Barnebidrag

Redusert barnebidrag

Publisert: 06.09.2018

Blir barnebidraget redusert dersom bidragsmottaker bor gratis med ungene? Altså ingen boutgifter.

Les mer

Må man betale barnebidrag når eksen har ny partner?

Publisert: 06.09.2018

Må jeg betale barnebidrag dersom eksen min giftet seg med en annen for 3 år siden? Vi har to barn, den ene bor sammen med meg, og den andre bor sammen med mor. Nå har jeg også funnet meg en samboer etter 3 år. Samboeren min har også 2 barn. Hva er mine rettigheter?

Les mer

Blir bedt om å barnebidrag til Polen

Publisert: 04.09.2018

Min kjæreste er polsk og har blitt lurt av sin ex som bor i Polen til å få unge med henne. Min kjæreste er polsk statsborger, noe barnet og exen også er, men hun har søkt til Norge gjennom NAV om barnebidrag. Hvor mye kan hun få i bidrag? Vi vil helst at saken blir tatt igjennom polsk domstol, er dette mulig? Kjæresten min jobber og bor med meg i Norge. Må han eventuelt etterbetale bidrag fra ungen ble født?

Les mer

Er det lovpålagt å betale barnebidrag?

Publisert: 04.09.2018

Er far absolutt nødt til å betale barnebidrag, eller kan vi bli enige om å sette bidraget i 0,- ? Han ønsker ikke barnet, og jeg har mer en gode nok ressurser til å klare den økonomiske delen selv. Er det lovpålagt å betale, selv om vi blir enige om at han ikke skal betale?

Les mer

Tilbakebetaling av barnebidrag

Publisert: 04.09.2018

Har forsørget datter på 16 år i over ett år alene nå siden far til barnet måtte sone i fengsel. Far søkte om tilbakebetaling av bidrag når han nå løslates. Så lurer jeg på om når jeg kan kreve at han og må betale for datteren sin? Jeg har ikke krav på bidragsforskudd da min inntekt er over tre hundre tusen pr år. Hvordan regnes bidrag ved arbeidsledighet osv?

Les mer

Barnebidragsgjeld til NAV

Publisert: 27.08.2018

Mann på 21 år uten jobb, har en sønn og bor ikke sammen med moren til barnet. NAV skal betale barnebidraget, men kan det NAV betaler bli gjort om til gjeld til mannen?

Les mer

Far vil bare betale husleie, ikke bidrag

Publisert: 27.08.2018

Har en datter på 16 år som nå det siste året ikke har hatt samvær med sin far. Pga en stemor som ikke er så grei. Vi har privat bidragsavtale. Ho starter nå på videregående og skal betale 4500 i husleie. Stipendet dekker ikke hele husleia. Far sier han kan betale husleia, men da ikke bidrag. Prøver å fortelle at det som mangler på husleia blir en ekstra utgift pluss mat osv på hybelen, buss osv. Og at bidraget er for utgifter som kommer i tillegg til hybel osv.

Les mer

Må betale bidrag som student

Publisert: 27.08.2018

Jeg er bidragspliktig for min 5 år gamle sønn som bor hos sin mor i Norge. Jeg har flyttet til Sverige for å studere her på fulltid. Med andre ord, jeg har ingen inntekt. Men NAV krever fortsatt bidrag selv om jeg har forklart til dem at jeg er arbeidsledig og ikke har noe inntekt. Har de lov til å kreve at jeg skal betale selv om jeg ikke har noen skattepliktig inntekt? Og hvilke lover gjelder i mitt tilfelle?

Les mer

Beregne barnebidrag når reiseutgiftene er høye

Publisert: 27.08.2018

Jeg har et barn og min mann har 2 barn, sammen venter vi ett barn. Hans eks har ny samboer med god inntekt, hun har lav inntekt pga ikke jobb, de venter felles barn. Min mann har privat avtale med sin eks om barnebidrag og samvær. Vi har ved flere anledninger hatt barna 50 % eller mer. Og i tillegg har vi alle reiseutgifter alene, blir fort 120 mil i mnd. Har dette noen betydning for bidraget? Skal han betale bidrag de mnd det er ferie eller han har de 50 % eller mer?

Les mer

Ønsker å endre bidragsavtale

Publisert: 20.08.2018

Har privat avtale om må betale kr. 3000 for hvert barn. I starten kr. 9000 per måned. Nå 6000 etter at eldste er voksen. Har nå ikke inntekt og dermed ingen betalingsevne og jeg har også fått barn på nytt som påvirker betalingsevnen. Vil loven da kunne stå over den private avtalen slik at jeg kan få den endret og få NAV til å fastsette bidraget? Min eks er ikke villig til det.

Les mer