Bolig og hytte

Tinglyse et gjeldsbrev uten sikkerhet i fast eiendom

Publisert: 03.07.2018
Emneord: ,

Kan vi tinglyse et gjeldsbrev uten sikkerhet i fast eiendom?

Les mer

Skilsmisseoppgjør når den ene har odel

Publisert: 02.07.2018

Hvordan forholder det seg med fordeling av verdier når man har giftet seg med odelsgutten på et gardsbruk og etter å ha vært gift et antall år ønsker separasjon og skilsmisse? Jeg antar at taksten på gardsbruket er lavere enn et tilsvarende bolighus, og selv om gjelda er borte så er det vel ikke mye å hente for den inngiftede som vil ut? Det er barn inne i bildet og vedkommende har brukt alle sine midler til gard og familie i perioden giftermålet varte.

Les mer

Leie ut leilighet når man bor i utlandet

Publisert: 02.07.2018

Jeg har en leilighet i Norge. Jeg vurdere å flytte utenlands og bli frivillig medlem av folketrygden. Har ikke jobb, men en liten formue. Har hørt at man ikke kan eie noe i Norge hvis man flytter ut. Men kan man beholde leiligheten og leie den ut, på helt eller halvt års basis?

Les mer

Ønsker veirett på veien til nytt hyttefelt

Publisert: 02.07.2018

Har hytte med sti fram til hytta. Nytt hyttefelt med vei gjennom stien vår. Har vi rett å koble oss på veien om vi får lov av grunneierne som eier grunnen (festetomter)? Kan vi eventuelt legge om stien slik at den kommer ned en annen plass på veien, da blir det ikke så bratt for oss å gå til hytta. Hvem bestemmer hva? De nye hytteeierne har kjøpt hytte/tomt med veirett.

Les mer

Kan miste parkeringsplass pga feil bruk

Publisert: 02.07.2018

Vi bor i et sameie der vi er selveiere på bolig og tomt, men er andelseiere av fellesarealer og garasjer med bruksrett. Inntil nylig så stod det i vedtektene at garasjeplassen skal benyttes til kjøretøy og annen bruk kan føre til at jeg mister bruksretten. Pga mangel av parkeringsplasser så ble dette nylig endret til bil eksplisitt. Fikk nylig brev om at siden jeg bruker garasjen til motorsykkel, så står jeg i fare for å miste denne. Kan styret med rett gjøre dette?

Les mer

Samboer vil kjøpe ut eks

Publisert: 28.06.2018

Min ekssamboer og jeg har en felles eiendom. Vi har skrevet en kontrakt der hun skal kjøpe meg ut. Jeg er nysgjerrig på prosessen i det å bli kjøpt ut. Hva må jeg gjøre for at det skal bli en lovlig overføring? Vil det bli lagt merke til fra myndighetene hvis det kommer en stor sum inn på kontoen min uten at de vet hva disse pengene gjelder? Kan hun delbetale meg ut? Må jeg opplyse om dette til noen? Må jeg skatte? Hva må gjøres for at alt skal bli gjort riktig?

Les mer

Selge fritidseiendom skattefritt

Publisert: 28.06.2018

Jeg arvet en fritidsbolig i Risør etter min mors bortgang i 2011 og har et spørsmål relatert til arv, skatt, bruksrett og råderett. Hennes ektefelle (min stefar) har en livsvarig, men ikke eksklusiv, bruksrett, men han ønsket aldri å bruke eiendommen videre og har ikke brukt den siden min mors bortgang. Bruksretten ble derfor annullert i 2016. Det sies at en skal eie og råde over en bolig i 5 år før denne kan selges skattefritt. Når kan jeg selge boligen skattefritt?

Les mer

Gi leilighet til barn med gjeldsproblemer

Publisert: 28.06.2018

Har et barn (30 år) som har havnet i økonomiske problemer. Har mistet hus på tvangssalg. Vi ønsker å hjelpe med å kjøpe leilighet til vedkommende.

Kan vi sette leiligheten i vedkommendes navn uten at det blir tatt av gjeldsnemd etc.? Eller kan vi sette det i navnet på et annet barn (i dag 17 år?) for å unngå skatt på bolig nr 2? Hvordan best løse dette? (Planen er uansett å overføre leiligheten (som forskudd på arv, eller for en mindre sum) etter at vedkommende ferdig med øk. problem. RÅD?

Les mer

Borett i solgt bolig

Publisert: 26.06.2018

Har solgt bolig, men har tre års gratis borett. Innebærer en borett at jeg kan flytte men bruke boligen til lager - eller forutsetter det folkeregistrert adresse i boligen?

Les mer

Spørsmål om rett til sjøvei

Publisert: 26.06.2018

Hva menes med rett til sjøvei....av gammelt skjøte 1978.

Les mer
1 2 3 92