Barn og foreldre

Etter samlivsbrudd vil far at barna også skal ha hans etternavn

Publisert: 04.08.2021

Etter samlivsbrudd vil far ha sitt eget etternavn ført inn som mellomnavn til sina barn i folkeregisteret/pass etc. Barnas mor nekter å gi samtykke til farens etternavn i tillegg til sitt eget. Da barna ble født hadde begge foreldrene samme etternavn. Etter bruddet tok faren tilbake sitt fødenavn. Foreldrene har delt omsorg/bosted (50/50) for barna. Hva kan far gjøre for å få ekssamboeren (barnas mor) til å gi samtykke til navne endringen? Hvilken rettigheter har han i dette tilfellet?

Les mer

Bidrag til barn over 18

Publisert: 04.08.2021

Kan NAV blande seg inn i en inngått privat avtale om barnebidrag mellom meg og mamma til vårt felles 6-åring barn. NAV mener å kunne fastsette "barnebidrag"/fordele både til min 18-åring som skal fullføre videregående, og den nevnte mindreårige. Jeg har barn med to forskjellige damer, men bor alene. Til opplysning, det var moren til min nåværende 18-årige sønn som søkte NAV om utvidet barnebidrag, en dag før min sønn fylte 18 år. Trodde man var ferdig med barnebidrag ved at barnet fylte18 år.

Les mer

Bidrag til barn som er adoptert bort?

Publisert: 04.08.2021

Jeg har et barn jeg ikke har kontakt med. Barnets mor er etablert i nytt forhold, og hun og hennes mann ønsker å gjennomføre en stefar-adopsjon. Spørsmålet mitt er da; 1. Overtar adopsjonsfar forsørgeransvaret, herunder bidragsplikt hvis forholdet mellom biologisk mor og adopsjonsfar skulle opphøre? 2. Vil jeg fortsatt måtte betale underholdsbidrag til barnet hvis adopsjonen går igjennom? 3. Vil barnet som blir adoptert har arveinteresser i de verdier jeg etterlater meg ved død?

Les mer

Kan 16-åringen selv bestemme hvor hun vil bo?

Publisert: 04.08.2021

Spørsmål ang bosted. Min datter er 16. Hennes far har flyttet til utlandet. Far forsøker å overtale henne til å flytte til han. Kan hun, hvis hun ønsker å flytte til ham?

Les mer

Fordeling av arv mellom enke og særkullsbarn

Publisert: 04.08.2021

Jeg har blitt enke etter 14 år i ekteskapet. Mannen min hadde to barn fra før. Spørsmålet mitt er hvordan skal eg beregne arven. Både eg og mannen var/er yrkesaktive. Eg har jobbet i løpet av 14 år 100 %. Vi hadde ikke noe særskilt avtale om økonomien, men for 4 år siden har vi gjort en (muntlig) avtale at i stedet for at eg legger inn mine sparemidler på vår felles konto skal eg opprette eget sparekonto og trekker en del fra min lønnskonto. Må eg utbetale hans barn også fra mine to konti?

Les mer

Eksmannen vil ikke ha delt samvær

Publisert: 15.06.2021

Jeg har vært med en mann i 7 år og vi fikk 2 barn sammen. Men vi har ikke delt bosted siden vi traff hverandre. Grunn var at han skulle bli ferdig med å rydde opp økonomisk problemer for å flytte med oss. Etter hvert ombestemte han seg, og ville ikke bo med oss lenger. Da bestemte jeg meg for å dele foreldreansvar og omsorg til barna 50/50 med han. Men han prøver å unngå det og vil gjerne helst at jeg beholder barna alene mens han kommer og besøker dem bare når det passer. Men jeg ønsker at vi ta ansvar sammen.

Les mer

Bruk av barnevakt etter skilsmisse

Publisert: 15.06.2021

Jeg har et 9 år gammelt barn, med delt fast bosted mellom meg og mor (50/50 samvær). Vi har samarbeidet ok, men ikke uten konflikter. Vi har en avtale om at vi skal spørre hverandre dersom vi trenger barnevakt. Barnet tilbringer likevel mye tid hos mormor, jeg anslår at hun er på cirka en overnatting i uken der. Da mener jeg egentlig at det er jeg som bør få anledning til å passe henne hvis moren ikke kan. Er det noe jeg kan "kreve"?

Les mer

Arv etter far som har giftet seg på nytt

Publisert: 15.06.2021

Min datters utenlandske far har giftet seg og stiftet ny familie i Norge. Vi var ikke gift og far og datter har ikke kontakt. Vil min datter arve på lik linje med halvsøsknene?

Les mer

Hva skjer med barnet hvis aleneforelder dør?

Publisert: 11.06.2021

Jeg er alenemor og lurer på hva som skjer med mitt barn om jeg dør? Bør jeg skrive et testament om jeg vil at barnet mitt skal bo hos en av søsknene mine?

Les mer

Spørsmål om surrogati

Publisert: 11.06.2021

Jeg lurte på om det var mulig å snakke med en advokat angående barn som er født av surrogat og blir hentet til Norge.

Les mer
1 2 3 75