Barns rettigheter

Datter vil flytte til mor

Publisert: 29.05.2018

Dersom barnet bor hos far via dom i retten (barnevernet ville ikke ha flyttet barnet). Hun har bodd hos far i 4 år, hun er nå 15 år til høsten, og ønsker å flytte tilbake til sin mor. Kan hun selv bestemme dette?

Les mer

Barnet vil flytte til mor

Publisert: 25.05.2018

Barnet bor hos far etter rettssak, hun er 14 år (15 til høsten) og vil flytte til mor. Kan far la henne få lov til det, eller er det bare retten som kan bestemme dette? Jeg er regner med å vinne en eventuell rettssak, men vil helst slippe dette for barnets skyld, og for min egen skyld da dette er slitsomt.

Les mer

Mor nekter datter å bytte skole

Publisert: 14.05.2018

Barnet mitt på 12 år ønsker å bytte skole. Hun har få venner, og ønsker et miljøskifte for å få det bedre. Hun bor hos meg 50 %, og hos moren 50 %. Vi bor 10 min fra hverandre. Postadresse er hos mor. For meg er det greit at barnet mitt vil bytte skole, men moren ønsker ikke dette. Hva er mitt barns rettigheter, og hvordan går jeg frem for å hjelpe henne?

Les mer

13-åring vil ikke være hos far

Publisert: 27.04.2018

Kort fortalt: Barnet på 13 er 50/50 hos mor og far. Fikk rettsdom på dette. Nå ønsker barnet å bo mer hos mor enn hos far pga konflikter hos far. Har barnet lov å nekte å dra til far? Kan barnet bestemme dette selv? Far er ikke enkel å prate med, han gir for eksempel ikke tillatelse til en samtale hos familievernkontor med barnet og avfeier fort ethvert forsøk på kommunikasjon. Hvor mye teller barnets mening? Må vi eventuelt inn i en ny rettssak? Er ikke vold og slikt i bildet. Dette går på følelsesmessig konflikt med far.

Les mer

Foreldre vil ikke betale for mat og klær for 20-åring

Publisert: 25.03.2018

Hva har jeg krav på? Jeg er 20 år. Bor hjemme. Får ikke mat, klær, blir overkjørt av far og samboeren hans. Jeg må betale lagringsplass for en koffert i en utebod. Jeg får jo ikke lov å ha ting utenfor mitt rom i et sted jeg bor. Har ikke plass på rommet. Jeg jobber, men slutter og skal på skole igjen i august! Jeg trenger hjelp fordi de nekter å høre på det jeg sier

Les mer

Overvåking av barn som er alene hjemme

Publisert: 06.03.2018

Jeg lurer på lovligheten i å kameraovervåke barn (10-årsalderen) som er alene hjemme? Må barna, egne og besøkende, informeres om dette? Hva hvis de ikke er informerte? Sist, er det lov å dele/sende videosnutter videre til andre foreldre uten barnas samtykke?

Les mer

Fjerne foreldreretten til mor?

Publisert: 27.02.2018

Jeg er 18 år gammel og har ingen kontakt med moren min. Jeg lurer derfor på om det er mulig å fjerne foreldreretten hennes?

Les mer

Ekstra betaling ved utvidet bidrag

Publisert: 21.02.2018

Min samboers sønn fyller snart 18 år og har igjen ett år på videregående skole. Sønnen bor hos sin mamma. Sønnen vil nå søke om bidrag via NAV når han fyller 18 år. Vi var inne på bidragskalkulatoren på NAV og ser at min samboer må betale ytterligere 2000 kr ekstra per måned med samme inntekt som tidligere? Vi kunne også lese at min inntekt ville legges til grunn, da de regner etter husstandens totale inntekt. Stemmer dette ?

Les mer

Får ikke barnebidrag fra mor

Publisert: 04.02.2018

Jeg er 18 og har krav på barnebidrag siden jeg går på videregående, men mamma jobber ikke siden samboer tjener mer en nok til å har råd til et hus til nesten 6 millioner og å bygge en hytte til 4 millioner og fortsatt dra på årlige ferier til Syden. Likevel sier hun at hun ikke må betale barnebidrag til meg siden hun ikke har jobb. Kan jeg gjøre noe med dette?

Les mer

Vil ikke at pappa skal ha foreldreansvar

Publisert: 22.11.2017

Foreldrene mine ble skilt da jeg var 8. Jeg har hele tiden bodd sammen med mamma etterpå, og kun hatt litt samvær med pappaen min fra jeg var 8-10 år. Pappaen min er psykisk syk og har gjort straffbare handlinger, og han har også sittet inne på soning. Jeg vet at mamma tidligere prøvde å søke om foreldreansvaret alene, men pappa nektet. Nå som jeg snart er 16 år, kan jeg selv søke om å få fjernet pappaen min fra foreldreansvaret? Jeg har også tenkt på å skaffe besøksforbud mot han.

Les mer