Barnefordeling

Mor har sendt lydopptak til politi

Publisert: 14.04.2020

Jeg er invitert til stevning via mors advokat vedrørende barnefordeling. Mor har valgt å gå rettens vei etter en samlivsbrudd. Jeg oppdaget at mor, via hennes epost, har laget falsk lydopptak der hun snakker med vår felles datter på 6 år mot meg. Disse lydopptaket er sendt til politi. Jeg har ikke anelse hva som har blitt sagt. I verste fall kan mor ha overtalt barnet med å si ting som f,eks pappa sextrakasserer meg. Vil hun bli trodd i barnefordelingssak og vil politi også tro på sånt?

Les mer

Far ønsker å ta barnefordelingssak til retten igjen

Publisert: 23.03.2020

Vi har et forlik, barna har fast bosted hos mor og annenhver helg hos far. Far tok det til retten sist pga jeg flyttet til nabokommunen og mente samtidig at jeg ikke tok vare på barna. Barnevern og alt ble koblet inn, far fikk besøksforbud bla. Så fikk han seg jobb, fant ut at barna ikke kunne bo der allikevel pga dette og det ble forlik. Nå har han mistet jobben og manipulerer nå sønn 10 år til å tro han ikke har det bra hjemme og at han burde bo hos pappa. Har han mulighet til å ta det til retten igjen?

Les mer

Barnefordelingssak i retten

Publisert: 23.03.2020

Min kone har bestemt å ta barnefordeling inn til rettssak. Min situasjon er at jeg er anmeldt for partnervold. I tillegg har hun kommet med ekstra opplysninger vedrørende eldste barnet på 6 år om noe jeg ikke vet med sikkert hva det er, men er bekreftet på e-posten fra advokaten slik at mor hindrer mer samvær. Vi har et barn til på 1 år. Begge barna har adresse hos meg og mor har flyttet ut til en annen adresse. Hvor sannsynligvis er det at jeg får samvær,delt bosted og foreldreretten i rettssak?

Les mer

Hva skjer med barnefordeling før man har avtale på plass?

Publisert: 28.10.2019

Ang mekling om barnefordeling ved samlivsbrudd (samboere). Hvem har omsorgen for barna inntil mekling og evt rettssak er avgjort? Hva med barnebidrag og barnetrygd i denne perioden? Hvordan er gangen i saken som foreldrene ikke kommer til enighet under mekling? Hvor lang tid tar det før saken kommer opp i rettssystemet? Og hvem betaler saksomkostningene, blir det alltid delt?

Les mer

Hva skal til for at tingretten avviser en barnefordelingssak?

Publisert: 11.06.2019

Tidligere forlik fra tingretten: første gang: bosted skulle være hos mor. Andre gang sa far fra seg samværsretten. Noen år senere: tredje gang forlik satt opp for samvær flere år framover. Nå skal far saksøke igjen, denne gang for hovedomsorgen. Altså blir det fjerde gang i retten. Dette begynner å likne en parodi. Far har ikke fått medhold på noen av tidligere søksmål. Hva skal til for at tingretten skal avvise en sak? Kan man bruke tvisteloven?

Les mer

Hvem får barna i barnefordelingssak?

Publisert: 11.06.2019

Han eier leilighet. Har to barn sammen. Mor går hjemme. Tar seg av det meste og er mye alene med barn. Dersom samlivsbrudd, kan far true med å ta barna fordi mor ikke eier bolig? Eller har det ingenting å si så lenge mor finner seg bosted i samme kommune? Og har far noe overtak siden mor går hjemme og ikke jobber? Mor får AAP og kanskje snart uføre. Men tar seg stort sett av alt med barna. Eller stiller de likt i en fordeling uansett?

Les mer

Advokat anbefaler forlik i barnefordelingssak

Publisert: 29.04.2019

Jeg står midt i en barnefordelingssak som skal opp for retten i juni. Jeg har kjent mor i snart tjue år og vet at hun ikke vil holde avtaler etter et forlik. Advokaten min sier at vi nå skal se tiden an fremover og eventuelt vurdere å gå med på et forlik. Jeg sier at jeg ikke ønsker et forlik da jeg vet hun ikke kommer til å overholde det uansett. Kan advokaten min tvinge meg til å følge hans råd, eller kan jeg kreve at saken går som planlagt? Det er tross alt jeg som kjenner mor, ikke han.

Les mer

Barnefordeling i Spania

Publisert: 07.12.2018

Jeg lurer på barnefordeling om det blir ett brudd f.eks i Spania. Er gift med ei i fra utlandet. Vi tenker på å flytte til Spania og la vår norskfødte datter begynne på norske skolen der. Jeg vil pendle og fremdeles ha adresse i Norge. Om det skulle bli et brudd mens vi bor der og jeg ønsker å selge i Spania og flytte til Norge, mens mor vil ikke. Hvordan kan en da regne med barnefordeling vil utarte seg da barnet er norsk, og går på norsk skole som far vil barnet skal fortsette med i Norge?

Les mer

Ønsker fullt foreldreansvar

Publisert: 04.09.2018

Jeg (mor) har hatt daglig omsorg siden samlivsbrudd på barnet som er 7. Siden samlivsbruddet (4år siden) har ikke far vært med barnet, og jeg har gjentatte ganger blitt kontaktet av barnevernet da politiet har tatt far i ruset tilstand. Jeg får ikke tak i far, og han nekter å underskrive pass og navnbytte på barn (dette navnbyttet pga far har endret sitt etternavn i ettertid og barnet har derfor ikke noen av våre etternavn). Hvordan vil saken om at jeg får fullt foreldreansvar være? Er det mulig?

Les mer

Uenighet om hvor sønnen skal bo

Publisert: 04.09.2018

Jeg tok valget om å forlate barnefar pga. mye krangling, sinneproblemer, psykisk vold, og i enkelte tilfeller fysisk vold. Når jeg konfrontert dette til ham, så har han aldri gjort disse tingene. Jeg fikk nok og dro. Jeg har fått meg ny jobb i en annen kommune. Jeg har en gutt på 13 år, også har vi en gutt på 10 år sammen. Barnefar mener at det er best for gutten å bo hos han, slik at han slipper å bytte skole, men jeg mener at vi ikke skal splitte søsken. Hvordan går jeg fram?

Les mer