Arverett

Far har overført eiendom til ett søsken

Publisert: 22.06.2018

Etter at min far døde kom det fram at en av mine søstre hadde fått vår far til å gi henne eiendom og hus på verdi 3 millioner. Dette ble gjort flere år før han døde uten at vi 3 andre søstre visste noe om dette. Vi fikk derfor ikke diskutere dette sammen med han. Mitt spørsmål er om det er lovlig at en person får hele arven. Ho har tenkt at ene sønnen hennes skal overta og vi 3 søstrene skal ikke ha noen ting. Dette er en idyllisk eiendom med sjørett, naust og verdifullt familiested.

Les mer

Vil starte opp nedlagt familiegård

Publisert: 19.06.2018

Sitter nå i en situasjon hvor mine besteforeldre har lagt ned sin gård (100 mål dyrka) ettersom hverken min far eller noen av mine tre søsken var interessert i å fortsette. Hvordan er det med odel og driveplikt dersom jeg skulle ønske å starte opp på nytt på denne gården? Må det gå gjennom min far(som jeg ikke har spurt), eller kan mine besteforeldre bestemme?

Les mer

Uenigheter om arv av bolig

Publisert: 19.06.2018

Min mor og hennes mann solgte boligen de bodde i to år før han døde. De har vært sammen i 26 år, gift i 13. Det var hans bolig da hun flyttet inn, men hun har vært med å betale oppgradering, hage og alt som innebærer et daglig liv med regninger, mat,osv. Men aldri fått navnet sitt på skjøtet. Nå vil hans barn ha særarv på bolig som ble solgt FØR han døde samt 2/3 del av hans del av leiligheten de kjøpte sammen som begge eier. Hvilke rettigheter har min mor? Kan særkullsbarn forlange dette?

Les mer

Overføring av leilighet til bare ett barn

Publisert: 19.06.2018

Min mor har en leilighet som hun har skrevet over på min søster. Vi er tre søsken. Min søster betaler ingenting på denne leiligheten, det gjør min mor. Min mor har bruksrett. Er dette lov? Har vi andre søsknene ingen rettigheter her? Tror min mor er blitt presset til å gjøre dette. Dette ble gjort i hemmelighet og vi oppdaget dette tilfeldig. Det var ikke meningen at vi skulle få vite dette.

Les mer

Minstearv til gjenværende ektefelle

Publisert: 11.06.2018

NN har sittet i uskiftet bo i over 20 år. Arvingene ønsker et skifte, og NN vurderer å innfri deres ønske. I lov om arv under Kapittel II. Arv på grunnlag av ekteskap, står det under § 6. «Ektemaken har rett til fjerdeparten av arven når det er livsarvinger etter arvelateren. Minstearven skal likevel tilsvare 4 ganger grunnbeløpet i folketrygda ved dødsfallet.» Er det grunnbeløpet som gjaldt ved dødstidspunktet eller er det dagens grunnbeløp som gjelder?

Les mer

Fordeling av arv mellom livsarvinger

Publisert: 11.06.2018

Min mor bor på sykehjem og skal selge sin leilighet. Vi var to livsarvinger, men min bror døde i mars, han etterlot seg en voksen sønn. Verdiene av salg av leilighet skal inn på min mors bankkonto og deles først etter hennes død.

Spørsmålet er: Hvordan blir delingen mellom meg og min avdøde brors sønn? Kan jeg forlange at skifteretten tar seg av dette?

Les mer

Fordeling av arv etter barnløs tante

Publisert: 06.06.2018

Jeg hadde en barnløs tante som var gift med en mann som hadde 5 brødre. De er nå begge døde (hun først) og jeg er min tantes eneste arving. Hvordan fordeles arven mellom meg og de 5 brødrene? Tante og onkel satt i uskiftet bo. Jeg ser to muligheter:

a) jeg arver 50 % og de resterende 50 % deles mellom de 5 brødrene

b) arven deles i 6, der jeg og hver av de 5 brødrene får samme arv.

Les mer

Ønsker at bare datter skal arve

Publisert: 04.06.2018

Jeg og min kone har en datter på 22 år. Og jeg har en sønn som jeg ikke har kontakt med. Vi har en leilighet som jeg og min kone ønsker at vår datter skal arve. Samt all tilgang til forsikringer, bank og kontanter når vi dør.

Vi vil gjerne at ting blir ordnet før vi dør. På hvilken måte kan vi sikre oss at hun får alt etter oss?

Les mer

Sikre seg mot nye krav om arv

Publisert: 30.05.2018

Ektemann har gått bort. 3 felles barn og et særkullsbarn etter ektemann. Enke sitter i uskiftet bo i forhold til egne barn, mens særkullsbarn får utbetalt sin farsarv. Hvordan dokumenteres/registreres dette slik at man er sikker på at man ikke får arvekrav på et senere tidspunkt fra særkullsbarn. Kanskje et eller annet dokument dere begge parter signerer for at farsarv utbetales til bankkontonr XXXX.XX.XXXXX også kan utebetalingen skje. Finner lite om akkurat dette. Tinglysning av dokument?

Les mer

Tante har testamentert bort alt til kusiner

Publisert: 30.05.2018

Min fars ene søster har nylig gått bort. Hun har skrevet testament hvor hun tilgodeser tre av mine kusiner. Min far har også gått bort, men det finnes to gjenlevende søsken. Er da testamentet gyldig når det fortsatt finnes gjenlevende søsken og søskens barn?

Les mer
1 2 3 9