Barns rettigheter

Ny sakkyndig i barnevernssak

Publisert: 01.02.2016

Barnvernet har tatt omsorgen for min datter, og nå vil vi ha inn en sakkyndig i saken. Barnvernet nekter. Hva betyr det?

Les mer

Når samvær krasjer med fritidsaktiviteter

Publisert: 27.01.2016

Jeg har omsorgen for mine barn og de har samvær med sin pappa, som bor ca 20 mil unna, annenhver helg . De ønsker nå å delta på fritidsaktiviteter som også skjer i helgene, men pga samvær hos far lar det seg ikke gjøre. Når det er enkelttilfeller som en bursdag eller lignende har de fått lov av pappaen å bli hjemme. Men hvordan kan man finne en god løsning for slike "problemer"? Jeg ønsker at barna skal ha samvær med pappaen, men jeg ønsker også at barna skal få delta på de aktiviteter de ønsker.

Les mer

Barns rettigheter

Publisert: 20.08.2015

Som mindreårig kan du i utgangspunktet ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over dine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt. Det finnes imidlertid noen unntak fra regelen – ikke minst gjelder dette for barn som er 15 år eller eldre.

Les mer

Spesialundervisning – rett til spesialundervisning i skolen

Publisert: 11.08.2015

En del elever med rett til spesialundervisning får verken tilbud eller informasjon om slik undervisning. Dårlig kommuneøkonomi fører til at foreldre ofte må kjempe for å få nødvendig opplæringstilbud for barn med spesielle behov.

Les mer
1 3 4 5