Barnevern

Barnevern krever tilsyn i avsluttet sak

Publisert: 20.01.2020

Er i en barnevernssak som er avsluttet. Samvær starter nå. Mor har hatt daglig omsorg med anbefaling fra barnevernet siden august. Vi gikk inn med muntlig avtale om samvær 2 dager i uken. En ettermiddag og en helgedag med lenger varighet. Barnevernet krever tilsyn, og de skaffer en tilsynsperson og setter opp samvær 2 ukedager i uken, ingen helg. Ikke sier de om det er støtter eller beskyttet tilsyn. Kan barnevernet overgå foreldrenes avtale? Saken er konkludert etter 4-4 andre ledd.

Les mer

Barnevernet har utvidet sak uten å varsle

Publisert: 06.01.2020

Har en barnevernssak som var ferdig 3. november. Når jeg ser i papirene har de utvidet undersøkelse til 19. desember, dette uten å informere meg. Jeg har ikke fått en skriftlig dokument i hele saksbehandlingen, bare at de anbefaler mor daglig omsorg over telefon. Ingen faglig begrunnelse, bare antydninger om div ting som blir fremlagt fra mor. Sånn har de holdt på i 6 måneder. De sier også at de ikke anbefaler noen telefonkontakt. Er dette lov? Har bodd sammen i 11 år frem til juni.

Les mer

Erstatning etter bekymringsmelding fra skolen

Publisert: 04.12.2019

Kan eg kreve personskade etter bekymringsmelding fra skolen hvor barn mitt var borte 22 dager. Eg har fått helse problemer, klarer ikkje å jobbe, klarer ikkje ingenting å gjøre. Alt er vanskelig for meg. Eg er veldig syk. Skolen ødela livet mitt. Eg er alene uten noen hjelp.

Les mer

Hjelp med barnevern og straffesak

Publisert: 27.08.2019

Jeg er invalid og min mann jobber i Nordsjøen. Har selv søkt hjelp hos helsestasjonen for min sønn(problematisk adferd) og januar 2018 fikk han henvisning fra legen til BUP. I april fikk barnvernet en bekymringmelding fra BUP der sønnen min uttalte seg feilaktig, og sak ble opprettet. Barnevernet sendte også en melding til politiet, og der ble det opprettet straffesak mot mor, seksuell misbruk og misbruk. Kontaktlæreren uttalte seg feilaktig til politiet og barnvernet. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Hjelp til tenåringsdatter som slår

Publisert: 26.08.2019

Jeg har en datter som er 17 år hun slår meg og mor gjentatte ganger. Vi prøver. Vi vet ikke hva jeg og mor skal gjøre. Vi tok henne til psykolog og psykiater men det hjalp ikke. Om morgenen ville hun ikke stå opp for å gå på skolen. Skal vi anmelde henne til politiet eller hva da?

Les mer

Bekymringsmelding etter usanne påstander

Publisert: 11.06.2019

Hva gjør vi når det har blitt opprettet sak hos barnevernet etter mottatt bekymringsmelding med usanne påstander og feilaktige fremgangsmåter, fra skole helsesøster og kommunens barn og unge-enhet?

Les mer

Får ikke møte barna uten å ta rustester

Publisert: 11.06.2019

Samværsrett: Jeg er mor til 2 gutter som midlertidig bor hos pappaen sin. Dette pga bekymringsmelding som omhandlet mistanke om rus. Saken har pågått lenge, siden des-16. Jeg har ikke fått møtt barna eller hatt avtalt samvær med de på 2 år. Jeg har gått gjennom veldig traumatiserende opplevelser, som jeg nå - endelig - får hjelp til å håndtere. Men jeg får ikke møte barna mine før jeg begynner avgi urinprøver. Har mine barn og jeg rettigheter i forbindelse med noe samvær?

Les mer

Mor føler at barnevernet tar beslutninger bak hennes rygg

Publisert: 27.05.2019

Dette gjelder min sønn på 4 år. Det hele startet med at barnehagen sende inn bekymringsmelding til barnevernet i august 2018. Var i møte hos barnevernet noen ganger, kom til beslutning at vi trengte råd og veiledning. Nå i dag har jeg funnet ut at barnehage, barnevernet og helsestasjon vil ha utredning gjennom barne- og ungdomspsykiatrisk. Føler at det er skjedd en beslutning bak min rygg. Og at de bestemmer over mitt barn.

Les mer

Barn ønsker egen advokat i barnevernsak

Publisert: 21.05.2019

Vi har en gående barnevernsak der barna (13/14 år) bor i fosterhjem. De vil ha egen advokat og møte opp i retten for sin egen part. Det er sjelden barn under 15 år kan få egen advokat. Det betyr at det er ikke mulig eller hva? Hva kreves for barn under 15 år kan få egen advokat? De opplever de ikke ble hørt noe sted i den offentlige. De vil være sin egen stemme i sin egen sak. Men vet ikke hvordan.

Les mer

Uttale seg om familie til barnevernet

Publisert: 25.03.2019

En venn er kommet under barnevernet. Nå har jeg blitt kontaktet for å uttale meg om deres familie og hva jeg mener kan være problem i familien. Jeg føler det meget ubehagelig og lurer på om de har lov til dette. Jeg tenker at det er å krysse personvern til den familien det gjelder.

Les mer
1 2 3 7