Arverett

Ønsker ikke at ukjent bror skal arve

Publisert: 13.12.2018

Min far har skrevet testament til fordel for min bror og meg. Så viser det seg at vi har en ukjent bror. Min far ønsker ikke at familiearven skal gå til vedkommende, hvordan går vi fram for å begrense pliktdelsarven?

Les mer

Arv etter mormor

Publisert: 13.12.2018

Min mormor har gått bort. Mamma er også gått bort. Hun har 2 gjenlevende søsken. Blir jeg da automatisk kontaktet angående arvedelen etter min mors del av arven, eller er dette noe jeg må melde fra om selv?

Les mer

Fordele arv på særkullsbarn

Publisert: 10.12.2018

Vi er gift, hun har to særkullsbarn og jeg har ett. Vi har ingen felles barn. Vi skal starte bedrift, og hun ønsker å sikre at barna arver like store deler av denne, dvs 1/3 til hver. Hun ønsker å løse dette ved at eierskapet er 33 % vs 67 %? Dette vil i så fall bety at jeg, ved ett eventuelt samlivsbrudd, kun får med meg 1/3 av verdien. Vil det være bedre å løse dette med testamentering, og kan vi i så fall dele arven på denne måten?

Les mer

Arv etter barnløs tante

Publisert: 10.12.2018

Min barnløse tante, enke i 18 år, ønsker å fordele forskudd på arv. Hun bor på sykehjem og har solgt sin leilighet. I deres 25 år gamle testamente står at "det beholdne bo" skal fordeles likt mellom min tantes søster (nå død, har tre barn og tre barnebarn) og hennes manns nevø (har et barn). Gjelder "det beholdne bo" bare oppgjøret fra salg av leilighet? Eller skal hennes øvrige formue/ (spare-)penger i årene som enke også fordeles på tre tantebarn og en onkel/nevø?

Les mer

Arv etter syk sønn

Publisert: 10.12.2018

Eg e mor til en syk sønn. Eg e hans livsarving, men er eg fortsatt det etter som eg fratatt rettslig klageinteresse?

Les mer

Arv til bortadoptert barn

Publisert: 10.12.2018

Vi er flere søsken. En av oss har et sterkt psykisk utviklingshemmet barn som bor på institusjon i en annen kommune. Barnet som er over 18 år, er adoptert av en tante på morssiden. Vi ønsker at forelderen til dette barnet skal testamentere til søsknene eller nevøene/niesene sine for å unngå at pengene blir gitt til institusjonen eller kommunen dette barnet bor i. Hva er reglene for dette? Er dette mulig?

Les mer

Arverett for bortadoptert sønn

Publisert: 10.12.2018

Jeg har kjøpt en leilighet, har lån på den i 40 år til. Arver min bortadopterte sønn den automatisk etter min bortgang eller må jeg skrive testament?

Les mer

Hvem får avdød brors andel av arven?

Publisert: 10.12.2018

Du mister din bror (som gifter seg samme år pga sykdom og sin fam), og din far samme år. Så går det ca 10-11 år så dør mor. Den som da sitter igjen alene, er det da den personen som arver sin mor 100 %, eller, kan konen til avdød bror komme og kreve halve arven, fordi broren aldri fikk arv etter verken sin mor eller far? Evt kan brorens barn i lag kreve halve arven som deres far aldri fikk?

Les mer

Sette opp kontrakt for arv

Publisert: 27.11.2018

Vi har overført vår hytte til et av våre barn som forskudd på arv. Søsknene ble enige om at de andre får først samme beløp av arven når vi dør, og deretter deler de resten likt. Vi vil gjerne ha hjelp til å sette opp en kontrakt på dette, og hvordan den gjøres gyldig.

Les mer

Hva skjer med hytta når ektemannen dør?

Publisert: 27.11.2018

Ola dør. Han er gift med Kari. De har to felles barn og Ola har en sønn fra før. Alle barna er voksne. Ola og Kari har samlet felleseie på kr 5 000 000, inkludert her er en hytte Kari arvet fire år før Ola dør, hytta har en verdi på ca 1 300 000. Spørsmålet er: Når Kari nå må gjøre opp med særkullsbarnet, skal da hytten være en del av arven? Trenger hun gjøre opp farsarven med de to fellesbarna og? Hvordan skal dette gjøres?

Les mer
1 2 3 14