Barnebidrag

Kan man kreve økt barnebidrag med tilbakevirkende kraft?

Publisert: 20.05.2021

Når et bidrag er fastsatt av NAV (2019) på feilaktige opplysninger fra far med tanke på samværsnetter, er det da mulig å kreve nytt bidrag med tilbakevirkende kraft? Det gjelder ca. 2000 kr for lite per måned. Hvem har bevisbyrden for hva som er rett i antall netter? Hvem vil NAV tro på og hvordan sikrer de rette opplysninger?

Les mer

Må betale bidrag for barn over 18

Publisert: 19.04.2021

Har et spørsmål angående betaling av barnebidrag for min sønn som nå har startet på skolen igjen etter å ha droppet ut fra tidligere utdannelse, men har nå funnet ut at han vil starte på skole igjen. Han er født i 2000 og er boende hjemme hos mor. Har aldri hatt kontakt med gutten eller samvær med han. Har betalt bidrag til han var ferdig på videregående og trodde at jeg var ferdig med det nå.

Les mer

Få igjen manglende barnebidrag på skatten?

Publisert: 13.04.2021

Litt usikker hvor den passer. Jeg er skilt og har barna boende hos meg i 100 %. Mora betaler ikke barnebidrag på grunn av at hun ikke har penger. Kan jeg føre på skattemeldingen et trekk for manglende barnebidrag?

Les mer

Ønsker å endre avtale om barnebidrag

Publisert: 08.04.2021

Jeg angrer på privat avtale med far om barnebidrag og ønsker informasjon om hva jeg kan gjøre for å få det fastsatt gjennom NAV. Hva er mulighetene mine dersom det står på meglingsattesten og kan det endres?

Les mer

Må far betale barnebidrag når barnet har et annet etternavn?

Publisert: 08.04.2021

Barnet er 16 år og bosatt med mor. Far betaler barnebidrag hver måned. Mor har ikke foreldreansvar alene. Barn skifter etternavn, uten fars samtykke. Skal faren betale barnebidrag, når barnet har fått et annet etternavn uten fars samtykke? Faren betalte barnebidrag inntil barnet endret etternavn.

Les mer

Kan jeg kreve barnebidrag?

Publisert: 22.03.2021

Kan jeg kreve barnebidrag? Far tjener 900 000 kr, jeg tjener 600 000 kr. Vi har barnet 50/50 Far bidrar ingenting til utgifter til trening/klubbmedlemskap/telefonabonnement/frisør/lege/fritidsutstyr/båtplass etc. I utgangspunktet var vi enige om at alle utgifter skulle deles 50/50, men så er ikke tilfellet i praksis. Vi flyttet fra hverandre i 2009 og barnet er nå 15 år. Denne skjevfordelingen har pågått i alle år.

Les mer

Er barnebidraget for lavt?

Publisert: 18.01.2021

Jeg og far til felles barn (13) var enig om privat håndtering av barnebidrag basert på NAV sin bidragskalkulator. Barnet er hos meg ca 67 % og hos far 33 %. Vi tjener omtrent det samme. Ifølge NAV sin kalkulator skal far betale 570 kr i måneden i bidrag, som jeg har mottatt de siste årene. I tillegg kjøper han noen egne klær som brukes når barnet er hos han. Han betaler mobilabonnement og barneforsikring i tillegg. Er dette et rimelig bidrag og hvem kan evt beregne det?

Les mer

Bidrag til ekstra utgifter

Publisert: 04.01.2021

Kan bidragsmottager kreve ekstra bidrag for utgifter til skabbmiddel og overnatting på hotell mens behandling pågår?

Les mer

Barnebidrag etter 18 år

Publisert: 04.01.2021

Har en sønn som er 18 år som går siste år på videregående. Han har søkt om bidrag etter fylte 18. Hvor lenge har han krav på å få dette? Han sier han måtte søke bidrag fordi mor må ha alle pengene ellers kaster hun ham ut. Han gjør det veldig bra på videregående og jobber litt ved siden av. Det er ingenting i veien for evnene hans for å klare seg videre. Hva kan evt. skje videre (bidrag) etter videregående hvis han blir boende hjemme?

Les mer

Må man betale husleie for 18-åring?

Publisert: 09.11.2020

Jeg har en sønn som bor hos sin mor. Han har nettopp fylt 18. Jeg betaler bidrag til gutten direkte etter privat avtale (videregående). Så langt alt patent. Imidlertid er det en del støy hjemme og han truer med å flytte ut og i egen leilighet. Kan mor og jeg risikere å måtte betale for hans leilighet i tillegg til barnebidrag? Jeg har sett det foreligger noen rettsavgjørelser på dette fra 2011. Jeg har snakket med NAV, lest på web og blir ikke spesielt klok på dette. Vet dere?

Les mer
1 2 3 14