Barn (Livsarvinger)

Testamentere hus til barnebarn

Publisert: 25.10.2018

Jeg har tenkt mye på testamente. Vi har ei datter, og et barnebarn. Han kommer til å trenge hjelp resten av livet, da vi er borte. Barnebarnet bor hos oss, har bodd sammen med oss i 10 år nå. Kan vi skrive huset på barnebarnet?

Har også en tomt på et og et halvt mål, som vår datter får. Men så er det noe som jeg ønsker når jeg dør. Jeg har sagt til min kone at jeg vil kremeres, og det er noe som jeg har drømt om i mange år, nemlig at asken skal sendes ut i verdensrommet. Kan det stå i testamentet?

Les mer

Hvor mye har hver arving krav på?

Publisert: 25.09.2018

Vår avdøde mor (enke) etterlot seg 3.3 millioner til fordeling til sine tre barn. Hun har satt opp testamente om at dette skal fordeles med hhv. 5/9, 2/9 og 2/9 på de tre arvingene. Er dette i orden fra lovens side? Eller er det slik at hver av arvingene har krav på minimum 1 million hver?

Les mer

Testament og arv til syv barn

Publisert: 21.02.2018

Min mann og jeg har felleseie ( har vi det når vi har vært gift i 30år uten at noe er skrevet? ) i en stor bolig. Min mann har ett barn og jeg har seks. Kan vi skrive et testament der alle syv arver likt når vi begge ønsker det, eller må hans ene forfordeles ? Hva kan i tilfelle jeg gjøre for å tilgodese mine barn mest mulig ? Vi har lagt ned like mye her, og investerer/ pusser opp/ betaler alle utgifter av felles konto. Hva bør stå i et testament i vårt tilfelle ?

Les mer

Manglende oppgjør for morsarven

Publisert: 10.05.2017

Vår mor døde på 80-tallet. Da var vi 3 søsken som alle var under 12 år. Vår far giftet seg på nytt på 90-tallet. Huset som vår far og mor hadde bygget sammen bor vår far og nye kone fortsatt i.

Vi søsken har nå tenkt å kreve vår del av morsarven. Hvordan fordeles et hus og hvordan er det lurt for oss å gå fram? Ser at det står at boet skulle vært gjort opp i det han giftet seg på nytt, dette er ikke gjort. Er dette lovlig?

Les mer

Vil gi uskiftet bolig og hytte til livsarvinger

Publisert: 18.04.2017

Sitter i uskiftet bo og ønsker å gi bort enebolig og hytte til våre to livsarvinger. Kan jeg skjøte over eiendommene til begge livsarvingene i fellesskap? Slik at de blir eiere sammen. Og kan jeg bestemme at arven skal være deres særeie?

Les mer