Barn (Livsarvinger)

Har fars samboer rett på arv?

Publisert: 06.04.2020

Min far døde for en liten stund siden, foreldrene mine har vært skilt i 7 år. Han blei forlovet for 4 år siden (2016), de har ingen felles barn. Sammen leide de en bolig. Hva skjer nå med strømavtaler, forsikringer osv som han betaler på? Har hun rett til å bruke pengene hans nå etter han er død? Fordi det er allerede overføringer fra hans konto til hennes. De har også en bil der min far står som eier og hun som medeier, det er lån på bilen. Hvilken rettigheter har jeg her?

Les mer

Arv til datter fra tidligere forhold

Publisert: 06.04.2020

Min far har en datter fra et tidligere forhold som han ikke har kontakt med. Meg og min bror lurte dermed på hvordan det er i henhold til arv. I dette tilfelle hvis han for eksempel skrive bolig, bil og div. over i vårt navn, hva har hun da rett på dersom han dør? Er det kun det som står igjen av formue på konto?

Les mer

Fordele arv fra uskiftet bo

Publisert: 23.03.2020

Sitter i uskiftet bo. Ektemann død for 20 år siden. Hadde tre felles barn, ett er død uten etterkommere. Arvet jeg dette barnets del av boet? Har et barn fra tidligere ekteskap som er vokst opp sammen med våre felles barn. Biologisk far er død. Ikke formelt adoptert, men har samme etternavn som de andre barna. Ønsker arven skal fordeles likt på på alle tre. Hvor stor del av boet kan jeg bestemme over? Ønsker å skrive testamente for å sikre særkullsbarnet. Hvor kan jeg få hjelp? Er lite mobil.

Les mer

Testamente og eiendom i flere land

Publisert: 23.03.2020

Vi er et ektepar som har 2 voksne barn. Vi har et felles hus i Norge og ett i Spania. Huset i Spania tilfaller den andre hvis en av oss faller bort, lovfestet i eget spansk testamente. Vi lurer på om vi må skrive testamente i Norge også, for å sikre at gjenværende ektefelle har råd til å bo i vår bolig i Norge. Det springende punktet blir om verdien av huset i Spania skal regnes inn i boet som skal fordeles ved en ektefelles bortgang. I så fall vil formuen bli så stor at det blir vanskelig.

Les mer

Arv og særkullsbarn

Publisert: 20.03.2020

Blir bankkontoene mine en del av felleseie og en del av arveoppgjøret? Må jeg dele bankkontoene mine med særkullsbarn etter mannen min er bort?

Les mer

Arv fra stefar

Publisert: 20.03.2020

Vi er to søsken voksne. Vår stefar har ikke adoptert oss. Han har ett tidligere barn i utlandet som han ikke har kontakt med. I tillegg har han en søster som er erklært dement og som han har utløst fremtidsfullmakt på. Utover sin søster og tidligere barn er det ingen familie. Han har opprettet testament som sier at vi stebarna skal få alt utenom pliktdelsarv til sitt barn i utlandet. Dette har vi en forståelse for at er oppad begrenset til 1 mill? Er vi stebarna sikret på denne måten?

Les mer

Fordeling av arv etter mor

Publisert: 20.03.2020

Min mor døde i dag og hun satt i uskiftet bo etter min far .Jeg har ikke hatt kontakt med henne på mange år. Jeg har tre bødre. Kan de fordele arv etter henne uten at jeg blir med på delingen? Mine 3 brødre har jo hatt kontakt med henne mens jeg av grunner ikke har hatt. Hun har ikke så mye, men litt penger i banken, slik at det etter begravelse og slike ting vil være noe igjen til oss. Så det jeg lurer på om mine brødre kan fordele arven seg i mellom?

Les mer

Arv og særkullsbarn

Publisert: 27.02.2020

Vi er et gift ektepar. Jeg har 2 barn fra tidligere og han har ingen. Vi har ingen felles barn. Hva skjer med arv om en av oss faller fra? Hvor mye får den andre i arv og hvor mye får ungene?

Les mer

Hvem har arverett etter far?

Publisert: 27.02.2020

Min far er død. Han hadde to barn, meg selv og min nå avdøde bror. Min avdøde bror var gift, men de hadde ingen barn. Vil min avdøde brors enke være arving etter min far?

Les mer

Arv og særkullsbarn

Publisert: 25.02.2020

Vi er et gift ektepar. Jeg har 2 barn fra tidligere og han har ingen. Vi har ingen felles barn. Hva skjer med arv om en av oss faller fra? Hvor mye får den andre i arv og hvor mye får ungene?

Les mer