Avskjed

Oppsagt pga manglende kompetanse

Publisert: 01.07.2016

Jeg er jobber i IT-firma og er blitt sagt opp på grunn av manglede kompetanse. Det er tre av ti i firmaet som er sagt opp. Da jeg begynte i jobben hadde jeg kompetansen, men på grunn av arbeidsoppgavene jeg har hatt har jeg ikke lenger kompetanse på siste nytt innen WEB-utvikling.

I medarbeidersamtaler har jeg ikke fått beskjed om at jeg mangler kompetanse. Det er innleide konsulenter som skal gjøre jobben som de sier jeg mangler kompetanse til å gjøre. Er dette grunnlag for å søke om erstatning for ulovlig oppsigelse?

Les mer

Lønnsplikt når ansatt har mistet medisinsk sertifikat?

Publisert: 24.05.2016

Våre ansatte må oppfylle medisinske vilkår og får utstedt medisinsk sertifikat for å utføre arbeidet. Når den ansatte blir fratatt det medisinske sertifikatet og dette er en forutsetning for å utføre arbeid vil arbeidsgiver ha lønnsplikt i oppsigelsestiden?

Vi har ingen andre stillinger å tilby i oppsigelsestiden da vi er en tjenesteleverandør. Kabinansatte er skilt ut i eget selskap og har kun stillinger som kabinansatte.

Les mer

Ikke lenger ønsket på jobb

Publisert: 20.04.2016
Emneord: ,

Er daglig leder i en liten bedrift. For under en uke siden fikk jeg beskjed av eier om at jeg ikke var ønsket på jobb mer, samt beskjed om å levere fra meg alt materiale. Min tilgang til bank har blitt stengt, han ønsker ikke å snakke med meg, og har kontaktet advokat.

Vet ikke annen årsak enn at jeg har varslet at jeg ønsker å avslutte arbeidsforholdet 1. juni 2017. Har ikke fått arbeidskontrakt. Hva bør jeg gjøre?

Les mer

§15-14 om avskjed

Publisert: 03.03.2016
Emneord: ,

Spørsmålet mitt handler om §15-14 (1) i arbeidsmiljøloven om avskjed. Gjelder dette punktet bare når du har brutt arbeidsavtalen, eller om du har brutt en lov? Eksempel: om jeg jobber innen transport og mister lappen utenfor arbeidstid (pga. fartskontroll), vil det da kunne føre til avskjed jf.§15-14, eller vil det bare være grunn nok til å si meg opp?

Les mer

Usaklig oppsigelse

Publisert: 04.02.2016

Jeg ble oppsakt på sms uten advarsel eller saklig grunn. Det ble innkalt til møte samme dag jeg fikk oppsigelsen med bare noen timers mellomrom. Jeg hadde ikke mulighet til å stille opp på møte den dagen.

De har trukket meg ulovlig i lønn. Jeg har nå mottatt oppsigelse rekommandert, men ingen begrunnelse. Det var teknisk sett avskjed jeg fikk da jeg fikk klar beskjed om å levere i fra meg nøkkel. Jeg har 1 mnd oppsigelsestid i kontrakten.

Les mer

Oppsigelse – økte krav fra arbeidsgiver medfører oppsigelse

Publisert: 21.08.2015

Arbeidsgiveres misnøye med ansattes prestasjoner er en stadig vanligere oppsigelsesgrunn. Det stilles strenge krav til arbeidsgiverens bevis for at en ansatt gjør en for dårlig jobb.

Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

Publisert: 05.08.2015

En bedrift som skal nedbemanne må følge krav til fremgangsmåten. Blant annet gjelder dette krav til informasjon og drøfting. Hvis nedbemanningen omfatter ti eller flere ansatte gjelder det tilleggskrav til saksbehandlingen.

Les mer