Barnefordeling

Mor nekter å gi faren tilstrekkelig samvær

Publisert: 09.10.2017

Vi hadde tidligere 50/50 fordeling av barn, men dette var for mye for meg. Nå, etter omtrent 1 år, har jeg klart å finne balanse til å være klar for 50% igjen. Barnas mor nekter nå dette. Slik det er i dag har jeg ca. 35 % samvær. Hva kan jeg gjøre eller hvem burde jeg kontakte for å oppnå jevn fordeling igjen?

Les mer

Mor nekter faren samvær med datter

Publisert: 18.09.2017

Min tidligere samboer nekter meg samvær med barnet vårt. Hun påstår jeg er voldelig og har reist til krisesenter. Ingen har tatt kontakt med meg og spurt om min side av saken. Hun planlegger nå å gi meg kun annenhver helg og en dag i uken. Dette mener jeg ikke er riktig, da påstandene om vold ikke stemmer. Jeg ønsker å se min datter så mye som mulig, men jeg ønsker heller ikke ta henne vekk fra sin mor. Vår datter trenger begge. Jeg vurderer å ta saken til retten. Hva mener dere?

Les mer

Samværsavtale og barnets egne ønsker

Publisert: 15.09.2017

Vi skrev under på et juridisk bestemt samværsavtale for 6-7 år siden. I 2015 skrev vi begge foreldrene under på en ny privat samværsavtale. Hvilken av disse avtalene gjelder? Barnet er nå 8 år og er veldig moden og "voksen" for alderen. Når kan hun bli hørt eller bestemme selv hvor ofte hun vil være hos mor eller far.

Les mer

Far betaler ikke barnebidrag og nekter utstedelse av reisedokument

Publisert: 15.09.2017

Min sønn på 1 år har ikke mitt etternavn. Jeg og faren har delt foreldreansvar. Faren har ingen samvær med barnet, da han kun vil ha mer enn det som er best for barnet. Han betaler heller ingen bidrag, da han hevder å ikke ha inntekt. Jeg ønsker å reise på ferie med barnet, men faren nekter å gi meg reisedokument. Dette kan gi meg problemer under grensekontroll. Han har gitt meg samtykke til pass, men gjør seg vanskelig fordi han ønsker å presse meg til å gi han samvær utover det som er best for et så lite barn.

Les mer

Hva gjør man når far ikke følger rettsforlik?

Publisert: 20.06.2017

Far følger ikke rettsforlik. NAV krever dokumentasjon på ikke samvær før endring av underholdningsbidrag. Far sier han har samvær ifølge rettsforlik som jo er løgn. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Mor får barnetrygd selv om barnet bor hos far

Publisert: 12.06.2017

Etter skilsmissen bodde jeg hos min mor i ca. 4.5 år. Etter jeg flyttet til min far i september 2016 har hun ikke betalt barnebidrag og heller ikke overført barnetrygden hun får for meg. Har jeg rett på tilbakebetaling for de mnd hun ikke har betalt barnebidrag og barnetrygd?

Les mer

Føre sak om foreldreansvar selv?

Publisert: 27.04.2017

Jeg har 2 barn på 1,5 år og 3 år. Jeg har vært samboer med mor i 2 forskjellige perioder. Men var ikke samboer da barna ble født og fikk ikke foreldreansvar. Jeg ønsker foreldreansvar, men advokater koster mye. Kan jeg føre denne saken til retten alene uten advokat?

Les mer

Kan far få fast omsorg for barnet?

Publisert: 20.04.2017

Har en sak som kommer opp snart mellom meg og ekskjæreste hvor vi skal finne ut hvem som skal ha fast bosted for vår sønn på 3 år. Etter samlivsbruddet flyttet jeg til en annen by. Fram til nå har vi hatt en 50/50-ordning, men jeg mener at avstanden er for stor til at dette er en bra løsning for gutten vår.

Vi begge ønsker å ha fast bosted, mor ønsker at ordningen vi har nå skal fortsette mens jeg mener en mer stabil ordning hadde vært den beste løsningen. Dette fordi løsningen nå fungerer som en kasteball, og han får ikke riktig tilknytning til barnehage og roen i et stabilt hjem. Gutten vår er utover enhver tvil mest tilknyttet til meg og mine foreldre, han viser størst iver og ønske etter å være med meg og mine, og selv om han er for ung til retten til å uttale seg vil dette komme klart fram ved en sakkyndig vurdering.

