Bidrag

Barnefar har kuttet i bidrag

Publisert: 20.11.2018

Far har tidligere alltid betalt barnebidrag på 3800 helt siden vi gikk i fra hverandre for snart 3 år siden og han kuttet dette plutselig til 3500. Er det lov å bare kutte i bidraget sånn? Det var mekler som regnet ut hvor mye han skulle betale ut ifra inntekt . Det er ca 4-5 mnd siden han kuttet dette . Har jeg krav på det han har betalt for lite?

Les mer

Mor skylder bidrag

Publisert: 09.10.2018

Jeg er bidragsmottaker. Mor skylder mye i bidrag. Men nå har NAV innkrevingssentral ordnet lønnstrekk fra hennes lønn, men hun skylder en del bidrag som jeg sa i sted. Er det noe jeg kan gjøre for å kreve det hun skylder meg i ubetalt bidrag? Eller må jeg vente til de har trekt den summen som hun skylder i bidrag?

Les mer

Ekstra betaling ved utvidet bidrag

Publisert: 21.02.2018

Min samboers sønn fyller snart 18 år og har igjen ett år på videregående skole. Sønnen bor hos sin mamma. Sønnen vil nå søke om bidrag via NAV når han fyller 18 år. Vi var inne på bidragskalkulatoren på NAV og ser at min samboer må betale ytterligere 2000 kr ekstra per måned med samme inntekt som tidligere? Vi kunne også lese at min inntekt ville legges til grunn, da de regner etter husstandens totale inntekt. Stemmer dette ?

Les mer

Hvilken inntekt skal legges til grunn ved utregning av bidrag?

Publisert: 06.11.2017

Jeg har tvillinggutter på 18 år. Begge har bodd hos meg de siste syv månedene. Nå har imidlertid den ene av gutta flyttet til far etter en liten krangel mellom han og meg. Nå har han bestemt seg for å kreve meg for bidrag. Er det slik at det kun er min inntekt som skal legges til grunn i utregningen? Hva med fars inntekt?

Les mer

Mor nekter å betale underholdsbidrag

Publisert: 16.10.2017

Jeg er en gutt på 18 år som har fått hjelp av barnevernet fra jeg var 17 år. Nå har jeg fylt 18 år og lest om underholdsbidrag som sier at foreldrene har fortsatt forsørgerplikt så lenge jeg går på VGS. Jeg prøvde å snakke med moren min for å få avtalt privat et beløp, men hun nekter at hun må hjelpe meg med noe som helst selv om hun er min forsørger. Når NAV behandler søknaden min, så mener hun at hun skal gå til rettslige tiltak for å forhindre at hun må betale meg et eneste øre.

Les mer

Annullering av avtale som er inngått med ektefelle

Publisert: 25.09.2017

Jeg ble separert for 5 måneder siden. Min kone laget en avtale som jeg signerte på og som går ut på at jeg skal betale henne 5000 kroner per måned så lenge et av barna har samme adresse som henne. Barna er 24 og 27 år. Hun faskriver seg derved retten til halvparten av en eiendom jeg kjøpte før jeg ble gift. Hun har særeie på den leiligheten vi bodde i. Jeg har angret på at jeg signerte, kan dette gjøres ugyldig?

Les mer

Betale bidrag for datter på 19

Publisert: 26.05.2017

Har en datter på 19 år som nå ikkje fullført siste halvår av vgs. Har privat avtale om bidrag hver mnd under utdanning. Spørsmålet mitt er: Må eg forsette å betale bidrag når hun ikkje skal gå på skole det neste året? Har alltid betalt bidrag så lenge eg har måttet dette.

Les mer

Far betaler ikke bidrag

Publisert: 27.02.2017

Om barnebidrag ved samlivsbrudd 4 felles barn, 2 bor hos mor og 2 bor hos far. Mor betaler barnebidrag som avtalt til far. Mor har betydelig lavere inntekt enn far. Far skal betale bidrag til Mor, men dette gjøres ikke av faren. Et minstebeløp blir betalt fra Nav. Kan mor nekte å betale til far, ettersom hun ikke mottar det hun skal fra far? Hvor kan mor henvende seg for å få hjelp til å løse saken?

Les mer