Bolig og hytte

Kan huseier leie ut til andre i oppsigelsestiden?

Publisert: 19.09.2017

Er det mulig å bryte en bindende husleiekontrakt? Da jeg skulle flytte til Trondheim så kjente jeg at angsten begynte å komme på vei opp jeg kjente jeg begynte å bli livredd og svimmel. Broren min kjørte meg opp, og så fikk jeg vite jeg hadde fått plass i hjemfylket mitt. Så flyttet jeg hjem igjen før skolen begynte, men huseier ble sur og irriterts så jeg har fått en husleie på 4500 kr ut perioden. Kan hun da leie ut leiligheten til andre om jeg må betale ut perioden?

Les mer

Leietaker vil flytte før kontrakten løper ut

Publisert: 19.09.2017

Jeg har en leietaker som har underskrevet en tidsbestemt husleiekontrakt på tre år. Hun har ytret ønske om å flytte, men jeg har ikke mulighet til å fri henne fra kontrakten på dette tidspunktet. Nå har hun sluttet å betale husleie og svarer ikke på mine henvendelser. Dersom jeg må vurderer en utkastelse, kan jeg fortsatt kreve henne for hele perioden kontrakten er skrevet for? Depositumet dekker kun tre mnd. Jeg er usikker på hvordan jeg skal håndtere dette. Den økonomiske balansen er sårbar.

Les mer

Huseier mener at husleie ikke er betalt

Publisert: 19.09.2017

Jeg bodde i en hybelleilighet i et par måneder og flyttet ut i starten av september. Jeg skrev aldri under noen kontrakt. Og nå får jeg meldinger av han jeg leide av "at husleia ikke er betalt og om den ikke blir betalt snarest så går jeg videre med det!". Kan han det når det aldri ble skrevet under på noen kontrakt? Og hva kan i så fall skje?

Les mer

Mor ønsker å kjøpe ut datter av sameie

Publisert: 18.09.2017

Jeg eier leilighet sammen med min mor og er medlåntaker i banken. Hun bor i leiligheten og betaler alle utgifter. Hun krysset av på papirer at hun var ugift. I ettertid kom det frem at hun var gift/separert. Han bodde gratis i kjelleren i hennes hus som skulle selges. Han ble kastet ut av huset og flyttet inn i vår leilighet. Nå vil de at jeg skal trekke meg ut, slik at han får mer i arv/sitte i uskifte ved hennes bortgang. Hun har fire særkullsbarn. Hva er mine rettigheter? Kan jeg kreves kjøpt ut?

Les mer

Salg av bolig til underpris

Publisert: 18.09.2017

Kjæresten min vurderer å kjøpe et rekkehus fra sin bror. Broren har flere boliger og nok penger. Han ønsker derfor å selge det billigere til oss for å være grei. Det skal sies at huset må pusses opp en god del. Er det regler for hvor billig broren kan selge til min kjæreste? Sett at huset har en markedsverdi på 5 millioner, men at vi betaler 3 millioner for det. Hva er reglene for dette?

Les mer

Heving av husleieavtale der radongass er oppdaget

Publisert: 18.09.2017

Jeg har inngått en leiekontrakt med ett års binding og to måneders oppsigelsestid, samt mulighet for utleier til å øke husleie i forhold til brukt strøm. Det er en kjellerleilighet. Det har vist seg at leiligheten har store verdier av radongass, noe utleier hevder han ikke har visst om. Jeg vil nå ikke bo her så lenge, særlig av hensyn til barns helse. Dette gjelder uansett om utleieren sørger for tiltak i framtiden. Kan jeg bryte kontrakten? Og hva om utleier stiller seg negativt til dette?

Les mer

Leiefradrag ved utflytting før oppsigelsestidens slutt

Publisert: 18.09.2017

Sett at huseier får levert og tar over leilighet i oppsigelstiden for oppussing. Skal leietaker da betale husleie for gjenværende dager i oppsigelsestiden?

Les mer

Heving av leiekontrakt der naboen bråker

Publisert: 15.09.2017

Jeg har en husleiekontrakt på 3mnd. Problemet er at den som bor ved siden av meg lager mye bråk. Har mailet studentbyen og fikk til svar at de skulle snakke med han, men at han var beskyttet av husleieloven. Ingen ting har endret seg etter at de mailet meg og det ikke mulig for meg å bo her lenger. Har sendt ny klage. Har jeg noen rett på å få slippe ut av min kontrakt?

Les mer

Foreldelse av faktura på håndtverksarbeid

Publisert: 15.09.2017

I juni 2014 fikk jeg tilbud om beising av deler av hus. Tilbudet var på kr. 35 000,-. Mellom 3 og 15 august 2014 ble jobben utført, men jeg klagde på mangelfullt arbeid. Jeg mottok faktura 18 desember 2014 på kr 56 000,-. Jeg klagde på denne fakturaen. Den 13 september 2017 fikk jeg purring på utestående beløp. Vil foreldelsesfristen på 3 år her gjelde? Løper foreldelsesfristen fra arbeidet er utført eller fra fakturadatoen?

Les mer

Regulering av festeavgift og tilbud om innløsning

Publisert: 15.09.2017

Vi har 3 festetomter som har vært i vår familie i seks generasjoner. Mine forfedre har leid ut festetomtene nærmest gratis. Vi ønsker nå å øke leien eller gi leier en mulighet til å få kjøpt ut tomten. Hvordan går man frem når man ønsker å gjøre noe slikt? En av de som leier er lite medgjørlig, og å besøke vedkommende er nærmest umulig. Jeg har ikke avtalene tilgjengelig. Som sagt er det mine forfedre som har leid ut disse og en av tomtene står fortsatt på min oldemor.

Les mer
1 2 3 43