Bolig og hytte

Kan nabo som mater fugler bli kastet ut?

Publisert: 18.01.2021

Bor i blokk. En annen beboer mater fugler på egen terrasse med flere fuglematere samt strør daglig fuglemat under busker og trær i fellesareal. Ordensreglene har bestemmelse som forbyr begge deler. Vedtektene har pkt. der det står at styret kan gi advarsler og i siste instans kreve boenhet solgt og beboer fjernet. Hvor holdbart er dette i forhold til jus? Daglig mating av fugler kan dokumenteres med videoer over flere dager.

Les mer

Mistrives i bofelleskap

Publisert: 14.01.2021

Jeg flyttet i sommer i et bofelleskap med 5 andre. Jeg kommer utrolig dårlig overens med de andre leietagerne, og det har blitt så ille at jeg ikke tør å forlate rommet når de andre er til stede. Dette har hatt en stor påvirkning på min psykiske helse, og jeg har utviklet angst og blitt deprimert. De jeg bor med tar også dop, og jeg er redd for meg selv. Det jeg har skrevet kan fastlegen min bekrefte. Problemet er at jeg har bindingstid på et år, kan jeg avslutte uten å finne ny leietaker?

Les mer

Ny huseier har satt opp husleien

Publisert: 14.01.2021

Vi leier et hus som vi betalte 7500 kr for i måneden. Utleier gikk ned til 5000 kr i måneden siden vi begge mistet jobb pga korona. Så ble huset solgt og ny utleier vil ha 7500 kr igjen. Hva er rett? Jeg har det skriftlig at det ble satt ned til 5000 kr i måneden.

Les mer

Selge leilighet eller gi den til sønnen?

Publisert: 14.01.2021

Jeg og min mann eier en leilighet i Trondheim sammen med vår sønn. Han bor der, men ikke vi. Om 18 måneder skal leiligheten selges, og jeg regner med at vi da vil måtte skatte av fortjenesten. Vi har slått sammen to leiligheter som vi har kjøpt ganske billige og brukt mye penger på å gjøre det om til en leilighet. Kan vi trekke fra det når vi skal skatte av fortjenesten eller er det kjøpesummen på de to leilighetene som legges til grunn? Kan vi gi leiligheten til sønnen vår og slippe skatt?

Les mer

Utbygger selger parkeringsplasser i sameie

Publisert: 14.01.2021

Utbyggeren av et boligkompleks på 23 leiligheter selger ledige parkeringsplasser i garasjekjelleren, til beboere som ønsker en ekstra plass. Dette skjer 3 år ETTER at overtakelse er foretatt og eiendommen er overført/tinglyst til sameiet. Det er 3,5 år siden. Er det ikke sameiet som eier/administrerer disse ledige plassene. Og således skulle salget vært gjennomført av de, og salgssum gått inn til sameiet?

Les mer

Ønsker å reklamere på huskjøp

Publisert: 14.01.2021

Jeg kjøpte en eiendom med innlagt vann fra brønn og innlagt kloakk med septiktank. Alt var godkjent, som viser seg att det ikke var i etterkant. Jeg kjøpte for 1,6 mil og fikk ny takst av samme takst man på 950 tusen. Jeg kjøpte det som førstegangsetablererstøtte fra kommunen. De vil ikke hjelpen meg. Takstmannen sa til meg, hadde han vist det megler viste den gang hadde han skrive taksten på 1,8 første gang, annerledes. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Tvangssalg av hus under bygging?

Publisert: 11.01.2021

Jeg og min mann har gjeld og begynte med frivillige gjeldsordning i april i fjor. I juni brant dessverre vårt hus ned. Dette med forsikring har gått greit. Spørsmål kan kreditorer, ikke staten eller kommunen gjeld, men forbruksgjeld kan de kreve tvangssalg av huset før det er bygd eller etter det er bygd?

Les mer

Hvor mye støy må man tåle i en blokk?

Publisert: 07.01.2021

Hvor mye støy må man tåle i en blokk? Det spilles meget høy musikk fra nabo i flere timer så og si hver dag og dette har pågått i 3-4 måneder no. Bor i murblokk så lyden høres veldig godt. Har tidligere sendt klage om støy på natt fra leiligheten til styret. Nevnte da også om høy musikk på dagtid. Flere ganger også ringt politiet på natt. Men er like forstyrrende musikken som blir spilt på dagtid. Noe man kan gjøre med dette?

Les mer

Grunneier stenger vei med to dagers varsel

Publisert: 07.01.2021

Vi har tinglyst veirett til vår bolig, og har også betalt andel for opparbeidelse av denne veien. Nå stenger grunneier vei med 2 dagers varsel og på ubestemt tid pga grøfting. Vi får altså ikke tilgang til bolig og garasje. Kan han gjøre det?

Les mer

Leietaker har rasert hus

Publisert: 14.12.2020

I have given my house for rent and while term is over, I have found the house is used badly and tenant refused to sign the damage report as well. Now I have to repair the house and it will cost me around 250 000 Nok. Is there is a possible to get a legal help to get some money back from the tenant?

Les mer
1 2 3 105