Barn og foreldre

Far oppsøker barn utenfor samværsukene

Publisert: 04.05.2021

Jeg har 50/50 delt bosted med ett barn. Vi har en detaljert samværsavtale. Ved noen tilfeller har far oppsøkt barnet i min uke på AKS/skoletid for å treffe barnet kort. Foreldrene (altså besteforeldre) har også oppsøkt barnet i min uke, kun kort møte. Det er barnet som forteller meg dette. Vi har ikke noen avtale om at slike møter er ok i den andres uker. Det er vel utenfor jus, men ubehagelig, fordi forholdet mellom meg og far har vært konfliktfylt. Hvordan forholde meg til dette?

Les mer

Kan halvsøstrene kreve uskiftet bo?

Publisert: 19.04.2021

Samboer mister nettopp sin far til kreft. Han er eneste felles barnet. Halvsøstrene som han deler mor med presser på at mor skal søke uskiftet bo. De er ikke adoptert av far. Kan mor og søstre gjøre det uten min samboers tillatelse? Det svirrer noen rykter om at testamentet faren skrev ikke er gyldig, vi vet enda ikke om det er sant. I testamentet skrev han at sønnen skulle få det samme søstrene hadde arvet fra sin avdøde far og etterpå ville han at resten skulle fordeles likt mellom alle

Les mer

Må betale bidrag for barn over 18

Publisert: 19.04.2021

Har et spørsmål angående betaling av barnebidrag for min sønn som nå har startet på skolen igjen etter å ha droppet ut fra tidligere utdannelse, men har nå funnet ut at han vil starte på skole igjen. Han er født i 2000 og er boende hjemme hos mor. Har aldri hatt kontakt med gutten eller samvær med han. Har betalt bidrag til han var ferdig på videregående og trodde at jeg var ferdig med det nå.

Les mer

Få igjen manglende barnebidrag på skatten?

Publisert: 13.04.2021

Litt usikker hvor den passer. Jeg er skilt og har barna boende hos meg i 100 %. Mora betaler ikke barnebidrag på grunn av at hun ikke har penger. Kan jeg føre på skattemeldingen et trekk for manglende barnebidrag?

Les mer

Datter ønsker ikke samvær hos far

Publisert: 13.04.2021

Jeg sliter litt. Har en jente på 9 år som helst vil bo hos meg fulltid (mor) og av og til hos far. Vi har 50/50 ordning. Og er veldig gode venner. Men med at hun må bytte hjem annen hver uke av og til hver 3 uke sliter på henne. Hun føler hun blir tvunget til å være hos far og da koser hun seg ikke hos han. Prøver å forklare dette til far men da blir han dramatisk. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Vil jo det beste for min datter.

Les mer

Blir alt felleseie når man gifter seg?

Publisert: 13.04.2021

Jeg er gift tidligere, ble enke. Har barn. Tatt privat skifte. Giftet meg på nytt. Han har barn. Jeg har hus, hytte, leilighet, biler som står i mitt navn, han har det også hus og hytte som står i sitt navn. Er det slik at alt er felleseie når vi er gift? Vi har som sagt ikke felles barn. Vi er opptatt av å sikre hverandre og at barna til etterlate blir ivaretatt. F.eks: Hvis jeg faller fra. Beholder mine barn « mitt hus og hytte» eller fordeles arv av alt vi sammen har ervervet oss?

Les mer

Sikre mor hvis far dør først

Publisert: 13.04.2021

Foreldre snart 80 år. Far 1 særkullsbarn. Hva kan gjøres for å trygge mor om far dør først? Kan man selv sette opp ektepakt? Finnes skjema for utfylling av dette? Kan eiendom/ hus testamenteres til felles barn mens begge lever?

Les mer

Ønsker å endre avtale om barnebidrag

Publisert: 08.04.2021

Jeg angrer på privat avtale med far om barnebidrag og ønsker informasjon om hva jeg kan gjøre for å få det fastsatt gjennom NAV. Hva er mulighetene mine dersom det står på meglingsattesten og kan det endres?

Les mer

Kan mor flytte med barn uten samtykke fra barnefar?

Publisert: 08.04.2021

Mor ønsker å flytte til sitt hjemfylke etter brudd med barnefar (1 år siden. Bor og eier enda bolig sammen). Far har godtatt muntlig at begge parter skal flytte til mors hjemkommune (annet fylke) mot delt fastbosted. Først var avtalen 1. april for da går hans jobbkontrakt ut. Så ble det utvidet til sommeren. Mor lot seg da overtale til å vente. Nå har han fått utvidet kontrakten igjen, denne gangen til januar 2022. Dette har far takket ja til. Kan mor med barn da flytte uten samtykke?

Les mer

Kan man kreve DNA-test for å få avklart farskap?

Publisert: 08.04.2021

Min far bekreftet farskap ved min ankomst, men nekter for det i dag og mener min mor har vært utro. Kan jeg kreve DNA-test for å få dette bekreftet? Han nekter å ta en frivillig DNA-test. Jeg er selv over 18 år nå, så jeg lurer på hvilke rettigheter jeg har her.

Les mer
1 2 3 73