Barnevern

Kan ikke lenger utføre tilsyn under samvær

Publisert: 12.02.2019

Jeg har tilsyn med to barn annen hver lørdag. Ble oppnevnt som tilsyn i en rettsforhandling hvor partene inngikk et forlik. Er sammen med barna og mor fra henting til levering. Jeg har nå fått alvorlig sykdom, og har ikke mulighet til å følge opp samværene fremover. Hvordan kan man få endret tilsynsperson? Hvor lenge er et rettsforlik gjeldende? Jeg ble spurt om å ha tilsyn i 1 år på telefon under rettsforhandlingene, men det er ikke nedskrevet i forliket.

Les mer

Fri rettshjelp til barnevernssak

Publisert: 14.01.2019

Har 1 barn på 10 år og ikke foreldreansvar. Føler at barnevern presser mor til barnet å nekte meg samvær og å ilegge meg besøksforbud. Barnevern mottok bekymringsmelding ang mor og rus, føler de skylder på at jeg er uegnet som far uten å hatt noen samtale med meg angående dette. Finnes det noen måte å få advokatbistand/gå til sak mot barnevern under fri rettshjelp? Har inntekt på kr 289 000 ,-. Ønsker kun det beste for min sønn.

Les mer

Mistet samværsavtalen

Publisert: 04.12.2018

Barnevernet har tatt over omsorg for min lille datter fordi mor har sagt at hun ikke klarer å ha henne lenger. Da har barnevernet bestemt med mor, uten meg, at datteren min skal bo hos besteforeldrene til moren. De har da informert meg om at min samværsavtale ikke gjelder og akkurat nå får jeg ikke se henne, og at det blir lenge før jeg kan ha henne hos meg. Jeg lurer på om de har lov til dette, hvilke rettigheter jeg har, og hvordan jeg kan gå frem slik at hun kan bo hos meg?

Les mer

Mobbet av barnevernet

Publisert: 19.11.2018

Hva kan jeg gjøre når jeg føler at jeg blir mobbet og trakassert av barnevernet? Har fått tilbakemelding fra en medarbeider i barnevernet at vi er nesten i mål, for så å sitte i møte med en annen og bli rakket ned på og blitt fortalt at jeg er både unnværlig og unødvendig for gutten min. Når jeg spør hva jeg kan gjøre for at han skal få det bedre, får jeg ikke noe svar annet en en ny omgang med nedlatende kommentarer, i siste omgang fra både en rådgiver og leder på barnevernet.

Les mer

Rektor har sendt bekymringsmelding til barnevernet

Publisert: 09.11.2018

Rektor har tatt kontakt med barnevern. Han hevner det er fordi barna ikke gjør lekser (noe som ikke stemmer i det hele tatt). Barna mine har autisme og en diagnose som gir dem rett til spesialundervisning (noe som ikke har skjedd i de nesten 2 årene de har gått på denne skolen). Barnevernet har vært i mitt hus i nesten 3 år og jeg har altfor dårlig erfaring med dem. Jeg lurer på hva som jeg kan gjøre i forhold til rektor og til barnevernet.

Les mer

Barnevern har innhentet helseopplysninger

Publisert: 09.11.2018

Barnevern har innhentet opplysning fra lege i en undersøkelse uten mitt samtykke eller opplyst meg om innhenting av opplysninger. Har klaget dette til barnevernet, de innrømmer og unnskylder seg for dårlig info og at dette skulle vært skriftlig. Fikk først vite aat barnevernet hadde innhentet opplysninger fra lege da de gikk igjennom med meg de opplysninger som ble innhentet. Ga de også beskjed at dette likte jeg ikke og hadde ikke godtatt innhenting uten advokat. Hva bør jeg gjøre her?

Les mer

Hvilke opplysninger kan barnevernet innhente?

Publisert: 31.10.2018

Kan barnevern innhente opplysninger i en undersøkelse uten samtykke fra meg? Og ved samtykke skal den være skriftlig, eller holder det med muntlig beskjed?

Les mer

Opplever usann bekymringsmelding

Publisert: 23.10.2018

Foreldrepar til to små barn opplever at barnehage har anmeldt usann bekymring til barnevernet, basert på barnas oppførsel. Hva sier foreldreretten og barnevernloven?

Les mer

Utlevering av barnevernsdokumenter

Publisert: 04.09.2018

Har man rett til å få utlevert (ikke bare innsyn) i alle dokumenter fra barnevernet? Dette gjelder selvfølgelig eget barn som man har hovedomsorgen for. Gjelder flere forskjellige saker som strekker seg over flere år.

Les mer

Gå til sak for mishandling i barndommen

Publisert: 30.08.2018

Jeg ble mishandlet grovt som barn av en forelder fra jeg var veldig liten og fram til jeg flyttet ut som 14-15-åring. Jeg var i barnevernet også, men ikke noe store tiltak ble gjort pga det ble aldri innrømmet at jeg ble utsatt for vold. Jeg ble slått med både belte og kleshengere nesten daglig. Jeg fikk trusler om at hvorfor jeg ikke måtte si det til noen og at alt var min egen feil, så barnevernet eller andre ville forstå hvorfor jeg fikk denne straffen. Jeg er 38 nå og tør endelig å stå frem. Er det for seint?

Les mer
1 2 3 6