Barn og foreldre

Ønsker å ha med advokat i møte med helsetjenesten

Publisert: 29.01.2018

Er det mulig å ta med advokat til å dokumentere møter som når man prøver å fjerne diagnoser? Min datter har diagnosen lett psykisk utviklingshemmet, noe vi prøver å bli kvitt, men de nekter å høre på oss foreldre om hennes fungering i hverdagen. De juger på alle områder i habiliteringstjenesten, sier ting som aldri har blitt nevnt og plutselig kaller ho for lett. Ho klarer alt det vi andre klarer, men sliter med konsentrasjon som vi mener er ADHD-relatert, men aldri blitt testet for det.

Les mer

Eksen tar ikke ansvar for barnet

Publisert: 29.01.2018

Jeg og min eks har avtale. Han må hente barnet annenhver helg, 4 netter per måned. Han bruker bare 2 netter. Han vil ikke endre noe. Har vært i retten, men han følger ikke avtale uansett. Dette påvirker barnet veldig negativt(savn, ingen stabilitet, sint,osv). Hva kan jeg gjøre i vår situasjon?

Les mer

Sønn vil oppnevnes som verge for demente foreldre

Publisert: 29.01.2018

Begge foreldre har fått diagnose dement. Far er på sykehjem (langtidsplass). Mor er på korttidsplass på helsehus i påvente av langtidsplass på sykehjelp. Kan jeg som sønn oppnevnes som verge? De har et hus som må vurderes evt salg/leie og økonomiske forpliktelser.

Les mer

Får ikke norsk statsborgerskap til sønnen

Publisert: 29.01.2018

Min kone er fra utlandet. Hun er norsk statsborger nå. For 4 1/2 år siden fikk vi familiegjenforening med hennes sønn. Vi har nå søkt statsborgerskap på hennes sønn, men har fått beskjed fra UDI at det er ikke registrert foreldreansvar på gutten. Gutten har fornyet oppholdstillatelse og har nå permanent oppholdstillatelse. Sannsynligvis ligger feilen hos UDI, at de ikke har skrevet i papirene sine at moren har foreldreansvar alene. Hvordan gå frem for å få foreldreansvar ?

Les mer

Har man krav på samvær uten foreldreansvar?

Publisert: 29.01.2018

Har den forelderen som IKKE har foreldreansvaret krav på samvær?

Les mer

Vil kreve barnebidrag fra besteforeldrene

Publisert: 29.01.2018

Kan jeg kreve barnebidrag fra barnas besteforeldre som bor i Polen? Mor er polsk, bor i Norge. Hun er ikke betalingsdyktig pga lav inntekt. I Polen kan man etter polsk lov kreve bidrag fra foreldrene til den som er bidragspliktig, men ikke betalingsdyktig. Vil denne loven være aktuell for meg og mine barn som er norske og bor i Norge?

Les mer

Far nekter barna å bytte skole

Publisert: 29.01.2018

Jeg og min eksmann er separert og har 50/50 samvær med delt foreldreansvar. Jeg flytter til nabokommune som er 4 min unna nåværende bosted. Barna har boadresse hos meg. Far til barna nekter å la dem bytte skole selv om de ønsker det. Han skal flytte til Oslo til sommeren. Barna på 9 og 12 år ønsker å gå på skole der jeg skal flytte, men far nekter. Hvor sterkt står jeg i en slik sak om vi ikke blir enige?

Les mer

Ønsker at barnefar skal dekke ferie og fritidsaktiviteter

Publisert: 29.01.2018

Jeg er alenemor og har to barn under 15 år som bor sammen med meg. Jeg har to spørsmål: Vi ( jeg og to barn) har plan å reise på ferie i sommer. Kan jeg kreve deres far betaler 50 % av kostnader til ferie for de to?

Begge har sportsaktiviteter etter skolen. Kan jeg be deres far om å dele 50% av kostnader?

Les mer

Mor har tatt med barnet til utlandet

Publisert: 29.01.2018

Min datters mor har valgt å bosette seg i et nordisk land etter samlivsbrudd mellom oss, og tatt med seg vår felles datter mot mitt uttrykkelige ønske. Vi deler 50/50 på reisekostnader for mitt samvær med vår datter, som er ca. en langhelg i måneden. Hun kommer til meg 10 ganger pr. år og jeg kommer til dem i to lengre perioder pr. år. Mor dikterer max 10 helger i året med reise for vår datter. Mor vil ha barnebidrag, og jeg er uenig. Mor tjener 1 000 000 årlig og jeg tjener 500 000 årlig.

Les mer

Hvem bestemmer om barnet skal bytte klasse?

Publisert: 29.01.2018

Jeg har en datter. Far og jeg har aldri bodd sammen. Far gikk til sak for delt foreldrerett og vant. Han fikk del i foreldreretten. Datteren min har alltid bodd hos meg, men hatt regelmessig samvær en gang i uken og annen hver helg. Det har oppstått noen problemer i klassen hennes og jeg ønsker at hun skal bytte til parallellklassen. Må jeg ha fars samtykke til dette?

Les mer