Bolig og hytte

Fastsette husleie ved samlivsbrudd

Publisert: 12.06.2019

Jeg lurer på hvem som fastsetter beløpet til krav om husleie ved samlivsbrudd?

Les mer

Huseier vil beholde depositum

Publisert: 11.06.2019

Ved avslutning av husleieforhold, depositum har ikke stått på depositumskonto - leietager poengterte dette ved inngåelse av kontrakt, men eier ønsket ikke dette. Bodd i bolig i 2,5 år, utflytting 1/6-19. Bolig ble overlevert lørdag 1/6, eier godkjente og tok i mot nøkkel. Eier ønsker beholde 18 000 kr av depositum og leietager er uenig, foreslo mellomting på 12 000 grunnet en misforståelse, men eier godkjenner ikke. Eier tar nå i etterkant opp at det var mangler ved overlevering, men ikke der og da.

Les mer

Godskrevet botid for utleid leilighet

Publisert: 11.06.2019

For noen år siden byttet jeg frivillig jobb til et utenlandsk selskap. Min kone har bodd i leiligheten i Oslo som jeg eide fra tidligere, i fjor leide vi den ut. Det har gått 11 mnd siden vi leide den ut og vi ønsker å fortsette leieforholdet i noen måneder til før den selges. Oppfyller jeg kravene for å få godskrevet botiden for den tiden jeg har bodd og jobbet i utlandet, dersom jeg leier ut boligen i over 12 mnd? Har det noe å si at det er min kone som har bodd der de siste årene uten meg?

Les mer

Styret må godkjenne ny eier av leilighet

Publisert: 11.06.2019

Jeg bor i et selveierleilighet og i vedtekt har det kommet frem at styre må godkjenne ny eier ved salg og de kan bruke opptil 20 dager på dette. Ny eier kan ikke bruke leiligheten før styret har godkjent. Har styret rett til dette? Kan de kreve at ny eier ikke kan bruke leiligheten i den perioden? Samme regel gjelder også får leie.

Les mer

Leieboer ikke sagt opp før overtakelse av bolig

Publisert: 11.06.2019

Vi har kjøpt en bolig, men enda ikke overtatt den. Boligen er leid ut, men kontraktene med leieboerne skulle være avsluttet før vår overtakelse. 3 uker før overtakelse får vi beskjed om at selger ikke har gjort dette. Leiekontrakten har 3 måneders oppsigelse. Det er ikke skrevet noe om at leieboere følger med i salgsoppgave.

Hva gjør vi? Kan vi tilbakeholde kjøpssum? Kan vi kreve dagsbøter? Eller er vi tvunget til å overta med leieboere? Vi skal selv bo i boligen, så dette vil skape problemer.

Les mer

Fått samlefaktura på leiebeløp etter 1,5 år

Publisert: 06.06.2019

Saken gjelder leie av parkeringsplass. Jeg leier en p-plass hvor for halvannet års tid siden utleier sluttet å sende ut faktura. Utleier har nå sendt en regning på hele beløpet, altså leie for halvannet år tilbake. Har han lov til å gjøre det? Og burde jeg ha etterlyst innbetalingen?

Les mer

Deler av tomt skal brukes til fortau

Publisert: 04.06.2019

Utbygger skal oppføre nye boliger ved enden av kommunal vei. For å kunne oppføre nye boliger må vei utbedres med fortau. Til dette må deler av vår tomt tas for å endres til fortau. Kan vi nekte utbygger dette (hvis vi ikke kommer til økonomisk enighet) når det er kommunal vei?

Les mer

Feilmonterte lamper i ny leilighet

Publisert: 04.06.2019

Vi har kjøpt en ny leilighet på kontrakt og bemerket en feil til takstmannen ved overtagelse. Et tilvalg på en lampe som hang på feil sted og som skulle ha vært integrert i vegg. Takstmann sa det ikke var feil. Etter overtagelse, har de vært inne i leiligheten når vi ikke var der, uten å gi beskjed, integrert lampene, men på det stedet vi sa var feil. Resultatet er nå et hull i veggen. Dyrere å fikse nå, enn det som var gjort i utgangspunktet. Har de rett til dette? De nekter å utbedre.

Les mer

Hvilket forsikringsselskap har ansvar for erstatning for brannskader?

Publisert: 04.06.2019

I november 2018 var det brann i gården der jeg bor. Jeg fikk røyklukt på soverom. Vasket gardiner og sengetøy, men det hjalp ikke. Styret sa hvis det var skader/lukt i leiligheten måtte jeg kontakte eget forsikringsselskap og ta det der. I ettertid har jeg fått beskjed om at jeg skulle ha kontaktet byggets forsikringsselskap. Kontaktet byggets forsikringsselskap, da jeg mener at de burde betale meg tilbake egenandel. Noe de ikke vil, de mener at det var ozonbehandling av tekstiler som er innbo. Stemmer dette?

Les mer

Hvordan tinglyse kjøpekontrakt

Publisert: 04.06.2019

Kan jeg tinglyse en kjøpekontrakt og hvordan gjør jeg det?

Les mer
1 2 3 108