Barn og foreldre

Foreldreansvar der foreldrene ikke bor sammen

Publisert: 08.01.2018

Jeg venter barn med min kjæreste. Vi har ikke samme adresse. Hun sier det er opp til hun å vurdere om jeg skal ha omsorg for barnet. Er det riktig at hun kan avgjøre om jeg skal ha omsorgsrett?

Les mer

Bortfall av samværsrett ved bruk av narkotika

Publisert: 08.01.2018

Jeg har en fortid med rusproblemer. I 2016 inngikk jeg et rettsforlik med moren til sønnen min om vanlig samvær. Ordlyden var; «...forutsatt at far er rusfri skal det være slikt samvær...». Jeg har dokumentert rusfrihet fra september 2015. I november hadde jeg imidlertid et tilbakefall som utløste ett inntak. Deretter påny dokumentert rusfrihet. Mor har ikke begjært endring jf. bl §64, men stoppet samvær. Gjelder forliket fortsatt, eller kan mor stoppe uten å be om den nevnte endringen?

Les mer

Har jeg mulighet til å frata barnefaren samværsrett?

Publisert: 08.01.2018

Jeg har en sønn på to år. Jeg og barnefar gikk fra hverandre før han ble ett år. Vi var i meklingsråd og der lagde vi kontrakt om at han skulle ha samvær annenhver helg og en dag i uken, samt dersom han har mulighet og jeg har behov. Spørsmålet mitt er; kan jeg og stiller jeg noe sterkt til å få enerett? Barnefar har ingen interesse i å hjelpe meg noe ekstra hvis jeg spør. Prioriteringene der er ny dame og at han trives med friheten - altså bare være pappa når han må.

Les mer

Barnemor saboterer for bryllupsdato

Publisert: 05.01.2018

Jeg og min forlovede skal gifte oss i sommer, han har to barn fra før av. Vi har fått dato i kirken i en helg som egentlig er mors helg, da de andre helgene dessverre var opptatt. Dette er den eneste helgen som har truffet både med kirken og lokalet. Vi måtte flytte bryllupet da mor skulle reise på ferie med barna den helgen som først var tenkt, men mor nekter fremdeles. Har far noen rettigheter her? Vi er meget fortvilet da vi selvfølgelig vil ha barna med på denne store dagen!

Les mer

Mor vil nekte sønn å dra langhelg i utlandet

Publisert: 05.01.2018

Min ekskone og jeg har «delt bosted» for våre 2 barn (altså lik beslutningsmyndighet). Vår 14-årige sønn deltar på et lag (med totalt 3 deltagere) som har vunnet en konkurranse, og som er blitt invitert til å delta i en verdensfinale i USA. Deltagelsen vil sannsynligvis dekkes av sponsormidler, og jeg som forelder vil følge laget. Min ekskone mener vår sønn og laget ikke skal dra. Har hun rett til å nekta han å dra, når jeg sier ja og han ønsker det selv?

Les mer

Har mor krav på å bruke barnebidraget?

Publisert: 05.01.2018

Jeg er ei 18 år gammel jente, som enda mottar barnebidrag fra far, grunnet skolegang. Etter at jeg har mottatt barnebidrag har jeg hatt flere diskusjoner hjemme med min mor om disse pengene. Jeg selv mener at disse pengene er mine og at hun ikke kan kreve noe av de, men hun selv mener hun skal ha nesten halvparten. Jeg betaler mobilregningene, bil og forsikring på denne selv - slik at hun ikke har slike utgifter. Så spørsmålet er vell egentlig: Kan hun kreve noe av disse pengene?

Les mer

Ønsker å få barna tilbake fra barnevernet

Publisert: 04.01.2018

Hvordan kan jeg få mine 4 barn tilbake fra barnvernet etter at Tingretten ikke vil gi meg barna tilbake?

Les mer

Kan ekssamboer flytte langt med barnet?

Publisert: 04.01.2018

Etter en lang periode der samboeren min har oppført seg kontrollerende, og med psykisk nedbrytelse, ser jeg ingen annen vei enn å gå ifra henne. Hun legger all skyld over på meg, på alt som går galt i livet hennes. Nå er jeg er real type og ser mine feil, men nå går det for langt. Vi har en sønn på snart 1 år. Ingen barnehageplass. Begge er i fast jobb i samme by, og vi leier leilighet. Hvordan ser dette ut for meg om jeg går ifra henne. Kan hun flytte 60 mil unna meg med barnet?

Les mer

DNA-test avgjør farskap

Publisert: 16.08.2016

Når et barn blir født i ekteskap, regnes morens ektemann automatisk som far til barnet, selv om han ikke er den biologiske faren. Farskapssaker avgjøres ved DNA- tester.

Les mer

Barns rettigheter

Publisert: 20.08.2015

Som mindreårig kan du i utgangspunktet ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over dine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt. Det finnes imidlertid noen unntak fra regelen – ikke minst gjelder dette for barn som er 15 år eller eldre.

Les mer