Barnebidrag

Bidragsyter ønsker mer samvær med sine barn

Publisert: 22.06.2018

Bidragsyter ønsker mer samvær med sine barn (tenåringer), men "barna" som ungdommer flest har sitt miljø hos bidragsmottaker (5 mils avstand), og samværet minsker fra måned til måned. Bidragsmottaker legger heller ikke opp til økt samvær, ei heller innenfor minimumskravet, da vedkommende hevder bidragsyter heller skal betale mer, da barna er mer der. Skal en slik passiv form for samværsabotasje belønnes med økt bidrag, når bidragsyter ønsker samvær? Kan en jurist sette opp en gyldig avtale?

Les mer

Oppretter enkeltmannsforetak i konas navn

Publisert: 19.06.2018

Mann har barn fra tidligere forhold der han betaler barnebidrag. Mann er gift på nytt. Mann har ordinær jobb, samt har hatt et enkeltmannsforetak i mange år. Ny kone har dårlig betalt jobb. Mann har nå registrert nytt enkeltmannsforetak, men i ny kone sitt navn. Det er for det meste mannen som jobber i enkeltmannsforetaket. All lønn i enkeltmannsforetaket går til ny kone. Dette har betydning for barnebidraget. Er ikke dette skatteundragelse?

Les mer

Holde tilbake barnebidrag

Publisert: 14.06.2018

Ekskone skylder med 35 000 kr for reparasjon av bilen sin. Kan jeg holde tilbake barnebidrag for dette og få tilbake pengene hun skylder?

Les mer

Bidragsgjeld fra barnefar

Publisert: 13.06.2018

Jeg har en datter på 11 år som jeg har 100 %, far har aldri vært en del av hennes liv (eget ønske). Problemet er bidrag som ikke blir betalt, og nå har jeg fått økning pga alder. Får kun laveste sats på bidragsforskudd. Bidragsgjelden er ganske høy nå og dette er jo penger jeg har behov for til henne. Far driver et AS og har til og med fått 150 000,- av NAV til og starte dette. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Far vil ha tilbake barnebidrag

Publisert: 05.06.2018

Far nektet å betale barnebidrag i over et år før mor søkte innkreving gjennom NAV. Da vedtaket kom, overførte faren privat sum for 3 måneder, samtidig krevde NAV samme sum av han ( i vedtaket varsler NAV å ikke betale privat). Nå, 5 år senere, ved en konflikt, krever faren summen tilbake som dobbeltbetaling. Samtidig skylder han for ett år. Kan mor beholde summen ustraffet som en del av det ubetalte året?

Les mer

Eksen endrer ikke bidragssum

Publisert: 04.06.2018

Jeg har barn på 15 år med min eks, og jeg mottar barnebidrag via NAV. Eksen bor langt unna og har knapt samvær. Han forsørger nå to mindre barn i egen husstand, noe som gjør at beregning av bidraget jeg mottar er for høyt. Problemet er at han aldri åpner brev fra NAV og følgelig ikke vet dette, og derfor heller ikke har meldt fra til NAV om sine nye barn. Hva skal jeg gjøre? Jeg må jo tilbakebetale titusener i bidrag, men bare dersom HAN melder fra. NAV må ha det fra ham, har jeg forstått.

Les mer

Far betaler for lite barnebidrag

Publisert: 30.05.2018

Jeg har mottatt en avtalt sum i barnebidrag fra far. Denne ble regnet ut på NAV sine sider, men er ikke i regi av NAV. I følge avtalen skal man gi beskjed og foreta ny utregning dersom inntekt endres med 10 %. Viser seg nå at far i over et år har hatt høyere lønn, og skulle betalt mer i bidrag. Hva kan jeg gjøre for å få etterbetalt dette?

Les mer

Barn har aldri samvær med far

Publisert: 25.05.2018

Har ett barn på 16 år som ikke har hatt det avtalte samværet med far annenhver helg på mange år. Vi har fastsatt barnebidrag imellom NAV. Jeg har fått det samme i bidrag bestandig, men vet at far har hatt en stor økning i lønn. Er dette noe jeg bør informere NAV om, eller går det automatisk? Og har det mye å si at h*n ikke har samvær med far i det hele tatt?

Les mer

Vil ny samboer få betydning for barnebidraget?

Publisert: 15.05.2018

Jeg og min tidligere samboer har tre barn sammen som har delt fast bosted. I dag betaler han meg 800kr i bidrag per måned. Jeg forstår at hans nye kjæreste skal flytte inn med sine to barn. Det er visst midlertidig fra august til desember. Skjer det noe med barnebidraget i denne perioden når far nå vil dele boutgifter med en annen voksen? Gjelder dette evt fra dag én? Regner med at han da ikke får aleneforsørgerfradrag og heller ikke dobbelt barnetrygd? Hva skjer evt om jeg skulle fått ny samboer ?

Les mer

Mor nekter å betale barnebidrag

Publisert: 14.05.2018

Barnets mor som har hatt forsørgeransvaret (vi har historisk sett hatt en 65/35 fordeling i mors favør) har gått bort fra dette og barnet er ca 95-100 % av tiden hos meg. Hun har samboer og skal flytte ut av skolekretsen hvor barnet (16 år) går. Jeg betaler stort sett alle utgifter i forhold til barnet og har betalt barnebidrag frem til og med 2017. Jeg mener at mor skal betale barnebidrag og at jeg også skal ha barnetrygden. Men mor nekter. Hvordan går jeg frem for å løse dette?

Les mer
1 2 3 8