Barn og foreldre

Mor har omsorg til tross for at hun har utøvd vold

Publisert: 15.10.2019

Barnevernet har gitt mor daglig omsorg pga en politisak mot meg. De pratet med min datter som pekte ut noe på et skjema. Hun har ikke sagt noe ang det hun pekte på. Det er over 2 måneder siden, og enda har de ikke hatt samtale med henne. Mor har utøvet vold mot barna i mange år, leverer da en bekymringsmelding. Fremdeles så har mor barna, selv om hun har innrømmet deler av vlkdsbeskrivelsen, psykisk og fysisk. Har barnevernet plikt å anmelde mor for vold? Føler at jeg må gjøre det, blir ikke hørt.

Les mer

Bidrag når barnet ikke vil til far

Publisert: 15.10.2019

Hvordan kan man sette frem krav om bidrag selv om vi ikke har en skriftlig avtale klar? I over et halvt års tid har mitt barn på 15 år motsatt seg å være like mye hos far. Jeg spør far om bidrag, men han nekter. Jeg ringte NAV, men de må ha en skriftlig avtale som bekrefter at barnet ikke har samvær som er 50/50. Mekling pågår nå, men det er hardt økonomisk. Hvis barnet ikke vil bo 50 % hos far, og jeg ikke klarer å få barnet til faren? Hvilke rettigheter har jeg til bidrag da?

Les mer

Datter ønsker at mor skal arve henne

Publisert: 15.10.2019

Jeg har gitt min datter en del penger. Dette er til egenkapital til hennes leilighet. Hennes far og jeg er skilt. Min datter ønsker at jeg skal få disse pengene tilbake hvis hun faller bort? Hun har ikke barn så hennes far og jeg blir hennes arvinger. Bør hun kontakte en advokat, skrive et testament eller kan hun lage en kontrakt hvor far skriver under at han ikke har rett på de pengene? Og i så fall bør dette tinglyses?

Les mer

Besteforeldres rett til samvær

Publisert: 15.10.2019

Barn 4 år. Mor/far bor hver for seg. Begge foreldre og familier stabile og velfungerende. Far dør. Mor flyttet med barnet til andre siden av landet uten fars viten og vilje 2 år før far dør. Sak aldri behandlet offentlig. Mor har kontrollert samvær med far/besteforeldre etter eget behov og agenda. Mor blir utnevnt til verge etter fars død. Barnets besteforeldre på fars side ønsker avtale om samvær med barnebarnet. Hva gjelder og hvilke rettigheter og krav har besteforeldre på samvær?

Les mer

Rett til arv som særkullsbarn

Publisert: 14.10.2019

Jeg er arving etter min far, som gikk bort i 1992. Som særkullsbarn skrev jeg under på at kona skulle få sitte i uskiftet bo. Det ble skrevet under på at jeg har en heftelse i denne leiligheten på kr 40 000 kr. i forhold til verdien på leiligheten i 1992. I dag 27 år (2019) senere har mins fars kone gått bort. Er det da heftelsen på 40 000 1992 kr som er gjeldende for arven? Som særkullsbarn er jeg berettiget til 1/8 av min fars del av arven, og verdien på leiligheten er høyere i 2019?

Les mer

Adoptere niese som bor i utlandet

Publisert: 30.09.2019

Min samboer har en niese på 8 år som bor i utlandet. Hennes far har nedsatt arbeidsevne og mor er hjemmeværende, det er veldig få jobbmuligheter og nesten ikke mulig å få tak i medisiner der. Vi prøver å få henne til Norge da vi ikke har barn og har mulighet til å gi henne et bedre liv her. Vi tenkte at vi kunne adoptere henne, men ble egentlig frarådet dette da samboeren min er tanta hennes. Finnes det noen alternativ?

Les mer

Mor nekter samvær pga mistanke om rus

Publisert: 30.09.2019

Etter skilsmisse har vi hatt barna 50/50 i ca 4 år. Jente 10 og 16 år. Nå nekta hu meg å la ungene komme til meg no når jeg kom hjem fra jobb pga mistanke om rus. Hadde litt problem med det etter skilsmisse, men tok tak i det og fikk hjelp og gikk på Akan-kontrakt i 2 år(etter et halvt år på rene prøver fikk jeg helsesertfikatet igjen). Det er ca 2 år siden. Etter det har jeg tatt 2 stk rene prøver etter beskyldninger. 1 et år siden og en får en mnd siden. Hva er mine rettigheter?

Les mer

Sønn ønsker mindre samvær med far

Publisert: 30.09.2019

Jeg trenger en bistandsadvokat til min sønn på 13 år. Hans far bor i utlandet og kommet til Norge for samvær 1 helg i mnd og annenhver ferie som min sønn reiser på besøk til far. Vi har en samværsavtale som har fungert greit. Nå ønsker min sønn å ha mindre samvær med far, og trenger derfor bistandsadvokat.

Les mer

NAVs barnebidragskalkulator regner feil

Publisert: 30.09.2019

Foretar beregninger med NAVs barnebidragkalkulator, men mistenker at kalkulatoren ikke tar hensyn til trinnskatten? Legger inn inntekt på kr 1 060 000,- og i oversikten over bidragsevne står det oppgitt skattefradrag på kr 280 000,- Dette må da være alt for lavt? Dette er ca kr 150 000,- lavere enn min reelle skatteinnbetaling som jeg anser som relativ normal ift inntekten.

Les mer

Samværsrettigheter som tante

Publisert: 30.09.2019

Hvilke rettigheter har jeg som tante til et barn som er tatt i fosterhjem hvor mor til barnet har ruset seg og far til barnet er død. Har jeg rettigheter til noe kontakt eller noe sånt?

Les mer