Avkall på arv

Arver stor gjeld etter far

Publisert: 02.07.2018

Min far har en gjeld på 1,5 millioner. Ettersom vi fant ut at denne gjelden er arvelig, må vi søke om gjeldsordning. Men hvordan kan dette fungere, med en så høyt sum og vi lever på sosialhjelp og uføretrygd? Dette har plaget oss ganske lenge. Og vi vet ikke hva vil skal gjøre.

Les mer

Vil si fra seg arv med stor gjeld

Publisert: 19.06.2018

Arv etter far, der gjeld er høyere enn verdi i bolig, hvilken mulighet har vi til å si fra oss arv? Det er nå sendt ut en proklama, men vi ser allerede at oppgjøret vil gå i minus. Hva skjer i praksis, om vi sier ifra oss retten til arv, vedrørende hus og bil som far er oppført med? Strøm, forsikringer osv?

Les mer

Avkall på arv på forskudd

Publisert: 12.06.2018

Hvis man ønsker å si fra seg arv på forskudd, hvor henvender man seg da? Hvordan går man frem?

Les mer

Når kan man gi avkall på arv?

Publisert: 31.01.2018

For å fraskrive seg arv: Skal man gjøre dette på forhånd, eller vente til eventuell død og arveoppgjør. Min mor nærmer seg 90 år og er kredittbelastet, noe jeg ikke vil "arve" . Hun eier ingenting av verdi, hverken bolig eller annet.

Les mer

Dekke gravferd når det ikke er penger i boet

Publisert: 11.12.2017

Vår mor døde med gjeld som overstiger formue og løsøre. Det er heller ikke forsikringer eller eiendom inne i bildet. Det virker nødvendig å gi avkall på arv. Spørsmålet blir så kostnadene for gravferd. Vi står som ansvarlige ovenfor gravferdbyrået. Ettersom kostnadene til gravferd har førsteprioritet i boet, er spørsmålet om vi kan tømme vår mors brukskonto for å betale deler av kostnadene til gravferden og etterpå melde avkall på arv.

Les mer

NAV krever bo for restgjeld

Publisert: 20.10.2017

Jeg er arving etter min far. Han har hatt en bil kjøpt med tilskudd fra NAV. NAV har sagt de vil kreve boet for restgjeld på bilen, og dette overstiger langt bilens verdi. Min far hadde ingen midler som kan dekke dette, og jeg vurderer å frasi meg arven ettersom det ser ut til å bli store kostnader. Hva skjer da med bilen? Hvem skal eventuelt selge denne? Eller blir det NAV som blir eier av bilen?

Les mer

Å frasi seg arv med stor gjeld

Publisert: 23.08.2017

Min kones far døde her om dagen og skal da arve ham. Nå har de seg slik at han har en del gjeld som overstiger summen av innboet. Hvis hun da frasier seg å arve faren, vil dette også si at hun ikke får arve noe etter bestefaren som fortsatt er i live?

Les mer

Ønsker ikke å arve foreldres gjeld

Publisert: 07.06.2017

En enslig forelder er død. Personen bodde alene i kommunal leilighet, etterlater seg ca. 100 000 i gjeld og svært lite av verdi. Barna (som er voksne) ønsker ikke å arve gjelden og ønsker heller ikke å arve noe annet/ ha noe med dødsboet å gjøre. Barna har tatt ansvar for personens begravelse. Tingretten vil ikke foreta seg noe, da de ikke har opplysninger om at det finnes midler i boet til å dekke et offentlig skifte. Hvem har da ansvaret for å tømme den kommunale leiligheten, kaste innbo osv? Er barna forpliktet til å ta ansvar for dødsboet ?

Les mer

Kan man arve gjeld?

Publisert: 19.05.2017

Jeg er gift og har ikke barn. Min mann har gjeld som jeg har ikke skrevet på. I tilfelle om det er noe skjer med mannen min og dør han, er jeg skal betale lånet hans?

Les mer

Takke nei til arv

Publisert: 16.02.2017

Hvis man har en forelder uten eid bolig og som man frykter kan ha gjeld, f.eks. kredittgjeld, kan man reservere seg fra å arve denne gjelden?

Les mer