Barnebidrag

Spørsmål om barnebidrag

Publisert: 28.05.2019

Ektefeller som flyttet hver for seg i fjor og har to barn sammen. Barna er registrert på hver sin forelders adresse, men barna bor annenhver uke hos de og de mottar halv barnetrygd hver. Stemmer det virkelig at far som tjener mer må betale barnebidrag da? Når alt er fordelt 50/50 med barna.

Les mer

Må man betale mer barnebidrag hvis mor saboterer samvær?

Publisert: 28.05.2019

Jeg har en samværsavtale med mor, hvor jeg har gutten min første helg hver mnd. Jeg ville ha mer, men det var det jeg klarte å kjempe for, med hjelp av mekling og familievernkontoret. Etter min sønn fikk diabetes 1, har mor sabotert mer og mer samvær helt til null samvær den dag i dag. Bidraget er etter avtalen, men bidrag på den tiden jeg har blitt nektet samvær. Blir det sett på som gjeld og må etterbetales? Er jeg pliktig melde til NAV at samværet ikke opprettholdes, selv om jeg vil ha samvær?

Les mer

Kan man fritt avtale barnebidrag?

Publisert: 28.05.2019

Maks tak på barnebidrag? Kan man avtale fritt hva som betales i barnebidrag ved en privat avtale? Her gjelder det kr 13 000 per måned. Vil bidragsmottaker måtte skatte av dette, eller finnes det en maks sum man kan bli enige om? NAV er ikke involvert - så dette er helt privat.

Les mer

Barnebidrag når man har fått nytt barn med eksen

Publisert: 03.05.2019

Jeg har vært separert i to år og har ett barn på 4 år, i januar fikk et nytt barn sammen med eksen. Har jeg rett til barnebidrag?

Les mer

Må far betale mer i bidrag når barnet begynner på privatskole?

Publisert: 29.04.2019

Vi er skilt og har 2 barn på 10 og 13. Jeg har hovedomsorg og barna bor 75 % hos meg. Far betaler bidrag i henhold til en privat avtale. Jeg får all barnetrygd og skattefordeler. Bidraget er aldri blitt justert og er relativt mye lavere enn NAVs bidragskalkulator. Eldste ønsker å begynne på en privatskole. Dette koster selvfølgelig. Far mener dette dekkes av barnebidraget. Stemmer det?

Les mer

Betaler for mye barnebidrag

Publisert: 29.04.2019

Jeg har 4 barn med fordelt på to mødre. 2+2. Betaler bidrag fastsatt igjennom NAV for 2 av barna. Der er det nå for ca 6 år siden ble hun samboer på nytt. Har dette noen innvirkning på bidrag som jeg skal betale?

I ettertid har jeg også fått to barn til som jeg deler omsorgen 50/50 med mor nr 2. Kan ikke se at at NAV har tatt noe hensyn til noe av dette. Det er slik at jeg sliter med å forsørge barn etter at bidrag og huslån er betalt.

Les mer

Satt ned lønn for å få fri rettshjelp

Publisert: 25.03.2019

I en barnefordelingssak satte den en part (daglig leder i egne selskaper) sin lønn kraftig ned og fikk fri rettshjelp. Brukte etterfølgende dette til å søke om fritagelse for å betale barnebidrag. NAV konkluderte at der ikke var noen grunn til å gå ned i lønn og at der må betales barnebidrag. Kan/bør den frie rettshjelpen trekkes tilbake?

Les mer

Far ønsker ikke å betale bidrag

Publisert: 06.03.2019

Hva har man krav på i perioden fra samlivet opphører til NAV utbetaler barnebidrag? Far ønsket ikke å betale bidrag, NAV forskutterer derfor bidraget, men det tok en del tid før bidraget kom. Vi skal nå skifte og jeg lurer på hva jeg kan kreve av far. Har ikke mottatt barnebidrag i 3 mnd, ikke meldt flytting slik at ekstra barnetrygd ikke blir utbetalt, et barn har spesielle behov (diagnose fra spesialist) som krever ekstra trening (ikke dekket av det offentlige), tannlege, konfirmasjon mm.

Les mer

Mor med gjeld til far, krever barnebidrag allikevel

Publisert: 06.03.2019

Jeg har en unge 50/50. Mor krever barnebidrag, men har gjeld til meg (kontrakter). Kan hun kreve det da? Og hun sluttet i jobben. Hun truer med å bryte gjeldskontraktene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Tror barnefar betaler for mye bidrag

Publisert: 12.02.2019

Hvor kan min sønn henvende seg? Han har et barn som han aldri har sett, men betaler nå kr. 5000, som blir trukket av NAV. Han har fått avklaringspenger og sykepenger etter flere (4) hjerteinfarkt, og er skyldig ca. kr. 80 000 fra de årene «uten» inntekt, og nedbetaling av gjeld gjennom gjeldssanering. Han er nå gift, 2 barn og inntekt på ca 300 000.

Er det riktig at han skal betale så mye? Mor og barnet bor på en annen kant av landet, og har ingen kontakt.

Les mer
1 2 3 11