Barnebidrag

Far holder tilbake informasjon om lønn

Publisert: 06.04.2020

Er det straffbart å spekulere i barnebidrag utregningen ved å holde tilbake informasjon om egen inntekt? Far mistet eller sa opp jobben rett etter rettsforliket for at årslønnen skulle bli lavere. NAV hadde da ikke beregningsgrunnlag og tok til grunn tidligere årslønn - 20 %. Bidragspliktig opplyste ikke til NAV om egen næringsinntekt da han også er selvstendig næringsdrivende og driver en slik virksomhet at han kan fakturere også arbeidsgiver han sluttet hos i etterkant. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Barnebidrag når man har lav inntekt

Publisert: 16.03.2020

Jeg ser det står at den med lavest inntekt kan få bidrag fra den med høyere inntekt. Gjelder det bare om man har delt bosted 50/50? Vi har vært i en barnefordelingssak og kom frem til en avtale der. Ikke at jeg er fornøyd med den, men kan hende jeg går videre med det senere. Advokaten min kom fram til at jeg har 43 % nå. Har jeg ingen rettigheter jeg da? Når vi betaler like mye og jeg har mindre inntekt.

Les mer

Overføre fars barnetrygd

Publisert: 16.03.2020

Jeg er separert fra min mann og vi har to barn. Vi var enig om delt bosted for barna. Men nå en av barna har bestemt å ikke være med far lenger. Jeg tvinger ikke og far ignorerer den situasjon. Han kontakter ikke meg eller barn. Hvordan kan jeg søke om barnebidrag og få den del av barnetrygd som han får fortsatt?

Les mer

Mener far betaler for lite barnebidrag

Publisert: 03.03.2020

Har 50 % omsorg for min 8 år gamle datter. Hennes far skal nå flytte, og det vil ikke lenger bli mulig med en sånn løsning. I følge NAV kan jeg ha rett på rundt kroner 5500 pr. måned i barnebidrag. Jeg syns dette er urimelig, da hans valg om å flytte blant annet påvirker mine muligheter til å jobbe overtid (for å tjene litt mer i mnd), mulighet til å jobbe inn fleksitid osv. Er det rimelig å kreve mer? Som en slags kompensasjon for bortfall av mine muligheter på grunn av hans valg om flytting?

Les mer

Bidragspliktig nekter å forholde seg til avtale

Publisert: 03.03.2020

Vi har en privat skriftlig avtale om barnebidrag. Men bidragspliktig nekter å forholde seg til den fremover. Vi har hatt denne ordningen i 2 år. Hva gjør jeg? Er den skriftlige avtalen juridisk bindende?

Les mer

Rettigheter når man blir far ufrivillig

Publisert: 20.01.2020

Jeg fikk vite at ei dame jeg møtte før var gravid. Før vi sluttet å møtes, sa jeg ta pillene, jeg kan ikke bli far og hun sa ja. 5 mnd senere ringer hun og sier hun er gravid med meg, altså 5 mnd gravid. Det kom som et sjokk for meg. Jeg er bare 19, mens hun 25. Jeg føler jeg blir far ufrivillig og brukt. Må jeg betale bidrag? Jeg er ikke lærling/ferdig utdannet og sklidd ut med foreldra mine. Jeg vet ikke hva jeg skal.

Les mer

Ufør og barnebidrag

Publisert: 20.01.2020

Jeg har fått beskjed av en kompis at når jeg er minstepensjonist (ufør) skal jeg ikke ha noe trekk fra konto og bidragsplikten opphører?

Les mer

Barnebidrag ved delt bosted for barna

Publisert: 08.01.2020

Når man har delt fast bosted og 50/50 , får jeg barnebidrag da? Han nekter nemlig. Han har betydelig mer inntekt enn meg. Jeg er bare vikar og tjener lite.

Les mer

Hva skjer når far ikke vil betale bidrag?

Publisert: 12.11.2019

Hva skjer når far ikke vil betale bidrag?

Les mer

Ønsker å betale barnebidrag, men har ikke råd

Publisert: 08.11.2019

Jeg er nå separert og vi har bestemt at mor tar barna mesteparten av tiden. Jeg ønsker å bidra økonomisk i form av barnebidrag. Spørsmålet mitt er da, hva skjer når min økonomi ikke klarer å dekke barnebidraget. Er det noen støtteordninger som jeg kan ta i bruk for å klare det? Jeg må bli lærling for å nå mine mål om et utdannelse osv. Dette vil da ødelegge dagens økonomiske situasjon og barna kan miste denne ressursen fra meg.

Les mer
1 2 3 12