Barns rettigheter

Tenåringsdatter vil flytte til far

Publisert: 11.03.2019

Jeg er en far til en jente som fyller snart 15 år. Nå har hun fast bosted hos sin mor. Men etter de har fått en stor konflikt, så har min datter nektet hjem til mor, hun har nå bodd hos meg i snart 6 uker og nekter enda hjem. Hun vil flytte til meg. Barnevernet er i bildet, men de jobber seint. Hvilke rettighet har hun på å velge bosted?

Les mer

Jente får ikke treffe søsken eller besteforeldre

Publisert: 12.11.2018

Min datter er 11. Hun har fra hun var 6 blitt fratatt retten til å se sine 4 søsken, mormor og morfar og flere fra min familie av far. Far fikk hovedomsorg i 2013. Etter 2 timer samtale med rettens sakkyndige ble det sagt at jeg var mentalt syk. Det var jeg ikke. I 2013 baserte retten på sakkyndigrapport fra 2010 og barnevernet visste om rapporten og anbefalte at jeg kun skulle se mitt barn 5 ganger og 3 timer med tilsyn. Skal dette vare til barnet er 18 år? Ordningen vart i 5 år.

Les mer

Far betaler ikke nok barnebidrag

Publisert: 29.10.2018

Jeg er en jente på 19 år som har en far som ikke har betalt barnebidrag, mor har kun fått minstebidraget som NAV har betalt. Dette gjelder også min søster på 24 år. Min mor har hatt kontakt med bidragsfogden og der er det penger, men de vil ikke utbetale det før min far begynner å betale dem. Er det noe som kan gjøres for at vi skal få det vi har krav på?

Les mer

Datter ønsker at stefar skal adoptere henne

Publisert: 01.10.2018

Min datter på 15 ønsker at stefar skal adoptere henne. Han har vært inni bildet siden jenta var 8 mnd, og hun kaller han pappa. Hennes kontakt med biologisk far har vært veldig av og på. Nå har hun avskåret han helt. Ikke snakket med ham på 1,5 år og vil ikke ha noe med han å gjøre. Er det slik at far MÅ samtykke for å få dette igjennom, eller kan hun få innvilget adopsjon selv om han ev sier nei? Vi har delt foreldreansvar.

Les mer

Jente vil ikke lenger bo hos mor

Publisert: 30.08.2018

Hvordan går en frem når barn (jente 15 år) som har fastbosted adresse hos far. Barnet er år i dag 9 dager hos far og 5 hos mor. Barnet ønsker ikke lengre å være hos mor på grunn av at hun ikke følger opp på håndballtrening og annen fritidsaktivitet. 9/5-delingen ble avgjort i retten i 2006. Før det hadde mor kun ordinært samvær. Hvilke instanser kontakter man?

Les mer

Far vil bare betale husleie, ikke bidrag

Publisert: 27.08.2018

Har en datter på 16 år som nå det siste året ikke har hatt samvær med sin far. Pga en stemor som ikke er så grei. Vi har privat bidragsavtale. Ho starter nå på videregående og skal betale 4500 i husleie. Stipendet dekker ikke hele husleia. Far sier han kan betale husleia, men da ikke bidrag. Prøver å fortelle at det som mangler på husleia blir en ekstra utgift pluss mat osv på hybelen, buss osv. Og at bidraget er for utgifter som kommer i tillegg til hybel osv.

Les mer

Far vil ha samvær etter ni år

Publisert: 20.08.2018

Mor har vært eneforsørger fra fødselen: Ikke gift eller samboer med far. Far har betalt et avtalt barnebidrag hele tiden. Det siste året har han brukt litt av sin samværsrett. Far vil nå ha delt omsorg. Barnet er nå 9 år. Dette vil ikke mor. Vet at barn over 7 år skal høres. Barnet har et hjem og har sagt at hun vil aldri flytte hjemmefra. Hvor sterkt står mor til å fortsette å være eneforsørger?

Les mer

Tenåringsdatter vil være mindre hos far

Publisert: 02.07.2018

Min datter på 15 år vil ikke lenger til sin far, annenhver torsdag-tirsdag. Hun har aldri trivdes med å flytte frem og tilbake slik, og har alltid uttrykt at hun helst vil være hos meg. Nå uttrykker hun at hun gruer seg til å være hos far og stemor, og vil redusere tiden der. Far, samboer og lillesøster ønsker å ha henne mer. Hun har en del konflikter med dem, og jeg ser at det sliter på henne nå. Barnets ønsker skal jo tillegges vekt, men far vil ikke gi slipp på noe av samværet. Hva gjør vi?

Les mer

Far ønsker mer omsorg for barnet

Publisert: 13.06.2018

Bodde sammen med mor og barn inntil vi ble skilt i 2016. Barnet var da 1 år. Barnet har 100 % trivsel og både mor og far er gode omsorgspersoner. Har delt foreldreansvar.

Eg ønsker 50/50 samvær, men møter motstand fra mor. Barnets bosted er hos mor pga barnets alder ved bruddet. Far har samvær 3 helger i mnd, fre-søn, pluss 1 overnatting pr uke. Mor godtar heller ikkje at far har samvær meir enn 3 dager sammenhengende i ferien, då hun meiner gutten er for ung til dette. Far ønsker advokat sin mening angående dette.

Les mer

Hvem har ansvaret når barnet blir myndig?

Publisert: 29.05.2018

Jeg lurte på om det er noen mulighet for meg å endre hvem som har ansvaret for meg av foreldrene mine når jeg fyller 18? Kan jeg da f. eks slutte all kontakt med faren min, dersom det er ønskelig? Kan jeg fjerne at han har noe som helst "makt" over meg? Hvordan blir det da med de pengene som er mine, men han har kontroll over?

Les mer
1 2 3 5