Barns bosted og samvær

Trenger fri rettshjelp til samværssak

Publisert: 25.05.2020

Jeg trenger hjelp for å se barnet mitt igjen, men han bor med ekskona. Jeg er arbeidsledig og jeg trenger fri rettshjelp. Hvor eller hvordan kan jeg få hjelp?

Les mer

Fri rettshjelp til sak om samvær

Publisert: 25.05.2020

Jeg har et problem med en eks som nekter meg å ha samvær med min sønn. Jeg er innlagt ved et behandlingssenter. Jeg har rene prøver, hatt det en stund nå, men allikevel får jeg ikke lov å treffe han. Jeg trenger sårt hjelp til å få dette i orden, en avtale hun ikke kan rive i stykker som hun selv ønsker som hun har gjort tidligere. Jeg er i dag uføretrygd. Og lurer på om jeg har krav på fri rettshjelp?

Les mer

Foreldreansvar ved separasjon

Publisert: 25.05.2020

Hvordan er ansvaret fordelt mellom foreldre som har har vært samboere, når de separeres?

Les mer

Far følger ikke opp samvær

Publisert: 11.05.2020

Hvilken vei burde jeg gå etter 9 år med meklinger og barnefar som tre ganger har brutt samværsavtaler. Avlyser samvær og ikke er å få tak i på alt fra 2 uker til 2 måneder? Han har levert bekymringsmelding til barnevern på nåværende samboer. Når de ikke fant annet enn sjalusi fra barnefar sin side får ei heller de tak i han. Har delt omsorg, men han nekter møte opp/signere ved behov. Skole og barnehage ikke sett eller fått kontakt en eneste gang på 9 år. Nå har han ikke gitt lyd fra seg på 14 mnd.

Les mer

Barnefar ønsker ikke samvær

Publisert: 11.05.2020

Jeg og min barnefar ble skilt for et år siden. Har en sønn på 5 år. Bor 100 % hos meg og har en samværsdag på lørdager uten overnatting. Noe som faren ønsket selv. Jeg har kronisk sykdom og går på AAP. Barnefaren har god inntekt. Vil ikke hjelpe på noen hvis og har ikke gitt riktig opplysning til NAV om inntekten. Jeg hadde min sønn hos meg ifjor sommer. Totalt 6 uker. I år spurte jeg han om jeg kunne ta 3 ukers ferie uten barn, men sier at han ikke vil hjelpe til. Kan jeg kreve det?

Les mer

Endre bostedsadresse for barn uten forelders samtykke

Publisert: 08.05.2020

Kan man endre bostedsadresse på et barn, uten at den andre forelderen skriver under, når man har felles foreldreansvar? Barnet bor hos mor, men har bostedsadresse hos far. Far har ikke samvær for øyeblikket, og det foreligger ingen ny samværsavtale som sier at barnet skal bo hos mor. Mor har holdt tilbake barnet i snart 6 måneder, pga en ustabil hendelse hos far. Har fra tidligere en avtale fra retten som sier at barnet skal bo hos far og ha samvær med mor annenhver helg.

Les mer

Far stiller ikke opp på samvær og betaler ikke bidrag

Publisert: 08.05.2020

Jeg har ei datter født i 2013 som jeg har hovedomsorg og fast bosted for. Far har samvær med henne 2 timer en gang i uken under oppsyn. Dette på grunnlag av tidligere historikk med omsorgssvikt, ljuger om hva han og barnet gjør og manglende evne til å tilfredsstille basale behov som mat og hygiene. De siste årene har far nektet å betale barnebidrag, og møter ikke alltid opp til avtalt samvær. Han gir heller ikke beskjed hvis han er forsinket med flere timer. Hva bør jeg gjøre videre?

Les mer

Mener mor utsetter barn for smittefare

Publisert: 20.04.2020

Jeg og mor har delt foreldreansvar og jeg har sønnen min annenhver helg. Jeg har for tiden mulighet til å ha guttungen hjemme mens mor er på jobb i helsevesenet. Mor velger uansett å sette barnet på skolen og utsette barnet og alle i nærmeste familie for smitte, stikk i strid med myndighetenes pålegg. Har ikke jeg som far noe mulighet til å gripe inn? Er det noe som helst jeg kan gjøre?

Les mer

Mor går ikke med på ny samværsavtale

Publisert: 16.04.2020

Hvordan kan man endre samværsavtale? Jeg og mor til barna ble enig om en samværsavtale fram til at jeg fikk en bolig der barna kunne være. Nå som jeg har det, vil hun ikke dele 50/50, hva kan jeg gjøre?

Les mer

Hva bør man gjøre ved samlivsbrudd?

Publisert: 16.04.2020

Min samboer og jeg har besluttet å gå fra hverandre og er igang med salg av vårt felles hus. Vi er ikke gift. Vi har to barn i barnehagealder sammen. Vi bor fortsatt under samme tak inntil videre. Når bør vi gå til mekling på Familievernkontoret? Bør vi registrere «samlivsbrudd» noe sted med tanke på skifte og oppgjør? Hva må vi være enige om med tanke på barna angående bosted og skoleplass til dem? Hvis jeg vil flytte ut av kommunen eller til annen bydel, hvordan forholder jeg meg og hva kan jeg gjøre?

Les mer
1 2 3 22