Barnebidrag

Far er fritatt barnebidrag

Publisert: 18.12.2018

Har to barn som bor hos meg men har samvær med far ca 6-8 netter i mnd. Far er fritatt for å betale bidrag pga. lav inntekt og har hatt dette fritaket i ca tre år nå. Betyr det at han er fritatt for faktisk være med å koste det barna trenger? "Barnet" som nå er 18 er fortsatt under utdanning i vgs men får vel da heller ikke søkt om bidrag fra far siden han er fritatt? Har nå bare barnetrygd for ett barn, og jeg må ta alle kostnader til barna alene.

Les mer

Økt barnebidrag når mor går ned i stilling

Publisert: 07.12.2018

Hva skjer med beregning av barnebidrag dersom mor frivillig tar ut 20 % ulønnet permisjon? Er det virkelig riktig at far skal betale mer i bidrag når mor gjør dette fordi hun har lyst?

Les mer

Kan banken bestemme barnebidrag?

Publisert: 05.12.2018

Kan banken bestemme/anbefale hvor mye bidrag far skal betale? Far tjener ca 650 000 i året. Boliglån på 1 850 000. Mor har full omsorg, barna er tenåringer og kun den ene ønsker å være hos sin far 3-4 netter pr mnd. Mors inntekt 550 000, boliglån 1 600 000. Begge parter er alene. Banken mener 3000 pr mnd er mer enn nok bidrag og har anbefalt far å få avtale på dette. Mor er blitt rådet av annen bank til ikke å gå med på det. Nav sin beregning er ca 8200 i bidrag (kalkulator på nett). Gode råd?

Les mer

Barnefar har kuttet i bidrag

Publisert: 20.11.2018

Far har tidligere alltid betalt barnebidrag på 3800 helt siden vi gikk i fra hverandre for snart 3 år siden og han kuttet dette plutselig til 3500. Er det lov å bare kutte i bidraget sånn? Det var mekler som regnet ut hvor mye han skulle betale ut ifra inntekt . Det er ca 4-5 mnd siden han kuttet dette . Har jeg krav på det han har betalt for lite?

Les mer

Hvem skal betale for barnas klær?

Publisert: 19.11.2018

Hvis jeg og mor praktiserer delt bosted (50/50) og jeg betaler barnebidrag til mor, samtidig som vi deler barnetrygden, hvem har da ansvar for klær til barna? Kan jeg kreve at hun sender med bager med klær når barna skal til meg? Jeg holder selvsagt barna med klær til diverse aktiviteter som jeg har lyst til å gjøre sammen med barna, men som mor ikke synes er like viktig.

Les mer

Søke om utvidet barnetrygd

Publisert: 19.11.2018

Jeg har en datter på 12 år. Hun bor mest hos meg, er hos sin far annen hver helg, fredag til mandag. Kan jeg søke om utvidet barnetrygd? Blir jeg regnet som aleneforsørger selv om jeg mottar barnebidrag fra faren? Hun har adresse hos han, dette vil jeg gjøre om på til adresse hos meg. Han kan gå med på delt bosted, men det blir vel feil? Hun er jo absolutt mest hos meg! Vi var samboere og har vært i meklingssamtale.

Les mer

Opparbeidet bidragsgjeld under soning

Publisert: 19.11.2018

Opparbeidet bidragsgjeld under soning på tidlig 2000-tallet. Et det slik at bidrag skal stoppes under soning eller er dette foreldet? Ble ikke opplyst ved soningsstart.

Les mer

Slippe bidrag hvis man ikke har foreldreansvar

Publisert: 19.11.2018

Om en gravid kvinne som vet at hun ikke selv ønsker et barn bestemmer seg for å la barnets far, som vil ha barnet, oppdra det - er hun da pliktig å betale barnebidrag selv om hun har sagt fra seg foreldreansvaret? Har hørt at menn kan si fra seg foreldreansvaret, men har aldri visst hvordan dette var med kvinner.

Les mer

Barnebidrag når barnet ikke vil være hos far

Publisert: 12.11.2018

Hvis det foreligger en samværsavtale på 50/50. Barnet vil ikke til far, det er ikke far som bryter samværsavtalen. Må han da betale bidrag?

Les mer

Riktig utregning av barnebidrag

Publisert: 09.11.2018

Skilt, 2 jenter, 50/50. Yngste: fast bosted hos mor, eldste: fast bosted hos far.

1)Er det riktig at jeg IKKE skal betale barnebidrag for j13, og kun j7?

2)Er det riktig, uavhengig av store inntekstforskjeller? (mor ca 300 000, far ca 900 000)

3)Er det riktig at forskjell i inntekten kun gjelder den minste og andre boordninger som feks delt bosted mm.

4)Jeg har stor gjeld. Er det aldri relevant mht utregning av betalingsevne? (gjelden var begges, men jeg kunne ikke bevise det, ergo min gjeld nå).

Les mer