Barnebidrag

Satt ned lønn for å få fri rettshjelp

Publisert: 25.03.2019

I en barnefordelingssak satte den en part (daglig leder i egne selskaper) sin lønn kraftig ned og fikk fri rettshjelp. Brukte etterfølgende dette til å søke om fritagelse for å betale barnebidrag. NAV konkluderte at der ikke var noen grunn til å gå ned i lønn og at der må betales barnebidrag. Kan/bør den frie rettshjelpen trekkes tilbake?

Les mer

Far ønsker ikke å betale bidrag

Publisert: 06.03.2019

Hva har man krav på i perioden fra samlivet opphører til NAV utbetaler barnebidrag? Far ønsket ikke å betale bidrag, NAV forskutterer derfor bidraget, men det tok en del tid før bidraget kom. Vi skal nå skifte og jeg lurer på hva jeg kan kreve av far. Har ikke mottatt barnebidrag i 3 mnd, ikke meldt flytting slik at ekstra barnetrygd ikke blir utbetalt, et barn har spesielle behov (diagnose fra spesialist) som krever ekstra trening (ikke dekket av det offentlige), tannlege, konfirmasjon mm.

Les mer

Mor med gjeld til far, krever barnebidrag allikevel

Publisert: 06.03.2019

Jeg har en unge 50/50. Mor krever barnebidrag, men har gjeld til meg (kontrakter). Kan hun kreve det da? Og hun sluttet i jobben. Hun truer med å bryte gjeldskontraktene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Tror barnefar betaler for mye bidrag

Publisert: 12.02.2019

Hvor kan min sønn henvende seg? Han har et barn som han aldri har sett, men betaler nå kr. 5000, som blir trukket av NAV. Han har fått avklaringspenger og sykepenger etter flere (4) hjerteinfarkt, og er skyldig ca. kr. 80 000 fra de årene «uten» inntekt, og nedbetaling av gjeld gjennom gjeldssanering. Han er nå gift, 2 barn og inntekt på ca 300 000.

Er det riktig at han skal betale så mye? Mor og barnet bor på en annen kant av landet, og har ingen kontakt.

Les mer

Frasi seg foreldreansvar for å slippe barnebidrag

Publisert: 12.02.2019

Jeg lurer på om jeg kan skrive fra meg barna mine. Slipper jeg da å betale barnebidrag?

Les mer

Barnefar nekter å ha samvær med barna

Publisert: 14.01.2019

Jeg har 3 barn med min eksmann etter 14 års ekteskap. Vi har vært skilt i 11 år og har felles foreldreansvar selv om barnefar har nektet å ha samvær og kontakt med sine barn hele denne tiden. Det er vanskelig å få hans underskrift på bl.a. pass, opprettelse av bankkonto til barna (de to yngste er 15 og 17 år) og opprettelse av Vipps. Banken min foreslo at jeg kan kreve å få hele foreldreansvaret alene. Hvordan går jeg frem for å få foreldreansvaret alene? Vil det ha noe å si for barnefars bidragsplikt?

Les mer

Barnefar har i praksis ikke samvær med barnet

Publisert: 07.01.2019

Vi har 50/50 barnefordeling på papir med eksen min. I virkeligheten bor barnet hos onkel i pappa sin tid. Dette ble tatt i barnevernet og jeg fikk et papir hvor det står at jeg og onkelen har tatt daglig omsorgen for datteren. Jeg har søkt barnebidrag fordi faren er fraværende i min datter sitt liv. Faren har lovet å betale penger til onkelen, men det gjør han ikke. Kan jeg risikere å betale barnebidrag til faren siden han tjener mindre enn meg? Faren har bedt meg å trekke søknaden hos NAV.

Les mer

Far er fritatt barnebidrag

Publisert: 18.12.2018

Har to barn som bor hos meg men har samvær med far ca 6-8 netter i mnd. Far er fritatt for å betale bidrag pga. lav inntekt og har hatt dette fritaket i ca tre år nå. Betyr det at han er fritatt for faktisk være med å koste det barna trenger? "Barnet" som nå er 18 er fortsatt under utdanning i vgs men får vel da heller ikke søkt om bidrag fra far siden han er fritatt? Har nå bare barnetrygd for ett barn, og jeg må ta alle kostnader til barna alene.

Les mer

Økt barnebidrag når mor går ned i stilling

Publisert: 07.12.2018

Hva skjer med beregning av barnebidrag dersom mor frivillig tar ut 20 % ulønnet permisjon? Er det virkelig riktig at far skal betale mer i bidrag når mor gjør dette fordi hun har lyst?

Les mer

Kan banken bestemme barnebidrag?

Publisert: 05.12.2018

Kan banken bestemme/anbefale hvor mye bidrag far skal betale? Far tjener ca 650 000 i året. Boliglån på 1 850 000. Mor har full omsorg, barna er tenåringer og kun den ene ønsker å være hos sin far 3-4 netter pr mnd. Mors inntekt 550 000, boliglån 1 600 000. Begge parter er alene. Banken mener 3000 pr mnd er mer enn nok bidrag og har anbefalt far å få avtale på dette. Mor er blitt rådet av annen bank til ikke å gå med på det. Nav sin beregning er ca 8200 i bidrag (kalkulator på nett). Gode råd?

Les mer
1 2 3 10