Bolig og hytte

Mangler i bolig under oppføring

Publisert: 18.11.2017

Skal snart overta en bolig under oppføring. Ved forhåndsbefaring la jeg merke til at kursen til en integrert koketopp var på 20A, mens i kontrakten står det at denne kursen skal være på 25A. Jeg er langt fra elektriker, men jeg vet at slike koketopper bruker mye strøm, særlig ved bruk av boost-funksjon.

Kontaktet utbygger om dette per e-post, og han svarte tilbake til meg med kopi til underleverandør om å ta tak i det. Underleverandør svarer ikke. Har allerede betalt for tilvalg. Hva kan jeg gjøre videre?

Les mer

Nabo gjør endringer på felles vei

Publisert: 18.11.2017

Vi har en tinglyst rett til adkomst over naboeiendom. Retten er gjensidig, de kan bruke vår trapp opp til nærmeste gate, og vi kan gå over deres eiendom trappefritt til gaten nedenfor eiendommene. Veien har kun vært brukt til gang/sykkel i nyere tid. Naboen har gjort anleggsarbeid som etablerer en nivåforskjell og vil anlegge to trinn på veien. Vi mener det tar fra oss muligheter ved behov for for eks rullestol, og også er en ulempe for sykkelatkomst. Hva er vår rett?

Les mer

Skatt når ikke begge har bodd i bolig i ett år

Publisert: 18.11.2017

Jeg har eid en borettslagleilighet i 3 år. Min samboer har bodd sammen med meg i 1,5 år, men solgte først sin egen bolig og kjøpte seg inn i min bolig nå nylig. Vil hun da måtte skatte av sin andel av leiligheten ved et ev. salg om vi selger før det har gått ett år?

Les mer

Vil ikke bli kastet ut av kommunal bolig

Publisert: 15.11.2017

Jeg bor i kommunal bolig. Det er 3 års leietid her, så må man søke på nytt om man får fortsette å bo her. Jeg finner ingen leilighet på privatmarkedet. Jeg har økonomi til å leie.

Har kommunen lov til å bare kaste meg ut? Jeg betaler alle husleiene punktlig og de har ingenting på meg. Hvis de skulle komme med en ny leilighet, kan de tvinge meg til å flytte inn dit?

Les mer

Truende og bråkete utleier

Publisert: 15.11.2017

Jeg har nå sagt opp mitt leieforhold i ei leilighet. Der husverten festet, brøyt seg inn hos meg, og det var masse forskjellig som manglet. Etter å ha fått så mange forskjellige unnskyldninger fra husverten, og han bare fortsatt med det samme. Så har jeg blitt så dårlig (angstanfall så og si hver dag), så nå har jeg sagt opp, men husvert vil ha 6 måneders oppsigelsestid 60 000 kr for en plass jeg ikke klarer å bo i. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Overføre leilighet til kona pga gjeld

Publisert: 14.11.2017

Jeg og min kone eier hver vår del i en leilighet. Jeg har dratt på meg en del gjeld, men vi har fått hjelp fra NAV. De krever at vi må skilles for at min halvdel skal kunne overføres på henne, noe som jeg vil. Det er en sikkerhet for kona og felles barn at ikke namsmannen tar ny pant i min halvdel. Må vi ta ut separasjon?

Les mer

Krav om å finne ny leietaker

Publisert: 14.11.2017

Jeg har en tidsubestemt leiekontrakt der et av punktene sier at det ikke er noen oppsigelsestid, men at jeg selv plikter å finne ny leietaker. Vil dette i praksis si at hvis jeg ikke finner ny leietaker, så kan huseier forløpende kreve leie av meg? Eller vil en vanlig tre måneders oppsigelsestid (som står i lovverket men ikke i kontrakten) kunne være en "failsafe" for meg her?

Les mer

Oppsigelsestid på leiebolig

Publisert: 14.11.2017

Jeg har en leiekontrakt i tre år. Leiekontrakt avsluttes i slutten av denne måneden 30.11.2017 med 2 måneders oppsigelse. Etter utløpet av kontrakten, kan jeg flytte uten å gi 2 måneders oppsigelse?

Les mer

Betaling for vedlikehold av hyttevei

Publisert: 14.11.2017

Vi er noen søsken som har arvet en skogtomt. Denne er ennå ikke oppdelt og tinglyst i egne parseller. Det er kun jeg som har bygget hytte på "min" del av denne skogstomten. Nå er det gjort arbeider med forbedringer og drenering på skogsveien som fører fram til tomta. Er det da kun jeg som har bygget hytte her å som bruker denne skogsveien som skal/bør betale for denne utbedringen, eller er det like mye de andre søsknenes ansvar også? Hvem bør betale?

Les mer

Utleier er truende i sin adferd – kan vi heve leieavtalen?

Publisert: 13.11.2017

Jeg og min samboer leier en leilighet og huseieren bor også i samme hus. Den siste måneden har vi oppdaget nye sider av ham. Han er ikke snill mot dama si. I kveld kom han ned i leiligheten og truet typen min og sa at han skulle ødelegge ting. Har vi rett til å si opp leiekontrakten med umiddelbar virkning eller må oppsigelsestiden løpe?

Les mer
1 2 3 55