Arverett

Arv etter barnløs tante

Publisert: 24.06.2019

Jeg har en tante som er barnløs og enke. De har testamente hvor hun arvet han. Nå vil hun selge huset og fordele verdien. Det er tantebarn etter hennes to brødre og tantebarn etter avdøde ektemann. Kan hun gi bort verdiene til hvem hun vil mens hun lever eller skal de fordeles til begge slekter etter lovverket?

Les mer

Alle arvinger ikke inkludert i privat skifte

Publisert: 24.06.2019

Min onkel er død, han har ingen barn. Er gjenlevende 3 brødre + min døde mor, hvor vi er 7 søsken. De 3 brødrene har tatt privat skifte uten å spørre oss. Vi har ikke blitt oppført som arvinger mht deres søster (min mor). De sier nå at vi ikke har like stor andel som dem. Dette har også skjedd i privat skifte med min bestemor (mormor) og en tidligere onkel uten barn. Hvordan går vi fram nå og i tidligere saker?

Les mer

Arver gård med odelsrett

Publisert: 20.06.2019

En onkel testamenterer en gård med gårds- og driveplikt til meg som er nevø. Han har en sønn som har odelsrett, men vil ikke at han skal overta gården. Når jeg da overtar denne gården for kr 60 000 bare for å ta en sum, er det da slik at sønnen som har odelsrett skal ha 2/3 deler av den summen som gården ble solgt/testamentert for til meg, og selve testamenteringen foregår den i sammen med eier, meg som den skal testamenterer til og advokat?

Les mer

Vil sikre at ny kone arver huset

Publisert: 11.06.2019

Ønsker hjelp til å skrive testamente med tanke på arv og særkullsbarn. Jeg ønsker å sikre min nye kone at hun kan beholde huset og at mine barn ikke kan kreve arv før hun går bort. Da vil de også arve henne 100 % da hun ikke har barn fra før. Er dette mulig og hvordan bør man skrive dette i et testamente? Regner med at dette handler om uskiftet bo?

Les mer

Ønsker at arven skal gå rett til barnebarna

Publisert: 11.06.2019

Jeg er skilt og har en voksen datter (livsarving). Mitt ønske er at det jeg etterlater meg, også pliktdelsarven, skal gå til mine barnebarn. Kan jeg gjøre dette? I så fall hvordan?

Les mer

Sikre at samboer arver huset

Publisert: 07.06.2019

Vi er samboere uten felles barn, jeg har 3 barn og han har 1 fra tidligere ekteskap. Vi eier bolig sammen (50 % andel hver). Jeg lurer på hvordan vi kan sikre den gjenlevende ved dødsfall, slik at denne kan fortsette å bo i huset.

Les mer

Hvordan sikre mest mulig arv til nåværende kone og felles barn

Publisert: 04.06.2019

Jeg har to særkullsbarn fra tidligere ekteskap, og to felles barn med min nåværende kone. Vi har felleseie på leilighet, der min ideelle andel er 2/5. Vi har to lån der jeg er hovedlåntaker og min kone medlåntaker. Hvordan kan jeg innrette meg for å sikre min kone og våre barn maksimal arv? Jeg er villig til å overføre eierskap til leilighet til min kone for å unngå at mine særkullsbarn arver siden de er meget godt sikret allerede.

Les mer

Gi bort pengegaver til nevøer og nieser

Publisert: 09.05.2019

Vi er et ektepar som ikke har barn, min kone har ingen søsken. Jeg har to brødre. Står jeg fritt til å gi gave (penger) til bare den ene av brødrene mine eller hans barn, dvs mine onkelbarn? Er det evt. beløpsgrense?

Les mer

Arveoppgjør etter at en bror fikk kjøpe hytte billig

Publisert: 09.05.2019

Vi er tre brødre, A, B og C. For ca 15 år siden overførte våre foreldre hytta til oss som sameige. Forskudd på arv? Etter ca 5 år bestemmer vi oss for at den ene broren (C) skal overta hytta. Vi avtaler en lav verdi av hytta, ikke markedstakst som grunnlag for overtakende parts utløsning.

Nå skal vi arve salg av leilighet min mor har eigd, flyttet på aldershjem. Kan den lave utløsningssummen ha betydning for bror C's andel av denne nye arven, dvs han skal ha mindre pga fordel med lav hyttepris.

Les mer

Arv etter ektefelle uten barn

Publisert: 09.05.2019

Vi er gift, eier hus (50 % hver) og har ingen barn. Har ikke skrevet testament. Hva arver gjenlevende part når den andre dør? Arver gjenlevende alt eller kommer det andre inn?

Vi ønsker at gjenlevende skal arve alt. Må det da skrives gjensidig testament? Etter begges død; hvor mye kan vi testamentere bort til organisasjoner o.l.? Kan vi gi bort alt, eller har familie krav på noe?

Les mer
1 2 3 14