Barnebidrag

Hva skjer når far ikke vil betale bidrag?

Publisert: 12.11.2019

Hva skjer når far ikke vil betale bidrag?

Les mer

Ønsker å betale barnebidrag, men har ikke råd

Publisert: 08.11.2019

Jeg er nå separert og vi har bestemt at mor tar barna mesteparten av tiden. Jeg ønsker å bidra økonomisk i form av barnebidrag. Spørsmålet mitt er da, hva skjer når min økonomi ikke klarer å dekke barnebidraget. Er det noen støtteordninger som jeg kan ta i bruk for å klare det? Jeg må bli lærling for å nå mine mål om et utdannelse osv. Dette vil da ødelegge dagens økonomiske situasjon og barna kan miste denne ressursen fra meg.

Les mer

Far betaler ikke barnebidrag

Publisert: 08.11.2019

Min venn har to barn med en som ikke betaler barnebidrag. Barna bor fulltid hos mor, de er sjeldent med far, fordi far krever at mor må betale alle reiser til og fra om samvær skal skje. Mor forteller at hun heller ikke får barnebidrag fra NAV, fordi hun har for "høy inntekt". Spørsmål: Finnes det en inntektsgrense for den ene forelderen, som avgjør om den andre skal betale eller ikke? Evt. at NAV betaler, mens vedkommende foreldre opparbeider seg bidragsgjeld?

Les mer

Både mor og far ønsker å slippe barnebidrag

Publisert: 30.10.2019

Mor har foreldreansvar alene. Far har ikke noe med barnet og gjøre, kan han da slippe å betale bidrag om både mor og far er enige om at han ikke skal bidra? Far har vært ikke vært snill i forholdet og mor vil at far ikke skal betale noe for å slippe å ha noe med han å gjøre. Far har også ytret ønske at han ikke vil ha noe med mor eller barn og gjøre. Er det lov og hvordan løser man det i praksis?

Les mer

Barnefar ønsker ikke å ha noe med barnet å gjøre

Publisert: 30.10.2019

Jeg er gravid i uke 15. Snakket med barnefaren igår og han gir klar beskjed om at han ikke vil ha noe med barnet å gjøre. Hva er mine rettigheter her? Og når må jeg søke om barnebidrag fra far?

Les mer

Bidrag når barnet ikke vil til far

Publisert: 15.10.2019

Hvordan kan man sette frem krav om bidrag selv om vi ikke har en skriftlig avtale klar? I over et halvt års tid har mitt barn på 15 år motsatt seg å være like mye hos far. Jeg spør far om bidrag, men han nekter. Jeg ringte NAV, men de må ha en skriftlig avtale som bekrefter at barnet ikke har samvær som er 50/50. Mekling pågår nå, men det er hardt økonomisk. Hvis barnet ikke vil bo 50 % hos far, og jeg ikke klarer å få barnet til faren? Hvilke rettigheter har jeg til bidrag da?

Les mer

NAVs barnebidragskalkulator regner feil

Publisert: 30.09.2019

Foretar beregninger med NAVs barnebidragkalkulator, men mistenker at kalkulatoren ikke tar hensyn til trinnskatten? Legger inn inntekt på kr 1 060 000,- og i oversikten over bidragsevne står det oppgitt skattefradrag på kr 280 000,- Dette må da være alt for lavt? Dette er ca kr 150 000,- lavere enn min reelle skatteinnbetaling som jeg anser som relativ normal ift inntekten.

Les mer

Barnebidrag etter at barnet er 18

Publisert: 27.09.2019

Jeg betaler barnebidrag til 1 barn på 17 år. Nå krever mor at jeg må betale barnebidrag når barnet blir 18 år. Hva er kriteriene for at man må betale barnebidrag fra fylte 18 år og hvor lang tid fram? Hvordan vil dette bidraget beregnes når mor driver enkeltperson foretak?

Les mer

Har tenåring rett på bidrag fra far?

Publisert: 17.09.2019

Jeg er samboer med ei dame med to barn. Hun og eksen har ingen kontakt pga hans drikkevaner. Det eldste barnet er begynt på videregående og vi sliter nå med å hjelpe henne å betale for mat og husleie nå som far har klart å ødelegge for mor med å stoppe gjeldsordning for henne. Så spørsmålet er: har hun rett til å kreve far for penger til å hjelpe til å holde barnet videre på skolen, og hvordan går vi frem for å få han til å hjelpe uten at det blir et problem?

Les mer

Avtale om at far slipper barnebidrag

Publisert: 17.09.2019

Hvis vi skulle få et barn sammen, og av økonomiske grunner, hvis det skulle bli et samlivsbrudd, så er ikke økonomien til far i stand til å dekke enda et barnebidrag. Er det noen måte å gjøre det lovlig, en form for kontrakt osv mellom meg og far på at hvis vi skulle gå fra hverandre en eller annen gang, så skal ikke jeg kreve bidrag? Jeg har økonomi til å klare meg selv med barnet hvis det skulle skje, men han har tidligere blitt lurt trill rundt av de to andre han har barn med.

Les mer
1 2 3 13