Barn (Livsarvinger)

Arv fra stefar

Publisert: 20.03.2020

Vi er to søsken voksne. Vår stefar har ikke adoptert oss. Han har ett tidligere barn i utlandet som han ikke har kontakt med. I tillegg har han en søster som er erklært dement og som han har utløst fremtidsfullmakt på. Utover sin søster og tidligere barn er det ingen familie. Han har opprettet testament som sier at vi stebarna skal få alt utenom pliktdelsarv til sitt barn i utlandet. Dette har vi en forståelse for at er oppad begrenset til 1 mill? Er vi stebarna sikret på denne måten?

Les mer

Fordeling av arv etter mor

Publisert: 20.03.2020

Min mor døde i dag og hun satt i uskiftet bo etter min far .Jeg har ikke hatt kontakt med henne på mange år. Jeg har tre bødre. Kan de fordele arv etter henne uten at jeg blir med på delingen? Mine 3 brødre har jo hatt kontakt med henne mens jeg av grunner ikke har hatt. Hun har ikke så mye, men litt penger i banken, slik at det etter begravelse og slike ting vil være noe igjen til oss. Så det jeg lurer på om mine brødre kan fordele arven seg i mellom?

Les mer

Arv og særkullsbarn

Publisert: 27.02.2020

Vi er et gift ektepar. Jeg har 2 barn fra tidligere og han har ingen. Vi har ingen felles barn. Hva skjer med arv om en av oss faller fra? Hvor mye får den andre i arv og hvor mye får ungene?

Les mer

Hvem har arverett etter far?

Publisert: 27.02.2020

Min far er død. Han hadde to barn, meg selv og min nå avdøde bror. Min avdøde bror var gift, men de hadde ingen barn. Vil min avdøde brors enke være arving etter min far?

Les mer

Arv og særkullsbarn

Publisert: 25.02.2020

Vi er et gift ektepar. Jeg har 2 barn fra tidligere og han har ingen. Vi har ingen felles barn. Hva skjer med arv om en av oss faller fra? Hvor mye får den andre i arv og hvor mye får ungene?

Les mer

Arv etter barnløs bror

Publisert: 21.02.2020

Min bror døde for i fjor. Gift ingen barn. Da er vel vi hans arvinger? Kan vi kreve vår arv i privat skifte eller har konen rett til å sitte i uskiftet bo? Hun gjør mye rart og begynt og selge ting.

Les mer

Ønsker at særkullsbarn arver mest mulig

Publisert: 21.02.2020

Jeg har to barn fra et tidligere ekteskap som jeg ikke har noen kontakt med. Jeg er gift på nytt, og ønsker at vårt felles barn får mest mulig da de to eldste har en far som eier en verdifull eiendom samt mye annet som de etterhvert vil arve. Min ektemann og jeg eier en bolig sammen, og vi begge to er så og si gjeldfrie. Hvordan kan vi sikre vårt felles barn på best mulig måte fra å miste arv?

Les mer

Arv etter stefar

Publisert: 21.02.2020

Vi er to søstre , og vår stefar sitter i uskiftet bo etter at vår mor døde i 2015 Han har ikke egne arvinger. Han har ikke skrevet testament. Hvordan er arveforholdet til vår stefar? Vil vi få hans del i tillegget til morsarv eller vil staten da hans del?

Les mer

Mor har brukt opp farsarven

Publisert: 21.02.2020

Jeg er enebarn og min far døde for 5 år siden. Mor satt i uskiftet bo og døde nylig. Da far døde eide han og mor en nedbetalt hytte til en verdi av 1mill og leiligheten ble solgt med et overskudd på 1mill. Mor får samboer og etter mors død oppdager jeg at mor etter fars død har tatt opp en gjeld på 2 mill. Eneste eiendel av verdi er hytta. Det ser ut til at lånet er brukt på opppussing av hennes samboers hus og gaver til ham. Hadde mor rett til å gi bort hele min fararv og er det noe å gjøre nå?

Les mer

Hva skjer med arv når far gifter seg på nytt?

Publisert: 20.02.2020

Jeg har ingen søsken og min far giftet seg på nytt i særeie. Verdiene er fra skilsmissen med min mor. Om min far dør får den nye konen 50 % av verdiene han hadde fra før? Og om hun da dør etter på, går disse verdiene til hennes egne barn som ikke er min fars sine?

Les mer