Bolig og hytte

Søsken vil selge seg ut av hytta for andre gang

Publisert: 23.10.2018

Søsken nr. 1 og de andre tre arvet hver sin 25% av fars hytte i 1982. Søsken 3 og 4 ville selge seg ut i 1990 og fikk avtalt 35.000 hver fra nr. 2. For fem år siden ville nr. 3 kjøpe seg inn igjen til 30.000, og fikk det. Hvorfor 30.000 vet jeg ikke. Uttrykk som 'farsarven' ble brukt. Nå vil nr. 3 selge seg ut igjen men til 25% av dagens verdi, kanskje 10 ganger mer enn på 80-tallet. I mens har søsken nr. 2 og ektefellen lagt ned mye arbeid og masse penger på utbedringer. Hva er det som er rettferdig for alle parter?

Les mer

Leilighet som forskudd på arv

Publisert: 23.10.2018

Moren min har en leilighet som jeg og samboeren min bor i. Hun er folkeregistrert en annen sted og bor ikke sammen med oss. Vi tenker å selge denne og kjøpe noe større. Denne leiligheten selges med ganske stor gevinst som må skattes av siden moren min ikke bor i den. For å slippe dette ble vi anbefalt av megleren å ta forskudd på arv og overføre leiligheten på meg for å så selge den etter 1-2 års eier/botid, men han var usikker. Spørsmålet er da om går dette an? Og hva vi må være obs på?

Les mer

Overdra hytte til datter

Publisert: 22.10.2018

Jeg eier en hytte i Stjørdal. Denne ønsker jeg å overdra til min eneste datter. Hvordan går jeg fram? Hvilke papirer er nødvendig? Det er ingen heftelser på hytta.

Les mer

Pant i hytte man eier med andre

Publisert: 22.10.2018

Vi (min kone og jeg) ønsker å kjøpe hytte med min søster og mannen. De kan låne med pant i egen bolig, mens vi må låne med pant i hytta. At vi tar pant i en hytte som min søster og hennes ektemann er medeiere i, går ut over lånemulighetene deres. Det er et problem siden de kan tenke seg å bytte bolig om 3 år. Mulige problem om vi kjøper hytta sammen, men at kun vi står som eiere til de har kjøpt ny bolig? Vil en privat kontrakt kunne bøte for mulige juridiske skjær. Hva om: Dødsfall? Arv? Annet?

Les mer

Skatt på salg av utleid leilighet

Publisert: 22.10.2018

Jeg har eid en borettslagsleilighet i Tromsø i tre år og har selv bodd i leiligheten hele perioden. Jeg tenker nå å flytte til Oslo for en tidsubestemt periode der jeg kommer til å leie en leilighet. Leiligheten min i Tromsø kommer jeg til å leie ut. Hvis jeg etter hvert velger å selge leiligheten i Tromsø (etter mer enn enn et års utleie), må jeg da skatte av gevinsten? Det står på Skatteetaten at "Du får godskrevet botid selv om boligen leies ut" og jeg eier jo ikke leiligheten i Oslo.

Les mer

Hvor lenge gjelder bruksrett til vei

Publisert: 22.10.2018

Bruksrett til veg over min tomt. Naboeiendommen har tinglyst bruksrett til vei på min eiendom. Naboen har en direkte utkjørsel til offentlig veg. I de 38 årene vi har bodd her har det ikke vært noen vei eller kjøring over vår tomt. Gjelder bruksretten fortsatt?

Les mer

Rett til bruk av vinterbrøytet vei

Publisert: 22.10.2018

Vi har en hytte på festet tomt og vei eiet av Statsskog. Veien frem til hytten har ikke vært vinterbrøytet tidligere, men de senere årene har velforeningen avtalt vinterbrøyting. Ikke alle hytteeiere er medlemmer i foreningen, og er heller ikke interessert i å betale fast sum for brøyting. Velforeningen hevder at kun hytteeiere som er med på å betale får lov til å bruke veien på vinteren. Kan de nekte andre å kjøre på veien vinterstid? Jeg har foreslått å betale etter bruk av veien vinterstid.

Les mer

Eks-samboer vil kjøpe leiligheten

Publisert: 22.10.2018

Jeg og min samboer skal flytte fra hverandre. Vi har felles lån på 2,1 millioner hvor jeg gikk inn med 150 000 i egenkapital og han 0. Vi bestemte oss for å legge ut leiligheten til salgs. Vi fikk da en takst på 2,3 millioner. Etter en treg start på boligsalget har vi kun fått noen skambud. Tidligere samboer luftet ideen om å ta over leiligheten alene. Men han mener å kjøpe meg ut ved bruk av takst ikke er realistisk pga vi ikke har fått noen kjøpere på leiligheten. Hva er riktig måte å gjøre dette på?

Les mer

Kjøpe bolig med boplikt

Publisert: 22.10.2018

Vurderer å kjøpe bolig som har boplikt. Vil melde flytting til kommunen og bo der mer enn 6 måneder pr år. Hvor lenge gjelder boplikten? Dersom eg etter fire år vil flytte tilbake til der jeg bor nå, må eg da overføre/selge boligen? Kan den overføres til kona?

Les mer

Ny vurdering av byggesak i kommune

Publisert: 22.10.2018

Dette dreier seg om en brygge som ble saksbehandlet og godkjent i 2009 av bygningsråd, og også av rådmann i kommunen (noe senere). Nå har eieren av bryggen (en kamerat) fått signal om at byggesaken er oppe til ny vurdering.

Etter fusjonering av kommuner, er det nå en annen kommune som gjennomgår byggesaker. Det kan dreie seg om grenser.

1) Når blir en slik byggesak eventuelt foreldet? 2) Har eieren grunn til å engste seg, når han har dokumenter på at byggesaken er godkjent?

Les mer
1 2 3 107