Barn og foreldre

Advokat anbefaler forlik i barnefordelingssak

Publisert: 29.04.2019

Jeg står midt i en barnefordelingssak som skal opp for retten i juni. Jeg har kjent mor i snart tjue år og vet at hun ikke vil holde avtaler etter et forlik. Advokaten min sier at vi nå skal se tiden an fremover og eventuelt vurdere å gå med på et forlik. Jeg sier at jeg ikke ønsker et forlik da jeg vet hun ikke kommer til å overholde det uansett. Kan advokaten min tvinge meg til å følge hans råd, eller kan jeg kreve at saken går som planlagt? Det er tross alt jeg som kjenner mor, ikke han.

Les mer

Betaler for mye barnebidrag

Publisert: 29.04.2019

Jeg har 4 barn med fordelt på to mødre. 2+2. Betaler bidrag fastsatt igjennom NAV for 2 av barna. Der er det nå for ca 6 år siden ble hun samboer på nytt. Har dette noen innvirkning på bidrag som jeg skal betale?

I ettertid har jeg også fått to barn til som jeg deler omsorgen 50/50 med mor nr 2. Kan ikke se at at NAV har tatt noe hensyn til noe av dette. Det er slik at jeg sliter med å forsørge barn etter at bidrag og huslån er betalt.

Les mer

Erstatning etter feil diagnose

Publisert: 29.04.2019

Jeg er en 22 år gammel jente som har vurdert å søke om erstatning/gå rettens vei, fordi jeg fikk diagnosen lettere psykisk utviklingshemming på ungdomsskolen. Da jeg gikk i behandling på BUP (16-19 år), sa de at diagnosen ikke stemte. Jeg har lidd under emosjonell omsorgssvikt i hjemmet, og sliter pr dags dato med PTSD.

Jeg vet jeg ikke er psykisk utviklingshemmet, fordi neste år har jeg fullført en bachelorgrad på normert tid. Hvordan går man fram? Er det bare å ta kontakt med en advokat?

Les mer

Mor deler ut verdier fra uskiftet bo

Publisert: 16.04.2019

Min mor sitter i uskiftet bo etter min stefar. Hun har 5 barn, min søster og meg fra første ekteskap, 3 barn med min avdøde far (stefar). Etter fars ønske, har min bror overtatt gården for kr. 1 300 000. Vi var alle enig om det. For en uke siden fikk jeg rede på at mine 3 halvsøsken har fått utbetalt kr 200 000 + hver av boet (Vet ikke eksakt hvor mye eller når tid det skjedde). Er dette lov uten at min søster og jeg har fått beskjed? Er det lov å gi så store verdier når en sitter i uskiftet bo?

Les mer

Ny kone vil at særkullsbarna sier fra seg arv

Publisert: 16.04.2019

eg er særkullsbarn og min far etterlater seg kone og 3 felles barn i tillegg til meg. Konen vil at jeg skal fraskrive meg rett til arv da hun mener det er lite midler i boet som tilhører han, men det vil ikke jeg. Jeg godtar at hun sitter i uskiftet bo. Kan jeg i ettertid fraskrive meg rett til arv når det er blitt klart hva jeg eventuelt ville ha arvet etter han?

Les mer

Sikre økonomien hvis ektefellen dør

Publisert: 16.04.2019

Min mann har to barn fra før som er i 20-årene. Vi har tre mindreårige barn sammen. Han er 18 år eldre enn meg, og jeg ønsker å sikre økonomien for meg og mine barn hvis noe skulle skje han. Vi har en formue på ca 8 millioner når gjeld er trukket fra. Hvordan er arvefordelingen i slike saker?

Vi har felles økonomi, og eier like mye. Jeg ønsker at vi tar særeie på hver vår del av boligen, han ønsker ikke dette. Hvilke alternativer har vi, og hva er lurt for min del å gjøre?

Les mer

Vil kreve bidrag på tross av privat avtale

Publisert: 10.04.2019

Jeg og min samboer har gått fra hverandre. Vi har to barn sammen med delt omsorg/bosted. Vi har skrevet under på et papir der vi er enige om at vi ikke skal kunne kreve bidrag av hverandre. Hun tjener forholdsmessig mer enn meg, kan jeg likevel kreve bidrag av henne?

Les mer

Ansvar for henting og levering av barn under delt samvær

Publisert: 10.04.2019

Er det nokon konkrete reglar når det gjelder henting og levering av barn, der den eine eller begge har flytta lenger vekk? (Her er det 80-20 fordeling, og den eine har hovedomsorg). Må ein møtast på midten? (Køyra 50% av vegen f.eks) Må den som har samvær stå for henting/levering? Må nokon betala for det?

Les mer

Har forelder med fast bosted beslutningsrett?

Publisert: 02.04.2019

Jeg og barnefar har delt foreldrerett, men han har fast bosted. Han mener han har rett til å beslutte alt pga. dette. Når datter er hos meg har hun tatt ridetimer på privat basis. Han nekter henne nå å delta på dette. Timene foregår kun når hun er hos meg, og er ikke til hinder for skole og andre aktiviteter. Hun ønsker sterkt selv å fortsette med ridning. Har han lov til å nekte meg dette på bakrunn av at han har fast bosteds adresse?

Les mer

Kan man slette en forelder?

Publisert: 02.04.2019

Er det mulig for en voksen person å be om at en forelder ikke lenger skal stå oppført som det. F.eks. endres i et register? Personen er myndig og har kun bodd med den en forelderen så og si hele livet. Personen har hatt et svært godt forhold til den av foreldrene vedkommende bor med. Forholdet til den andre har vært svært problematisk preget av frykt. Personen som ber om dette sier at dette har vært svært belastnede og har medført psykisk sykdom. Ser ikke på denne forelderen som sin far.

Les mer