Arverett

Fordeling av arv mellom enke og særkullsbarn

Publisert: 04.08.2021

Jeg har blitt enke etter 14 år i ekteskapet. Mannen min hadde to barn fra før. Spørsmålet mitt er hvordan skal eg beregne arven. Både eg og mannen var/er yrkesaktive. Eg har jobbet i løpet av 14 år 100 %. Vi hadde ikke noe særskilt avtale om økonomien, men for 4 år siden har vi gjort en (muntlig) avtale at i stedet for at eg legger inn mine sparemidler på vår felles konto skal eg opprette eget sparekonto og trekker en del fra min lønnskonto. Må eg utbetale hans barn også fra mine to konti?

Les mer

Arv etter barnløs tante og onkel

Publisert: 18.06.2021

Min tante gikk nylig bort og satt i uskiftet bo. Hennes avdøde mann var min fars bror. De hadde ingen barn. Hvordan fordeles arven etter min tante og onkel til familien? De etterlate er min far og noen nevøer og nieser.

Les mer

Arv etter far som har giftet seg på nytt

Publisert: 15.06.2021

Min datters utenlandske far har giftet seg og stiftet ny familie i Norge. Vi var ikke gift og far og datter har ikke kontakt. Vil min datter arve på lik linje med halvsøsknene?

Les mer

Må alle mine barn arve meg?

Publisert: 02.06.2021

Må alle mine barn arve meg? Kan en få alt?

Les mer

Sikre at fremtidig ektefelle ikke får arv etter besteforeldre

Publisert: 02.06.2021

Jeg skal arve min farfar/farmor engang i fremtiden. Og min farfar er veldig bestemt på at jeg må passe på at dette forblir mitt. Men hvis jeg får samboer/kone før jeg arver dem, vil dette da gå til samboer/kone ?

Les mer

Hvordan fordeles arv mellom barn og samboer?

Publisert: 20.05.2021

Jeg har et spørsmål angående arv. En dame dør og er ugift, hun har to sønner og en nettoformue på 3 millioner kroner. Hvordan blir fordelingen hvis damen hadde samboer som også var far til barna?

Les mer

Enearving etter far?

Publisert: 18.05.2021

Jeg er enebarn til min far og jeg lurte på om jeg arver alt han har av verdi og kan min fetter få noe av det? Og hvis fetteren min får noe kan jeg da gå til domstol?

Les mer

Arv etter barnløs fetter

Publisert: 07.05.2021

Vi er tre kusiner som er arvinger (arveklasse 3) til en fetter som var barnløs. Hvordan skal arven fordeles? Gjelder prinsippet om fordeling etter linjer? Kusinene er døtre av to av avdødes tanter. Den ene hadde en datter, den andre to døtre. Fordeles da arven i to etter tantene - så det blir 1/2 til en kusine og 1/4 til hver av de to andre kusinene?

Les mer

Søsken ønsker å overta mors hus

Publisert: 27.04.2021

Jeg har ett søsken. Vår far døde nylig og vår mor bor igjen i et stort hus verdt ca. 4 mill., det er ca. 500 000 i gjeld på huset. Nå ønsker mitt søsken å ta over huset økonomisk og praktisk slik at vår mor bare kan bo der og ikke ha ansvar for noe. Mitt søsken sier at h*n ikke har råd til å kjøpe meg ut, men at mine barn kan arve ham (han har ikke barn, men kan jo få). Jeg arver da ingenting. Er dette lov? Jeg har virkelig behov for iallfall noe arv, men synes dette er vanskelig.

Les mer

Døende bestefar vil selge huset

Publisert: 19.04.2021

Min bestefar er døende, han ønsker å selge huset han og bestemor hadde sammen. Vi er 2 barnebarn som er arvinger sammen med 3 tanter/onkler (vår mor gikk bort noen år tilbake). Mine onkler/tanter har uten å gi informasjon lagt huset ut for salg og samtidig solgt eiendeler i huset uten at jeg og min søsken har fått beskjed eller fått mulighet til å ta noe form for vurdering. Er dette lov? Hvordan håndtere dette videre?

Les mer
1 2 3 23