Barn og foreldre

Samværskontrakt

Publisert: 14.08.2019

Kan jeg kreve at eksen skriver under på en kontrakt der det står bekreftet hvor mye barnet er hos hver av oss? Han betaler ikke barnebidrag. Barnet bor hos meg, så er barnet annenhver helg hos far. Men er redd for at siden han ikke betaler nå, kan det "se ut som" at han har mer samvær. Noe jeg vil tape på da jeg står med hovedansvar for alt av barnehage betaling osv (redusert foreldrebetaling) Hvordan lage denne kontrakten evt?

Les mer

Ønsker ikke at eks og sønn skal flytte fra byen

Publisert: 14.08.2019

Mor til sønn på 9 mnd har slått opp med meg nylig. Hun truer med flytte til hjemby 1,5 time unna Oslo - noe jeg ikke ønsker pga samvær med sønn. Vi er folkeregistrert på samme adresse alle 3, skal til mekling om 1,5 uke. Vil ikke signere samværsavtale med bosted for sønn hos henne, redd hun flytter. Hun er bipolar 2, jeg bekymret for at hun ikke til enhver tid vil være "oppe" for vår sønn. Jeg ønsker 50/50 (fra 1 år) og at hun blir i Oslo. Kan jeg kreve dette pga risiko ved bipolar2?

Les mer

Selvprosederende i en foreldresak

Publisert: 14.08.2019

Lurer på hvor jeg best kan finne info om prosedyre etter at jeg har levert stevning i en foreldresak om fast bosted, ansvar, etc. Hva er rutine for videre sak/møter/dokumenter? Lenker eller bok? Hva gjør typisk en advokat som en oppegående far kan gjøre selv? Eksempel?

Les mer

Redd for å miste foreldreansvar

Publisert: 08.08.2019

Min ekssamboer har kontaktet tingrett for å få 100 % foreldreansvar for barnet vårt. Hun oppgir som grunn at det er manglende kommunikasjon oss i mellom. Jeg må skrive et tilsvar til tingretten, men er usikker på hvordan jeg skal formulere meg. Vi har meklet flere ganger, og hun krever mer samvær uten grunn. Selv etter at hun har sagt i tidligere mekling at jeg kan få mer. Jeg og barnet har allerede kommet dårlig ut av dette da vi bare har 30 % samvær med hverandre. Jeg kan ikke miste foreldreansvar.

Les mer

Er far bidragspliktig uansett diagnose?

Publisert: 08.08.2019

Er far bidragspliktig dersom han har utviklingshemmet diagnose?

Les mer

Eksmannen har sluttet å betale barnebidrag

Publisert: 08.08.2019

Min eksmann har sluttet å betale barnebidrag. Vi har skrevet skriftlig privat avtale at han skal betale et fast beløp pr mnd i barnebidrag hver måned til ny avtale gjøres. Vi har 3 barn under 18 år, to står på meg, et barn står på han.(folkeregistrert adresser). Hva gjør jeg nå, NAV vet jeg vil ha kopi av avtale om hvor mye opphold det er hos den enkelte, vi har kun skriftlig avtale om et beløp. Bør jeg sende denne til NAV eller gå til advokat? (Han har gjort også dette før for 4 år siden).

Les mer

Barnefar nekter å betale barnebidrag

Publisert: 08.08.2019

Gravid og barnefar vil ikke ha noe med meg eller barn og gjøre. Kan han nekte å betale barnebidrag? Truer med at han skal ha 50/50 om han må betale. Noe jeg ikke vil da vi har vår andre rettssak pågående, der han har utført vold mot meg og mer til. Jeg vet også at han ikke vil ha noe samvær med det fremtidige barnet. Har ikke noe kontakt med barnefar nå.

Les mer

Ønsker ikke at familie skal være verge

Publisert: 06.08.2019

Det står mye i media om framtidsfullmakt ift eventuell framtidig demens el annen sykdom som kan gjøre en ute av stand til å ta hånd om økonomi, hjelp ift helsevesen, etc. Da foreslås det å oppnevne en i familien som kan ta hånd om dette. Hva med oss som ikke har familie, eller ikke under noen omstendighet ønsker at disse skal "ta over" ved egen, framtidig sykdom? Jeg har et søsken jeg ikke ønsker skal ha noen innflytelse. Kan jeg lage et juridisk holdbart dokument som sikrer dette?

Les mer

Mor nekter å levere tilbake barn etter ferie

Publisert: 02.08.2019

I 2 uker har min datter på 2 år, mor og 2 søsken vært på ferie i min mors bil. De kom innom i går. De reiste hjem og skulle levere henne til meg i dag slik at jeg kunne ha ferie med henne i 2 uker ( og med farmor), etter avtale. Fikk plutselig en SMS i dag om at hun nekter meg samvær med min datter inntil videre. Vi har nylig hvert på familievernkontoret og da var alt ok. Og jeg har bare fått skryt som pappa av mor. Er dette lov? Hva med bestilte reiser ol.?

Les mer

Verge for sønn med Asperger

Publisert: 30.07.2019

Lurer på hva vi skal gjøre i forhold til at vår sønn har Asperger syndrom. Tidligere samboer og vi som foreldre kan få fullmakt til å styre alt rundt hans private liv. Personen er født 1980 og han dette selv, det haster og vi er helt hjelpeløse.

Les mer
1 2 3 71