Bolig og hytte

Kjøpe uskiftet bo under takst

Publisert: 24.04.2019

Min bror skal kjøpe huset fra min far. Han er enkemann og sitter i uskiftet bo. Regner med at det er greit å få en takst på huset for å vite hvor mye huset er verdt.

Men kan min bror kjøpe huset til en lavere sum enn hva taksten sier? Og i så fall hva skjer med differansen mellom summen som det blir kjøpt for og faktisk verdi? Når det da også er uskiftet bo, må min bror da kjøpe ut min del av huset? Hvordan er det med skatt på evt gevinst for min far hvis det selges for mer enn inngangsverdi?

Les mer

Tinglyse verdier som særeie hos ny ektefelle

Publisert: 24.04.2019

Om man kan registrere (tinglyse) bolig og andre verdier som den nye ektefellens særeie mens man selv fortsatt er i live? Da sikrer man sin nye mann eller kone. Barn fra tidligere forhold får ingenting av den nye ektefellens særeie. Er dette mulig uten å komme i rettssak i ettertid?

Les mer

Skattepliktig gevinst ved salg av arvet hus

Publisert: 16.04.2019

Jeg hjelper min mor med hennes skattemelding. Hun og bror fikk huset til mine besteforeldre som forskudd på arv i desember 1990, da med borett til de gikk bort. Begge er nå falt i fra, og sistlevende flyttet på sykehjem 4 mnd før han døde. De valgte å selge boligen et halvt år etter dødsfallet.

Mitt spørsmål er: kan man få fradrag på skattepliktig gevinst ved salg når foreldrene har hatt borett der, slik at de ikke selv kunne benytte boligen?

Les mer

Heftelser på bolig i ekssamboers navn

Publisert: 10.04.2019

Har tinglyst huset etter brudd med eks samboer. Hun overførte sin del over på meg, jeg overtok lånet og kjøpte henne ut. Har fått vite i tinglysningsdokumentet at det er heftelser på hennes navn og det er tatt pant i bolig. Eksen er ikke villig til å ordne opp. Hvordan går det utover meg? Hva kan jeg gjøre? Eiendommen er overført på meg, men det er heftelser i hennes navn. Hvordan sletter jeg det?

Les mer

Vil flytte utenlands – får ikke solgt huset

Publisert: 10.04.2019

Vi kan ikke selge huset. Planen var å forlate landet og reise til våre hjemland. Statens vegvesen skal inndra eiendommen, og dette vil skje om tidligst to år. Vi kan ikke betale huslånet vårt, og banken kan ikke hjelpe mer. Vi har sagt til banken at vi ikke kan betale ned lånet, og vi ønsker å forlate landet fort. Hva vil konsekvensene bli hvis vi gjør det? Bortsett fra at vi kan ikke ta opp lån igjen. Hvis vi forlater landet, kan banken si at vi skylder dem mer penger når de har huset som sikkerhet?

Les mer

Får ikke innsyn i regnskapet for sameiet

Publisert: 10.04.2019

Jeg bor i et sameie med 20 selveierleiligheter en plass på sørlandet. Nå har det seg slik at vi har fått bekjed av formannen i sameiet at vi kommer til å gå minus i regnskapet for 2018. Dermed vil han og styret øke fellesutgiftene. Jeg har spurt formannen om å få sendt regnskapet for 2018 på mail eller i brevform før årsmøte i mai 2019. Det nekter han meg og sier alle vil få mulighet til å se gjennom regnskapet på årsmøte i mai.

Les mer

Ønsker å overta hus uten å betale dokumentavgift

Publisert: 08.04.2019

Min sønn bor i mitt hus. Jeg ønsker at han skal overta huset mitt med gjeld på 2 millioner. Er dette mulig uten at han må betale 2.5 % i dokumentavgift? Iflg. en jurist (min sønn har snakket med) er dette mulig, men jeg er usikker.

Les mer

Skatt på salg av arvet bolig

Publisert: 05.04.2019

I 2010 ble leiligheten til mor og far (gift) overført på oss 3 søsken som et forskudd på arv. Mor døde i 2012 og far bodde i leiligheten frem til han døde august 2018. Leiligheten ble i februar 2019 solgt for kr 3 150 000, hvor gevinsten av salget ble fordelt med 1/3 til hver av oss.

Mitt spørsmål er om vi må betale skatt av gevinsten ved salg av leiligheten? I så fall: Hvor mange prosent skal vi beskatte av beløpet og hvor skal dette føres i selvangivelse?

Les mer

Selge bolig med tap

Publisert: 02.04.2019

En bekjent har et hus med sin eks. Hennes eks har utleggforettning på hus på 200 000. De holder på å selge. Hvis de må selge med tap, hvordan vil da oppgjøret bli? Blir det den som er betalingsdyktig som må ta det, eller blir det fordelt? Evt. Hvis hun må ta hele beløpet, vil det kunne gå å forhandle med banken? Altså tilby ca. halve gjelden og innfri den.

Les mer

Kompensasjon for ekspropriert eiendom

Publisert: 27.03.2019

Min mor har en hytte der Statens vegvesen trenger en del av tomten for å bygge gang- og sykkelvei. De vil bruke 190 m2 av tomten på langs, dvs. inntil nåværende riksvei. Dette er i et attraktivt fritidsboligområde. Hvor mye kan hun forvente i kompensasjon?

Les mer
1 2 3 106