Barns bosted og samvær

Ansvar for kjøring til samvær

Publisert: 19.04.2016

Mor og far skilt. Har ett barn på syv år. Vi bor ca 30 mil fra hverandre. Barnet bor hos mor. Hvem har ansvar for kjøring med samvær?

Les mer

Krav på å møte eksens nye kjæreste?

Publisert: 18.04.2016

Jeg og min samboer gikk fra hverandre i desember. Vi har to barn sammen. Nå har han fått seg en ny dame. Spørsmålet er: Kan han nekte meg å møte den nye damen? Pga barna er det kanskje godt å vite hvem hun er når barna skal til sin far. Han nekter meg å møte henne. Hvordan virker dette?

Les mer

Far vil ikke signere flyttemelding

Publisert: 30.03.2016

Jeg har bodd hos min mor hele livet til desember 2014 og flyttet da til min far. Januar 2016 rømte jeg tilbake til min mor pga dårlig omsorg. Far nekter å skrive flyttemelding, selv om han gikk med på å bytte skole der mor bor. Han lovte på meklingsmøte å signere flyttemelding for tre uker siden. Vet at folkeregisteret kan utføre tvangsflyttemelding etter seks måneder. Er det noen annen måte å framskynde dette på?

Les mer

Bostedsforelder betaler for alle klær

Publisert: 08.03.2016

Samboeren min har ett barn sammen med eksen sin. Han har barnet annenhver helg, og vi resten. Han betaler 3000,- i barnebidrag hver mnd. Når barnet er hos faren bruker de alltid våre uteklær og vanlige klær fordi han mener han har barnet så lite at han ikke trenger å kjøpe klær. Hvis noe blir ødelagt så sier han at dette skal dekkes av barnebidraget.

Er det noen lover om at faren skal stå for klær evt. uteklær for barnet når han har han, eller er det slik at vi må kjøpe ekstra sett med uteklær for å ha liggende hos barnefaren?

Les mer

Flytte lenger unna far

Publisert: 16.02.2016

Jeg har ei datter på snart to år som har bodd fast hos meg. Far har ikke vært registrert før nå, og sier at han vil søke om delt ansvar for henne 50/50. Han har til nå hatt svært liten kontakt med henne.

Jeg har søkt om skoleplass i en annen by som ligger nærmere min familie, studiet jeg søker blir heller ikke tilbudt i byen vi bor nå. Kan jeg fortsette mine flytteplaner eller vil en evt. familierådgivning/rettsak gjøre det umulig for oss å flytte mens dette pågår?

Les mer

Ankemulighet når en forelder vil flytte

Publisert: 01.02.2016

Spørsmål vedrørende bostedsforelderens anledning til å flytte med barna innenlands. Eksempelvis 200 mil bort fra samværsforelder dersom det i utgangspunktet er omfattende samvær og tilknytningen er god. Hvilke ankemuligheter har samværsforelder. Er det meklingsplikt ?

Er det samværsforelderen eller bostedsforelderen som må føre saken for domstolen dersom en eventuell mekling ikke fører frem. Kan man si noe om rettspraksisen på dette området?

Og til slutt: Det er oppgitt en varslingsfrist på 6 uker. Hvorfor er denne fristen så kort ?

Les mer

Begjære fast bosted

Publisert: 28.01.2016

Om man etter en samværssak i tingretten kommer frem til et forlik eller tingretten avsier en dom med samvær - kan man i ettertid begjære fast bosted jf. Bl paragraf 64 om det er gode grunner til det? Hvilke kriterier blir målt i en sak om fast bosted?

Les mer

Når samvær krasjer med fritidsaktiviteter

Publisert: 27.01.2016

Jeg har omsorgen for mine barn og de har samvær med sin pappa, som bor ca 20 mil unna, annenhver helg . De ønsker nå å delta på fritidsaktiviteter som også skjer i helgene, men pga samvær hos far lar det seg ikke gjøre. Når det er enkelttilfeller som en bursdag eller lignende har de fått lov av pappaen å bli hjemme. Men hvordan kan man finne en god løsning for slike "problemer"? Jeg ønsker at barna skal ha samvær med pappaen, men jeg ønsker også at barna skal få delta på de aktiviteter de ønsker.

Les mer

Flytte lenger bort fra barnefar

Publisert: 27.01.2016

Bor allerede en time unna far til barnet vårt på fem år. Barnet har bodd hos meg siden hun ble født. Har vært hos far annenhver helg. Nå har jeg lyst til å flytte dit hvor min nåværende samboer kommer fra, ca 7-8 timers kjøring fra hvor jeg allerede bor. Dette på grunn av godt forhold til familien der, bedre økonomi og utdannelse.

Dette vil ikke far, og sier han vil gå videre med dette. Jeg vet jeg har full rett til å flytte, men har de siste årene slitt med depresjon der jeg har vært innlagt noen ganger. Kan han få full foreldreomsorg pga dette?

Les mer

Barns rettigheter

Publisert: 20.08.2015

Som mindreårig kan du i utgangspunktet ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over dine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt. Det finnes imidlertid noen unntak fra regelen – ikke minst gjelder dette for barn som er 15 år eller eldre.

Les mer