Avkall på arv

Frasi seg arven etter far

Publisert: 13.12.2018

Pappa er død og verken mamma, min søster eller jeg skal arve han, fordi det kun er gjeld. Vi fyller derfor ut erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi. (Skifteloven §80.) Moren til avdøde, min bestemor, lever enda. Spørsmålet mitt er om arven fra min bestemor, som egentlig skulle gått til pappa, men som nå går til meg og søster, har noe tilbakevirkende kraft? Vi sier ikke automatisk fra oss farsarven fra bestemor, fordi vi sier fra oss arven etter pappa nå?

Les mer

Regning etter avdød mor

Publisert: 13.08.2018

Jeg er enebarn og min mor som er enke har akkurat gått bort. Hun har ikke noen midler/verdier, og bodde på kommunens gamlehjem. Hver år fikk hun "etterregning av vederlag" som hun betalte av med en lav sum hver mnd. Også i år kom et krav som hun ikke har begynt å betale av ennå før hun gikk bort. Må jeg arve denne gjelden. Kan jeg sende inn "erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi"?

Les mer

Oppdaget verdier etter at man har fraskrevet seg arv

Publisert: 02.08.2018

Min pappa gikk bort i 2017. Han eide ingen ting og hadde masse gjeld (ca 5- 600 000). Vi fra skrev oss dette, jeg og min søster. Nå i ettertid viser det seg at han har en andel i en eiendom i Sverige som er arv etter hans mor. Hans søster skal kjøpe det og kjøpe ut min far for ca 80 500 SEK. Er det penger jeg og min søster har krav på, eller hvordan blir det siden vi fra skrev fra oss gjelden?

Les mer

Arver stor gjeld etter far

Publisert: 02.07.2018

Min far har en gjeld på 1,5 millioner. Ettersom vi fant ut at denne gjelden er arvelig, må vi søke om gjeldsordning. Men hvordan kan dette fungere, med en så høyt sum og vi lever på sosialhjelp og uføretrygd? Dette har plaget oss ganske lenge. Og vi vet ikke hva vil skal gjøre.

Les mer

Vil si fra seg arv med stor gjeld

Publisert: 19.06.2018

Arv etter far, der gjeld er høyere enn verdi i bolig, hvilken mulighet har vi til å si fra oss arv? Det er nå sendt ut en proklama, men vi ser allerede at oppgjøret vil gå i minus. Hva skjer i praksis, om vi sier ifra oss retten til arv, vedrørende hus og bil som far er oppført med? Strøm, forsikringer osv?

Les mer

Avkall på arv på forskudd

Publisert: 12.06.2018

Hvis man ønsker å si fra seg arv på forskudd, hvor henvender man seg da? Hvordan går man frem?

Les mer

Når kan man gi avkall på arv?

Publisert: 31.01.2018

For å fraskrive seg arv: Skal man gjøre dette på forhånd, eller vente til eventuell død og arveoppgjør. Min mor nærmer seg 90 år og er kredittbelastet, noe jeg ikke vil "arve" . Hun eier ingenting av verdi, hverken bolig eller annet.

Les mer

Dekke gravferd når det ikke er penger i boet

Publisert: 11.12.2017

Vår mor døde med gjeld som overstiger formue og løsøre. Det er heller ikke forsikringer eller eiendom inne i bildet. Det virker nødvendig å gi avkall på arv. Spørsmålet blir så kostnadene for gravferd. Vi står som ansvarlige ovenfor gravferdbyrået. Ettersom kostnadene til gravferd har førsteprioritet i boet, er spørsmålet om vi kan tømme vår mors brukskonto for å betale deler av kostnadene til gravferden og etterpå melde avkall på arv.

Les mer

NAV krever bo for restgjeld

Publisert: 20.10.2017

Jeg er arving etter min far. Han har hatt en bil kjøpt med tilskudd fra NAV. NAV har sagt de vil kreve boet for restgjeld på bilen, og dette overstiger langt bilens verdi. Min far hadde ingen midler som kan dekke dette, og jeg vurderer å frasi meg arven ettersom det ser ut til å bli store kostnader. Hva skjer da med bilen? Hvem skal eventuelt selge denne? Eller blir det NAV som blir eier av bilen?

Les mer

Å frasi seg arv med stor gjeld

Publisert: 23.08.2017

Min kones far døde her om dagen og skal da arve ham. Nå har de seg slik at han har en del gjeld som overstiger summen av innboet. Hvis hun da frasier seg å arve faren, vil dette også si at hun ikke får arve noe etter bestefaren som fortsatt er i live?

Les mer