Bolig og hytte

Bytte leilighet gitt i forskudd på arv

Publisert: 13.12.2018

Besteforeldre har gitt en leilighet til et barnebarn. Det er nå ønske fra begge sider om å bytte denne i en annen leilighet, dvs besteforeldre gir en annen leilighet og tar tilbake den første. Ca samme prissjikt. Begge har vært utleid. Hvordan gjøres dette best mulig? Og hva vil det koste? Blir det dokumentavgift til staten på begge leiligheter?

Les mer

Kan man odelsjord med en venn?

Publisert: 13.12.2018

Lest litt om odel og familie. Hva hvis to kompiser kjøper et gårdsbruk/odelsjord sammen kan de bli nektet konsesjon på dette siden de ikke er i familie eller han ene kompisen vil sette sin halvpart i sitt private selskap?

Les mer

Selge leilighet med vond lukt

Publisert: 12.12.2018

Jeg lurer på hva jeg kan risikere når jeg selger min leilighet som det lukter røyk i. Det kommer fra naboen. Og dessuten en sjenerende annen lukt som har med ventilasjonsrørene å gjøre. Altså ikke min skyld og ikke noe jeg kan rette opp i. Styret i borettslaget har forsøkt, men har gitt opp. Regner med om jeg sier det som det er får jeg ikke solgt. Kan jeg bli stående ansvarlig for noe som ikke er min skyld?

Les mer

Beregne skatt på salg av arvet bolig

Publisert: 10.12.2018

Vår far døde for fire år siden. Han etterlot seg en fritidseiendom som han kunne selge skattefritt. Det er først nå vi har hatt en intern budrunde for å avklare hvem som skal sitte med huset. Er klar over at dette resulterer i skatt på verdistigningen boligen har hatt på fire år (siden vi ikke har hjemlet den over på oss og eid i fem år). Spørsmålet er hva det skal betales 23 % skatt på? Summen han kjøper oss ut for minus markedspris 2014, eller den generelle verdistigning boligen har hatt?

Les mer

Store problemer med styre i sameie

Publisert: 07.12.2018

Styret i sameiet trakasserer oss og lager egne regler og vedtak i strid med både tidligere vedtak, vedtekter og lover for å sikre at styremedlemmer får fordeler. Styremedlemmer får bruksrett til HC-plass uten grunn, men min funksjonshemmede kone nektes pga. frisk styremedlem "eier" HC-plassen (sameiet nytt 2014) og vi nektes å gjøre tiltak for å sikre seksjonen mot dyr som hun er veldig allergisk mot. De startet nå å publisere referat med løgner og henger oss ut offentlig. Styret: flytt/anmeld.

Les mer

Økning i husleie

Publisert: 07.12.2018

Jeg har leid en leilighet siden 2014 for 9200 kr. I går fikk jeg et brev fra eieren om at han skal øke leiepris til 10 000, og jeg må begynne å betale det nye beløpet fra 1.1.2019. Er det lov til å øke leiepris? Er det Ikke 6 måneder varsel før jeg begynner å betale den nye prisen?

Les mer

Setter opp husleie pga ny varmepumpe

Publisert: 07.12.2018

Huseier har ordnet slik at det skal settes opp varmepumpe i leiligheten pga det trekker og er dårlig isolert og veldig kaldt om vinteren. Men nå mener han at husleia skal øke sånn at jeg må sitte og betale for varmepumpa over en viss periode. Han skal også fjerne kabel-TV og Internett som egentlig er inkludert. Har han lov til å gjøre det? Vi har bodd her i litt over 1 år nå.

Les mer

Ny eier vil fjerne veirett

Publisert: 07.12.2018

Jeg kjøpte i 93 en bolig som ble fradelt en større eiendom. Ankomstveien til denne boligen går over denne eiendommen + at den også går over annen eiendom også fradelt samme eiendom som min. Jeg har ikke lykkes med å finne noen tinglyst vegrett til min eiendom, og så langt har dette heller ikke vært noe problem. Nå har derimot neste generasjon tatt over sistnevnte eiendom og den nye eieren ønsker å stenge veien. Hva gjør jeg?

Les mer

Ønsker å selge bolig uten eiendomsmegler

Publisert: 07.12.2018

Broren min ønsker å kjøpe huset mitt, har blitt enig om en fastsatt sum. Vi har ikke hatt megler eller noen annen innblanding. Hvordan gjør vi dette videre så det blir riktig og billigst mulig for oss begge?

Les mer

Får ikke omregulert går til fritidseiendom

Publisert: 07.12.2018

Jeg kjøpte en liten gård av min mor. Gården har vært i familien i 100 år. Jeg ville søke om å få den omregistrert til fritidseiendom/bolig siden den blir kun brukt i ferier og noen helger. Og snakket med kommunen om det. Svaret jeg fikk var at det ville koste 13 000 kr bare for å søke om det og at kommunen ville være innstilt på å si nei. Gården er ikke drivverdig. Er det kommunen som kan bestemme dette, eller er det noe jeg kan gjøre?

Les mer