Barnebidrag

Far truer med å melde mor som uegnet forsørger

Publisert: 27.08.2019

Far har ikke ønske om samvær med 2 barn og betaler ikke bidrag grunnet livsopphold og AAP. Dette har pågått i flere år. Når far begynner å jobbe igjen, nekter han fortsatt å betale bidrag og truer med å kreve barna 50/50 samt melde mor som uegnet forsørger. Hva er sannsynligheten for at dette kan gå igjennom siden han egentlig ikke ønsker barna samt at barna ikke ønsker å være hos han for de merker at de er uønsket?

Les mer

Hva er riktig barnebidrag?

Publisert: 26.08.2019

Har et spørsmål på hvordan fordelingen på barnetrygd er? Ikke fordi jeg syns jeg betaler for mye per måned. Men vil bare vite hva som er forventet at jeg skal betale. Jeg har to barn på 6 og 7 år. Hvor jeg har de 12 netter per måned og tidligere samboer resterende netter per måned. Vi begge tjener ca 400 000,- brutto per år. Jeg betaler ca 3000,- totalt for begge to per måned nå. Er det noen fasit på hva jeg skal betale?

Les mer

Er far bidragspliktig uansett diagnose?

Publisert: 08.08.2019

Er far bidragspliktig dersom han har utviklingshemmet diagnose?

Les mer

Eksmannen har sluttet å betale barnebidrag

Publisert: 08.08.2019

Min eksmann har sluttet å betale barnebidrag. Vi har skrevet skriftlig privat avtale at han skal betale et fast beløp pr mnd i barnebidrag hver måned til ny avtale gjøres. Vi har 3 barn under 18 år, to står på meg, et barn står på han.(folkeregistrert adresser). Hva gjør jeg nå, NAV vet jeg vil ha kopi av avtale om hvor mye opphold det er hos den enkelte, vi har kun skriftlig avtale om et beløp. Bør jeg sende denne til NAV eller gå til advokat? (Han har gjort også dette før for 4 år siden).

Les mer

Barnefar nekter å betale barnebidrag

Publisert: 08.08.2019

Gravid og barnefar vil ikke ha noe med meg eller barn og gjøre. Kan han nekte å betale barnebidrag? Truer med at han skal ha 50/50 om han må betale. Noe jeg ikke vil da vi har vår andre rettssak pågående, der han har utført vold mot meg og mer til. Jeg vet også at han ikke vil ha noe samvær med det fremtidige barnet. Har ikke noe kontakt med barnefar nå.

Les mer

Spørsmål om barnebidrag

Publisert: 28.05.2019

Ektefeller som flyttet hver for seg i fjor og har to barn sammen. Barna er registrert på hver sin forelders adresse, men barna bor annenhver uke hos de og de mottar halv barnetrygd hver. Stemmer det virkelig at far som tjener mer må betale barnebidrag da? Når alt er fordelt 50/50 med barna.

Les mer

Må man betale mer barnebidrag hvis mor saboterer samvær?

Publisert: 28.05.2019

Jeg har en samværsavtale med mor, hvor jeg har gutten min første helg hver mnd. Jeg ville ha mer, men det var det jeg klarte å kjempe for, med hjelp av mekling og familievernkontoret. Etter min sønn fikk diabetes 1, har mor sabotert mer og mer samvær helt til null samvær den dag i dag. Bidraget er etter avtalen, men bidrag på den tiden jeg har blitt nektet samvær. Blir det sett på som gjeld og må etterbetales? Er jeg pliktig melde til NAV at samværet ikke opprettholdes, selv om jeg vil ha samvær?

Les mer

Kan man fritt avtale barnebidrag?

Publisert: 28.05.2019

Maks tak på barnebidrag? Kan man avtale fritt hva som betales i barnebidrag ved en privat avtale? Her gjelder det kr 13 000 per måned. Vil bidragsmottaker måtte skatte av dette, eller finnes det en maks sum man kan bli enige om? NAV er ikke involvert - så dette er helt privat.

Les mer

Barnebidrag når man har fått nytt barn med eksen

Publisert: 03.05.2019

Jeg har vært separert i to år og har ett barn på 4 år, i januar fikk et nytt barn sammen med eksen. Har jeg rett til barnebidrag?

Les mer

Må far betale mer i bidrag når barnet begynner på privatskole?

Publisert: 29.04.2019

Vi er skilt og har 2 barn på 10 og 13. Jeg har hovedomsorg og barna bor 75 % hos meg. Far betaler bidrag i henhold til en privat avtale. Jeg får all barnetrygd og skattefordeler. Bidraget er aldri blitt justert og er relativt mye lavere enn NAVs bidragskalkulator. Eldste ønsker å begynne på en privatskole. Dette koster selvfølgelig. Far mener dette dekkes av barnebidraget. Stemmer det?

Les mer