Jeg føler også at jeg har en mer "komplett pakke" å tilby sønnen vår med et stort nytt hus i umiddelbar nærhet av flotte barnehager, skoler, lekeplasser og fritidstilbud. Jeg bor her med min nye kjærlige samboer og hennes datter, som min sønn har blitt meget glad i og spør etter hele tiden. Her vil han ha alt han trenger og mer, eget rom og omsorgspersoner med godt stilt og stabil økonomi.

Moren bor i en mindre bra leilighet og hun mener at dette er tilstrekkelig. Jeg må selv si at da jeg hjalp henne å flytte etter hussalget der vi bodde sammen, så ble jeg veldig negativt påvirket av tilstanden på leiligheten hennes. Økonomien hennes er lav og hun har problemer med å betale alt til riktig tid, noe jeg har måttet bistå henne med selv etter samlivsbruddet. Jeg lot henne beholde alt av inventar jeg kjøpte til huset vi bodde i sammen, og bilen jeg kjøpte for at sønnen vår aldri skulle mangle noe og kunne komme seg til barnehagen uten problem.

Hun er en god mor, men jeg føler at for sønnen vår har jeg mer å tilby. Det jeg frykter er at selv om dommerne er innstilte på at "barnets beste" skal være det klare målet, sitter mange fortsatt fast i det at det er vanskelig å ikke favorisere mor. Jeg er innstilt på å gjøre ALT for at de skal ha et godt og kontinuerlig samvær, og strekke meg til det ytterste for å få det til å bli bra for dem dersom jeg fikk daglig omsorg. Har jeg noen sjanse for å få fast bosted på min sønn?

Les mer

Far vil nekte mor å flytte med barna

Publisert: 19.04.2017

Eg fann meg ein kjæreste i november i 2016. Ho har to barn fra før fra eit tidlegare forhold. Eksen hennar bur lenger unna. No er ho gravid med mitt barn og har termin i slutten av august. Eg gleda meg sjølvsagt til å bli pappa for det blir mitt fyrste barn. Ho vil da sjølvsagt flytta til meg og ta med seg dei to barna sine.

I det siste har faren begynt å oppføra seg merkeleg. Han har trua ho med att ho ikkje får sjå barna sine igjen viss ikkje ho gjera da slutt med meg.

Spørsmålet mitt er: Kan ho ta med seg barna når skulane er slutt? Kan ho vinna fram i ein eventuelt rettsak om det skulle gå so langt? Har lese litt om att ho må gje beskjed til barnefaren om flytting seks veker i forkant. Dette har ho gjort muntleg, bør det gjerast skriftleg?

Les mer

Har motparts advokat rett til å ha samtaler med datter uten at forelder samtykker?

Publisert: 19.04.2017

Jeg har blitt truet fra min datters mor med krav om at samværet med min datter må begrenses til kun 1 dagsamvær i måneden. Per dags dato har jeg et rettslig forlik fra desember 2014 som sier det skal være samvær annenhver helg, tre uker om sommeren osv slik det fremgår av barnelovens system. Gjennom en stund har min datter ikke villet kommet til samvær med meg. Jeg og andre som har sett henne sammen med meg er helt klar på at dette ikke har sin årsak i noe ved min person, men at det skyldes hun er påvirket og manipulert til å innta en negativ holdning ovenfor meg.

I denne situasjonen har min motparts advokat innkalt vår datter til samtale på hans kontor sammen med hennes mor. Subjektivt sett opplever jeg dette som uriktig ettersom jeg mener vår datter skulle hatt samtale med en nøytral person med god barnefaglig kompetanse. Mitt spørsmål blir derfor: Har min motparts advokat rett til å ha samtaler med min datter uten at jeg har samtykket til dette? Hvis han ikke har rett til det, hvor er dette regulert? Jeg vil tilføye at jeg foreslo for motpartens advokat at saken skulle overføres til ABUP slik at de kunne utrede hva som er årsaken til hennes avvisende reaksjoner ovenfor meg. Det ville han ikke.

Les mer