Barnebidrag

Er barnebidraget for lavt?

Publisert: 18.01.2021

Jeg og far til felles barn (13) var enig om privat håndtering av barnebidrag basert på NAV sin bidragskalkulator. Barnet er hos meg ca 67 % og hos far 33 %. Vi tjener omtrent det samme. Ifølge NAV sin kalkulator skal far betale 570 kr i måneden i bidrag, som jeg har mottatt de siste årene. I tillegg kjøper han noen egne klær som brukes når barnet er hos han. Han betaler mobilabonnement og barneforsikring i tillegg. Er dette et rimelig bidrag og hvem kan evt beregne det?

Les mer

Bidrag til ekstra utgifter

Publisert: 04.01.2021

Kan bidragsmottager kreve ekstra bidrag for utgifter til skabbmiddel og overnatting på hotell mens behandling pågår?

Les mer

Barnebidrag etter 18 år

Publisert: 04.01.2021

Har en sønn som er 18 år som går siste år på videregående. Han har søkt om bidrag etter fylte 18. Hvor lenge har han krav på å få dette? Han sier han måtte søke bidrag fordi mor må ha alle pengene ellers kaster hun ham ut. Han gjør det veldig bra på videregående og jobber litt ved siden av. Det er ingenting i veien for evnene hans for å klare seg videre. Hva kan evt. skje videre (bidrag) etter videregående hvis han blir boende hjemme?

Les mer

Må man betale husleie for 18-åring?

Publisert: 09.11.2020

Jeg har en sønn som bor hos sin mor. Han har nettopp fylt 18. Jeg betaler bidrag til gutten direkte etter privat avtale (videregående). Så langt alt patent. Imidlertid er det en del støy hjemme og han truer med å flytte ut og i egen leilighet. Kan mor og jeg risikere å måtte betale for hans leilighet i tillegg til barnebidrag? Jeg har sett det foreligger noen rettsavgjørelser på dette fra 2011. Jeg har snakket med NAV, lest på web og blir ikke spesielt klok på dette. Vet dere?

Les mer

Barnebidrag til sønn på 19

Publisert: 07.09.2020

Min sønn er 19 år og skal nå ta nettbaserte kurs som privatist på Sonans privat gymnas. Jeg har mottatt søknad om bidrag fra han. Er jeg pliktig til å betale bidrag?

Les mer

Barnebidrag til 20-åring?

Publisert: 21.08.2020

Min datter er 20 år i november. Og nå skal hun begynne på videregående skole. Hun har flyttet hjemmefra og har samboer og mottar livsopphold og bostøtte fra NAV. Og har fått innvilget dette i 2 år under skolegang også. Er jeg pliktig til å betale bidrag?

Les mer

Barnebidrag til hjemmeværende barn over 18

Publisert: 11.08.2020

Angående barnebidrag: Jeg og min ektefelle har 3 barn. I mellom mellomste og yngste barn fikk min ektefelle et barn med en annen. Han har pr i dag ikke bidragsevne, men når vår eldste fyller 18 år vil bidraget bli tatt opp på ny av NAV. Vil det ved fastsettelse av bidra tas hensyn til at vår eldste da fortsatt er på videregående skole og vi har forsørgerplikt til han er ferdig med den (dvs når han er 19)? Bidragsbarn kan jo søke bidrag gjennom videregående, så burde gjelde andre veien også.

Les mer

Beregne barnebidrag

Publisert: 19.06.2020

Jeg skal inngå avtale om bidrag med barnas far, hvor jeg skal ha de 100 %. I huset har jeg hybel med skattefri fortjeneste. Skal dette regnes med i min inntekt?

Les mer

Barnebidrag og arv

Publisert: 17.06.2020

Jeg lurer på hvordan det er med barnebidrag når den bidragspliktige mottar arv. Det er slik at bidragspliktige har aldri betalt bidrag, jeg får kun forskuddsbidrag fra NAV. Arven er blant annet eiendom som skal selges. Er det noe håp om å få bidrag ut ifra dette, eventuelt bidrag betalt på etterskudd?

Les mer

Barnebidrag når ekspartner har høy formue

Publisert: 27.05.2020

Min eks-samboer krever etter 5 år bidrag via NAV. Hun har høy formue på noen millioner, med veldig lav inntekt. Jeg har høy lønn, mye gjeld og null formue. Vi har delt omsorg på 2 barn, de bor 50/50. Jeg har også ansvar for 2 barn til i huset med ny samboer. Økonomisk går det akkurat rundt. Har min eks krav på bidrag fra meg når hun har så høy formue?

Les mer
1 2 3 13