Arvetvist

Redd for at bestemor tapper boet

Publisert: 10.12.2018

Min bestemor døde akkurat. Hun var gift med en mann og de har felles barn. Min bestemor derimot hadde 1 særkullsbarn fra før. Særkullsbarnet var altså min far, som døde for mange år siden. Er det lov for min syke bestemor i samarbeid med hennes ektemann og deres felles barn å tappe boet i forkant av dødsfallet? Dette være seg f.eks salg av fast eiendom til underpris eller pengeoverføringer med gavehensikt eller andre metoder for å bygge ned min bestemors formue? Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Mener tingretten har dømt feil i arvesak

Publisert: 11.12.2017

Min tante døde og hadde laget testament.

1. I testamentet så står det at søster(tante 2) skal arve hus. Søskenbarn T skal arve annen eiendom.

2. Om annen eiendom er solgt innen tantes død, så skal innbo og løsøre deles med meg.

Tingretten tolker dette til at siden eiendommen ikke er solgt, så skal jeg ikke arve noe. Punkt 1 overstyrer punkt 2 mao. Men advokat og vitne sier at dette ikke var det tante ville, hun mente at jeg skulle ha innbo og løsøre. Hvordan er det mulig at tingretten tar feil?

Les mer

Rimelig bolig i forskudd på arv fra besteforeldre

Publisert: 13.10.2017

Min farmor og farfar og jeg har avtalt at min mann og jeg kan kjøpe huset deres når de faller fra. Vi har blitt enige om pris basert på dagens takstverdi. Jeg er redd for at det skal oppstå disputter mellom oss og mine tanter og onkler når farmor og farfar dør. Vi har en skriftlig avtale som inneholder avtalt sum underskrevet av farfar og jeg. Er dette nok? Er avtalen fortsatt gjeldende når de faller fra? Hvordan bør vi gjøre dette?

Les mer