Arverett

Arverett for fosterbarn

Publisert: 01.07.2020

Jeg og min bror er fosterbarn. Vår nylig avdøde fosterfar hadde skrevet testamentet der vi, ektefeller, barnebarn, nieser/nevøer er tilgodesett med like andeler. Vi har heldigvis en dyktig advokat/bostyrer som administrator. Huset ble umiddelbart avstengt og definert som dødsbo med «loven i hånd». Det burde vært en lov som sikret fosterbarn adgang til boet, innenfor en rimelig tid, for dette var svært opprivende for oss «nærmeste»!

Les mer

Fordeling av arv etter svigerfar

Publisert: 01.07.2020

Min svigerfar døde nå lørdag, jeg har tatt på meg ansvar for begravelsen. Svigerfar har gjenlevende kone som er dement, han har en datter og en sønn som døde i 2001. Han etterlater seg to barn, barnebarn til min svigerfar. Her er det en del verdier som for eksempel hytte verdi ca. 2 500 000,-, leilighet verdi ca. 3 500 000,-, tomt verdi ca.1 000 000,- en bil og noen kroner i banken. Datteren til min svigerfar kjøpte ikke huset til mine svigerforeldre i august 2004 for 1 200 000,-. Hva blir rett?

Les mer

Mors rettigheter i arveoppgjør

Publisert: 01.07.2020

Mor er forlovet med X, som satt i uskiftet bo. X har nå fått verge. X har fått plass på sykehjem og leilighet skal selges av verge. Det foreligger et tinglyst testamente, som sier at mor skal arve alt innbo, samt den overskytende del av X sin pliktdelsarv. Vergen er advokat, og prøver å få til en ordning om deling av innbo mellom mor og barna. Resultatet er at mor nå skal kun blir tilgodesett med 3 eiendeler. Er dette lov, hva er praksis ift testamentet. Anbefaling fra dere videre?

Les mer

Et av barna har fått kjøpe uskiftet bo billig

Publisert: 01.07.2020

Min far døde 1977 og mor sitter i uskifte. Hun er nå 92 år og dement. Hun solgte eiendommen til min søster, mens hun var under utredning av demens i 2017. Verditakst på eiendommen var 1,1 mill i 2017. Min søster overtok for 250 000 etter å ha trukket fra borett (250 000) for 5 år. Min mor bodde i boligen 2 av de 5 årene. Er dette å betrakte som salg til underpris og kan betraktes som gave, og kan hun gjøre dette uten samtykke fra øvrige arvinger? Det er ingen særkullsbarn.

Les mer

Fordele arv etter far

Publisert: 01.07.2020

Far gått bort og 4 arvinger sitter igjen og skal dele skiftet etter hus seg i mellom. Far eide 50 % av huset. Hva gjør vi og hvordan?

Les mer

Ønsker ikke at familie og slekt skal arve

Publisert: 01.07.2020

Hvordan kan jeg sørge for at ingen i familien/slekten min kommer til å arve meg? Jeg er ikke gift og har ikke barn. Ved min bortgang kan jeg gi min bestevenninne fullmakt til å ivareta mine interesser? Hun vil også arve det meste jeg har.

Les mer

Hvor melder man fra at man er livsarving?

Publisert: 01.07.2020

Hvor melder man fra at man er livsarving?

Les mer

Hvordan sikre ektefelle økonomisk

Publisert: 01.07.2020

Hvordan sikre ektefelle økonomisk (bolig og sparekonto) ved dødsfall når den andre parten har særkullsbarn og det ikke finnes felles barn? Begge vil at felles bolig og sparekonto i konas navn skal beholdes av kona og stå utenfor arveoppgjøret med mannens særkullsbarn.

Les mer

Bror har overtatt hus etter mors død

Publisert: 22.05.2020

En mor går bort, satt i uskiftet bo, etterlater seg en datter og en sønn. Sønnen bodde sammen med mor i barndomshjemmet. Bror sier til søster at det ikke er noe å arve. Ifølge han foreligger det ikke noe testamente. Ifølge grunnboken har broren overtatt huset 2 måneder etter deres mors bortgang for en viss sum. Spørsmål: Hvem har han betalt de pengene til? Hvordan kan det ha foregått på en lovlig måte?

Les mer

Bare ett barnebarn får forskudd på arv

Publisert: 06.05.2020

Farfar har en sønn og to barnebarn. Barnebarna har ikke samme mor, far er skilt fra begge, gift på nytt. Farfar hadde to eiendommer. For en del år tilbake fikk barnebarn 1 kjøpe den ene eiendommen av farfar til en pris langt under markedsverdi. Barnebarn 2 ble lovet en tilsvarende fordel i den andre eiendommen på et senere tidspunkt. Den andre eiendommen er nå lagt ut for salg av barnebarn 1, farfar står fremdeles som eier. Det ser ut til at barnebarn 1 i samråd med far arver eiendom 2. Er dette lov?

Les mer
1 2 3 17