Barns bosted og samvær

Hva skal til for at tingretten avviser en barnefordelingssak?

Publisert: 11.06.2019

Tidligere forlik fra tingretten: første gang: bosted skulle være hos mor. Andre gang sa far fra seg samværsretten. Noen år senere: tredje gang forlik satt opp for samvær flere år framover. Nå skal far saksøke igjen, denne gang for hovedomsorgen. Altså blir det fjerde gang i retten. Dette begynner å likne en parodi. Far har ikke fått medhold på noen av tidligere søksmål. Hva skal til for at tingretten skal avvise en sak? Kan man bruke tvisteloven?

Les mer

Hvem får barna i barnefordelingssak?

Publisert: 11.06.2019

Han eier leilighet. Har to barn sammen. Mor går hjemme. Tar seg av det meste og er mye alene med barn. Dersom samlivsbrudd, kan far true med å ta barna fordi mor ikke eier bolig? Eller har det ingenting å si så lenge mor finner seg bosted i samme kommune? Og har far noe overtak siden mor går hjemme og ikke jobber? Mor får AAP og kanskje snart uføre. Men tar seg stort sett av alt med barna. Eller stiller de likt i en fordeling uansett?

Les mer

Får ikke møte barna uten å ta rustester

Publisert: 11.06.2019

Samværsrett: Jeg er mor til 2 gutter som midlertidig bor hos pappaen sin. Dette pga bekymringsmelding som omhandlet mistanke om rus. Saken har pågått lenge, siden des-16. Jeg har ikke fått møtt barna eller hatt avtalt samvær med de på 2 år. Jeg har gått gjennom veldig traumatiserende opplevelser, som jeg nå - endelig - får hjelp til å håndtere. Men jeg får ikke møte barna mine før jeg begynner avgi urinprøver. Har mine barn og jeg rettigheter i forbindelse med noe samvær?

Les mer

Skal far eller besteforeldre være barnevakt?

Publisert: 03.06.2019

Vi har delt fast bosted og 50/50 fordeling. Mor jobber turnus og kan derfor ikke ha barnet på enkelte kvelder og netter. Hvem har da rett til å bestemme hvor barnet skal være? Jeg som far vil gjerne ha henne i stedet for morens foreldre.

Les mer

Må begge foreldrene bo i samme skolekrets?

Publisert: 03.06.2019

Krever en avtale om delt fast bosted (50/50) at begge foreldrene bor innenfor samme skolekrets, selv om barnet på tidspunktet for inngåelse av avtalen er under skolealder?

Les mer

Må man betale mer barnebidrag hvis mor saboterer samvær?

Publisert: 28.05.2019

Jeg har en samværsavtale med mor, hvor jeg har gutten min første helg hver mnd. Jeg ville ha mer, men det var det jeg klarte å kjempe for, med hjelp av mekling og familievernkontoret. Etter min sønn fikk diabetes 1, har mor sabotert mer og mer samvær helt til null samvær den dag i dag. Bidraget er etter avtalen, men bidrag på den tiden jeg har blitt nektet samvær. Blir det sett på som gjeld og må etterbetales? Er jeg pliktig melde til NAV at samværet ikke opprettholdes, selv om jeg vil ha samvær?

Les mer

Varsel når en av foreldrene flytter

Publisert: 27.05.2019

Er det ikke slik at en forelder må gi beskjed om flytting 3 måneder før flyttingen skjer? Mor og far har 50/50. Far har adressen på seg. Men jeg vil uansett tro at far skal få beskjed om at mor skal flytte når tross alt sønnen hans bor der annenhver uke? Hva hvis noe skal skje, og far ikke vet hvor sønnen sin er eller bor den uken?

Les mer

Barnemor mener ny kjæreste MÅ være til stede ved samvær

Publisert: 27.05.2019

Jeg og barnemor hadde samlivsbrudd for kun 3 uker siden, det er ikke noe spesielt negativt mellom oss, men hun har allerede ny type. Dette går forsåvidt også fint for meg. Men vi har et barn sammen på 2 år og typen hennes har tydeligvis flyttet inn med henne midlertidig, nå prøver hun å tvinge meg til samvær hvor han «må» være til stede fordi hun ikke bare kan kaste han ut. Dette er ekstremt ubehagelig så kort tid etter samlivsbrudd og en stor hindring for meg. Hva har jeg rett til?

Les mer

Barn ønsker ikke samvær med far

Publisert: 13.05.2019

Jeg har en sønn som blir syk både før og etter samvær med far. Barnet har i flere år nektet å dra til far. Det barnet sier selv er at han er redd far og føler seg ikke trygg på far eller å være hos han. Dette har resultert til stort fravær fra skolen. Vi har også en dom, da vi har vært i rettsak, hvor gutten snakket med både sakkyndig og dommer, men han ble ikke hørt. Hva kan en gjøre i en slik sak?

Les mer

Flytte til Spania med barn

Publisert: 03.05.2019

Jeg har fått meg jobb i Spania og tenker og flytte dit sammen med min sønn på 4 år. Jeg har foreldreansvaret, men far har noe samvær. Da vi ikke bor i samme by, samt at far jobbet offshore. Jeg lurer med dette på hvilke rettigheter jeg har i forhold til det?

Les mer
1 2 3 23