Barnebidrag

Beregning av barnebidrag

Publisert: 18.04.2016

Jeg lurer på om NAV kan inkludere firmabilen min inn i beregning av min inntekt med tanke på beregning av barnebidrag? Jeg betaler jo allerede en god del i skatt for denne. Jeg kjører ca. 40 000 km i jobb. Hadde jeg hatt privatbil og kjørt etter statens satser, hadde det vel ikke vært inntektspåslag? Må man også bidragsberegnes for jobbtelefon og private forsikringer ?

Les mer

Far nekter å betale barnebidrag

Publisert: 30.03.2016

Jeg er en kvinne på 52 år. Jeg er samboer med en dansk statsborger som nå ønsker å returnere til Danmark. Vi har en sønn på 9 1/2 år. Han har flere diagnoser. Jeg har vært hjemmeværende/gått på yrkesrettet attføring og ble uføretrygdet i 2014. Jeg har hatt alt ansvar med barnehage, skole, oppfølging med div. etater, sykedager og omsorg for sønnen vår. Jeg har hele tiden eid leilighet og hus.

Nå nekter han å betale farsbidrag hvis han ikke får en viss sum penger for den tiden han har bodd her og betalt regninger. Hva gjør jeg?

Les mer

Barnebidrag til klær

Publisert: 30.03.2016

Når far betaler barnebidrag, er mor pliktig å sende med klær til han når barnet skal ha samvær? Med dette menes vanlig klær og utetøy. 

Les mer

Beregning av bidrag

Publisert: 16.02.2016

Jeg og min eksmann skal endre samvær med 3 barn. Vi går fra 50/50 til 70/30, hvor jeg skal ha barna 70%. Vi har gjort øvelse på NAV bidragsveileder for å finne hvilket bidrag far skal betale. Bidraget blir da beregnet til kr. 1400. Finnes det en "objektiv" eller en skjønnsmessig vurdering av hvordan vi kan beregne bidrag? Er det rimelig å hevde at far skal ha tilnærmet like utgifter til barna selv om hans samvær med ungene endres fra 50 til 30%?

Les mer

Barnebidrag – Full frihet til å avtale barnebidrag

Publisert: 05.08.2015

Foreldre har full frihet til å avtale barnebidrag seg i mellom. Hvis foreldrene ikke blir enige, fastsettes barnebidraget av bidragsfogden, som i praksis er trygdekontoret i kommunen. Antallet rettssaker om bidrag har sunket betraktelig etter at bidragsreglene ble endret.

Les mer
1 9 10 11