Barn og foreldre

Flytte lenger bort fra barnefar

Publisert: 27.01.2016

Bor allerede en time unna far til barnet vårt på fem år. Barnet har bodd hos meg siden hun ble født. Har vært hos far annenhver helg. Nå har jeg lyst til å flytte dit hvor min nåværende samboer kommer fra, ca 7-8 timers kjøring fra hvor jeg allerede bor. Dette på grunn av godt forhold til familien der, bedre økonomi og utdannelse.

Dette vil ikke far, og sier han vil gå videre med dette. Jeg vet jeg har full rett til å flytte, men har de siste årene slitt med depresjon der jeg har vært innlagt noen ganger. Kan han få full foreldreomsorg pga dette?

Les mer

Samboere og testament

Publisert: 22.01.2016

Jeg og min samboer har kjøpt leilighet og vi eier halvparten hver. Jeg har en sønn, min samboer har ikke barn. Vi ønsker å skrive et testament. Min samboer ønsker at jeg skal arve alt hvis han går bort først. Det samme ønsker jeg for samboer hvis jeg går bort først. Vi er klar over at min sønn har krav på arv fra meg og det ønsker vi også. Min samboer ønsker ikke at familien hans skal arve han. Er dette mulig ved hjelp av et testament?

Les mer

Særeie på arv

Publisert: 21.01.2016

Jeg er gift. Mannen min og jeg har felleseie. Vi har begge særkullsbarn. Jeg vil arve ca en million fra mine foreldre. Kan jeg ta særeie på disse pengene? Jeg kan jo dø før arven blir utbetalt. Er det noe jeg kan gjøre på forhånd?

Les mer

Barnefordeling til barnets beste

Publisert: 20.01.2016

Jeg og min eks-samboer har en gutt på 2 år. Vi har bodd sammen i ca 1 år. Vi har nå 70/30 samvær, men far ønsket i utgangspunktet 50/50. Dette gikk ikke jeg med på (og familievernkontoret anbefaler jo heller ikke det til så små barn). Han jobber utenlands ca 5 måneder i året, fra 3 måneder til 1-2 ukers varighet per gang. Han har sagt at han når han kommer hjem neste gang krever 50/50 samvær, og da lurer jeg på hvor sterk saken hans stiller seg? Jeg ønsker 70/30 fremover da jeg mener det er best for barnet.

Les mer

Barns rettigheter

Publisert: 20.08.2015

Som mindreårig kan du i utgangspunktet ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over dine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt. Det finnes imidlertid noen unntak fra regelen – ikke minst gjelder dette for barn som er 15 år eller eldre.

Les mer

Samlivsbrudd – flytting uten avtale ved samlivsbrudd

Publisert: 12.08.2015

Mange flytter fra hverandre uten å avtale hvordan felles utgifter skal fordeles i tiden frem til det økonomiske oppgjøret er gjennomført. Det oppstår ofte tvister om hvem som skal betale hva, og uten en avtale kan det bli problemer i forhold til kreditorer.

Les mer

Spesialundervisning – rett til spesialundervisning i skolen

Publisert: 11.08.2015

En del elever med rett til spesialundervisning får verken tilbud eller informasjon om slik undervisning. Dårlig kommuneøkonomi fører til at foreldre ofte må kjempe for å få nødvendig opplæringstilbud for barn med spesielle behov.

Les mer

Bosted og samvær – Uenighet om bosted og samvær

Publisert: 05.08.2015

Hvor skal barna bo fast, og hvor mye samvær skal de ha med den av foreldrene de ikke bor hos? Disse spørsmålene skaper en rekke konflikter mellom foreldre som går fra hverandre. Lovens hovedprinsipp er at hensynet til barna skal være avgjørende.

Les mer

Foreldreansvar – hva innebærer felles foreldreansvar?

Publisert: 05.08.2015

De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Felles foreldreansvar betyr at foreldrene sammen tar alle viktige beslutninger om barna. Advokatene opplever at mange ikke vet hva foreldreansvaret innebærer, og en del blander sammen foreldreansvar med fast bosted.

Les mer

Barnebidrag – Full frihet til å avtale barnebidrag

Publisert: 05.08.2015

Foreldre har full frihet til å avtale barnebidrag seg i mellom. Hvis foreldrene ikke blir enige, fastsettes barnebidraget av bidragsfogden, som i praksis er trygdekontoret i kommunen. Antallet rettssaker om bidrag har sunket betraktelig etter at bidragsreglene ble endret.

Les mer