Barn og foreldre

Betale bidrag for barn som ikke ønsker kontakt

Publisert: 10.01.2018

Min datter valgte å bo hos far/besteforeldre. Hun har nekta kontakt med meg og jeg har "godtatt". Ble pressa til å skrive fra meg foreldreansvaret etter en lang periode med vonde opplevelser. Ble krevd for bidrag, men hadde ikke inntekt. Nå har jeg jobba som vikar noen måneder og blir krevd igjen. Må jeg seriøst betale for en 17-åring som har nekta kontakt i 4 år? Har heller ikke kontakt med far.

Les mer

Håndtering av blodprøve til farskapstest

Publisert: 10.01.2018

Fastsettelse av farskap. Dersom en mann bosatt i Spania blir innkalt til blodprøvetaking ved et Toksikologisk institutt i Spania og dette er forkynt av Førsteinnstansdomstolen i Spania på vegne av Tingretten i Norge, antar jeg at dette kan håndheves av spansk rett. I denne saken sendte mannen en blodprøve tatt av lege og denne KAN være manipulert. Hvilke muligheter har norsk rettsvesen til å sørge for at denne blodprøven FAKTISK blir tatt ved det Toksikologiske Instituttet?

Les mer

Ønsker å besøke barna

Publisert: 10.01.2018

Kan jeg besøke barna mine som bor med sin mor, fordi det er vanskelig at barna besøker meg? Jeg bor ikke lenger sammen med den andre forelderen.

Les mer

Erstatning for tapt barndom

Publisert: 08.01.2018

Jeg ønsker bistand med å gå til sak for tapt barndom. Vokste opp i et hjem alene med mor som var psykisk syk og innlagt. Hadde sjeldent mat eller strøm i hus. Mor var mye borte, og far giftet seg på nytt og tok ikke ansvar. Jeg forsøkte å få flytte til far, men far sa nei. Har i voksen alder slitt mye og har selv vært innlagt for forsøk på å ta eget liv. Jeg er i perioder mye sykemeldt, samt at jeg har økonomiske problemer og har hatt vanskeligheter med å styre egen økonomi.

Les mer

Kan jeg kreve foreldreansvar alene?

Publisert: 08.01.2018

Jeg er alenemor med fullt ansvar for barnet. Far har ikke ønsket kontakt og har heller ikke sett barnet sitt noen gang. Kan han da kreve omsorgen for barnet? Kan jeg eventuelt kreve at han frasier seg foreldreretten? Mister man bidraget og hva innebærer dette?

Les mer

Foreldreansvar der foreldrene ikke bor sammen

Publisert: 08.01.2018

Jeg venter barn med min kjæreste. Vi har ikke samme adresse. Hun sier det er opp til hun å vurdere om jeg skal ha omsorg for barnet. Er det riktig at hun kan avgjøre om jeg skal ha omsorgsrett?

Les mer

Bortfall av samværsrett ved bruk av narkotika

Publisert: 08.01.2018

Jeg har en fortid med rusproblemer. I 2016 inngikk jeg et rettsforlik med moren til sønnen min om vanlig samvær. Ordlyden var; «...forutsatt at far er rusfri skal det være slikt samvær...». Jeg har dokumentert rusfrihet fra september 2015. I november hadde jeg imidlertid et tilbakefall som utløste ett inntak. Deretter påny dokumentert rusfrihet. Mor har ikke begjært endring jf. bl §64, men stoppet samvær. Gjelder forliket fortsatt, eller kan mor stoppe uten å be om den nevnte endringen?

Les mer

Har jeg mulighet til å frata barnefaren samværsrett?

Publisert: 08.01.2018

Jeg har en sønn på to år. Jeg og barnefar gikk fra hverandre før han ble ett år. Vi var i meklingsråd og der lagde vi kontrakt om at han skulle ha samvær annenhver helg og en dag i uken, samt dersom han har mulighet og jeg har behov. Spørsmålet mitt er; kan jeg og stiller jeg noe sterkt til å få enerett? Barnefar har ingen interesse i å hjelpe meg noe ekstra hvis jeg spør. Prioriteringene der er ny dame og at han trives med friheten - altså bare være pappa når han må.

Les mer

Barnemor saboterer for bryllupsdato

Publisert: 05.01.2018

Jeg og min forlovede skal gifte oss i sommer, han har to barn fra før av. Vi har fått dato i kirken i en helg som egentlig er mors helg, da de andre helgene dessverre var opptatt. Dette er den eneste helgen som har truffet både med kirken og lokalet. Vi måtte flytte bryllupet da mor skulle reise på ferie med barna den helgen som først var tenkt, men mor nekter fremdeles. Har far noen rettigheter her? Vi er meget fortvilet da vi selvfølgelig vil ha barna med på denne store dagen!

Les mer

Mor vil nekte sønn å dra langhelg i utlandet

Publisert: 05.01.2018

Min ekskone og jeg har «delt bosted» for våre 2 barn (altså lik beslutningsmyndighet). Vår 14-årige sønn deltar på et lag (med totalt 3 deltagere) som har vunnet en konkurranse, og som er blitt invitert til å delta i en verdensfinale i USA. Deltagelsen vil sannsynligvis dekkes av sponsormidler, og jeg som forelder vil følge laget. Min ekskone mener vår sønn og laget ikke skal dra. Har hun rett til å nekta han å dra, når jeg sier ja og han ønsker det selv?

Les mer
1 2 3 44