Barns bosted og samvær

Far ønsker økt samvær

Publisert: 16.04.2018

Jeg og samboer/far til min sønn på 1 år har gått fra hverandre. Jeg bodde hos foreldrene mine helt til han var ca 10 mnd, så flytta vi i lag. Jeg var alltid alene med han og er en del alene med han nå. Jeg må skaffe alt fra barnevakt til den maten han trenger og alt som har med barnehagen å gjøre. Så nå vil han ha barnet 50/50, men det føler jeg blir ikke helt riktig for lille gutten. Han viser aldri interesse til far og griner alltid når han skal være alene med han. Så hva kan jeg gjøre?

Les mer

Ønsker å skille seg fra ektemann

Publisert: 16.04.2018

Jeg er fra utlandet, har en sønn som er 7 år gammel, og som er født i mitt land. Vi kom i Norge for 2 år siden. Jeg er gift med en norsk mann, og har et barn på 5 måneder med ham.

Jeg vil skille meg fordi han har forandret seg veldig mye etter at barnet vårt er kommet. Jeg jobber ikke eller har inntekt her. Hva kan jeg gjøre? Hvor skal jeg begynne å finne et hjem selv? Og jeg vil ta barnet vårt med meg og ikke la ham ha det. Han sa at han ikke vil la meg ta barnet ut av hjemmet, og han vil gjøre alt for det.

Les mer

Mor truer med rettssak om samvær

Publisert: 03.04.2018

Mor har engasjert advokat for å få gjennom krav om mindre samvær enn idag. Jeg ønsker 50/50. Mekling førte ikke frem. Opplever at mor presser meg til enda mindre samvær. Jeg har mottatt varsel etter tvstl. § 5-2. Varselet inneholder forslag til avtale, med ønske om en utenrettslig løsning. Det fremkommer at dersom partene ikke enes, vil hun bringe saken inn for rettssystemet. Jeg forsøker å gå i dialog med mor, men blir avvist/får ikke svar. Må jeg svare advokaten for å unngå sak?

Les mer

Varslingsplikt ved flytting innenlands

Publisert: 25.03.2018

Lurer på om jeg har varslingsplikt til far når jeg og barna skal flytte ut av kommunen? Far har hverken samværsrett eller foreldreansvar. Vi skal flytte ca 3 timer kjøretid unna den nåværende kommunen, og jeg vil gjerne gjøre det riktig "papirmessig" før vi flytter.

Les mer

Blir ikke enige om barns bosted

Publisert: 19.03.2018

Jeg har to barn. Far har delt foreldreansvar, barna har bodd 50/50 frem til september 2017, da valgte jenta å flytte til mor. Far flyttet til annen kommune men beholdt folkeregistrert adresse. Far nekter å godta at jenta flyttet til mor. Mange verbale trusler fra far og mor/datter fikk besøksforbud mot far i 3 mnd. Far overbeviste gutten om å bo hos far, og gutten sier at det er mest rettferdig. Barnevernet anbefaler bosted 50/50 hos mor/far. Ønsker ikke rettssak, men bør jeg gjøre?

Les mer

Sønn ønsker ikke å dra til far i feriene

Publisert: 12.03.2018

Jeg har ett barn på 9 år og 4 mnd. Han vil nå ikke til far lenger. Jeg oppmuntrer og snakker med han samtidig som jeg gjort klart at jeg ikke vil tvinge han. Far bor i Norge og jeg i Sverige. Far har hver 3. helg i Sverige, men han har et obligatorisk kurs, så nå kan han ikke komme hver 3. helg lenger. Gutten vil som sagt ikke til Norge i ferier.

Les mer

Krav til bolig der barnet skal bo

Publisert: 12.03.2018

Kan det stilles noe krav til en forelder vedrørende bolig? Forelder bor nå på en ett-roms hybel, stue og soverom i ett. Og barnet legger seg kl 19. Hvordan vil da det barnet kunne sove stille og rolig når forelder ikke legger seg til å sove før kl 23? Og forelder har ikke noen barneting hjemme hos seg. Hverken klær, leker, sengeklær, sjelden mat. Hvilke rettigheter har jeg som aleneforsørger her?

Les mer

Ønsker å bytte barnehageplass pga lang reisevei

Publisert: 12.03.2018

Jeg og barnefar gikk fra hverandre for over 1 år siden. Jeg flyttet 20 min fra der vi bodde, så jeg flyttet endelig hjem til de traktene. Vi har 50/50. Bruker 2 timer hver dag til kjøring for å levere å komme meg på jobb. Rekker ikke hente han i barnehagen, så moren min må det. Har jeg rett til å bytte barnehage på han? Det er 20 minutter unna barnefar og barnefar jobber ofte der uansett.

Les mer

Hvordan formalisere samværsavtale

Publisert: 06.03.2018

Jeg har en liten sønn som bor hos sin mor. Det er en del utfordringer i forhold til bostedet, og barnevernet er koblet inn. Mor går nå med på at jeg skal ha 50% omsorg. Hvordan går vi frem for å formalisere dette?

Les mer

Kan barnevernet videresende bekymringsmeldinger?

Publisert: 06.03.2018

Kan barnevernet videresende en bekymringsmelding til en annen kommune uten å ha kontaktet foreldrene i forkant? Skal ikke foreldrene samtykke til en slik oversendelse? Det har aldri vært en barnevernsak mot foreldrene, men rett før de flyttet sendte barnehagen en bekymringsmelding til barnevernet, som videresendte den til foreldrenes nye kommune uten å kontakte foreldrene først. Er ikke det brudd på taushetsplikt? Flyttingen var planlagt i lang tid før bekymringsmeldingen ble sendt.

Les mer
1 2 3 20