Bolig og hytte

Kan kreditor ta pant i særeie?

Publisert: 20.10.2020

Min samboer er gjeldsoffer. Med avtaletrekk i pensjon. Jeg står som eier av hus og hjem, eiendom og kjøretøy. Hvis vi tinglyser en ektepakt med disse opplysninger, hvor jeg står med særeie på alt, kan da, hvis vi inngår ekteskap, min samboers kreditorer legge inn krav, eller ta pant i noe som tilhører meg?

Les mer

Skatt på salg av bolig

Publisert: 20.10.2020

Jeg arvet en leilighet av mine foreldre i 2014, verdi overført til meg 4,2 mill. Jeg har ikke bodd i leiligheten før eller etter 2014. Jeg er norsk statsborger, men bor og jobber i Sverige, har ikke skattet til Norge på 35 år. Jeg skal selge leiligheten og overføre penger til Sverige.

1. Hva er skatt (Norge og Sverige) hvis jeg ikke får gevinst? 2. Hva er skatt ( Norge og Sverige )hvis jeg feks selger for 5,2 mill ( 1 mill i fortjeneste).

Les mer

Oppdaget borett på odelsgård

Publisert: 20.10.2020

Min mann overtok et småbruk på odel for en del år siden. Det ble tatt takst og han betalte ut sin søster. Men da vi etter noen år skulle skifte bank, fikk vi opplyst fra banken at det var heftelse på gården. Det viste seg at min manns søster hadde borett i gården. Dette ante vi ingenting om. Vi hadde advokat og hun hadde advokat. Ingen av dem sjekket dette og opplyste min mann om heftelsen. Hans søster unnlot å varsle om dette og hun fikk betalt etter full takst. Er boretten virkelig gyldig?

Les mer

Skatt på salg av garasjeplass

Publisert: 15.10.2020

Jeg eier en leilighet med bruksrett til garasjeplass i et sameiet. Disse ble anskaffet på to ulike tidspunkt, men verdiene på begge har steget siden kjøpene. De 3-4 siste årene har begge enhetene vært utleid. Dersom jeg nå velger å selge bruksretten på parkeringsplassen (men beholder leiligheten), må jeg da skatte av gevinsten på salget av bruksretten?

Les mer

Holde tilbake leie pga mugg

Publisert: 15.10.2020

Vi leier leilighet vi har bodd i siden juli. Allerede da oppdaget vi at det var mugg i leiligheten og tok kontakt med huseier. Det ble ikke gjort noe med. Vi sendte inn en egen muggprøve til ett firma og fikk alvorlig grad av muggvekst som resultat. Huseier tok testen selv og fikk ikke mugg resultat. Hvilke rettigheter har vi her? Vi har satt av noe av husleien på deponeringskonto og har fått beskjed om å betale det vi «skylder» før 15. oktober eller bli kastet ut.

Les mer

Si opp husleiekontrakt pga mugg

Publisert: 15.10.2020

Jeg har nå bodd i et kollektiv i 2 måneder, og vil allerede si opp. Kontrakten min sier at jeg må bo her i 4 mnd. før jeg kan søke om oppsigelse. Grunnen til dette er at man opplever mugg på både bad og rom, i tillegg til sølvkre. Huseier har fått beskjed om dette, men har respondert med å vaske/male over. Vi opplever han som svært uprofesjonell etter gjentagende klager. Jeg og de to andre jeg bor med har som følge opplevd luftveisproblemer, tretthet og hodepine. Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Kjøpe bolig i Norge som utlending

Publisert: 15.10.2020

Min tante som bor i Russland, lurer på om russiske statsborgere kan kjøpe bolig i Norge? Hvis ja, må man ha en slags tillatelse eller opphold i Norge?

Les mer

Leietagerne betaler ikke leie

Publisert: 14.10.2020

Kjøpt et hus med 2 leietakere og ingen av de betaler, var ikke nevnt noe om det av selger, så nå har jeg et hus som taper masse penger på. Er det noe muligheter og få refundert kjøpe eller noe?

Les mer

Overta gård uten å ha odelsrett

Publisert: 14.10.2020

Min onkel har gått bort. Jeg ønsker å overta gården. Gården har ikke vært i drift på over 10 år. Dyrka mark blir leid ut. Han har en sønn som er 16 år med odel og arverett. Han bor i Danmark. Jeg tror ikke han vil overta bruket. Men har ikke pratet med noen av partene. Er usikker på hvordan det er lurt å gå frem i en sånn sak?

Les mer

Huseier vil ha tilgang på bolig før oppsigelsestiden har gått ut

Publisert: 14.10.2020

Jeg har sagt opp mitt leieforhold med avtale om 3 mnd oppsigelse. Har flyttet ut alle tingene og flyttet til ny leilighet, men fortsatt 2 mnd igjen av oppsigelse. Utleier krever nå nøkkel tilbake og full tilgang for å pusse opp og møblere leilighet for videre utleie. Har hun lov til dette?

Les mer
1 2 3 99