Barns bosted og samvær

Barnefordeling i Spania

Publisert: 07.12.2018

Jeg lurer på barnefordeling om det blir ett brudd f.eks i Spania. Er gift med ei i fra utlandet. Vi tenker på å flytte til Spania og la vår norskfødte datter begynne på norske skolen der. Jeg vil pendle og fremdeles ha adresse i Norge. Om det skulle bli et brudd mens vi bor der og jeg ønsker å selge i Spania og flytte til Norge, mens mor vil ikke. Hvordan kan en da regne med barnefordeling vil utarte seg da barnet er norsk, og går på norsk skole som far vil barnet skal fortsette med i Norge?

Les mer

Ønsker samværsavtale før et eventuelt brudd

Publisert: 05.12.2018

Før bruddet. Jeg har vært sammen med en fyr før. Alt vi snakket om av samvær ble heller stort pågående kaos. Nå lurer jeg og faren til nye barnet vårt, om det er mulig å sette opp samværavtale FØR et brudd?

Les mer

Mistet samværsavtalen

Publisert: 04.12.2018

Barnevernet har tatt over omsorg for min lille datter fordi mor har sagt at hun ikke klarer å ha henne lenger. Da har barnevernet bestemt med mor, uten meg, at datteren min skal bo hos besteforeldrene til moren. De har da informert meg om at min samværsavtale ikke gjelder og akkurat nå får jeg ikke se henne, og at det blir lenge før jeg kan ha henne hos meg. Jeg lurer på om de har lov til dette, hvilke rettigheter jeg har, og hvordan jeg kan gå frem slik at hun kan bo hos meg?

Les mer

Flytte barn til privat skole uten fars samtykke

Publisert: 26.11.2018

Kan jeg flytte mitt barn fra offentlig til privat skole uten fars samtykke? Vi har delt foreldreansvar, men barnet har bostedsadresse hos meg. Årsaken til flyttingen er ekstremt dårlig faglig og sosialt miljø på skolen. Barnet ønsker selv overflytting og er over 12 år, men under 18.

Les mer

Har det noen betydning hvilken adresse barnet er registrert på?

Publisert: 26.11.2018

Far og mor flytter fra hverandre, det blir delt bosted, men begge ønsker å ha adresse hos seg. Har dette noen fordel for den ene parten i forhold til den andre? Finner ikke ut av dette og vet ikke hvem jeg skal ringe. Har den som får adresse for barna noen fordel over bestemmelsesrett eller økonomisk vinning? Den ene part er student.

Les mer

Mor vil ikke sende barna med på ferie til utlandet

Publisert: 19.11.2018

Vi er skilt og har 3 barn sammen i alderen 4 til 12 år. Vi har en 60/40 brøk der barna har fast bosted hos mor, men vi har delt foreldreansvar. Vi er begge norske. Nå er vi i konflikt fordi jeg ønsker å ta med barna på en utenlandstur. Dagen etter jeg bestilte billetter får jeg melding fra mor at hun ikke ønsker at jeg tar med barna likevel fordi hun mener at det er utrygt for barna å reise dit (Filippinene). Kan hun nekte å gi meg passene og la meg reise med barna?

Les mer

Hvem skal betale for barnas klær?

Publisert: 19.11.2018

Hvis jeg og mor praktiserer delt bosted (50/50) og jeg betaler barnebidrag til mor, samtidig som vi deler barnetrygden, hvem har da ansvar for klær til barna? Kan jeg kreve at hun sender med bager med klær når barna skal til meg? Jeg holder selvsagt barna med klær til diverse aktiviteter som jeg har lyst til å gjøre sammen med barna, men som mor ikke synes er like viktig.

Les mer

Søke om utvidet barnetrygd

Publisert: 19.11.2018

Jeg har en datter på 12 år. Hun bor mest hos meg, er hos sin far annen hver helg, fredag til mandag. Kan jeg søke om utvidet barnetrygd? Blir jeg regnet som aleneforsørger selv om jeg mottar barnebidrag fra faren? Hun har adresse hos han, dette vil jeg gjøre om på til adresse hos meg. Han kan gå med på delt bosted, men det blir vel feil? Hun er jo absolutt mest hos meg! Vi var samboere og har vært i meklingssamtale.

Les mer

Reagerer på advokatens språkbruk i samværssak

Publisert: 19.11.2018

Jeg er selvprosederende i en samværssak. Mors advokat karakteriserer det å sende barnet på samvær som å sende barnet inn i en krigssone. Finnes det ikke regler og retningslinjer for hva advokater kan skrive i sine prosesskriv til retten?

Les mer

Mor vil nekte far å ta barnet med på ferie

Publisert: 19.11.2018

Kan mor nekte far å ta med sønnen på 6 år til syden i 2 uker? Nekter pga skolegang. Mor bor 3 timer unna far, så det sier seg selv at far ikke får mer samvær enn hver 3 helg mtp kjøring for barnets del, som igjen fører til at denne turen vil havne i hennes samvær.

Les mer
1 2 3 27