Bolig og hytte

Overta brors andel av leilighet uten dokumentavgift

Publisert: 02.07.2017

Jeg eier en leilighet sammen med min bror, og vurderer å ta over hele nå som han skal flytte ut. Er det mulig å gjøre dette uten dokumentavgift?

Les mer

Utleier avlyste kontraktsignering på kort varsel

Publisert: 02.07.2017

På lørdagen inngikk jeg en avtale med en dame som skulle leie ut leiligheten til meg og sønnen min fra kommende lørdag. Vi avtalte å møtes idag kl 15:00 for å skrive kontrakt. 10:30 får jeg mail om at hun må avlyse utleien. Har hun lov til dette? Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Trekke tilbake tilbud om leie av leilighet

Publisert: 29.06.2017

Jeg har en utleieleilighet. Etter noen visninger, valgte jeg en dame som neste leietager, deretter sendte jeg kontrakten til henne (Jeg har ikke signert på kontrakten enda) . Men jeg ikke har fått signert versjon tilbake etter å ha sendt ut for to uker siden. Jeg ser at det kan være risiko til økonomisk tap dersom hun ikke signerer på kontrakten, den nåværende leietager flytter ut også. Er det mulig å trekke kontrakten tilbake også lete etter en ny leietaker?

Les mer

Påvist råte mellom salg og overtakelse av bolig

Publisert: 27.06.2017

Jeg har spørsmål i forbindelse med påvist råte vindusrammer i min nykjøpte bolig som medfører skifte av vindu. Oppdagelsen ble gjort i perioden midt mellom salg sept-16 og min overtakelse i des-16, men jeg ble først gjort kjent med det i april-17. Hva er anbefalt fremgangsmåte for å rette reklamasjon på kjøpet? Selger har ikke eierskifteforsikring og jeg tegnet ikke kjøperforsikring. Jeg har innboforsikring i DNB som bekrefter at de vil dekke utgifter til advokat hvis dette blir en sak.

Les mer

Huseier tar dobbelt betalt

Publisert: 27.06.2017

I have signed a contract in April for a small basement located here in Oslo, until the 30th of June. I have discovered that a colleague of mine had the same place before I moved in, she had to move out early April after complaining to the landlord. The landlord "managed" to have April rent from both of us, as per the contract she rented the same place to two different people. This is illegal.

Les mer

Klage på lekkasje i hyttetak

Publisert: 26.06.2017

2016: Kjøpte 9 år gammel hytte for 4 mill Kr. 2017: Oppdaget lekkasje fra tak. Fagkyndig rapport sier at hele taket er råttent pga dårlig håndverk og må skiftes. Utbedringskostnader er estimert til 220 000 Kr. Siden selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Protector, så har jeg sendt kravet til dem. Spørsmål 1: Hva synes dere jeg bør gjøre hvis kravet blir avvist? Spørsmål 2: Kan jeg starte utbedring selv om tvisten ikke er løst i en evt. rett?

Les mer

Kan huseier kreve morarenter?

Publisert: 25.06.2017

Jeg har flyttet ut fra et kollektiv, og huseier har nå funnet ut at jeg har betalt en husleie for lite i tiden jeg har bodd der. Dette er en bom fra min side, og jeg har sagt han kan trekke det fra depositumet. Men har huseier lov til å kreve morarente fra meg? Han har ikke gitt tidligere uttrykk for at det er et problem at jeg betaler noen uker på etterskudd hver måned, og har aldri purret på husleier (vi opererer uten faktura).

Les mer

Hvem skal betale skader etter leietaker?

Publisert: 25.06.2017

Vi leier ut et hus, der leietaker har tømt asken av vedovn og satt posen med asken på gulvet. Det har da svidd hull i gulvbelegget midt på gulvet. Vi måtte ta det på vår forsikring fordi det gikk under det bygningstekniske. Men hvem skal dekke egenandelen, vi eller leietaker som forvoldte skaden?

Les mer

Rettigheter til sti

Publisert: 25.06.2017

Jag har kjøpt en hytta nydligen og har en hytta 50 meter bak mig og en ca 15 meter bredvid min. Vi har en felles sti som ligger på min eiendomsgrense som tidligere eier byggt, og hyttan bak mig har tinglyst på stien og veirett, men den bredvid har ikke noe av dette og dem har tidligare brukt en gammal sti som gick mellom våra hyttor som ligger på kommunal mark, men di sluttade bruka den efter min hytta byggde ny sti på vår mark. Nabohytta er nå til salg og kan jag neka di at bruka den?

Les mer

Erstatning for nybygg som ikke svarer til forventningene

Publisert: 23.06.2017

Vi kjøpte en leilighet i prosjekt med en 2-roms utleiedel. Vi fikk ingen informasjon om at leiligheten ikke var godkjent av PBE og nå er redusert til en 1 roms utleiedel. For oss er dette ikke akseptabelt da vi skulle benyttet den som generasjonsbolig. Hadde vi visst dette ville vi valgt 2 atskilte leiligheter i samme blokk. Alle er solgt, så nå er det for sent. Utbygger har tilbudt kr 100 000,- i kompensasjon hvis vi trekker oss og tilbakebetaling av forskudd (10%). Bør vi kreve mer?

Les mer
1 2 3 38