Barnefordeling

Fast bosted for barn

Publisert: 13.02.2018

Jeg og min samboer/barnefar gikk fra hverandre for en uke siden. Vi haret lite barn sammen. Jeg ammer fortsatt, men har lyst å flytte litt bort for å starte på nytt.(Max en time) Jeg har ikke sertifikatet, men det har han. Er det noe som tilsier at jeg ikke skal ha fast bosted? Med tanke på at hun er så liten, så synes jeg delt fast bosted er feil. (Vi har felles foreldreansvar).

Les mer

Endring i barnebidrag bakover i tid

Publisert: 13.02.2018

Samlivsbrudd i 2004: Har to sønner sammen. Barna var da fire og åtte år. Privat avtale var at far betalte 2.000 til mor. Barna var da hos far annenhver helg og en ettermiddag i uken. Lite samarbeid og lite dialog. Stiller ikke opp på noen ting. Eldste barnet hadde ikke samvær med far fra h*n var 13 år og til h*n var 18 år. Jeg angrer på at jeg ikke søkte endring i bidrag via NAV. Dette er vel foreldet sak? Nå er h*n 21 år og bor fortsatt hjemme hos meg (mor). Det koster mye å forsørge en ungdom.

Les mer

Mindre samvær med far enn avtalt

Publisert: 13.02.2018

Har en tenåring på 17 år. Bor hos mor og har de siste årene hatt mindre samvær med far enn avtalt, uten at mor har meldt fra til NAV om endring. Ungdommen flyttet hjemmefra for å gå på privat videregående skole. Far ville ikke spleise på skolepenger, og bidro ikke med flytting eller andre kostnader som fulgte med. Mor meldte om endring i samvær til NAV, fullt bidrag. Nå er h*n flyttet hjem igjen. Far har lurt ungdommen til å si ja til å bo hos han i 16 dager, uten dialog eller mitt samtykke. Ingen kontrakt er signert.

Les mer

Barnefordeling der foreldre jobber turnus

Publisert: 23.10.2017

Vi holder på å gå fra hverandre og vi har to barn sammen. Jeg ønsker veldig å få til en 50/50 ordning, men jeg jobber turnus. Dette medfører kvelds- og nattjobb noen dager i uka, inkludert hver tredje helg. Jeg lurer på om det er noen regler for hvordan dette kan løses best mulig? Vi ønsker jo begge det beste for barna, men jeg ønsker jo gjerne å ha dem så mye som mulig.

Les mer

Mor ønsker å flytte til Spania med barnet

Publisert: 16.10.2017

En fransk mor vil flytte til Spania hvor hennes nye kjæreste bor. Datteren vår er 5 år og hun har fransk og norsk pass. Moren har truet med å ta barna med seg og gå til rettsak i Frankrike. Jeg som far har bosted og 70% samvær. Nå sier mor at hun ikke skal ta barna med seg, men vil ha henne i alle ferier. Hun truer meg med rettsak hvis jeg ikke sier meg enig. Hvordan kan det bli hvis mor flytter til utlandet? Hvilke muligheter har min datter til å bli i Norge sammen med meg?

Les mer

Mor nekter far foreldreansvar

Publisert: 09.10.2017

Jeg lurer på hvilke rettigheter jeg har som pappa som har samvær med barnet mitt 10 dager i måneden. Moren har fullt foreldreansvar, men nekter å gi meg delt foreldreansvar selv om jeg har hatt sønnen min fast over lengre tid. Hva har jeg rett på og hvilke ting kan moren pålegge meg? Fordeling ved sykt barn? Oppfølginger i barnehage og så videre? Jeg har ikke peiling på hva rettighetene mine er.

Les mer

Mor nekter å gi faren tilstrekkelig samvær

Publisert: 09.10.2017

Vi hadde tidligere 50/50 fordeling av barn, men dette var for mye for meg. Nå, etter omtrent 1 år, har jeg klart å finne balanse til å være klar for 50% igjen. Barnas mor nekter nå dette. Slik det er i dag har jeg ca. 35 % samvær. Hva kan jeg gjøre eller hvem burde jeg kontakte for å oppnå jevn fordeling igjen?

Les mer

Mor nekter faren samvær med datter

Publisert: 18.09.2017

Min tidligere samboer nekter meg samvær med barnet vårt. Hun påstår jeg er voldelig og har reist til krisesenter. Ingen har tatt kontakt med meg og spurt om min side av saken. Hun planlegger nå å gi meg kun annenhver helg og en dag i uken. Dette mener jeg ikke er riktig, da påstandene om vold ikke stemmer. Jeg ønsker å se min datter så mye som mulig, men jeg ønsker heller ikke ta henne vekk fra sin mor. Vår datter trenger begge. Jeg vurderer å ta saken til retten. Hva mener dere?

Les mer

Samværsavtale og barnets egne ønsker

Publisert: 15.09.2017

Vi skrev under på et juridisk bestemt samværsavtale for 6-7 år siden. I 2015 skrev vi begge foreldrene under på en ny privat samværsavtale. Hvilken av disse avtalene gjelder? Barnet er nå 8 år og er veldig moden og "voksen" for alderen. Når kan hun bli hørt eller bestemme selv hvor ofte hun vil være hos mor eller far.

Les mer

Far betaler ikke barnebidrag og nekter utstedelse av reisedokument

Publisert: 15.09.2017

Min sønn på 1 år har ikke mitt etternavn. Jeg og faren har delt foreldreansvar. Faren har ingen samvær med barnet, da han kun vil ha mer enn det som er best for barnet. Han betaler heller ingen bidrag, da han hevder å ikke ha inntekt. Jeg ønsker å reise på ferie med barnet, men faren nekter å gi meg reisedokument. Dette kan gi meg problemer under grensekontroll. Han har gitt meg samtykke til pass, men gjør seg vanskelig fordi han ønsker å presse meg til å gi han samvær utover det som er best for et så lite barn.

Les mer
1 2 3 5