Barn og foreldre

Sikre særkullsbarna morsarven

Publisert: 11.06.2019

Min mann og jeg har 2 barn sammen. Han har 1 særkullsbarn. Hvordan kan jeg sikre at våre 2 felles barn får sin morsarv hvis jeg går bort først? Er det slik at min mann arver meg og når han går bort må alle 3 barna dele likt?

Les mer

Hva skal til for at tingretten avviser en barnefordelingssak?

Publisert: 11.06.2019

Tidligere forlik fra tingretten: første gang: bosted skulle være hos mor. Andre gang sa far fra seg samværsretten. Noen år senere: tredje gang forlik satt opp for samvær flere år framover. Nå skal far saksøke igjen, denne gang for hovedomsorgen. Altså blir det fjerde gang i retten. Dette begynner å likne en parodi. Far har ikke fått medhold på noen av tidligere søksmål. Hva skal til for at tingretten skal avvise en sak? Kan man bruke tvisteloven?

Les mer

Bekymringsmelding etter usanne påstander

Publisert: 11.06.2019

Hva gjør vi når det har blitt opprettet sak hos barnevernet etter mottatt bekymringsmelding med usanne påstander og feilaktige fremgangsmåter, fra skole helsesøster og kommunens barn og unge-enhet?

Les mer

Hvem får barna i barnefordelingssak?

Publisert: 11.06.2019

Han eier leilighet. Har to barn sammen. Mor går hjemme. Tar seg av det meste og er mye alene med barn. Dersom samlivsbrudd, kan far true med å ta barna fordi mor ikke eier bolig? Eller har det ingenting å si så lenge mor finner seg bosted i samme kommune? Og har far noe overtak siden mor går hjemme og ikke jobber? Mor får AAP og kanskje snart uføre. Men tar seg stort sett av alt med barna. Eller stiller de likt i en fordeling uansett?

Les mer

Falsk anmeldelse

Publisert: 11.06.2019

Har et ikke eksisterende forhold til mor etter at hun anmeldte meg på falske premisser om vold i nære relasjoner (vi bodde sammen) og jeg ble uventet hentet og satt på glattcelle i en annen kommune uten særlig informasjon. Vant fram i tingretten (besøksforbud) og med politiet hvor saken ble henlagt både på mangel av bevis for hennes sak, men også fordi det var bevis at jeg fortalte sannheten. Mye rundt denne saken og etter viser at hun er etter å lage bråk. Kan jeg gå til sak mot henne?

Les mer

Får ikke møte barna uten å ta rustester

Publisert: 11.06.2019

Samværsrett: Jeg er mor til 2 gutter som midlertidig bor hos pappaen sin. Dette pga bekymringsmelding som omhandlet mistanke om rus. Saken har pågått lenge, siden des-16. Jeg har ikke fått møtt barna eller hatt avtalt samvær med de på 2 år. Jeg har gått gjennom veldig traumatiserende opplevelser, som jeg nå - endelig - får hjelp til å håndtere. Men jeg får ikke møte barna mine før jeg begynner avgi urinprøver. Har mine barn og jeg rettigheter i forbindelse med noe samvær?

Les mer

Hvordan sikre mest mulig arv til nåværende kone og felles barn

Publisert: 04.06.2019

Jeg har to særkullsbarn fra tidligere ekteskap, og to felles barn med min nåværende kone. Vi har felleseie på leilighet, der min ideelle andel er 2/5. Vi har to lån der jeg er hovedlåntaker og min kone medlåntaker. Hvordan kan jeg innrette meg for å sikre min kone og våre barn maksimal arv? Jeg er villig til å overføre eierskap til leilighet til min kone for å unngå at mine særkullsbarn arver siden de er meget godt sikret allerede.

Les mer

Erstatning etter forsinket diagnostisering av dysleksi

Publisert: 03.06.2019

Jeg er i tidlig tyveårene. Jeg fikk i 4. klasse diagnosen aspergers syndrom etter at min mor ba om at jeg skulle bli testet. Jeg lærte ikke å lese før i 4. klasse. Og sliter ennå med å lese og skrive. Også matematikk. Har ingen forståelse for matematikk. Jeg fikk ingen ekstra hjelp selv om jeg slet. Endte med at jeg strøk i flere fag på vgs. Har nå nettopp fått diagnosen dysleksi/kalkuli. Hvordan dette ikke ble plukket opp er utrolig. Hvordan går jeg frem for å søke erstatning fra kommunen?

Les mer

Skal far eller besteforeldre være barnevakt?

Publisert: 03.06.2019

Vi har delt fast bosted og 50/50 fordeling. Mor jobber turnus og kan derfor ikke ha barnet på enkelte kvelder og netter. Hvem har da rett til å bestemme hvor barnet skal være? Jeg som far vil gjerne ha henne i stedet for morens foreldre.

Les mer

Må begge foreldrene bo i samme skolekrets?

Publisert: 03.06.2019

Krever en avtale om delt fast bosted (50/50) at begge foreldrene bor innenfor samme skolekrets, selv om barnet på tidspunktet for inngåelse av avtalen er under skolealder?

Les mer
1 2 3 70