Barnevern

Hjelp med barnevern og straffesak

Publisert: 27.08.2019

Jeg er invalid og min mann jobber i Nordsjøen. Har selv søkt hjelp hos helsestasjonen for min sønn(problematisk adferd) og januar 2018 fikk han henvisning fra legen til BUP. I april fikk barnvernet en bekymringmelding fra BUP der sønnen min uttalte seg feilaktig, og sak ble opprettet. Barnevernet sendte også en melding til politiet, og der ble det opprettet straffesak mot mor, seksuell misbruk og misbruk. Kontaktlæreren uttalte seg feilaktig til politiet og barnvernet. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Hjelp til tenåringsdatter som slår

Publisert: 26.08.2019

Jeg har en datter som er 17 år hun slår meg og mor gjentatte ganger. Vi prøver. Vi vet ikke hva jeg og mor skal gjøre. Vi tok henne til psykolog og psykiater men det hjalp ikke. Om morgenen ville hun ikke stå opp for å gå på skolen. Skal vi anmelde henne til politiet eller hva da?

Les mer

Bekymringsmelding etter usanne påstander

Publisert: 11.06.2019

Hva gjør vi når det har blitt opprettet sak hos barnevernet etter mottatt bekymringsmelding med usanne påstander og feilaktige fremgangsmåter, fra skole helsesøster og kommunens barn og unge-enhet?

Les mer

Får ikke møte barna uten å ta rustester

Publisert: 11.06.2019

Samværsrett: Jeg er mor til 2 gutter som midlertidig bor hos pappaen sin. Dette pga bekymringsmelding som omhandlet mistanke om rus. Saken har pågått lenge, siden des-16. Jeg har ikke fått møtt barna eller hatt avtalt samvær med de på 2 år. Jeg har gått gjennom veldig traumatiserende opplevelser, som jeg nå - endelig - får hjelp til å håndtere. Men jeg får ikke møte barna mine før jeg begynner avgi urinprøver. Har mine barn og jeg rettigheter i forbindelse med noe samvær?

Les mer

Mor føler at barnevernet tar beslutninger bak hennes rygg

Publisert: 27.05.2019

Dette gjelder min sønn på 4 år. Det hele startet med at barnehagen sende inn bekymringsmelding til barnevernet i august 2018. Var i møte hos barnevernet noen ganger, kom til beslutning at vi trengte råd og veiledning. Nå i dag har jeg funnet ut at barnehage, barnevernet og helsestasjon vil ha utredning gjennom barne- og ungdomspsykiatrisk. Føler at det er skjedd en beslutning bak min rygg. Og at de bestemmer over mitt barn.

Les mer

Barn ønsker egen advokat i barnevernsak

Publisert: 21.05.2019

Vi har en gående barnevernsak der barna (13/14 år) bor i fosterhjem. De vil ha egen advokat og møte opp i retten for sin egen part. Det er sjelden barn under 15 år kan få egen advokat. Det betyr at det er ikke mulig eller hva? Hva kreves for barn under 15 år kan få egen advokat? De opplever de ikke ble hørt noe sted i den offentlige. De vil være sin egen stemme i sin egen sak. Men vet ikke hvordan.

Les mer

Uttale seg om familie til barnevernet

Publisert: 25.03.2019

En venn er kommet under barnevernet. Nå har jeg blitt kontaktet for å uttale meg om deres familie og hva jeg mener kan være problem i familien. Jeg føler det meget ubehagelig og lurer på om de har lov til dette. Jeg tenker at det er å krysse personvern til den familien det gjelder.

Les mer

Må man møte i fylkesnemnda i barnevernssaker?

Publisert: 11.03.2019

Hvis barneverntjenesten tar opp ein sak til fylkesnemda, er man da nødt/pliktet til og bli med?

Les mer

Søksmål mot egne foreldre

Publisert: 11.03.2019

Hvis foreldre har nylig slått et av barna i familien og foreldrene krangler høylytt i tillegg til trusler. I dette tilfellet har barnevernet vært med i en sak allerede og henlagt saken. Problemet kom tilbake etter at barnevernet trakk seg. Er det mulig å danne sak mot sine egne foreldre med dette som grunnlag?

Les mer

Mor har sendt bekymringsmelding til barnevernet

Publisert: 06.03.2019

Jeg har ingen samværsavtale med mine barn. Moren prøver å ta ifra meg foreldreretten og har sendt inn bekymringsmelding til barnevernet ang. rusmisbruk. Eneste grunnen hun har er at jeg ruset meg før jeg ble sammen med henne for 20 år siden. Jeg er under behandling for sterke depresjoner pga. samlivsbrudd og andre familiære problemer. Jeg har sagt at jeg er ikke klar til å ta vare på ungene nå. Hun snakker hele tiden negativt om meg. Hva har barnevernet med dette å gjøre?

Les mer
1 2 3 7