Barnebidrag

Hva skal med i beregningsgrunnlaget til barnebidrag?

Publisert: 07.06.2017

Underholdsbidrag til barn: Bidragsmottaker og bidragspliktig har tilsvarende lik lønn. Bidragsmottaker eier et hus med en utleieleilighet på mindre enn halvparten av husets areal og mottar en månedlig leieinntekt på 8500,- skattefritt. D.v.s. skattefritt 102 000,- pr. år (ikke bruttoinntekt).

Skal dette være med i beregningsgrunnlaget? NAV sier at de tar utgangspunkt i bruttoinntekten til bidragsmottaker.

Les mer

Kreve etterbetaling av barnebidrag

Publisert: 01.06.2017

Jeg og min eks gikk fra hverandre for noen år siden. Vi har felles barn under 18 år. Barna har for det meste av tiden bodd mest hos mor. Mor har ikke framsatt noe krav om barnebidrag. Kan hun kreve etterbetaling av barnebidrag når dette skyldes somling fra mors side?

Les mer

Får far samværsrett hvis han betaler barnebidrag?

Publisert: 28.03.2017

Jeg har en sønn. Jeg hadde 50/50 med faren tidligere, men pga ting som han har gjort med sønnen min så har han nå ikke lov å være med han.

Men så lurer jeg på hvis jeg idag søker om barnebidrag fra faren, har han da krav på å ha han igjen eller treffe han? Han står ikke registrert som far på papirene, men han er faren til sønnen min. Men jeg er redd for hvis jeg søker om barne bidrag,så krever han å se han å det ønsker ikke jeg at det skal skje.

Les mer

Barnebidrag når eks har ny samboer

Publisert: 25.08.2016

Jeg har tre barn hos min ekskone og ett barn med min samboer. Min eks har en kjæreste og de vurderer å bli samboere. Er det sånn at jeg slutter å betale barnebidrag når de bor sammen? Eller er det betaling som vanlig?

Les mer

Betale for klassetur

Publisert: 21.06.2016

Jeg har en gutt som skal på en klassetur til Polen med klassen. Turen er valgfri. Må jeg som far bli med å dekke halve turen for moren og sønnen? Eller går det inn på barnebidraget som moren må dekke? Kan nevne at jeg har betalt 50% av turen til sønnen.

Les mer

Beregning av barnebidrag

Publisert: 18.04.2016

Jeg lurer på om NAV kan inkludere firmabilen min inn i beregning av min inntekt med tanke på beregning av barnebidrag? Jeg betaler jo allerede en god del i skatt for denne. Jeg kjører ca. 40 000 km i jobb. Hadde jeg hatt privatbil og kjørt etter statens satser, hadde det vel ikke vært inntektspåslag? Må man også bidragsberegnes for jobbtelefon og private forsikringer ?

Les mer

Far nekter å betale barnebidrag

Publisert: 30.03.2016

Jeg er en kvinne på 52 år. Jeg er samboer med en dansk statsborger som nå ønsker å returnere til Danmark. Vi har en sønn på 9 1/2 år. Han har flere diagnoser. Jeg har vært hjemmeværende/gått på yrkesrettet attføring og ble uføretrygdet i 2014. Jeg har hatt alt ansvar med barnehage, skole, oppfølging med div. etater, sykedager og omsorg for sønnen vår. Jeg har hele tiden eid leilighet og hus.

Nå nekter han å betale farsbidrag hvis han ikke får en viss sum penger for den tiden han har bodd her og betalt regninger. Hva gjør jeg?

Les mer

Barnebidrag til klær

Publisert: 30.03.2016

Når far betaler barnebidrag, er mor pliktig å sende med klær til han når barnet skal ha samvær? Med dette menes vanlig klær og utetøy. 

Les mer

Beregning av bidrag

Publisert: 16.02.2016

Jeg og min eksmann skal endre samvær med 3 barn. Vi går fra 50/50 til 70/30, hvor jeg skal ha barna 70%. Vi har gjort øvelse på NAV bidragsveileder for å finne hvilket bidrag far skal betale. Bidraget blir da beregnet til kr. 1400. Finnes det en "objektiv" eller en skjønnsmessig vurdering av hvordan vi kan beregne bidrag? Er det rimelig å hevde at far skal ha tilnærmet like utgifter til barna selv om hans samvær med ungene endres fra 50 til 30%?

Les mer

Barnebidrag – Full frihet til å avtale barnebidrag

Publisert: 05.08.2015

Foreldre har full frihet til å avtale barnebidrag seg i mellom. Hvis foreldrene ikke blir enige, fastsettes barnebidraget av bidragsfogden, som i praksis er trygdekontoret i kommunen. Antallet rettssaker om bidrag har sunket betraktelig etter at bidragsreglene ble endret.

Les mer
1 11 12 13