Barn og foreldre

Hva skjer når far ikke vil betale bidrag?

Publisert: 12.11.2019

Hva skjer når far ikke vil betale bidrag?

Les mer

Ønsker å endre samværsavtale

Publisert: 08.11.2019

Er skilt for ca 4 år siden vi skrev da en avtale på hvilke helger barna skulle være hos meg og alt var ok. Men etter en mnd så ville eksen bytte helger noe som jeg sa ikke ville skje med en gang før jeg flyttet nærmere. Da byttet vi helger, og dette har fungert helt greit helt til jeg fikk meg ny kjærest som også har 3 barn, men hun har motsatte helger. Og derfor spurte jeg min eks om å bytte helger for å være barnefri som min nye kjærest, men min eks nekter å bytte helger. Hvordan står jeg?

Les mer

Erstatning for sviktende omsorg fra det offentlige

Publisert: 08.11.2019

Vi er tre søsken som i en alder av 14, 18 og 21 år hadde mistet begge foreldrene vår i sykdom. Dette er tilbake til 1988 og 1990. Det offentlige kom ikke på banen og fulgte oss opp på noen måte. Vi bodde alene i familiehuset, og vi to eldste oppdro han yngste. Han sliter i etterkant mye, og jeg tror det kommer fra den tiden. Jeg lurer på om dette er foreldet, eller om man kan ta det mot kommunen og eventuelt få erstatning for sviktende omsorg fra det offentlige.

Les mer

Foreldre nekter å betale for jakke ødelagt av barn

Publisert: 08.11.2019

Elev på skolen ødelagt dyrt jakke til andre elever med ville. Foreldrene nekter å betaler erstatning. Hva kan jeg gjøre videre? Hvordan jeg kan kreve erstatning fra dem?

Les mer

Ønsker å betale barnebidrag, men har ikke råd

Publisert: 08.11.2019

Jeg er nå separert og vi har bestemt at mor tar barna mesteparten av tiden. Jeg ønsker å bidra økonomisk i form av barnebidrag. Spørsmålet mitt er da, hva skjer når min økonomi ikke klarer å dekke barnebidraget. Er det noen støtteordninger som jeg kan ta i bruk for å klare det? Jeg må bli lærling for å nå mine mål om et utdannelse osv. Dette vil da ødelegge dagens økonomiske situasjon og barna kan miste denne ressursen fra meg.

Les mer

Far betaler ikke barnebidrag

Publisert: 08.11.2019

Min venn har to barn med en som ikke betaler barnebidrag. Barna bor fulltid hos mor, de er sjeldent med far, fordi far krever at mor må betale alle reiser til og fra om samvær skal skje. Mor forteller at hun heller ikke får barnebidrag fra NAV, fordi hun har for "høy inntekt". Spørsmål: Finnes det en inntektsgrense for den ene forelderen, som avgjør om den andre skal betale eller ikke? Evt. at NAV betaler, mens vedkommende foreldre opparbeider seg bidragsgjeld?

Les mer

Hjelp til å dekke advokatutgifter fra samværssak

Publisert: 07.11.2019

Far har gått i rettssak for foreldreansvar og samvær. Samvær er noe jeg alltid prøvd å få til med avtale privat og på familievernkontoret, men far har nektet å diskutere, fordi han ønsker ansvar først. Når det er avklart i retten i at han får samvær. Har jeg muligheter for å få dekket mine utgifter i denne prosessen? Føler meg veldig forvirret. Han har fri rettshjelp og det har ikke jeg. Har tatt opp ekstreme lån på en prosess som jeg prøvd å få til i flere år.

Les mer

Far er ikke biologisk far allikevel

Publisert: 01.11.2019

Min far og jeg fant nylig ut at han ikke var min biologiske far. Han ønsker ikke å prate med meg før formalitetene av farskapsendringen har blitt godkjent. Jeg lurer på hva han har rett på når farskapsendringen har skjedd? Har jeg noen rettigheter i dette da jeg i god tro, har trodd at mine foreldre var mine biologiske?

Les mer

Far truer med å ta barnet pga mors økonomi

Publisert: 30.10.2019

Kan en barnefar som overhodet ikke har oppfylt noen retningslinjer fra familievern etc, ta fra meg ungen pga dårlig økonomi?

Les mer

Far samarbeider ikke om barnet

Publisert: 30.10.2019

Jeg er en utenlandsk mor som har et norsk barn med norsk mann. Mitt barn er 10 år og har ikke hatt samvær med faren i over et år. Faren samtykker ikke ved passlaging. Er det mulig at jeg kan søke full foreldrerett?

Les mer
1 2 3 79