Barn (Livsarvinger)

Må alle barna arve likt?

Publisert: 03.09.2019

Jeg har tre barn, ett utenom ekteskapet. Meg og min kone har kjøpt hytte sammen for mange år siden. Hun sier at min sønn fra tidligere forhold ikke har den samme tilhørighet til hytten og derfor ikke trenger å arve noe i den. Jeg ønsker og gi hytten og båtplassen til de to sønnene som har mest tilhørighet til hytten. Hvordan går jeg frem her? Kan jeg skille ut hytten og båtplassen i et testament og gi hytten til mine to sønner?

Les mer

Arverett etter biologisk mor?

Publisert: 02.09.2019

Jeg er adoptert her i Norge. Min biologiske mor døde i 2001, hun var da gift med en mann som ikke er min far. I 2017 sporet jeg opp min biologiske familie, det ble en relativt enkel og meget hyggelig jobb. Da vi var på familietreff i sommer ble det nevnt at mine halvsøskens far var begynt å skrante. Vi kom inn på dette med arv (jeg arvet for noen år siden etter mine adoptivforeldre). Det ble da nevnt at jeg muligens har krav på "morsarv" den dagen nevnte person faller fra. Kan dette stemme?

Les mer

Testamentere hus til barnebarn

Publisert: 25.10.2018

Jeg har tenkt mye på testamente. Vi har ei datter, og et barnebarn. Han kommer til å trenge hjelp resten av livet, da vi er borte. Barnebarnet bor hos oss, har bodd sammen med oss i 10 år nå. Kan vi skrive huset på barnebarnet?

Har også en tomt på et og et halvt mål, som vår datter får. Men så er det noe som jeg ønsker når jeg dør. Jeg har sagt til min kone at jeg vil kremeres, og det er noe som jeg har drømt om i mange år, nemlig at asken skal sendes ut i verdensrommet. Kan det stå i testamentet?

Les mer

Hvor mye har hver arving krav på?

Publisert: 25.09.2018

Vår avdøde mor (enke) etterlot seg 3.3 millioner til fordeling til sine tre barn. Hun har satt opp testamente om at dette skal fordeles med hhv. 5/9, 2/9 og 2/9 på de tre arvingene. Er dette i orden fra lovens side? Eller er det slik at hver av arvingene har krav på minimum 1 million hver?

Les mer

Testament og arv til syv barn

Publisert: 21.02.2018

Min mann og jeg har felleseie ( har vi det når vi har vært gift i 30år uten at noe er skrevet? ) i en stor bolig. Min mann har ett barn og jeg har seks. Kan vi skrive et testament der alle syv arver likt når vi begge ønsker det, eller må hans ene forfordeles ? Hva kan i tilfelle jeg gjøre for å tilgodese mine barn mest mulig ? Vi har lagt ned like mye her, og investerer/ pusser opp/ betaler alle utgifter av felles konto. Hva bør stå i et testament i vårt tilfelle ?

Les mer
1 10 11 12