Barnebidrag

Hva skal med i beregningsgrunnlaget til barnebidrag?

Publisert: 07.06.2017

Underholdsbidrag til barn: Bidragsmottaker og bidragspliktig har tilsvarende lik lønn. Bidragsmottaker eier et hus med en utleieleilighet på mindre enn halvparten av husets areal og mottar en månedlig leieinntekt på 8500,- skattefritt. D.v.s. skattefritt 102 000,- pr. år (ikke bruttoinntekt).

Skal dette være med i beregningsgrunnlaget? NAV sier at de tar utgangspunkt i bruttoinntekten til bidragsmottaker.

Les mer

Kreve etterbetaling av barnebidrag

Publisert: 01.06.2017

Jeg og min eks gikk fra hverandre for noen år siden. Vi har felles barn under 18 år. Barna har for det meste av tiden bodd mest hos mor. Mor har ikke framsatt noe krav om barnebidrag. Kan hun kreve etterbetaling av barnebidrag når dette skyldes somling fra mors side?

Les mer

Får far samværsrett hvis han betaler barnebidrag?

Publisert: 28.03.2017

Jeg har en sønn. Jeg hadde 50/50 med faren tidligere, men pga ting som han har gjort med sønnen min så har han nå ikke lov å være med han.

Men så lurer jeg på hvis jeg idag søker om barnebidrag fra faren, har han da krav på å ha han igjen eller treffe han? Han står ikke registrert som far på papirene, men han er faren til sønnen min. Men jeg er redd for hvis jeg søker om barne bidrag,så krever han å se han å det ønsker ikke jeg at det skal skje.

Les mer

Barnebidrag – Full frihet til å avtale barnebidrag

Publisert: 05.08.2015

Foreldre har full frihet til å avtale barnebidrag seg i mellom. Hvis foreldrene ikke blir enige, fastsettes barnebidraget av bidragsfogden, som i praksis er trygdekontoret i kommunen. Antallet rettssaker om bidrag har sunket betraktelig etter at bidragsreglene ble endret.

Les mer
1 11 12 13