Arverett

Arverett på hytte

Publisert: 28.02.2018

Mine foreldre har et gårdsbruk der det ligger en hytte i utmark, bygget i 1963. Hytta ligger i et område som ble kjøpt som tilleggsjord på 80-tallet. Det foreligger ingen papirer på hytta. Hytteeier er nå falt bort, og nå dukker spørsmålet opp om hvem som eier hytta.

Min far hevder hytteeier fikk ha hytten der på "sin tid" og at den skulle gå tilbake til grunneiger når den var over, altså nå. Dette er ikke dødsboet enig i. Spørsmålet blir da: Hvem eiger hytta? Hva gjør man videre?

Les mer

Testament og arv til syv barn

Publisert: 21.02.2018

Min mann og jeg har felleseie ( har vi det når vi har vært gift i 30år uten at noe er skrevet? ) i en stor bolig. Min mann har ett barn og jeg har seks. Kan vi skrive et testament der alle syv arver likt når vi begge ønsker det, eller må hans ene forfordeles ? Hva kan i tilfelle jeg gjøre for å tilgodese mine barn mest mulig ? Vi har lagt ned like mye her, og investerer/ pusser opp/ betaler alle utgifter av felles konto. Hva bør stå i et testament i vårt tilfelle ?

Les mer

Arveregler når man bor i utlandet

Publisert: 31.01.2018

Vi er et ektepar i 70-årene som bor i Danmark; begge norske statsborgere; men skatter fremdeles til Norge i hvert fall enda to år (Nordiske regler slik vi har forstått det). Vi har begge to voksne særkullsbarn som alle bor i Norge. Dersom en av oss dør: Vil da arveoppgjøret bli foretatt etter dansk eller norsk lov? Det er visse forskjeller når det gjelder å sitte i uskiftet bo, iht beløpsgrenser og hva etterlatte barn kan forlange. Er det nødvendig å skrive testament?

Les mer

Har separert ektefelle krav i boet?

Publisert: 31.01.2018

Separert når ektefelle dør, og barna er da livsarvinger. Eldste sønn tar imot arv og gjeld, vil da betale gjelden og overta huset. Gjenlevende separerte ektefelle får vite at hun har xxx kr i gjeld på huslånet. Betyr det at hun da har en eierandel i huset? Hvordan blir da oppgjør av boet?

Les mer

Fordeling av arv mellom særkullsbarn og felles barn

Publisert: 31.01.2018

Vi lurer på hva som blir svaret i denne saken. Ektefellene x og y hadde vært gift i i fem år, da hun ble drept i en båtulykke. Hun har to barn fra et tidligere forhold. Sammen har de også to barn. Paret hadde felleseie, og den samlede formuen utgjorde kr 6 000 000 etter at gjelden var trukket fra. Hvor mye skal arvingene ha hvis det blir skiftet bo nå?

Les mer

Redd for at samboers familie skaper problemer ved arv

Publisert: 31.01.2018

Jeg eide et hus da jeg traff min samboer. Jeg solgte min bolig og kjøpte en leilighet sammen med han. Jeg hadde mer egenkapital enn han og eier 75% av leiligheten og han 25%. Dette er også tinglyst i skjøtet. Jeg har 3 barn og han 1.

Pga konflikter i hans familie ønsker jeg minst mulig problemer hvis min samboer skulle falle fra. Dette bekymrer meg. Holder det at vi har skjøtet som viser våre ulike eierandeler? Vi har i tillegg tegnet livsforsikring der vi begunstiger hverandre. Er det nok ?

Les mer

Ønsker at landsted skal arves av barna

Publisert: 31.01.2018
Emneord: , ,

Jeg og min mann har to barn sammen, i tillegg har han to barn fra et tidligere ekteskap. Foreldrene mine vil at jeg skal overta et landsted som benyttes som hytte. Jeg tenker at dette etterhvert skal gå i arv til mine barn. Må det skrives en egen avtale, eller er det nok at papirene kun står på meg? Dersom jeg skulle dø først, ønsker jeg at min mann skal kunne sitte med det så lenge han ønsker, før barna overtar.

Les mer

Arverett etter bror

Publisert: 31.01.2018
Emneord: ,

Har en bror som er mye eldre enn meg. Hvis han dør før sin kone og det ikke foreligger testamente, har da jeg eller mine barn arverett etter henne, eller går da alt til hennes søsken og deres barn. De har ikke barn og ikke særkullsbarn. Jeg har og en bror som lever i samboerskap. Hvis han testamenterer til sin samboer, har jeg eller mine barn da arverett etter henne? De har ikke barn eller særkullsbarn.

Les mer

Uklart testamente etter avdød onkel

Publisert: 11.12.2017

Vi er 6 søskenbarn som arvet en onkel, død i år. Han testamenterte sin leilighet til en av nevøene, resten (penger) til de andre 5. (Testamente skrevet i 1994). Leiligheten ble solgt for noen år siden da han trengte en omsorgsleilighet. Vil den ene nevø arve salgssummen av leiligheten, eller vil summen bli lagt til den øvrige pengearven og så bli fordelt på alle 6 arvinger?

Les mer

Dele arv med barna til avdød søster

Publisert: 11.12.2017

Min far vurderer å gi sitt barndomshjem (han lever) til meg og mine søsken, vi er tre stykker igjen, da ei søster er død. Hun etterlot seg to barn, og var gift da hun døde. Hvordan fordeles eventuelt hennes part av huset/forskuddsarven mellom barn og mann, i forhold til oss andre søsken?

Les mer
1 2 3 7