Barnebidrag

Far betaler ikke barnebidrag

Publisert: 16.04.2018

Barnefar betaler ikke bidrag. NAV kan ikke trekke han i lønn da han får stønad fra NAV. Han skylder meg pr i dag 229 000 i bidrag. Hva kan jeg gjøre for å få disse pengene? Får et bidragsforskudd på 1180 kr mnd, det rekker ikke til mye.

Les mer

Konsekvens av at far ikke står på fødselsattest

Publisert: 16.04.2018

Hva vil konsekvensene være for barn, mor og far hvis far ikke står på fødselsattesten, men er kjent? Hva er konsekvensene for far og mor, skattemessig, hvis mor har alt foreldreansvar? Vil det være mulig for andre å oppdage hvem far er, hvis navnet står på attesten, men far har ingen foreldreansvar? Vil det være mulig å lage en privat avtale på bidrag mellom mor og far på kr. 0,-?

Les mer

Mor vil at far skal bidra til konfirmasjon

Publisert: 16.04.2018

Har sønn som skal konfirmeres. Moren har eneansvaret, jeg har aldri bodd med noen av dem. Jeg er ung ufør, alltid betalt farsbidrag fastsatt av NAV (jeg søkt/fått barnetillegg til det). I tillegg betaler jeg presanger jul/bursdag. Verken jeg eller min slekt skal i konfirmasjon som er 1400 km unna. Moren krever at jeg bidrar økonomisk til utgifter i forbindelse med konfirmasjonsfeiring/utstyr. Hun mener jeg er pliktig etter loven å betale dette, noe jeg bestrider. Hva sier loven?

Les mer

Bidragsforskudd fra NAV

Publisert: 25.03.2018

Barnefar betaler ikke barnebidrag som avtalt. Han er nå underlagt offentlig gjeldsordning. Vi har hatt en privat avtale angående barnebidraget. Hva kan jeg gjøre? Har jeg rett til bidragsforskudd fra NAV?

Les mer

Antall barn i bidragskalkulator

Publisert: 25.03.2018

Trenger litt assistanse til bidragskalkulator til NAV. I spørsmålet "antall egne barn i egen husstand" skal der kun legges inn barn som er "utenom" barnet man regner bidraget for; dersom bidragsyter har andre barn i husstanden? I dette tilfelle har han fått en gutt som bor fast hos ham. Da er det 1 man skal legge inn i kalkulatoren?

Les mer

Etterbetaling av barnebidrag

Publisert: 12.03.2018

Min sønn er 26 år. Hans far har vært rusmisbruker i hele oppveksten hans, og er derfor ikke oppført som far. Far er nå 50 % ufør. Kan NAV kreve tilbakebetalt farsbidrag (minstebidrag) nå, hvis han fører seg opp som far?

Les mer

Har betalt for lite barnebidrag

Publisert: 12.03.2018

Jeg er far til sønn på 2,5 år. Vi fikk NAV til å beregne barnebidrag for oss for 1,5 år siden. Jeg mente utregninga var feil i fra NAV så betalte mor 1000,- mindre pr mnd en det NAV hadde kommet frem til og hørte ikke noe i fra mor om det. Kan hun komme nå 1,5 år etter å kreve etterbetalt?

Les mer

Kan NAV nekte videreutdanning?

Publisert: 26.02.2018

Jeg betaler barnebidrag for 4 til mor som kommer seg på over 10 000. Har god lønn siden jeg jobber kun nattarbeid på et sykehus, men etter 10 år på natta så sier kroppen slutt.

Jobben er også i omstilling og om noen år vil de kreve at alle som jobber der skal ha universitetsutdanning, dvs jeg er fagarbeider nå, men må få det til at jeg blir sykepleier eller vernepleier. Kommer til å starte med skole og da lurer jeg om NAV kan nekte meg dette? Mor med vilje jobber mindre for å få mer.

Les mer

Økonomiske rettigheter ved delt foreldreansvar

Publisert: 21.02.2018

Jeg er en far i en litt kinkig situasjon. Jeg har nylig gått fra min samboer, men vi bor fortsatt sammen for nå. Vi har en datter på to år, og vi tenker at det kan være greit med delt foreldreansvar når en av oss flytter. Jeg er student og hun er sykemeldt 100% , og går til behandling hos psykolog for depresjon, utmattelse og søvnproblemer. Jeg lurer på hvilke økonomiske rettigheter vi begge har når vi flytter vekk? Og hvordan er det med omsorg mens hun er syk slik som nå? (Klarer å gjøre lite).

Les mer

Endring i barnebidrag bakover i tid

Publisert: 13.02.2018

Samlivsbrudd i 2004: Har to sønner sammen. Barna var da fire og åtte år. Privat avtale var at far betalte 2.000 til mor. Barna var da hos far annenhver helg og en ettermiddag i uken. Lite samarbeid og lite dialog. Stiller ikke opp på noen ting. Eldste barnet hadde ikke samvær med far fra h*n var 13 år og til h*n var 18 år. Jeg angrer på at jeg ikke søkte endring i bidrag via NAV. Dette er vel foreldet sak? Nå er h*n 21 år og bor fortsatt hjemme hos meg (mor). Det koster mye å forsørge en ungdom.

Les mer
1 2 3 7