Avkall på arv

Arver man gjeld?

Publisert: 25.09.2019

Min mor er enslig og har en del kredittkortgjeld. Arver jeg gjelden i sin helhet? Må jeg frasi meg arven for å slippe å arve denne gjelden eventuelt?

Les mer

Avkall på arv for å unngå krav fra kreditor

Publisert: 24.09.2019

Eg og mine to søsken arvet noen kroner og et hus etter min fars død. Eg har valgt å gi avkall på deler av min arv til fordel for mine barn. Eg hadde et enkeltmannsforetak som gikk konkurs for noen år siden, så nå er div kreditorer ute etter min del av arven, blant andre Skatteetaten. Kan dei ta arven fra mine barn?

Les mer

Angrer på at man har sagt fra seg morsarv

Publisert: 06.09.2019

Jeg lurer på om det går an å angre seg på å ha skrive under på at jeg ikke skal kreve morsarven min, da ho døde for 4.5 år siden, har nå raket ut med min stefar og lurer derfor på om jeg har mulighet til å kunne få ut morsarven nå?

Les mer

Overtar man gjeld dersom man sier fra seg arven?

Publisert: 24.06.2019

Overtar man gjeld etter foreldre dersom man sier fra seg arven?

Les mer

Venter arv, men skylder skatt

Publisert: 24.04.2019

Jeg har arvet (testamentert) et småbruk utenfor Oslo fra min avdøde far, men er usikker på hva jeg skal foreta meg siden jeg skylder skatt etter bokettersyn og en skjønnsligning. Vil kemneren ta pant i eiendommen og eventuelt selge den på tvangsauksjon?

Min mor lever fremdeles, vil det være mulig og overføre småbruket til henne og selge den? Jeg har flyttet adresse til Thailand og oppholdt meg her i 18 år uten inntekt eller trygd fra Norge.

Les mer

Redd onkels arv blir tatt av kreditorene

Publisert: 16.04.2019

Min farmor døde nylig. Etterlater seg barn, én av dem bor i huset hennes. Det har han gjort de siste årene pga mye gjeld - han stilte opp som kausjonist for en kamerat for mange år siden og skylder mye. Han ønsker å bli boende mot at søsknene får hans del av arven og står som eiere - han kan jo ikke eie huset, for da tar kreditorene pant i huset og selger huset. Ved salg av huset vil hans del bli tatt av banken/kreditorer. Har dere et råd?

Les mer

Arve forsikringspenger og gjeld

Publisert: 04.04.2019

Vår far døde nylig. Han bodde i kommunal leilighet, uførepensjon og har de siste årene hatt mye gjeld som medførte gjeldsordning som ble avsluttet januar 19. Han hadde 40 000 kr i kontanter da han døde som personalet har sendt til skifteretten. I tillegg hadde han gruppelivsforsikring, fripolise og forsikring ved død. Hvordan skal vi gå frem iht skifte i denne saken? Vi ønsker ikke å arve gjeld. Kan man likevel motta forsikringspenger?

Les mer

Frasi seg arven etter far

Publisert: 13.12.2018

Pappa er død og verken mamma, min søster eller jeg skal arve han, fordi det kun er gjeld. Vi fyller derfor ut erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi. (Skifteloven §80.) Moren til avdøde, min bestemor, lever enda. Spørsmålet mitt er om arven fra min bestemor, som egentlig skulle gått til pappa, men som nå går til meg og søster, har noe tilbakevirkende kraft? Vi sier ikke automatisk fra oss farsarven fra bestemor, fordi vi sier fra oss arven etter pappa nå?

Les mer

Regning etter avdød mor

Publisert: 13.08.2018

Jeg er enebarn og min mor som er enke har akkurat gått bort. Hun har ikke noen midler/verdier, og bodde på kommunens gamlehjem. Hver år fikk hun "etterregning av vederlag" som hun betalte av med en lav sum hver mnd. Også i år kom et krav som hun ikke har begynt å betale av ennå før hun gikk bort. Må jeg arve denne gjelden. Kan jeg sende inn "erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi"?

Les mer

Oppdaget verdier etter at man har fraskrevet seg arv

Publisert: 02.08.2018

Min pappa gikk bort i 2017. Han eide ingen ting og hadde masse gjeld (ca 5- 600 000). Vi fra skrev oss dette, jeg og min søster. Nå i ettertid viser det seg at han har en andel i en eiendom i Sverige som er arv etter hans mor. Hans søster skal kjøpe det og kjøpe ut min far for ca 80 500 SEK. Er det penger jeg og min søster har krav på, eller hvordan blir det siden vi fra skrev fra oss gjelden?

Les mer