Barnebidrag

Rettigheter når man blir far ufrivillig

Publisert: 20.01.2020

Jeg fikk vite at ei dame jeg møtte før var gravid. Før vi sluttet å møtes, sa jeg ta pillene, jeg kan ikke bli far og hun sa ja. 5 mnd senere ringer hun og sier hun er gravid med meg, altså 5 mnd gravid. Det kom som et sjokk for meg. Jeg er bare 19, mens hun 25. Jeg føler jeg blir far ufrivillig og brukt. Må jeg betale bidrag? Jeg er ikke lærling/ferdig utdannet og sklidd ut med foreldra mine. Jeg vet ikke hva jeg skal.

Les mer

Ufør og barnebidrag

Publisert: 20.01.2020

Jeg har fått beskjed av en kompis at når jeg er minstepensjonist (ufør) skal jeg ikke ha noe trekk fra konto og bidragsplikten opphører?

Les mer

Barnebidrag ved delt bosted for barna

Publisert: 08.01.2020

Når man har delt fast bosted og 50/50 , får jeg barnebidrag da? Han nekter nemlig. Han har betydelig mer inntekt enn meg. Jeg er bare vikar og tjener lite.

Les mer

Hva skjer når far ikke vil betale bidrag?

Publisert: 12.11.2019

Hva skjer når far ikke vil betale bidrag?

Les mer

Ønsker å betale barnebidrag, men har ikke råd

Publisert: 08.11.2019

Jeg er nå separert og vi har bestemt at mor tar barna mesteparten av tiden. Jeg ønsker å bidra økonomisk i form av barnebidrag. Spørsmålet mitt er da, hva skjer når min økonomi ikke klarer å dekke barnebidraget. Er det noen støtteordninger som jeg kan ta i bruk for å klare det? Jeg må bli lærling for å nå mine mål om et utdannelse osv. Dette vil da ødelegge dagens økonomiske situasjon og barna kan miste denne ressursen fra meg.

Les mer

Far betaler ikke barnebidrag

Publisert: 08.11.2019

Min venn har to barn med en som ikke betaler barnebidrag. Barna bor fulltid hos mor, de er sjeldent med far, fordi far krever at mor må betale alle reiser til og fra om samvær skal skje. Mor forteller at hun heller ikke får barnebidrag fra NAV, fordi hun har for "høy inntekt". Spørsmål: Finnes det en inntektsgrense for den ene forelderen, som avgjør om den andre skal betale eller ikke? Evt. at NAV betaler, mens vedkommende foreldre opparbeider seg bidragsgjeld?

Les mer

Både mor og far ønsker å slippe barnebidrag

Publisert: 30.10.2019

Mor har foreldreansvar alene. Far har ikke noe med barnet og gjøre, kan han da slippe å betale bidrag om både mor og far er enige om at han ikke skal bidra? Far har vært ikke vært snill i forholdet og mor vil at far ikke skal betale noe for å slippe å ha noe med han å gjøre. Far har også ytret ønske at han ikke vil ha noe med mor eller barn og gjøre. Er det lov og hvordan løser man det i praksis?

Les mer

Barnefar ønsker ikke å ha noe med barnet å gjøre

Publisert: 30.10.2019

Jeg er gravid i uke 15. Snakket med barnefaren igår og han gir klar beskjed om at han ikke vil ha noe med barnet å gjøre. Hva er mine rettigheter her? Og når må jeg søke om barnebidrag fra far?

Les mer

Bidrag når barnet ikke vil til far

Publisert: 15.10.2019

Hvordan kan man sette frem krav om bidrag selv om vi ikke har en skriftlig avtale klar? I over et halvt års tid har mitt barn på 15 år motsatt seg å være like mye hos far. Jeg spør far om bidrag, men han nekter. Jeg ringte NAV, men de må ha en skriftlig avtale som bekrefter at barnet ikke har samvær som er 50/50. Mekling pågår nå, men det er hardt økonomisk. Hvis barnet ikke vil bo 50 % hos far, og jeg ikke klarer å få barnet til faren? Hvilke rettigheter har jeg til bidrag da?

Les mer

NAVs barnebidragskalkulator regner feil

Publisert: 30.09.2019

Foretar beregninger med NAVs barnebidragkalkulator, men mistenker at kalkulatoren ikke tar hensyn til trinnskatten? Legger inn inntekt på kr 1 060 000,- og i oversikten over bidragsevne står det oppgitt skattefradrag på kr 280 000,- Dette må da være alt for lavt? Dette er ca kr 150 000,- lavere enn min reelle skatteinnbetaling som jeg anser som relativ normal ift inntekten.

Les mer
1 2 3 13