Barnevern

Barnevern har innhentet helseopplysninger

Publisert: 09.11.2018

Barnevern har innhentet opplysning fra lege i en undersøkelse uten mitt samtykke eller opplyst meg om innhenting av opplysninger. Har klaget dette til barnevernet, de innrømmer og unnskylder seg for dårlig info og at dette skulle vært skriftlig. Fikk først vite aat barnevernet hadde innhentet opplysninger fra lege da de gikk igjennom med meg de opplysninger som ble innhentet. Ga de også beskjed at dette likte jeg ikke og hadde ikke godtatt innhenting uten advokat. Hva bør jeg gjøre her?

Les mer

Hvilke opplysninger kan barnevernet innhente?

Publisert: 31.10.2018

Kan barnevern innhente opplysninger i en undersøkelse uten samtykke fra meg? Og ved samtykke skal den være skriftlig, eller holder det med muntlig beskjed?

Les mer

Opplever usann bekymringsmelding

Publisert: 23.10.2018

Foreldrepar til to små barn opplever at barnehage har anmeldt usann bekymring til barnevernet, basert på barnas oppførsel. Hva sier foreldreretten og barnevernloven?

Les mer

Utlevering av barnevernsdokumenter

Publisert: 04.09.2018

Har man rett til å få utlevert (ikke bare innsyn) i alle dokumenter fra barnevernet? Dette gjelder selvfølgelig eget barn som man har hovedomsorgen for. Gjelder flere forskjellige saker som strekker seg over flere år.

Les mer

Gå til sak for mishandling i barndommen

Publisert: 30.08.2018

Jeg ble mishandlet grovt som barn av en forelder fra jeg var veldig liten og fram til jeg flyttet ut som 14-15-åring. Jeg var i barnevernet også, men ikke noe store tiltak ble gjort pga det ble aldri innrømmet at jeg ble utsatt for vold. Jeg ble slått med både belte og kleshengere nesten daglig. Jeg fikk trusler om at hvorfor jeg ikke måtte si det til noen og at alt var min egen feil, så barnevernet eller andre ville forstå hvorfor jeg fikk denne straffen. Jeg er 38 nå og tør endelig å stå frem. Er det for seint?

Les mer

Erstatning etter barnevernssak

Publisert: 27.08.2018

Jeg forstår at det er vanskelig å kreve erstatning fra en kommune v/ barnevernet, men om denne fremgangsmåten deres har vært til skade for meg og min familie. Barnevernssaken stoppet de selv, men dette etter at jeg måtte gi opp firmaet jeg holdt på å bygge opp og flytte fra kommunen til Sverige. Hele barnevernssaken var svada fra begynnelse til slutt. Det gjorde at jeg tapte firmaet i 2011 og inntekt på faste kontrakter i minst 8 år og anslått tap kan beregnes til ca. 5 millioner.

Les mer

Ansatte på barnevernsinstitusjonen går inn på rommet

Publisert: 27.08.2018

Har ansatte på en barnevernsinstitusjon lov til å gå inn på rommet til en ungdom over 18 år, for å hente noe/rydde uten at ungdommen er der eller har gitt samtykke.

Les mer

Ny bekymringsmelding til barnevernet

Publisert: 07.08.2018

PPT, BUP, psykolog har vært inne i bildet, og selvsagt barnevernet. PPT, BUT og psykolog har gjort diverse tester i mangfold uten å finne grunnlag til videre utredning. Barnevernet trakk seg etter dette nå i vår - til vår store lettelse. Nå før sommeren fikk jeg tlf fra Barnevernet om at de har fått igjen bekymringsmelding fra ungdomsskolen på min sønn. Han har hatt et fint skoleår, og jeg har det fint. Faren samarbeider ikke. Kan jeg sette en stopper på barnevernet, føler de bare lager bråk.

Les mer

Erstatning etter bekymringsmelding til barnevernet

Publisert: 01.08.2018

Jeg fikk mitt første barn i desember 1987, og det kom en melding til barnevernet . En som ikke var sann, eller en som ikke var riktig. Kan jeg kreve en erstatning i fra kommunen?

Les mer

Mener barnevernet har sviktet

Publisert: 31.07.2018

Helt fra barndommen av så vokste jeg opp i fosterfamilie og hadde god og sporadisk kontakt med barnevernet. De kjente meg godt, veldig veldig godt. Og de visste om mine dårlige og gode sider. Også at jeg har slite psykisk i mange år med blant annet manglende impulskontroll. Så dagen jeg fylte 18 år over natten fikk jeg tilgang på nesten 300 000 kr som var arv og diverse. Er dette noe barnevernet kunne ha stoppet når jeg ba om hjelp? Er det en miss fra dem at de ikke grep inn? Jeg føler det.

Les mer