Barn (Livsarvinger)

Arv til halvsøster

Publisert: 18.02.2020

Vi er tre søsken. Min ene søster har en annen far, derav stesøster. Vår mor står som eier av eiendommen vi arver. Hun mener vi to som er helsøsken kan bestemme at halvsøster skal arve like mye som oss. Er dette riktig? Må det ikke et testamente til fra min mor for at dette skal tre i kraft? I tillegg har min stesøsters far særeie. Han er gift på ny. Kan dette medføre at hun ikke har rett på arv fra sin biologiske far?

Les mer

Sikre arv til kone og særkullsbarn

Publisert: 07.02.2020

Jeg er gift og har et barn fra 1 ekteskap, min kone har to barn fra sitt 1 ekteskap. Vi har ingen felles barn og vår verdier (leilighet, hytte, bankinnskudd) er bygget opp sammen gjennom 30 år. Jeg er en god del år eldre enn min kone og vil sannsynligvis falle bort før henne. Hvordan vil arvesituasjonen bli ved min død? Vi vurderer behovet for å etablere en avtale som ivaretar min kone og våre særkullsbarn på en hensiktsmessig og rettferdig måte.

Les mer

Arverett etter avdød ektemanns foreldre?

Publisert: 07.02.2020

Jeg er enke. Vi har tre felles barn. Ingen av oss hadde særkullsbarn. Jeg sitter uskiftet bo. Har jeg arverett etter min avdøde manns foreldre? Han var en av tre søsken. I så fall hvor stor del?

Les mer

Holde hytte utenfor arveoppgjør

Publisert: 07.02.2020

Jeg sitter i uskiftet bo. Har vært i nytt forhold i en del år. Vi har begge særkullsbarn. Har nå kjøpt hytte sammen med kjæresten min. Er det mulig å lage en avtale som gjør at gjenlevende kan sitte med hytten så lenge han/hun ønsker om en av oss skulle falle fra? Utsette arveoppgjøret på hytten altså?

Les mer

Fordeling av arv mellom særkullsbarn

Publisert: 07.02.2020

Min mor er gift på nytt. Moren min har kun meg som sitt barn, hennes nye mann har også ett barn fra tidligere. De har ingen felles barn. Om min mors mann dør før min mor. Hvordan fordeles da arven mellom meg og sønnen til min mors mann? Min mor og hennes mann bor begge på sykehjem. Alt av verdier som skal fordeles står i banken.

Les mer

Hva kalles arven?

Publisert: 07.02.2020

Min bror og søster er døde. og vår mor døde før jul. Da skal jo min bror og søsters barn ha den delen de skulle hatt. Hva kalles denne arven? Farsarv?Morsarv?

Les mer

Kan man testamentere til den man vil?

Publisert: 11.11.2019

To halvsøsken (felles avdød mor) er eneste gjenlevede slektninger. Kan den ene part, som ikke har livsarvinger, testamentere alt til en tredje part eller organisasjon?

Les mer

Fordeling av arv når det bare er verdier i huset

Publisert: 11.11.2019

Samboeren min døde for en stund siden og vi hadde testament hvor det står at vi arver hverandre, og at gjenlevende samboer skal arve 1/3 og vår sønn (på 11 år) arver 2/3. Etter at pengene til min mann er brukt til å betale hans del av gjelden på huset, er det ikke penger igjen. Verdien som skal fordeles som arv, er selve huset. Hvordan gjøres dette? Vi kan jo ikke selge huset vi bor i for at pengene skal settes inn på en konto og være låst til sønnen vår er 18 år?

Les mer

Fordeling av arv etter mor

Publisert: 28.10.2019

Min mor døde i sommer. Hun satt i uskiftet bo etter min far. Mor og far har 5 felles barn, pluss at mor har ett særkullsbarn. Det er ikke skrevet testament. Hva sier arveloven om fordeling av verdier?

Les mer

Offentlig eller privat skifte?

Publisert: 14.10.2019

Vi er fire livsarvinger til et bo. 1 leilighet til ca 3,3 millioner kr, en formue på rundt 400 000 kr. iflg. ligningen til avdøde er gjelden på rundt 1,4 millioner kr. Avdøde hadde en venn som er pensjonert jurist og revisor. Han kan bistå med skifte. En annen livsarving vil at advokat skal gjøre dette, mens en tredje har signalisert offentlig skifte. Hvilken skifteform vil være den foretrukne med tanke på sluttresultatet og vil det økonomiske sluttresultatet skille mye avhengig av skifteform?

Les mer