Barn og foreldre

Fordeling av reiseutgifter

Publisert: 30.03.2016

Har spørsmål angående reiseutgifter ved å hente og bringe barna til den andre forelderen som har barna en helg annenhver uke. Den forelderen barna bor hos bor i Drammen og den forelderen som har barna annenhver helg, bor i Fredrikstad og har selv valgt å flytte ditt etter et brudd foreldrene mellom.

Er det da slik at det skal deles på reiseutgiftene med å hente og bringe barna annenhver helg ? Eventuelt lovpålagt ?

Les mer

Far vil ikke signere flyttemelding

Publisert: 30.03.2016

Jeg har bodd hos min mor hele livet til desember 2014 og flyttet da til min far. Januar 2016 rømte jeg tilbake til min mor pga dårlig omsorg. Far nekter å skrive flyttemelding, selv om han gikk med på å bytte skole der mor bor. Han lovte på meklingsmøte å signere flyttemelding for tre uker siden. Vet at folkeregisteret kan utføre tvangsflyttemelding etter seks måneder. Er det noen annen måte å framskynde dette på?

Les mer

Hvem får foreldreretten?

Publisert: 17.03.2016

En nær venn har et barn på 12 år med sin samboer, men vil ikke å være i forholdet lenger. Mor bruker barnet for å presse ham til å ikke gjøre noe. Han er redd for at hun skal få foreldrerett og flytte langt vekk hvis han tar det endelige steget.

Gutten har i oppveksten hatt størst tilknytning til mor da hun ikke har jobbet og far har jobbet mye for å få alt til å gå rundt. Far har de siste årene brukt tid på å være med ham og fått bedre kontakt. Far vil bli boende i barndomshjemmet til gutten. Er det sannsynlig at mor vil få foreldreretten?

Les mer

Barnefordeling og flytting

Publisert: 17.03.2016

Har to barn på to og tre år. Nå skal jeg og barnefar gå fra hverandre. Vi har snakket om å ha delt bosted, altså 50/50 fordeling, men har ikke vært på mekling enda.

Jeg ønsker å flytte ut av fylket slik at det blir ca tre timer reisetid mellom oss, kan barnefaren nekte meg å flytte om vi velger å ha delt bosted? Er det i hele tatt mulig å ha delt bosted for så små barn, og ved slike avstander?

Les mer

Adopsjon av stebarn

Publisert: 08.03.2016

Min ektefelle fikk ett barn mens vi var separert. Vi har to felles barn som er eldre. Vi flyttet sammen igjen samtidig som han overtok daglig omsorg og foreldreansvar alene. Sønnen var da 15 måneder og jeg har fungert som mor for han siden.

Han er nå 10 år og spør om jeg ikke kan adoptere han. Han har hatt lite kontakt med mor, litt samvær. Mor har født fire barn og har ikke omsorg for noen av dem. Barnevernet har vært involvert i alle barna og tre bor i fosterhjem. Siste barn hun fikk ble hentet på sykehuset. Hva er mine muligheter?

Les mer

Bostedsforelder betaler for alle klær

Publisert: 08.03.2016

Samboeren min har ett barn sammen med eksen sin. Han har barnet annenhver helg, og vi resten. Han betaler 3000,- i barnebidrag hver mnd. Når barnet er hos faren bruker de alltid våre uteklær og vanlige klær fordi han mener han har barnet så lite at han ikke trenger å kjøpe klær. Hvis noe blir ødelagt så sier han at dette skal dekkes av barnebidraget.

Er det noen lover om at faren skal stå for klær evt. uteklær for barnet når han har han, eller er det slik at vi må kjøpe ekstra sett med uteklær for å ha liggende hos barnefaren?

Les mer

Flytte lenger unna far

Publisert: 16.02.2016

Jeg har ei datter på snart to år som har bodd fast hos meg. Far har ikke vært registrert før nå, og sier at han vil søke om delt ansvar for henne 50/50. Han har til nå hatt svært liten kontakt med henne.

Jeg har søkt om skoleplass i en annen by som ligger nærmere min familie, studiet jeg søker blir heller ikke tilbudt i byen vi bor nå. Kan jeg fortsette mine flytteplaner eller vil en evt. familierådgivning/rettsak gjøre det umulig for oss å flytte mens dette pågår?

Les mer

Beregning av bidrag

Publisert: 16.02.2016

Jeg og min eksmann skal endre samvær med 3 barn. Vi går fra 50/50 til 70/30, hvor jeg skal ha barna 70%. Vi har gjort øvelse på NAV bidragsveileder for å finne hvilket bidrag far skal betale. Bidraget blir da beregnet til kr. 1400. Finnes det en "objektiv" eller en skjønnsmessig vurdering av hvordan vi kan beregne bidrag? Er det rimelig å hevde at far skal ha tilnærmet like utgifter til barna selv om hans samvær med ungene endres fra 50 til 30%?

Les mer

Dom på delt omsorg i retten

Publisert: 16.02.2016

Er midt i et samlivsbrudd med samboer. Vi har to felles barn. Vi kommer ikke til enighet over hvordan vi skal dele ansvaret. Pappaen ønsker delt omsorgsrett, mens mor ønsker å ha barna fast og at far kan ha samvær med overnattinger også. Hvordan er dette om det må opp til domstol? Kan man ha søksmål om delt omsorg eller bare full omsorg? Hvor lang ventetid er det eventuelt?

Les mer

Hvordan frasi farskap

Publisert: 16.02.2016

Ble gravid etter en flørt. Har ikke hatt kontakt med han, men må opplyse han om graviditeten. Om han ikke vil ha noe med barnet å gjøre, hvilke skjemaer må han signere?

Og på sykehuset ved fødsel, skal jeg oppgi far eller far som ukjent? Vet jo hvem han er, men han skal ikke ha noe ansvar så hvordan funker det? Han skal jo ikke betale noe barnebidrag om han ikke skal ha noe med barnet å gjøre, men det må han når han er registrert som far, selv om han ikke har ansvar, har jeg hørt.

Les mer