Arverett

Hvem arver etter halvsøsken?

Publisert: 23.10.2018
Emneord: ,

Min mor fikk min halvsøster med en annen mann enn min pappa. Pappa adopterte min søster. Vi har vokst opp sammen. Søsteren min har i tillegg to halvsøstre, alle tre har samme far. Begge disse har to barn hver. Jeg har også to barn. Hvis min søster går bort, hvem har arverett etter henne? Foreldrene våre er borte, også hennes biologiske far.

Les mer

Arv etter ektefelle uten felles barn

Publisert: 01.10.2018

Jeg er gift, med 3 voksne barn fra før, ektefelle har ingen barn. Hans nærmeste arving er en bror. Vært gift i 11 år. Om min ektefelle faller fra før meg, er det da slik at jeg arver alt etter han eller kan bror hans kreve arv? Er det nødvendig med testamente for å sikre oss selv ved evt frafall av ektefelle? Om jeg skulle falle fra først, deretter min mann, hvem arver min enkemann da? Kan vi sikre at mine barn arver alt, også etter deres stefar?

Les mer

Trekke lån fra arv

Publisert: 01.10.2018

Fire arvinger. En har fått lån tidligere av foreldre som ikke er nedbetalt. Skal lånet indeksreguleres og trekkes fra arven?

Les mer

Må søsters barn arve?

Publisert: 27.09.2018

Min mor er enke og sitter i uskiftet bo fra 50 år tilbake. Ingen testament fra min far. Vi er to barn, men min søster døde nylig. Hun har 4 barn. Min mor ønsker ikke at min søsters barn skal arve noe, men det er vel ikke mulig? Hvor mye har de evt krav på fra min far og mor?

Les mer

Blir lån trukket fra arv?

Publisert: 27.09.2018

Min bror har lånt ca 600 000 av min far, og jeg lurer på om dette beløpet da vil bli trukket av hans del av arven når det kommer til dødsfallet til min far en gang i fremtiden?

Les mer

Konsekvens av ny arvelov

Publisert: 24.09.2018

Min samboer og jeg har ikke felles barn, men jeg har to fra tidligere ekteskap. Vi har vært samboere i 3 år. Vi har ved hjelp av en advokat, skrevet samboerkontrakt og testament, for å særlig sikre min samboer, om jeg faller fra. Det vil si at vi har testamentert "så mye som mulig" av verdier til henne. Vil ny arvelov ha noen praktisk konsekvens for oss? Må vi skrive nytt testamentet?

Les mer

Arv etter far

Publisert: 24.09.2018
Emneord: ,

Fikk nettopp rede på at min far var død. Min mor og min far har ikke hatt noen kontakt etter at jeg ble født. Han har betalt bidrag i alle år. Han giftet seg kort tid etter jeg ble født. Levde inntil hans død med denne nye damen. Vi møttes for første gang for 1 år siden uten at det fristet til gjentagelse. Har hørt at han har overført alt til sin kone for en god stund siden. Han jobbet som tannlege i alle år. Har jeg noen rettigheter? Og hvordan går jeg eventuelt frem med ett krav?

Les mer

Fordele arv mellom felles barn og særkullsbarn

Publisert: 14.09.2018

Min mor og far var gift, begge hadde 1 barn hver fra tidligere forhold og jeg er eneste fellesbarn. Min far døde, og da fikk min fars barn farsarven. Min mor solgte da den boligen som hun og far eide sammen. Mor har kjøpt seg ny bolig. Sitter hun da fortsatt i uskiftet bo? Min mor er tydelig på at jeg har krav på arv etter min far den dagen mor dør. Vil jeg ha arverett som ved uskiftet bo? 50 % etter far og pliktarv etter min mor som jeg må dele med mors andre barn?

Les mer

Fordele arv mellom barn og ny kone

Publisert: 14.09.2018

Jeg har tre barn fra tidligere ekteskap. Jeg har nylig giftet meg på nytt. Jeg bringer nedbetalt bolig og hytte med inn i ekteskapet. Det er ikke investert noe i disse etter ekteskapsinngåelse. Jeg bringer formue på 1,2 mill inn i ekteskapet. Det er ikke spesifisert særeie eller testamente. Hvordan fordeles dette når jeg dør? Skal alt, boliger og formue, skjevfordeles slik at kone og tre barn får 25 % av alt hver? Eller holdes noe helt utenfor slik at mine tre barn arver 1/3 hver?

Les mer

Samboere uten livsarvinger

Publisert: 13.09.2018

Et ektepar har ingen livsarvinger. Den ene ektefellen dør, den andre blir sittende i uskiftet bo og får siden en samboer. Hvis den gjenlevende ektefellen dør, vil da samboeren arve hele boet eller vil slektsarvingene til den første ektefellen ha krav på halvparten av boet ?

Les mer
1 2 3 12