Barn og foreldre

Far fester når han har samvær

Publisert: 22.06.2018

Jeg og barnefar er skilt. Delt foreldreansvar. Vårt samliv ble avsluttet fordi far prioriterer fest og alkohol over familien. Første året etter separasjon hadde jeg full omsorg for sønnen vår til han ble 2 år. Året etter var vi formelt skilt, og det er nå 40 % far og 60 % mor. I denne 40 % bruker far barnevakt i helgene slik at han kan feste. Kommunikasjon er dårlig og far stiller ikke opp på foreldremøter i barbnehagen. Hva er mulighetene min til å få fullt foreldreansvar og omsorg 70/30?

Les mer

Samvær når man jobber turnus

Publisert: 22.06.2018

Jeg og min samboer holder på å gå fra hverandre. Jeg jobber i Nordsjøen med turnus 2 uker på jobb og 4 uker hjemme. Kan barnemor kreve at jeg slutter i min nåværende jobb?

Les mer

Bidragsyter ønsker mer samvær med sine barn

Publisert: 22.06.2018

Bidragsyter ønsker mer samvær med sine barn (tenåringer), men "barna" som ungdommer flest har sitt miljø hos bidragsmottaker (5 mils avstand), og samværet minsker fra måned til måned. Bidragsmottaker legger heller ikke opp til økt samvær, ei heller innenfor minimumskravet, da vedkommende hevder bidragsyter heller skal betale mer, da barna er mer der. Skal en slik passiv form for samværsabotasje belønnes med økt bidrag, når bidragsyter ønsker samvær? Kan en jurist sette opp en gyldig avtale?

Les mer

Uenigheter om arv av bolig

Publisert: 19.06.2018

Min mor og hennes mann solgte boligen de bodde i to år før han døde. De har vært sammen i 26 år, gift i 13. Det var hans bolig da hun flyttet inn, men hun har vært med å betale oppgradering, hage og alt som innebærer et daglig liv med regninger, mat,osv. Men aldri fått navnet sitt på skjøtet. Nå vil hans barn ha særarv på bolig som ble solgt FØR han døde samt 2/3 del av hans del av leiligheten de kjøpte sammen som begge eier. Hvilke rettigheter har min mor? Kan særkullsbarn forlange dette?

Les mer

Oppretter enkeltmannsforetak i konas navn

Publisert: 19.06.2018

Mann har barn fra tidligere forhold der han betaler barnebidrag. Mann er gift på nytt. Mann har ordinær jobb, samt har hatt et enkeltmannsforetak i mange år. Ny kone har dårlig betalt jobb. Mann har nå registrert nytt enkeltmannsforetak, men i ny kone sitt navn. Det er for det meste mannen som jobber i enkeltmannsforetaket. All lønn i enkeltmannsforetaket går til ny kone. Dette har betydning for barnebidraget. Er ikke dette skatteundragelse?

Les mer

Spørmål om arv med fellesbarn og særkullsbarn

Publisert: 19.06.2018

Min avdøde svigermor skrev i testamentet: "Alt jeg etterlater meg ved min død skal være arvemottagers særeie". Vi har fellesbarn og begge har særkullsbarn. Kan han bestemme over disse pengene slik at jeg som hans kone kan arve, eller må disse pengene holdes utenom og gå til felles barn og hans særkullsbarn? Hvis vi vil ha uskiftet bo vil da hans barn automatisk arve mer enn mitt barn? Hvis vi ikke sitter i uskiftet bo vil jeg da måtte betale det utenom feks. pliktarv på 1 million kroner til hans særkullsbarn.

Les mer

Barns bosted når foreldrene er fra forskjellige land

Publisert: 14.06.2018

Vi er et samboende par i Norge, en nordmann og en danske. Vi vurdere å få barn, men er urolige for hva som skjer dersom vi går fra hverandre. Vi frykter at den danske av oss vil ikke vil ha noen rett til å flytte med barnet til hjemlandet i tilfelle brudd.

Er det mulig å sikre seg mot en slik skjevhet med eventuelle skriftlige avtaler? Vi ønsker å fordele risikoen, slik at vi skal ha noenlunde like rettigheter til samvær med barnet i tilfelle samlivsbrudd.

Les mer

Holde tilbake barnebidrag

Publisert: 14.06.2018

Ekskone skylder med 35 000 kr for reparasjon av bilen sin. Kan jeg holde tilbake barnebidrag for dette og få tilbake pengene hun skylder?

Les mer

Far ønsker mer omsorg for barnet

Publisert: 13.06.2018

Bodde sammen med mor og barn inntil vi ble skilt i 2016. Barnet var da 1 år. Barnet har 100 % trivsel og både mor og far er gode omsorgspersoner. Har delt foreldreansvar.

Eg ønsker 50/50 samvær, men møter motstand fra mor. Barnets bosted er hos mor pga barnets alder ved bruddet. Far har samvær 3 helger i mnd, fre-søn, pluss 1 overnatting pr uke. Mor godtar heller ikkje at far har samvær meir enn 3 dager sammenhengende i ferien, då hun meiner gutten er for ung til dette. Far ønsker advokat sin mening angående dette.

Les mer

Frykter at barnefar får barnets arv

Publisert: 13.06.2018

Jeg er alene med 1 barn. Vi har delt foreldreansvar, men aldri bodd ilag heller ikke når barnet ble født. Ingen samvær de siste 3 årene. Mitt spørsmål er som følger: Hvis det skulle skje noe med meg, vil jo mitt barn arve alt. Er det da hennes far som disponerer over disse midlene til hun blir 18 år? Dette vil jeg for alt i verden unngå! Hvordan kan jeg unngå at dette skjer?

Les mer
1 2 3 60