Barn og foreldre

Ønsker ikke at mor skal ha den daglige omsorgen

Publisert: 04.12.2019

Mor og far felles barn snart 4 mnd. Det er slutt, mor tar med seg barnet og flytter 3 timer unna. Far jobber. Han er uenig i at mor skal ha den daglige omsorgen på grunn av psykiske utfordringer som kan i verste fall føre til at hun glemmer hvor hun er, hvor og hvem mennesker er. Får har gått til advokat. Mor sier ingenting på omsorgsevne til far. Mor skal hente ting hos far om kort tid. Han vil da holde sin sønn tilbake. Han er registrert på fars adresse. Hva vil skje? De er ikke enig.

Les mer

Kan mekler bestemme mengden samvær?

Publisert: 04.12.2019

Har mekler rett til å bestemme hvor mye samvær far skal ha hvis far og mor ikke blir enige i første møte? Og kan det at far har et nytt forhold etter bruddet med barnets mor brukes som middel imot han i neste meklingsmøte om samværsavtale? Eller er det kun gyldig middel hvis saken blir stilt for retten? Mor har nektet far samvær med barnet mens de bodde sammen så far har mindre tilknytning til barnet pga mor har nektet samvær. Barnet er bare 2 år. Mor er ikke samarbeidsvillig, far er det.

Les mer

Erstatning etter bekymringsmelding fra skolen

Publisert: 04.12.2019

Kan eg kreve personskade etter bekymringsmelding fra skolen hvor barn mitt var borte 22 dager. Eg har fått helse problemer, klarer ikkje å jobbe, klarer ikkje ingenting å gjøre. Alt er vanskelig for meg. Eg er veldig syk. Skolen ødela livet mitt. Eg er alene uten noen hjelp.

Les mer

Mor vil flytte med barnet til utlandet

Publisert: 04.12.2019

Jeg lurer på når foreldrene er ikke gift eller bor sammen når barn er født, og mor har foreldreansvar alene. I denne situasjon barn som er cirka ett år gammel og skal flytte til utlandet med mor som har foreldreansvar alene, og hva skjer hvis far er uenig? Har mor plikt til å varsle far om flytting? Når barn er født med foreldrene som ikke er gift eller bor sammen må foreldrene ha en skriftlig samværsavtale?

Les mer

Viljeserklæring ved dødsfall før barna blir 18

Publisert: 02.12.2019

Jeg har daglig omsorg for mine 2 minste barn 9 og 12 år. I og med min alder vil jeg tegne ned ett dokument med navn "Viljeserklæring". Om jeg dør før mine 2 minste har fylt 18 år vil jeg min daglige omsorg skal overtas av mine 4 eldste døtre. Vi har diskutert dette på forhånd. Årsak er dessverre ei alkoholisert mor. Tragisk, men sant. Hvordan skal jeg gå frem og hva må gjøres juridisk sett så viljeserklæringen blir 100 % gyldig?

Les mer

Far vil ikke gi fra seg hovedomsorg

Publisert: 02.12.2019

Min eksmann og jeg praktiserer delt omsorg - vi har barna 50 % hver og deler løpende utgifter. Han har hovedomsorg (som var korrekt da vi gikk fra hverandre for 10 år siden, men situasjonen endret seg vesentlig ganske raskt). 50-50 deling på tid og økonomi har vi hatt de siste 6 årene. De siste året har barna vært mer hos meg enn han. Han mottar barnetrygd og barnebidrag. Han vil ikke endre frivillig. Hva kan jeg gjøre? Må jeg gå til sak og kreve hovedomsorg for å få endring?

Les mer

Hvilken konsekvens har folkeregistrert adresse for barn?

Publisert: 02.12.2019

Ved avtale om delt bosted, kan det få noen konsekvens for meg at barnas folkeregistrerte adresse står på den andre parten?

Les mer

Anmelde mor for omsorgsunndragelse

Publisert: 18.11.2019

Mor og far har barna 50 prosent. Mor nekter nå at barna får komme til far. Kan han da politianmelde henne?

Les mer

Hjelpeverge har solgt mors hjem

Publisert: 15.11.2019

Min bror (da hjelpeverge) kjøper vårt barndomshjem av vår demente mor. Hun får livslang borett, men bor nå fast på sykehjem. Min bror stjeler alle hennes penger etter eiendomssalget og all trygd. Han blir dømt i Forliksråd til å betale henne tilbake en del, noe han ikke gjør. Nå har han solgt eiendommen, med borett (heftelse?), mens han har en utestående dom på seg. Dette har han kanskje gjort for at namsmannen ikke skal "finne noe å hente". Omsetningstype gave står det. Er dette et ugyldig salg?

Les mer

Hva skjer når far ikke vil betale bidrag?

Publisert: 12.11.2019

Hva skjer når far ikke vil betale bidrag?

Les mer
1 2 3 70