Barnebidrag

Må man betale barnebidrag når far har omsorgen?

Publisert: 09.09.2019

Jeg var nylig i rettssak med barnefar og måtte gå til forlik og gi han full omsorg. Dette er sak nr to, første vant jeg og hadde gjort det med denne og. Men, barnevernet ble innblandet pga ny samboer og blandet inn min hans forhistorie (10 år tilbake) med voldshendelse og fengsel. På grunn av dette ble barnet tvangsflyttet til barnefar og ikke være på samvær hos meg. Er jeg pliktig barnebidrag når barnevernet tvang dette frem? Kan jeg få hjelp med adopsjon bort til barnefar?

Les mer

Ønsker refusjon av barnebidrag

Publisert: 09.09.2019

Mine foreldre skilte seg da jeg var ti grunnet at min far er syk og alkoholiker. Jeg så sjelden min far kanskje 2-3 ganger i året. Jeg bodde til han et år, men fikk ingenting bortsett fra 2 måltider om dagen, så vidt jeg vet betalte aldri min far bidrag, og jeg fikk ikke mye mer enn 3 måltider fra min mor (Mine brødre ble behandlet annerledes.) Kan jeg kreve refusjon for barnebidrag? Flyttet ut når jeg var 17, måtte forsørge meg selv, gikk på VGS, men fikk ikke støtte av mine foreldre.

Les mer

Barnefar betaler for lite bidrag

Publisert: 09.09.2019

Situasjonen er at far ikke betaler det riktige bidraget. Han skal betale 3500.- pr mnd (denne summen er beregnet av NAV.) men setter bare inn 2500.- de siste 7 mnd. Hva kan jeg gjøre med dette? Han kommer bare med unnskyldninger for å ikke betale riktig sum.

Les mer

Mer barnebidrag nå barnefar har ny samboer?

Publisert: 09.09.2019

Barnefar har null samvær med barna og bor nå sammen med en ny partner. Den nye partneren har folkeregistrert adresse i en annen kommune en times tid unna når det ikke er rush tid. Både barnefar og partneren jobber på samme sted i bokommunen og har bodd sammen i flere måneder. At han ikke opplyser om at han har samboer tar til sammen 2000 kr vekk fra barnebidragene til de 3 barna hans. Hvordan kan man bevise dette?

Les mer

Far vil betale mindre i barnebidrag

Publisert: 09.09.2019

Vi har ei på 8 og ei på 9 år. Barnefar og jeg har privat avtale på 5000 kr. Jeg har hatt inntekt på 400 000. Nå ble jobben nedlagt. Og jeg skal gå på skole med dagpenger. Da får jeg 270 000 ink barnebidrag. Tatt ungene ut fra Sfo nå, pga økonomien. Barna går hjem til meg i Sfo-tiden. Barnefar mener da at han skal betale mindre i barnebidrag. Barnefar har fått nytt barn med ny dame. Og han har alene inntekt på 800 000.

Les mer

Hjelp til å kreve inn barnebidrag

Publisert: 04.09.2019

Min tidligere samboer og jeg har en privat avtale om barnebidrag. Denne avtalen blir ikke fulgt opp, og barnebidraget blir ikke betalt i sin helhet, eller den blir ikke betalt i det hele tatt. Hva gjør jeg? Vet at jeg kan få NAV til å beregne bidrag og kreve inn, men er det noen annen måte å gå frem? Å gå gjennom NAV koster rundt en tusenlapp, men hvorfor skal jeg betale for at den andre parten bryter en skriftlig kontrakt?

Les mer

Far flyttet ut av landet og betaler ikke bidrag

Publisert: 04.09.2019

Er alenemor til sønn på 8 år. Siden mai fikk jeg ikke barnebidraget som Nav krevde fra faren sin. Faren flyttet ut fra landet. Hvor kan jeg kreve bidraget? Samværet mellom han/sønn er brutt siden mars mnd. Barnet så ikke faren på flere mnd, faren er ikke norsk og kommer aldri tilbake til Norge. Hva og hvor skal jeg for å få orden på dette?

Les mer

Må barnefar betale barnebidrag hvis mor er gift med en annen mann?

Publisert: 03.09.2019

Må barnefar betale barnebidrag hvis mor er gift med en annen mann?

Les mer

Hvilken samværsavtale gjelder for beregning av barnebidrag?

Publisert: 29.08.2019

Hadde en samværskontrakt før på 70/30 på hver sin unge. I teorien så har vi de nå 50/50, men far vil ikke skrive under på ny kontrakt. Må jeg da søke barnebidrag etter den gamle kontrakten eller hvordan fungerer det?

Les mer

Barnefar har tatt kontakt igjen med barnet etter 13 år

Publisert: 27.08.2019

Ett år etter at jeg fødte min sønn for fjorten år siden valgte barnefar å forlate oss. Han gav meg ett ultimatum, "enten tar jeg gutten og drar, ellers beholder du barnet og jeg slipper å betale barnebidrag". Nå, etter 13 år har han tatt opp kontakten med gutten. At han nå tar opp igjen kontakten uten å ha bidratt med noe føles svært urettferdig. Har jeg noen rettigheter i forhold til dette med bidrag?

Les mer