om de ikke har merutgifter?

Les mer

Kan huseier nekte parkering av to biler?

Publisert: 14.11.2019

1.Kan huseier be meg å flytte bilen, da hun vil børste vekk blader som ligger på tomten og kreve at jeg gjør det med én gang? Eller kan jeg gjøre det når det passer for meg, selvfølgelig i rimelig tid (f.eks i løpet av et kvarter eller noe)? Vi har parkeringsplass inkludert i leien i henhold til leiekontrakten.

2. Vi har kjøpt andre bil og vil selge den gamle. Huseierene sier at vi må bli kvitt én av bilene snart, ellers må vi betale ekstra for den andre p-plassen. Har de juridisk grunn til det?

Les mer

Har leietaker forkjøpsrett?

Publisert: 14.11.2019

Hvis leiligheten ikke har blitt seksjonert enda, men vi skriver i leiekontrakten at leietakere sier fra seg retten til å bruke forkjøpsretten til å kjøpe boligen til redusert pris. Vil dette da være gyldig? ( har ingen planer å selge bolig, men greit å ha ting på stell ).

Les mer

Selge bolig til sønn

Publisert: 14.11.2019

Jeg selger min bolig til min sønn. Jeg skal i fremtiden, til jeg dør betale det lånet han må ta i bank for å overta boligen. Dette er gjort for at boligen ikke skal gå med i en eventuell konkurs, da jeg har mye gjeld og dessverre ikke har inntekt nok til å dekke skylder pga. sykdom. Jeg skal bo i huset til jeg dør, og betale i leie, det min sønn må betale pr mnd. for lånet. Hvordan skal man ordne dette konkret? Kan banken være behjelpelig?

Les mer

Utleier krever husleie etter muntlig avtale

Publisert: 14.11.2019

Inngått en muntlig avtale om å leie en leilighet. Dattera til leiepersonen ble redd for å flytte ditt pga oppførselen til eieren av huset. Leieren ble enig med å leie bolig, men skrev flere ganger at hun vil lese kontrakten først. Da eieren krevde å sende melding at hun blir enig med kontrakten, uten å ha noen gang lest den. Hun måtte gjøre det foran ham, sende melding på mobil. Fikk kontrakten deretter per eposten. Ville ikke møte ham å signere den. Nå eieren krevde betaling for 3,5 mnd.

Les mer

Heve husleiekontrakt pga insekter og fukt

Publisert: 12.11.2019

Jeg leier nå en sokkelleilighet der det tidlig i ble oppdaget veldig mye maur, kjellerlukt og andre kryp. Det kryper sølvkre fra sprekker på badet, og det er veldig ekkelt å bo her. Det har satt seg en stram lukt i alt av klær og annen tekstil (sofa, puter osv). Jeg ga beskjed, og det ble gjort noen tiltak, men det er langt i fra bra. Det er tung luft, og jeg er konstant tett i nesen. Jeg ønsker å heve kontrakten da det absolutt ikke har blitt bedre. Hva er mine rettigheter her?

Les mer