Bolig og hytte

Må rive platting på campingplass

Publisert: 25.11.2019

Har et spørsmål ang. en campingplass som er overdratt til noen andre. Jeg har hatt plass på denne campingen. I høst ble vi opplyst at personen som dreiv campingen, skulle selge/legge ned. Vi ble opplyst om at opparbeidede plattinger måtte fjernes hvis campingen ble lagt ned. Vi får vi opplyst at campingen er solgt, og at de nye kjøperne skal drive campingen videre. De opplyser at vi som ikke skal være der lenger, må donere eller rive plattingen. Får ikke selge. Noe som har vært praksis før. Lov?

Les mer

11 år gammelt pengekrav fra utleier

Publisert: 25.11.2019

Hvor lang tid tilbake kan utleier kreve tilsynelatende glemt husleie? Er snakk om ca 11 år tilbake i tid og først i dag fant han ut av det. Eg hadde ikkje anelse om manglende husleiebetaling.

Les mer

Odel på landbrukseiendom

Publisert: 25.11.2019

Vi ønsker å kjøpe en landbrukseiendom, har funnet en, men der hviler det odel. Etter å ha lest om dette er vi nå usikker på om det hviler odel på dette bruket. Eier som bor der har vært eier i over 35 år. Eiendommen har 28.6 dekar fulldyrka jord, 58.6 dekar skog, innmarksbeite 37.3, bebygd/samf/vann 5,1 og 244,4 annet markslag. Er totalt på 374 dekar. Takst er fra 2015. Hviler det odel på denne eiendommen?

Les mer

Selge seg ut av eiendom

Publisert: 25.11.2019

Jeg og en venn har kjøpt en eiendom sammen. Jeg har betalt hele egenkapitalen, men nå har det dukket opp uenigheter mellom oss og nå har jeg lyst til å selge eller at han kjøper hele eiendelen. Han vil ikke svare meg eller ta kontakt med meg. Hva kan man løse dette problemet. Kan jeg søke om hjelp fra en advokat?

Les mer

Ønsker å si opp husleiekontrakt pga bråk og fyll

Publisert: 22.11.2019

Jeg leier per dags dato av firma, der det viser seg at eier (eneste i firma) av firma er alkoholiker. Eier av firma bor i 1. etg, det har de siste 2 månedene vært meget utfordrende å bo her da jeg har 2 små barn boende i leiligheten med meg. Jeg har fått trusler fra besøkene hans, det er fyll og fest i ukedagene og til tross for klager fra meg så blir det ikke bedre. Ungene mine blir berørte av dette og vi er redd for hvordan dette vil eskalere. Kan jeg heve kontrakten?

Les mer

Trenger hjelp til å tinglyse tomt

Publisert: 22.11.2019

Jeg er medeier i en tomt. Arv. Jeg har fått kjøpt/ fått den av de andre. Nå ønsker jeg å få den tinglyst. Men jeg forstår ikke hva alt kartverket ønsker av papirer. Trenger hjelp, men ønsker ikke det skal koste så mye.

Les mer

Får ikke sagt opp tidsubestemt kontrakt

Publisert: 22.11.2019

Jeg sitter i en tidsbestemt husleiekontrakt frem til 01.07.20. Var meg og en til som skrev under på denne kontakten. Hun sa opp leieforholdet og utleier bekreftet hennes oppsigelse på SMS med «ok». Jeg vil flytte jeg også mtp stor husleie og bare jeg som betaler etter at hun flyttet ut, men utleier nekter grunnet tidsbestemt husleiekontrakt. Dette er urettferdig. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Hva skjer med gjelden på bestemors hus når hun dør?

Publisert: 19.11.2019

Har overtatt huset til min bestemor og avtalen er at jeg skal betale ned hennes hus lån på 1 million som står som pant på huset nå selv om jeg står som eier av det. Hva skjer vis hun skulle gå bort? Blir det da slettet eller blir det stående på huset og da blir overført til meg så jeg betaler banken hennes da? For jeg vet jo at man trenger jo ikke å overta gjeld når hun skulle eventuelt gå bort, før jeg får lån til å betale henne.

Les mer

Følger veirett med båtfeste?

Publisert: 19.11.2019

Vi har kjøpt en eiendom med båtfeste. For å komme til båtfestet må vi igjennom en annen persons jorde. Det står ingenting om at vi har veirett i dokumentene vi har fått. Kan vi nektes adkomst til båtfestet?

Les mer

Huseier utbedrer ikke det han lover

Publisert: 15.11.2019

Leier rom i en leilighet. Det fremkommer av kontrakten at det skal være 4 rom utenom kjøkken og bad, men det bor 5 personer i leiligheten. Sliter også med at utleier lover ting han ikke holder. Blant annet sa han da jeg flyttet inn at en balkongdør skulle skiftes ut innen tre uker. Dette har enda ikke skjedd tre måneder senere. Har purret mange ganger. Kan jeg kreve lavere husleie pga. feil i kontrakt? Kan jeg holde husleie tilbake fordi han ikke holder det han lover? Hvordan går jeg evt. frem?

Les mer