Barns bosted og samvær

Far ønsker mer samvær med barna

Publisert: 23.10.2018

Eg og mor er separert. Vi har samværsavtale på 60/40 der hun har 60, men eg er bekymra for barna og lurer på å søke om å få barna meir. Mor prøvde å ta sjølmord med tabletter for et par veker siden, og fortsetter å være litt depressiv. Jeg jobber offshore, og er ute no. Skulle ordne med samvær for helgen, ettersom det er min helg, men mor nekter for at mine foreldre skal ha ungene i staden for meg når eg er på jobb. Kan ho nekte dette? Har eg ein sak for å vinne barna?

Les mer

Samværssak i Romania

Publisert: 15.10.2018

Har hatt samboer/forlovede i Romania i litt over 4år. Vi har ett felles barn i lag på 20 måneder. Vi har nå gått i fra hverandre. Barn er født i Romania. Jeg jobber offshore, og har brukt mine friperioder i Romania. Nå er vi ikke enige om hva som er best for barnet, og en sak må kjøres i Romania. Er det ikke noe hjelp å få fra Norge angående dette, som kan gi tips og råd? For en vanlig mann så er det ikke lett å finne ut hvem en skal kontakte i Romania osv.

Les mer

Vil til hjemlandet med ufødt barn

Publisert: 09.10.2018

Jeg er gravid og er i uke 33. Jeg har bestemt meg for at jeg vil reise til mitt hjelmland. Kan far til mitt barn nekte min tur, eller gjøre noe for å holde meg fast i Norge?

Les mer

Kan samværsforelder flytte uten samtykke?

Publisert: 01.10.2018

Vi er par som opplever et samlivsbrudd med et barn på 2 år. Det er blitt diskutert om foreldre fordeling på 60 % til mor og 40 % til far. Mitt spørsmål er da om det er mulig for parten med 60 % å flytte til et annet fylke som er langt unna uten samtykke fra parten med 40 %?

Les mer

Vurderer abort pga voldelig barnefar

Publisert: 01.10.2018

Jeg er nå gravid, vurderer om jeg skal beholde barnet. Far er voldelig, har tidligere blitt hentet av politiet pga mishandling og trussel med kniv mot meg. Han er anmeldt av politiet. Han er tidligere dømt for besittelse av narkotika og bøtelagt for skjellsord mot politi. Jeg ønsker barnet, men ikke om han kan ha mulighet til samvær, da han ikke vil være egnet som far. Er det stor mulighet for at han kan få samvær? Jeg er i full jobb, ikke straffet, og eier leilighet.

Les mer

Vil annullere samværsavtale

Publisert: 01.10.2018

Min X og jeg hadde en samværsavtale inngått i 2017. Sommeren 2018 inngikk vi en ny avtale, som skal tre i kraft fra 1. oktober. Forutsetningene for avtalen har endret seg siden avtalen ble underskrevet og jeg ønsker den nye avtalen annullert. Avtalen er signert av oss begge, men uten vitner. Barna berøres i liten grad av avtaleendringen, da endringen dreier seg om bytte av helger. Kan jeg kreve avtalen annullert?

Les mer

Far ønsker kontakt med barn etter å ha blitt rusfri

Publisert: 01.10.2018

Far har vært borti rus, men har hatt oppfølging i 1 år, med urinprøver hos politiet. Har vært rusfri over 1 år. Far er i arbeid. Mor nekter far å møte barnet, forteller ungen at det ikke er hans far, hennes familie og hun saboterer for samværet med barnet. Ungen er snart 3. Har faren rett til å søke fast bosted hos seg ? Er det en karantene for hvor lenge du må rusfri for at dette evt kan bli vurdert? Hvilke rettigheter har han?

Les mer

Ønsker full foreldrerett

Publisert: 27.09.2018

Jeg har hatt foreldreansvaret for 2 barn etter separasjon med påfølgende skilsmisse for 3 år siden. Far har kun hatt sporadisk kontakt med barna etter barnas eget ønske. Meklingsattest foreligger hvor far ikke møtte til mekling. Far flyttet i september 2017 tilbake til sitt hjemland, har vært i Norge en gang siden det og barna traff han da en gang. Kontakt over telefon/Skype. Blir sjelden. Hvilke sjanser har jeg til å få full foreldrerett?

Les mer

Far følger ikke opp samværsavtalen

Publisert: 10.09.2018

Barnefar jobber i mot hele tiden, og han holder sjelden avtalene som blir laget. En periode hadde ikke far og barn samvær i hele 9 uker. Han var fraværende det første året etter det ble slutt. Vil det være noe poeng å reise sak for full omsorg og foreldreansvar? Noe annet som kan gjøres?

Les mer

Hva slags samvær er best for en 5-åring?

Publisert: 10.09.2018

Jeg og samboer har gjort det slutt, og vi skal finne beste samvær med sønnen vår på 5 år. Normalt er annenhver helg og en dag i uken, men jeg kan ha han 50/50. Hva er det beste samværet for en gutt på 5 år?

Les mer
1 2 3 25