Barn og foreldre

Mor nekter faren samvær med datter

Publisert: 18.09.2017

Min tidligere samboer nekter meg samvær med barnet vårt. Hun påstår jeg er voldelig og har reist til krisesenter. Ingen har tatt kontakt med meg og spurt om min side av saken. Hun planlegger nå å gi meg kun annenhver helg og en dag i uken. Dette mener jeg ikke er riktig, da påstandene om vold ikke stemmer. Jeg ønsker å se min datter så mye som mulig, men jeg ønsker heller ikke ta henne vekk fra sin mor. Vår datter trenger begge. Jeg vurderer å ta saken til retten. Hva mener dere?

Les mer

Barnefordeling der mor ikke samtykker til farskapet

Publisert: 15.09.2017

Jeg har en sønn som har blitt far. Moren til barnet vil ikke sette han opp som far på papirene , noe som gjør alt vanskeligere når han vil ha samvær. Til nå har de hatt et turbulent forhold. Er redd hun plutselig bestemmer seg for at han ikke skal ha samvær med barnet. Hva kan gjøres i sånne situasjoner? Jeg mistenker at hun gjør dette for å få mer økomisk hjelp.

Les mer

Samværsavtale og barnets egne ønsker

Publisert: 15.09.2017

Vi skrev under på et juridisk bestemt samværsavtale for 6-7 år siden. I 2015 skrev vi begge foreldrene under på en ny privat samværsavtale. Hvilken av disse avtalene gjelder? Barnet er nå 8 år og er veldig moden og "voksen" for alderen. Når kan hun bli hørt eller bestemme selv hvor ofte hun vil være hos mor eller far.

Les mer

Far betaler ikke barnebidrag og nekter utstedelse av reisedokument

Publisert: 15.09.2017

Min sønn på 1 år har ikke mitt etternavn. Jeg og faren har delt foreldreansvar. Faren har ingen samvær med barnet, da han kun vil ha mer enn det som er best for barnet. Han betaler heller ingen bidrag, da han hevder å ikke ha inntekt. Jeg ønsker å reise på ferie med barnet, men faren nekter å gi meg reisedokument. Dette kan gi meg problemer under grensekontroll. Han har gitt meg samtykke til pass, men gjør seg vanskelig fordi han ønsker å presse meg til å gi han samvær utover det som er best for et så lite barn.

Les mer

Mor ønsker å gi faren foreldreansvar alene

Publisert: 15.09.2017

Er seks måneder på vei og har kommet frem til at jeg ikke ønsker å beholde barnet etter fødselen. Hvordan gir jeg fra meg alle rettighetene til barnefaren? Jeg vil ikke være en del av barnets liv.

Les mer

Mor sykeliggjør sønnen

Publisert: 14.09.2017

Jeg og barnets mor har felles foreldreansvar for sønnen vår. Han har i følge mor hørselsproblemer, og er henvist til offentlig sykehus. Der gir testene avvikende svar. Mor er misfornøyd med legene på sykehuset og har sagt at hun vil oppsøke private leger. Jeg mener sønnen vår får adekvat oppfølging på sykehuset. Jeg mener jeg har grunn til å tro at mor sykeliggjør gutten. Kan mor på egenhånd velge å gå til private leger når vi har felles foreldreansvar?

Les mer

Far skylder barnebidrag

Publisert: 14.09.2017

Jeg er alenemor 100 %. Far jobber svart slik jeg ikke får barnebidrag. Jeg får utbetalt forskudd fra NAV, men det er nokså lite da jeg er student for tiden. Jeg studerer for å få bedre lønn for å forsørge oss bedre. NAV har opplyst at han har skyld på over 150 000 i barnebidrag. Spørsmålet er, får jeg noen gang se de pengene? Hva skjer med gjelden når barnet blir 18 år? Hvorfor kan ikke NAV betale ut pengene og la han skylde i stedet for meg?

Les mer

Ønsker ikke å dele foreldreansvar med far

Publisert: 06.09.2017

Jeg venter barn med en som jeg aldri har bodd med, og nå er han sint på meg fordi jeg ikke vil signere delt foreldrerett. Han bor i tillegg i en annen storby i Norge. Han skal så klart få samvær med barnet - men hadde håpet på en god forklaring fra en kyndig på hvorfor reglene er som de er. Nå nekter han å erklære farskap før jeg signerer delt foreldrerett (noe som ikke er aktuelt).

Les mer

Flytte med barn til ny skolekrets

Publisert: 06.09.2017

Jeg og min samboer med to barn skal flytte fra en plass til en annen plass innenfor kommunen vi bor i. Dette innebærer at vi skifter skolekrets. Problemet er at far til mitt eldste barn på 8 år nekter å la barnet begynne på ny skole. Det vil ikke være noen av oss som bor innenfor den skolekretsen hun bor i nå. Pr. dags dato har vi 50-50 samvær, men hun har fast bosted hos meg. Hva kan jeg gjøre? Jeg mener jo at det beste for jenta er å gå på skolen hun kretser til.

Les mer

Far ønsker fast bostedsansvar

Publisert: 06.09.2017

Har jeg som far noen sjanse å vinne gjennom rettslig fullt foreldreansvar når samboeren min ikke er i jobb, har økonomiske problemer som går ut over alle i hjemmet? Takler ikke være hjemme i helger. Ute å fester hver helg, noen ganger i uka også. Tar seg ikke tid til å være ute å leke med guttungen. Ligger bare inne på sofaen/senga på mobiltelefonen. Hun skal flytte, og jeg ønsker ikke at min sønn ikke får den oppmerksomheten og aktiviteten han trenger. Han er 4 år og skikkelig pappadalt.

Les mer
1 2 3 42